Artikler under kategorien Krig:

Andrew G. Bostom: Ibrahims historiske Reconquista. Ny bog blotlægger kristenhedens 1400-årige kamp mod jihad

Andrew G. Bostom: Sayonara sharia?

Allah Bukhsh K. Brohi: Indledning til S. K. Malik: "The Quranic Concept of War"

The Clarion Project: Sig NEJ til et nukleart Iran! (7 videoer)

Mark Durie: Koranens overgang til vold

Fjordman: Europæere som ofre for kolonialisme

Fjordman: Fjorten århundreders krig mod europæisk civilisation

Daniel Greenfield: Islams religionskrig mod alle

Carrie Gress: Kriger-kongen, der reddede Europa fra islam

Raymond Ibrahim: Belejringen af Konstantinopel. I årene 717-18 hang vestlig civilisation i en tynd tråd

Raymond Ibrahim: Belejringen af Wien, 1683

Raymond Ibrahim: Det første og glemte armenske folkemord i 1019 e.Kr.

Raymond Ibrahim: En analyse af al-Qaedas verdenssyn. Gengældelse eller religiøs pligt

Raymond Ibrahim: En islamisk krigserklæring mod kristendommen

Raymond Ibrahim: Er jødedom og kristendom lige så voldelig som islam?

Raymond Ibrahim: Hvordan taqiyya ændrer islams regler for krig. Overvindelse af jihad-terrorismen

Raymond Ibrahim: Islam, krig, og bedrag. En syntese

Raymond Ibrahim: Koranen og evig krig

Raymond Ibrahim: Retfærdig krig eller bare god gammel jihad

Raymond Ibrahim: Slaget ved Antiokia: "Her blev navnet 'kristen' født"

Raymond Ibrahim: Slaget ved Hattin

Raymond Ibrahim: Slaget ved Tours, der reddede Vesten fra islam

Raymond Ibrahim: Slaget ved Yarmuk. Historiens mest skæbnesvangre muslimsk/vestlige sammenstød

Raymond Ibrahim: Strategier til bekæmpelse af radikale islamistiske ideologier. Overvindelse af begrebsmæssige vanskeligheder

Amerikanske Intellektuelle: Hvad vi kæmper for. Et brev fra Amerika

Amerikanske Intellektuelle: Kan vi leve sammen? Et svar fra amerikanere til kolleger i Saudi-Arabien

Saudiske Intellektuelle: Hvordan vi kan leve sammen

William Kilpatrick: Islams tusindårskrig mod kristenheden

Suhas Majumdar: Jihad-doktrinen som forsvarskrig. Tillæg 5

Michael Novak: Slaget ved Lepanto ... som ikke er glemt

Stephanie Pacheco: En ny historie om korstogene som Obama bør læse

Dawn Perlmutter: Jihadisters krigstrofæer

Tom Snodgrass: Kristen retfærdig krig versus islamisk jihad

Serge Trifkovic: Islams andre ofre: Krige mod kristne

David Zeidan: Islamisk fundamentalismes syn på livet som en stadig kamp


Gode bøger under kategorien Krig:
A. I. Akram:
Khalid bin Al-Waleed: Sword of Allah
A biographical study of the greatest military general in history
Brother Rashid:
The Ideology Behind Islamic Terrorism
Dan Cohn-Sherbok:
The Palestine-Israeli Conflict
A Beginner's Guide
Roberto de Mattei:
Holy War, Just War
Islam and Christendom at War
Peter Frankopan:
The First Crusade
The Call from the East
Muhammad Hamidullah:
The Battlefields of the Prophet Muhammad (Peace be upon him)
A Contribution to Muslim Military History
Torben Snarup Hansen:
Reconquista
Spaniens befrielseskamp mod islam 711 - 1614
Ibn Katheer:
In Defence of the True Faith
Taken from
Al-Bidayah Wan-Nihayah
Raymond Ibrahim:
The Al Qaeda Reader
Raymond Ibrahim:
The Battle of Yarmuk
An Assessment of the Immediate Factors behind the Islamic Conquests
Raymond Ibrahim:
Sword and Scimitar
Fourteen Centuries of War between Islam and the West
Brigadier S. K. Malik:
The Quranic Concept of War
Terry Nardin (ed.):
The Ethics of War and Peace
Religious and Secular Perspectives
Patrick Sookhdeo:
Global Jihad
The Future in the Face of Militant Islam
Robert Spencer:
The History of Jihad
From Muhammad to ISIS

myIslam.dk er oprettet af en dansk privatperson. Han er kristen og kalder sig Bombadillo. Formålet er at give saglig oplysning om islam. Håbet er at kunne bidrage til nedbrydningen af islam i Danmark og andre steder. Til dette er sandhed et godt middel.
Søg på myIslam.dk www