Artikler under kategorien Sira:

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i hadith og tidlige muslimske Muhammed-biografier, del 1.

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i hadith og tidlige muslimske Muhammed-biografier, del 2.

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i hadith og tidlige muslimske Muhammed-biografier, del 3.

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i hadith og tidlige muslimske Muhammed-biografier, del 4.

Suhas Majumdar: Islamisk ekspansion gennem jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 5

Suhas Majumdar: Ødelæggelsen af afguder og afgudstempler under jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 6

Suhas Majumdar: Slagtning af vantro under jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 7

Suhas Majumdar: Plyndring (ghanimah) under jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 8

Joseph S. Spoerl: Muhammed og jøderne ifølge Ibn Ishaq


Gode bøger under kategorien Sira:
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. VI
Muhammad at Mecca
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. VII
The Foundation of the Community
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. VIII
The Victory of Islam
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. IX
The Last Years of the Prophet
Muhammad b. Umar al-Waqidi:
Kitab al-Maghazi
The Life of Muhammad
Translated by Rizwi Faizer, Amal Ismail and AbdulKadar Tayob
Ibn Ishaq:
The Life of Muhammad
A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah by A. Guillaume
Ibn Ishaq:
Muhammeds liv
På dansk ved Henrik Ræder Clausen
Ibn Sa'd:
Kitab Al-tabaqat Al-kabir, vol. 1
Ibn Sa'd:
Kitab Al-tabaqat Al-kabir, vol. 2

myIslam.dk er oprettet af en dansk privatperson. Han er kristen og kalder sig Bombadillo. Formålet er at give saglig oplysning om islam. Håbet er at kunne bidrage til nedbrydningen af islam i Danmark og andre steder. Til dette er sandhed et godt middel.
Søg på myIslam.dk www