Artikler under kategorien Krig:

Andrew G. Bostom: Sayonara sharia?

The Clarion Project: Sig NEJ til et nukleart Iran! (7 videoer)

Fjordman: Europæere som ofre for kolonialisme

Fjordman: Fjorten århundreders krig mod europæisk civilisation

Daniel Greenfield: Islams religionskrig mod alle

Carrie Gress: Kriger-kongen, der reddede Europa fra islam

Raymond Ibrahim: Belejringen af Konstantinopel. I årene 717-18 hang vestlig civilisation i en tynd tråd

Raymond Ibrahim: En analyse af al-Qaedas verdenssyn. Gengældelse eller religiøs pligt

Raymond Ibrahim: En islamisk krigserklæring mod kristendommen

Raymond Ibrahim: Er jødedom og kristendom ligeså voldelig som islam?

Raymond Ibrahim: Hvordan taqiyya ændrer islams regler for krig. Overvindelse af jihad-terrorismen

Raymond Ibrahim: Islam, krig, og bedrag. En syntese

Raymond Ibrahim: Koranen og evig krig

Raymond Ibrahim: Slaget ved Tours, der reddede Vesten fra islam

Raymond Ibrahim: Strategier til bekæmpelse af radikale islamistiske ideologier. Overvindelse af begrebsmæssige vanskeligheder

Amerikanske Intellektuelle: Hvad vi kæmper for. Et brev fra Amerika

Amerikanske Intellektuelle: Kan vi leve sammen? Et svar fra amerikanere til kolleger i Saudi-Arabien

Saudiske Intellektuelle: Hvordan vi kan leve sammen

Suhas Majumdar: Jihad-doktrinen som forsvarskrig. Tillæg 5

Michael Novak: Slaget ved Lepanto ... som ikke er glemt

Stephanie Pacheco: En ny historie om korstogene som Obama bør læse

Dawn Perlmutter: Jihadisters krigstrofæer

Tom Snodgrass: Kristen retfærdig krig versus islamisk jihad

Serge Trifkovic: Islams andre ofre: Krige mod kristne

David Zeidan: Islamisk fundamentalismes syn på livet som en stadig kamp


Gode bøger under kategorien Krig:
Dan Cohn-Sherbok:
The Palestine-Israeli Conflict
A Beginner's Guide
Muhammad Hamidullah:
The Battlefields of the Prophet Muhammad (Peace be upon him)
A Contribution to Muslim Military History
Raymond Ibrahim:
The Al Qaeda Reader
Brigadier S. K. Malik:
The Quranic Concept of War
Terry Nardin (ed.):
The Ethics of War and Peace
Religious and Secular Perspectives
Patrick Sookhdeo:
Global Jihad
The Future in the Face of Militant Islam

myIslam.dk er oprettet af en dansk privatperson. Han er kristen og kalder sig Bombadillo. Formålet er at give saglig oplysning om islam. Håbet er at kunne bidrage til nedbrydningen af islam i Danmark og andre steder. Til dette er sandhed et godt middel.
Søg på myIslam.dk www