Artikler under kategorien Jihad:

James M. Arlandson: 4. Jihad og qital i Koranen, traditionen og klassisk lov

Richard P. Bailey: Jihad: Islams lære i Koranen og hadith

Peter Balakian: Eftervirkningerne af massakrerne i 1890-erne. Uddrag af Peter Balakians bog: The Burning Tigris, (London 2004)

Dr. Gordon N. Bardos: Den militante islamistiske ideologi i Sydøsteuropa

Rabbi Benjamin Blech: Med riffel og baby i hånd

Andrew G. Bostom: Amerikas første krig mod terror

Andrew G. Bostom: Det "verdslige" Tyrkiets brutale jihad-erobring og islamisering af det nordlige Cypern

Andrew G. Bostom: Et moderne jihad-folkemord

Andrew G. Bostom: Før der var "rohingyaer" ... ... førte koloniserende bengalske muslimer jihad i Myanmar - og det fortsætter for fuld kraft

Andrew G. Bostom: Hiskett diagnosticerede Nigerias - og verdens - islamproblem i 1993

Andrew G. Bostom: Ibrahims historiske Reconquista. Ny bog blotlægger kristenhedens 1400-årige kamp mod jihad

Andrew G. Bostom: Jihad-folkemordet på armenierne

Andrew G. Bostom: Jihad i Indien

Andrew G. Bostom: Jihad-slaveriets levende arv

Andrew G. Bostom: Sufi-jihad

Andrew G. Bostom: Tyrkiet. Tilbage til fremtiden?

Andrew G. Bostom: Osmannisk Dhimmitude

Andrew G. Bostom: Tyrkiet. Fra fejlslagne reformer til moderne jihad-folkemord

Allah Bukhsh K. Brohi: Indledning til S. K. Malik: "The Quranic Concept of War"

Wolfgang Bruno: Stadier af jihad

David Bukay: Fred eller jihad? Abrogation i islam

Gregory M. Davis: Islam for begyndere

Søster Hatune Dogan: (Video) Tur til Mellemøsten

Mark Durie: Individuel jihad kommer til Australien. Fra Broken Hill til Martin Place, 1915-2015

Mark Durie: Kristne "beder" om at betale jizya: Overvejelser over Islamisk Stat

Mark Durie: 'Tre valg' og benægtelsens bitre høst. Hvordan forstillelse om islam giver næring til folkemord i Mellemøsten

John Eibner: Min karriere som slaveindløser

Bosch Fawstin: Ikke-muslimske muslimer og jihad imod Vesten

Hugh Fitzgerald: En anmeldelse af Ibn Warraqs The Islam In Islamic Terrorism

Fjordman: Europæere som ofre for kolonialisme

Fjordman: Fjorten århundreders krig mod europæisk civilisation

Fjordman: Hvem er vi, hvem er vore fjender – prisen for historisk hukommelsestab

Brigitte Gabriel: Interview med Brigitte Gabriel (af Roger Aronoff)

Danusha V. Goska: Historien om jihad fra Muhammed til Islamisk Stat. Robert Spencers nye uomgængelige bog

Danusha V. Goska: Inde i jihad

Raymond Ibrahim: Afspejler hijab "overholdelse af sharia-lov"?

Raymond Ibrahim: Belejringen af Konstantinopel. I årene 717-18 hang vestlig civilisation i en tynd tråd

Raymond Ibrahim: Belejringen af Wien, 1683

Raymond Ibrahim: "Bortførelse af kvinder" og "ødelæggelse af kirker" er "virkelig islam", siger irakisk storayatollah

Raymond Ibrahim: Det første og glemte armenske folkemord i 1019 e.Kr.

Raymond Ibrahim: En analyse af al-Qaedas verdenssyn. Gengældelse eller religiøs pligt

Raymond Ibrahim: En islamisk krigserklæring mod kristendommen

Raymond Ibrahim: Hvordan taqiyya ændrer islams regler for krig. Overvindelse af jihad-terrorismen

Raymond Ibrahim: Islam, krig, og bedrag. En syntese

Raymond Ibrahim: Islamisk jihad og abrogationsdoktrinen

Raymond Ibrahim: Islamisk troslære retfærdiggør sex-jihad (med video)

Raymond Ibrahim: Jihad og kriminalitet: Uadskillelige følgesvende

Raymond Ibrahim: Retfærdig krig eller bare god gammel jihad

Raymond Ibrahim: Slaget ved Tours, der reddede Vesten fra islam

Raymond Ibrahim: Slaget ved Yarmuk. Historiens mest skæbnesvangre muslimsk/vestlige sammenstød

Raymond Ibrahim: Strategier til bekæmpelse af radikale islamistiske ideologier. Overvindelse af begrebsmæssige vanskeligheder

Raymond Ibrahim: Tyrkiets seneste jihad mod kristne armeniere

Amil Imani: Jihad: Islams motor

Abul Kasem: Islamisk multikulturalisme – den endeløse jihad

Ayatollah Ruhollah Khomeini: Islam er ikke en religion for pacifister

William Kilpatrick: Hvad katolikker har brug for at vide om islam

William Kilpatrick: Islams tusindårskrig mod kristenheden

William Kilpatrick: Sri Lanka-terroristerne: Martyrer eller mordere?

Joshua E. London: Somaliske pirater og islamistisk jihad

Suhas Majumdar: Jihad. Den islamiske lære om permanent krig Online-bog

Suhas Majumdar: Forord

Suhas Majumdar: Henvisninger

Suhas Majumdar: Indledning

Suhas Majumdar: Jihad i Koranen. Kapitel 1

Suhas Majumdar: Jihad i hadith. Kapitel 2

Suhas Majumdar: Ghanimah eller plyndring i Koranen. Kapitel 3

Suhas Majumdar: Plyndring (ghanimah) i hadith. Kapitel 4

Suhas Majumdar: Islamisk ekspansion gennem jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 5

Suhas Majumdar: Ødelæggelsen af afguder og afgudstempler under jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 6

Suhas Majumdar: Slagtning af vantro under jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 7

Suhas Majumdar: Plyndring (ghanimah) under jihad: Sunnaens vidnesbyrd. Kapitel 8

Suhas Majumdar: Jihad i sharia. Kapitel 9

Suhas Majumdar: Jihad og religiøse optøjer. Kapitel 10

Suhas Majumdar: Sammenfatning. Kapitel 11

Suhas Majumdar: Konklusion. Kapitel 12

Suhas Majumdar: Jihad og fordrivelse af ikke-muslimer fra islamiske lande. Tillæg 1

Suhas Majumdar: Jizya og dhimmien. Tillæg 2

Suhas Majumdar: Udviklingen af jihad-doktrinen i Koranen. Tillæg 3

Suhas Majumdar: Akbars holdning til jihad. Tillæg 4

Suhas Majumdar: Jihad-doktrinen som forsvarskrig. Tillæg 5

Ned May: Vatikanet falder for den "tværreligiøse" svindel

Dawn Perlmutter: Jihadisters krigstrofæer

Dawn Perlmutter: Jihadistisk ritualmord og lemlæstelse i indkøbscentret

Joel Richardson: Islam og målet om verdensherredømme. Kapitel 15

Joel Richardson: Sorte skyer og sorte flag i horisonten

Richard L. Rubenstein: Hvorfor jeg har skrevet "Jihad and Genocide"

Emmet Scott: De romerske byers skæbne i Mellemøsten og Nordafrika

Emmet Scott: Mohammed & Charlemagne Revisited: Epilogen

Ralph Sidway: Vigtigheden af 'Vidner'. Nylig oversat bog om georgiske kristne martyrier udstiller kontinuiteten af islamisk jihad

Joshua Sinai: Sådan narrer den jihadistiske psykopat Vesten

Tom Snodgrass: Kristen retfærdig krig versus islamisk jihad

Robert Spencer: Muftien af Jerusalem

Robert Spencer: Sayyid Qutb og De Fem fra Virginia

Robert Spencer: Schweiz: Unge jihadister lever på offentlig forsørgelse

Paul Stenhouse: Korstogene i kontekst

Serge Trifkovic: Islams andre ofre: Krige mod kristne

Serge Trifkovic: Saudi-Arabien, en falsk ven

Serge Trifkovic: Jihads femte kolonne i Vesten

Bill Warner: Den jihad, der førte til korstogene - Tidslinie

Bill Warner: Udslettelsen af civilisationer

Bat Yeor: Dhimmi-folk. Undertrykte nationer

Bat Yeor: Dhimmitude. Jøder og kristne under islam

Bat Yeor: Fortid er prolog. Islamismens udfordring i dag

Bat Yeor: Moderne arabisk og muslimsk opfattelse af Den Anden

David Zeidan: Islamisk fundamentalismes syn på livet som en stadig kamp


Gode bøger under kategorien Jihad:
Mehdi Abedi (ed.):
Jihad and Shahadat
Struggle and Martyrdom in Islam
Günther Adolphsen:
Hellig krig i Kashmir
A. I. Akram:
Khalid bin Al-Waleed: Sword of Allah
A biographical study of the greatest military general in history
Arab Faqih:
Futuh al-Habasa
The Conquest of Abyssinia [16th Century]

Translated by Poul Lester Stenhouse - Annotiations by Richard Pankhurst
John Alembillah Azumah:
The Legacy of Arab-Islam in Africa
A Quest for Inter-religious Dialogue
Peter Balakian:
The Burning Tigris
A History of the Armenian Genocide
Andrew G. Bostom:
The Legacy of Jihad
Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims
Andrew G. Bostom:
Iran's Final Solution for Israel
The Legacy of Jihad and Shi'ite Islamic Jew-Hatred in Iran
Brother Rashid:
The Ideology Behind Islamic Terrorism
David Cook:
Understanding Jihad
Roger Crowley:
Empires of the Sea
The Final Battle for the Mediterranean
Vahakn N. Dadrian:
The History of the Armenian Genocide
Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus
Roberto de Mattei:
Holy War, Just War
Islam and Christendom at War
Christopher Deliso:
The Coming Balkan Caliphate.
The Threat of Radical Islam to Europe and the West
Oriana Fallaci:
Inshallah
A Novel
Reuven Firestone:
Jihad
The Origin of Holy War in Islam
Paul Fregosi:
Jihad in the West
Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries
Brigitte Gabriel:
Because they Hate
A Survivor af Islamic Terror Warns America
Mark A. Gabriel:
Islam and Terrorism
P. David Gaubatz:
Muslim Mafia
Inside the Secret Underworld That's Conspiring to Islamize America
Jamie Glazov:
Jihadist Psychopath
How He is Charming, Seducing, and Devouring Us
Sita Ram Goel:
The Story of Islamic Imperialism in India
Dr. Tawfik Hamid:
Inside Jihad
How Radical Islam Works
Why It Should Terrify Us
How to Defeat It
(Updated Edition)
Muhammad Hamidullah:
The Battlefields of the Prophet Muhammad (Peace be upon him)
A Contribution to Muslim Military History
Peter Hammond:
Slavery, Terrorism & Islam
The Historical Roots and Contemporary Threat
Mervyn Hiskett:
The Sword of Truth
The Life and Times of the Shehu Usuman dan Fodio
Leo Hohmann:
Stealth Invasion
Muslim Conquest through Immigration and Resettlement Jihad
Robert G. Hoyland:
In God's Path
The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire
Ed Husain:
The Islamist
Why I joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left
Ibn Ishaq:
The Life of Muhammad
A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah by A. Guillaume
Ibn Warraq:
The Islam in Islamic Terrorism
The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology
Raymond Ibrahim:
The Al Qaeda Reader
Raymond Ibrahim:
Sword and Scimitar
Fourteen Centuries of War between Islam and the West
Jok Madut Jok:
War and Slavery in Sudan
Efraim Karsh:
Islamic Imperialism
A History
M. A. Khan:
Islamic Jihad
A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery
William Kilpatrick:
The Politically Incorrect Guide to Jihad
William Kilpatrick:
What Catholics Need to Know About Islam
Gerhard Konzelmann:
Den islamiske udfordring
Matthias Küntzel:
Jihad and Jew-Hatred
Islamism, Nazism and the Roots of 9/11
Hal Lindsey:
The Everlasting Hatred
The Roots of Jihad
Suhas Majumdar:
Jihad
The Islamic Doctrine of Permanent War
Giles Milton:
Paradise Lost
Smyrna 1922: The Destruction of Islam's City of Tolerance
Laurent Murawiec:
The Mind of Jihad
Laurent Murawiec:
Princes of Darkness
The Saudi Assault on the West
Muslim Brotherhood:
An Explanatory Memorandum
Mende Nazer:
Slave
The True Story of a Girl's lost Childhood and her Fight for Survival
K. N. Pandit (trans. and ed.):
Baharistan-i-Shahi
A Chronicle of Mediaeval Kashmir
Rudolph Peters:
Jihad i moderne og klassisk islam
Henri Pirenne:
Mohammed and Charlemagne
Richard L. Rubenstein:
Jihad and Genocide
John R. Schindler:
Unholy Terror
Bosnia, at-Qa'ida, and the Rise of Global Jihad
Emmet Scott:
Mohammed & Charlemagne Revisited
The History of a Controversy
Walid Shoebat:
Why We Want to Kill You
The Jihadist Mindset and How to Defeat it
Rolf Slot-Henriksen:
Hellig Krig
Terror eller kolonisering
Patrick Sookhdeo:
Global Jihad
The Future in the Face of Militant Islam
Patrick Sookhdeo:
Understanding Islamic Terrorism
The Islamic Doctrine of War
Robert Spencer:
The Complete Infidel's Guide to ISIS
Robert Spencer:
The History of Jihad
From Muhammad to ISIS
Amir Taheri:
Holy Terror
The inside story of Islamic terrorism
Serge Trifkovic:
The Sword of the Prophet
Islam
History, Theology, Impact On the World
Serge Trifkovic:
Defeating Jihad
How the war on terror may yet be won, in spite of ourselves
George Weigel:
Faith, Reason, and the War against Jihadism
A Call to Action
Bat Ye'or:
The Decline of Eastern Christianity under Islam
From Jihad to Dhimmitude, Seventh - Twentieth Century

myIslam.dk er oprettet af en dansk privatperson. Han er kristen og kalder sig Bombadillo. Formålet er at give saglig oplysning om islam. Håbet er at kunne bidrage til nedbrydningen af islam i Danmark og andre steder. Til dette er sandhed et godt middel.
Søg på myIslam.dk www