Artikler under kategorien Koranen:

James M. Arlandson: 2. Hvad er sharia? Dens to hovedfundamenter: Koranen og hadith

James M. Arlandson: 4. Jihad og qital i Koranen, traditionen og klassisk lov

James M. Arlandson: 5. Slaveri i Koranen, traditionen og klassisk lov

Richard P. Bailey: Jihad: Islams lære i Koranen og hadith

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i Koranen, del 1.

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i Koranen, del 2.

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i Koranen, del 3.

Andrew G. Bostom: Antisemitisme i Koranen, del 4.

Allah Bukhsh K. Brohi: Indledning til S. K. Malik: "The Quranic Concept of War"

Tony Costa: Islam og omskrivningen af bibelsk historie og teologi

Sujit Das: Gamle Koran-manuskripter fra Sana’a og det guddommeliges fald

Mark Durie: Den abrahamitiske vildfarelse

Mark Durie: Koranens overgang til vold

Hugh Fitzgerald: Jesus i Koranen

Andrew Higgins: Det tabte arkiv

Nezir Hyseni: Tolerance og Koranen. At forstå den uomgængelige islam

Ibn Warraq: Den jødisk-kristne oprindelse til islam

Ibn Warraq: Jomfruer? Hvilke jomfruer?

Raymond Ibrahim: Islamisk jihad og abrogationsdoktrinen

Raymond Ibrahim: Koranen og evig krig

Katolsk forsker: Er islam ægte?

William Kilpatrick: Kirken har brug for en ny politik overfor islam, del 3

William Kilpatrick: Spørgsmålstegn ved Koranen

Toby Lester: Hvad er Koranen?

Suhas Majumdar: Jihad i Koranen. Kapitel 1

Suhas Majumdar: Ghanimah eller plyndring i Koranen. Kapitel 3

Suhas Majumdar: Udviklingen af jihad-doktrinen i Koranen. Tillæg 3

Ali Sina: Koranens selvmodsigende lære

David Solway: Genfortolkning af Koranen

Robert Spencer: 5 Koran-forklaringer på dagens overskrifter

Robert Spencer: Lærer Koranen had?

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen: Introduktion. Online-bog

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 1: Juz Alhamdulillah (Koranen 1:1 - 2:140)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 2: Juz Sayaqul (Koranen 2:141 – 2:252)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 3: Juz Tilka ar-Rusul (Koranen 2:253 – 3:92)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 4: Juz Lantanalu al-Birra (Koranen 3:93 - 4:23)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 5: Juz W-al-Muhsanat (Koranen 4:24 - 4:144)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 6: Juz La Yuhibbullah (Koranen 4:145 - 5:78)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 7: Juz Wa Idha sami’u (Koranen 5:79 - 6:108)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 8: Juz Wa law annana (Koranen 6:109 - 7:95)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 9: Juz Qal al-Mala (Koranen 7:96 - 8:39)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 10: Juz Wa Alamu (Koranen 8:40 - 9:91)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 11: Juz Ya’tadhiruna (Koranen 9:92 - 11:24)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 12: Juz Wa ma min dabbah (Koranen 11:25 - 12:50)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 13: Juz Wa ma ubarri’u (Koranen 12:51 - 14:52)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 14: Juz Rubama (Koranen 15:1 - 16:128)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 15: Juz Subhana Alladhi (Koranen 17:1 - 18:74)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 16: Juz Qala alum (Koranen 18:75 - 20:135)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 17: Juz Aqtaraba (Koranen 21:1 - 22:78)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 18: Juz Qad aflaha (Koranen 23:1 - 25:10)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 19: Juz Wa Qala Alladhina (Koranen 25:11 - 27:52)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 20: Juz Amman khalaq (Koranen 27:53 - 29:45)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 21: Juz Utlu ma uhiya (Koranen 29:46 - 33:27)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 22: Juz Wa-man yaqnut (Koranen 33:28 - 36:29)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 23: Juz Wa-ma-liya (Koranen 36:30 - 39:29)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 24: Juz Fa-man azlamu (Koranen 39:30 - 41:54)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 25: Juz Ilayhi Yuraddu (Koranen 42:1 - 45:37)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 26: Juz Ha Mim (Koranen 46:1 - 51:60)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 27: Juz Qala Fa-ma Khatbukum (Koranen 52:1 - 57:29)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 28: Juz Qad Sami Allahu (Koranen 58:1 - 66:12)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 29: Juz Tabaraka Alladhi (Koranen 67:1 - 77:50)

Robert Spencer: Læsning af Koranen i ramadanen 30: Juz Amma (Koranen 78:1 - 114:6)

Abul Taher: Spørgsmålstegn ved Koranen

Peter Townsend: Muhammeds bekvemme åbenbaringer

Geert Wilders: Muhammed manipulerede Koranen


Gode bøger under kategorien Koranen:
Koranen
Oversat af Ellen Wulff
The Noble Qur'an
Translators and editors: Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan
The Koran
Translated by H. J. Dawood
The Qur'an Dilemma
Former Muslims Analyze Islam's Holiest Book
Volume ONE
The Meaning of the Holy Quran
Abdullah Yusuf Ali
New Edition with Revised Translation, Commentary and Newly Compiled Comprehensive Index
Jalalud-Din al-Mahalli:
Tafsir al-Jalalayn
Kåre Bluitgen:
KORANEN og profeten Muhammeds liv
Fortælling efter islams ældste kilder
Kåre Bluitgen:
Koranen gendigtet
Kåre Bluitgen:
Koranen kommenteret
Michael Cook:
The Koran
A Very Short Introduction
Mateen Elass:
Understanding the Koran
A Quick Christian Guide to the Muslim Holy Book
Massoud Fouroozandeh:
Koranens dilemma - Sociologisk
Hvorfor er Koranen ikke en hellig bog?
Et oplæg til debat og eftertanke...
Sita Ram Goel:
The Calcutta Quran Petition
Third Revised and Enlarged Edition
Anwar Hekmat:
Women and the Koran
The Status of Women in Islam
Finn O. Hvidberg-Hansen:
Hvad siger Koranen?
Udvalgte tekster om Allah, drab, engle, Koranen, profeter, vantro, ægteskab o.a.
Ibn Warraq:
Which Koran?
Variants, Manuscripts, Linguistics
Ibn Warraq:
The Origins of the Koran
Classic Essays on Islam's Holy Book
Ibn Warraq:
What the Koran Really Says
Language, Text, and Commentary
Ibn Warraq:
Virgins? What Virgins?
and Other Essays
Ibn Warraq:
Koranic Allusions
The Biblical, Qumranian, and Pre-Islamic Background to the Koran
Christoph Luxenberg:
The Syro-Aramaic Reading of the Koran
A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran
Brigadier S. K. Malik:
The Quranic Concept of War
Gabriel Said Reynolds (ed.):
The Qu'ran in its Historical Context
Mondher Sfar:
In Search of the Original Koran
The True History of the Revealed Text
Rolf Slot-Henriksen:
Koran-kommentaren
Koranens tilblivelse, lovgivning og afhængighed af Bibelen
Robert Spencer:
The Complete Infidel's Guide to the Koran
Rev. W. St. Clair-Tisdall, M. A.:
The Sources of Islam
A Persian Treatise
Ahmad Von Denffer:
Ulum al-Qur'an
An Introduction to the Science of the Qur'an
Bill Warner:
An Abridged Koran
Readable and Understandable
W. Montgomery Watt:
Bell's Introduction to the Qur'an
Completely revised and enlarged by W. Montgomery Watt

myIslam.dk er oprettet af en dansk privatperson. Han er kristen og kalder sig Bombadillo. Formålet er at give saglig oplysning om islam. Håbet er at kunne bidrage til nedbrydningen af islam i Danmark og andre steder. Til dette er sandhed et godt middel.
Søg på myIslam.dk www