Artikler under kategorien Islams historie:

Andrew G. Bostom: Ibrahims historiske Reconquista. Ny bog blotlægger kristenhedens 1400-årige kamp mod jihad

Ibrahim al-Buleihi: Vestlig civilisation har frigjort menneskeheden. Interview med Ibrahim al-Buleihi

Jonathan David Carson: Islamisk filosofis ikke-så-gyldne tidsalder

Patricia Crone: Blandt de troende. Et nyt syn på islams oprindelse skildrer en tolerant verden, der måske ikke har eksisteret

Sujit Das: Gamle Koran-manuskripter fra Sana’a og det guddommeliges fald

Gregory M. Davis: Islam for begyndere

Mark Durie: Ismael er ikke arabernes fader

Dario Fernandez-Morera: Da ånderne kolliderede. Islam og kristendom i den vestlige civilisations forløb

Darío Fernandez-Morera: Myten om det andalusiske paradis

Fjordman: Afsløring af Muhammeds usikre eksistens

Fjordman: Hvorfor kristne accepterede græsk naturfilosofi, men muslimer ikke gjorde det

Fjordman: Islam, grækerne og den videnskabelige revolution, del 1

Fjordman: Islam, grækerne og den videnskabelige revolution, del 2

Fjordman: Islam, grækerne og den videnskabelige revolution, del 3

Fjordman: Sandheden om "islamisk videnskab"

Fjordman: Til præsident Obama. Om islam og naturvidenskab

Neil Godfrey: Eksisterede Muhammed? Et revisionistisk blik på islams oprindelse

Danusha V. Goska: Historien om jihad fra Muhammed til Islamisk Stat. Robert Spencers nye uomgængelige bog

Samuel Green: En oversigt over hvordan Muhammed spredte islam

Boris Havel: Jerusalem i tidlig islamisk tradition

Henry Hopwood-Phillips: Fromt falskneri: Hvordan islam omskabte sin oprindelse i sit eget billede

Henry Hopwood-Phillips: Mission Impossible? Et interview med Tom Holland

Raymond Ibrahim: Belejringen af Konstantinopel. I årene 717-18 hang vestlig civilisation i en tynd tråd

Raymond Ibrahim: Belejringen af Wien, 1683

Raymond Ibrahim: Hvornår og hvorfor Vesten begyndte at "dæmonisere" Muhammed

Raymond Ibrahim: Sådan blev den islamiske verden smedet: En øvelse i sund fornuft

Raymond Ibrahim: Slaget ved Antiokia: "Her blev navnet 'kristen' født"

Raymond Ibrahim: Slaget ved Hattin

Raymond Ibrahim: Slaget ved Yarmuk. Historiens mest skæbnesvangre muslimsk/vestlige sammenstød

Katolsk forsker: Er islam ægte?

William Kilpatrick: Islams tusindårskrig mod kristenheden

Emmet Scott: De romerske byers skæbne i Mellemøsten og Nordafrika

Emmet Scott: Den afrikanske slavehandel: Den islamiske forbindelse

Emmet Scott: Den islamiske handel med europæiske slaver

Emmet Scott: Er de arabiske erobringer en myte?

Emmet Scott: Mohammed & Charlemagne Revisited: Epilogen

Emmet Scott: Sunni-shia-splittelsen og islams gådefulde oprindelse

Ali Sina: Aisha, Muhammeds barnehustru

Robert Spencer: Arkæologer opdager tidlige islamiske mønter med billede af en menorah

Robert Spencer: Islam, historie og tro. Jødedom og kristendom har gennemgået en intensiv historisk undersøgelse. Hvorfor ikke islam?

Robert Spencer: Islams oprindelse er ikke, hvad den synes at være. Eksplosiv bog viser hvorfor

Paul Stenhouse: "Guldalderen" under Harun al-Rashid

Paul Stenhouse: Korstogene i kontekst

Abul Taher: Spørgsmålstegn ved Koranen

Serge Trifkovic: Islams Guldalder er en myte

Bill Warner: Den jihad, der førte til korstogene - Tidslinie

Bill Warner: Udslettelsen af civilisationer

David Wood: En forhekset profet? En undersøgelse af Muhammeds psykiske og åndelige stabilitet

David Wood: Islam halshugget. Informationsmotorvejen og muhammedanismens død

David Wood: Tab ikke hovedet! Fire grunde til islams tidlige udbredelse

Bat Yeor: Myter og politik. Det tolerante pluralistiske islamiske samfund: En mytes oprindelse

Bat Yeor: Østlige kristne sønderrevet. Udfordringer - nye og gamle


Gode bøger under kategorien Islams historie:
A. I. Akram:
Khalid bin Al-Waleed: Sword of Allah
A biographical study of the greatest military general in history
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. VI
Muhammad at Mecca
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. VII
The Foundation of the Community
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. VIII
The Victory of Islam
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. IX
The Last Years of the Prophet
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. XII
The Battle of al-Qadisiyyah and the Conquest of Syria and Palestine
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. X
The Conquest of Arabia
Abu Ja'far Muhammad b. Jarir al-Tabari:
The History of al-Tabari, vol. XI
The Challenge to the Empires
Muhammad b. Umar al-Waqidi:
Kitab al-Maghazi
The Life of Muhammad
Translated by Rizwi Faizer, Amal Ismail and AbdulKadar Tayob
Dr. Rafat Amari:
Islam: In light of History
Arab Faqih:
Futuh al-Habasa
The Conquest of Abyssinia [16th Century]

Translated by Poul Lester Stenhouse - Annotiations by Richard Pankhurst
Markus Aurelius:
Bleeding for Allah
Why Islam will Conquer the Free World
What Americans Need to Know
Babur:
Baburnama
Memoirs of Babur, Prince and Emperor
Hilaire Belloc:
The Great Heresies
Kåre Bluitgen:
KORANEN og profeten Muhammeds liv
Fortælling efter islams ældste kilder
Andrew G. Bostom:
The Legacy of Jihad
Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims
Andrew G. Bostom:
The Legacy of Islamic Antisemitism
From Sacred Texts to Solemn History
Frants Buhl:
Muhammeds Liv
Tredje reviderede udgave ved Finn O. Hvidbjerg-Hansen
Alfred J. Butler:
The Arab Conquest of Egypt and the Last Years of the Roman Dominion
Patricia Crone:
God's Caliph
Religious authority in the first centuries of Islam
Patricia Crone:
God's Rule: Government and Islam
Six Centuries of Medieval Islamic Political Thought
Roger Crowley:
Empires of the Sea
The Final Battle for the Mediterranean
Ali Dashti:
23 Years
A Study of the Prophetic Career of Mohammad
Reinhart Dozy:
Spanish Islam
A History of the Muslims in Spain
Taqi-Ed-Din El-Maqrizi:
A Short History Of The Copts And Of Their Church (1873)
(Translated by S. C. Malan)
Reuven Firestone:
Jihad
The Origin of Holy War in Islam
Peter Frankopan:
The First Crusade
The Call from the East
Paul Fregosi:
Jihad in the West
Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries
Murray Gordon:
Slavery in the Arab World
Oleg Grabar:
The Dome of the Rock
Muhammad Hamidullah:
The Battlefields of the Prophet Muhammad (Peace be upon him)
A Contribution to Muslim Military History
Mervyn Hiskett:
The Sword of Truth
The Life and Times of the Shehu Usuman dan Fodio
Tom Holland:
In the Shadow of the Sword
The Battle for Global Empire and the End of the Ancient World
Pervez Hoodbhoy:
Islam and Science
Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality
Robert G. Hoyland:
Seeing Islam as Others saw it
A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam
Robert G. Hoyland:
Arabia and the Arabs
From the Bronze Age to the Coming of Islam
Robert G. Hoyland:
In God's Path
The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire
Toby E. Huff:
The Rise of Early Modern Science
Islam, China and the West
Ibn Battutah:
The Travels of Ibn Battutah
Abridged, introduced and annotated by
Tim Mackintosh-Smith
Ibn Ishaq:
The Life of Muhammad
A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah by A. Guillaume
Ibn Ishaq:
Muhammeds liv
På dansk ved Henrik Ræder Clausen
Ibn Katheer:
In Defence of the True Faith
Taken from
Al-Bidayah Wan-Nihayah
Ibn Khaldun:
The Muqaddimah
An Introduction to History
Ibn Sa'd:
Kitab Al-tabaqat Al-kabir, vol. 1
Ibn Sa'd:
Kitab Al-tabaqat Al-kabir, vol. 2
Ibn Warraq:
The Quest for the Historical Muhammad
Edited and Translated by Ibn Warraq
Ibn Warraq:
The Islam in Islamic Terrorism
The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology
Raymond Ibrahim:
The Battle of Yarmuk
An Assessment of the Immediate Factors behind the Islamic Conquests
Raymond Ibrahim:
Sword and Scimitar
Fourteen Centuries of War between Islam and the West
Philip Jenkins:
The Lost History of Christianity
The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia - and How It Died
Efraim Karsh:
Islamic Imperialism
A History
Stephen M. Kirby:
Islam's Militant Prophet
Muhammad and Forced Conversions to Islam
K. S. Lal:
Theory and Practice of Muslim State in India
K. S. Lal:
The Legacy of Muslim Rule in India
Bernard Lewis:
What Went Wrong
Western Impact and Middle Eastern Response
Bernard Lewis:
The Middle East
2000 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day
Bernard Lewis:
The Assassins
A Radical Sect in Islam
Bernard Lewis:
Islam in History
Ideas, People, and Events in the Middle East
David Samuel Margoliouth:
Mohammed and the Rise of Islam
Richard C. Martin:
Defenders of Reason in Islam
Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol
William Muir:
The Life of Mohammad
From Original Sources
Yehuda D. Nevo:
Crossroads to Islam
The Origins of the Arab Religion and the Arab State
De Lacy O'Leary:
How Greek Science Passed to the Arabs
Karl-Heinz Ohlig:
The Hidden Origins of Islam
New Research Into Its Early History
Karl-Heinz Ohling (ed.):
Early Islam
A Critical Reconstruction Based on Contemporary Sources
K. N. Pandit (trans. and ed.):
Baharistan-i-Shahi
A Chronicle of Mediaeval Kashmir
Daniel Pipes:
The Rushdie Affair
The Novel, The Ayatollah and the West
Daniel Pipes:
Slave Soldiers and Islam
The Genesis of a Military System
Henri Pirenne:
Mohammed and Charlemagne
David S. Powers:
Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men
The Making of the Last Prophet
Nobert G. Pressburg:
What the Modern Martyr Should Know
Seventy-Two Grapes and Not a Single Virgin
The New Picture of Islam
Robert R. Reilly:
The Closing of the Muslim Mind
How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis
Gabriel Said Reynolds:
Critique of Christian Origins
A Parallel English-Arabic Text
Malise Ruthven:
Historical Atlas of the Islamic World
Emmet Scott:
Mohammed & Charlemagne Revisited
The History of a Controversy
Emmet Scott:
The Impact of Islam
Emmet Scott:
A Guide to the Phantom Dark Age
Ronald Segal:
Islam's Black Slaves
The Other Black Diaspora
Anwar Shaikh:
Islam, the Arab Imperialism
Shashi S. Sharma:
Caliphs and Sultans
Religious Ideology and Political Praxis
Wilfred Cantwell Smith:
Islam in Modern History
Robert Spencer:
Did Muhammad Exist?
An Inquiery into Islam's Obscure Origins
Robert Spencer:
The History of Jihad
From Muhammad to ISIS
Theophanes:
The Chronicle of Theophanes
Anni mundi 6095-6305 (A.D. 602-813)
Peter Townsend:
The Mecca Mystery
Probing the Black Hole at the Heart of Muslim History
Peter Townsend:
The House Built on Sand
An Emad Almasry Mystery
Novel
Serge Trifkovic:
The Sword of the Prophet
Islam
History, Theology, Impact On the World
Benjamin Walker:
Foundations of Islam
The Making of a World Religion
John Wansbrough:
The Sectarian Milieu
Content and Composition of Islamic Salvation History
Bill Warner:
Mohammad and the Unbelievers
A Political Life
Bat Ye'or:
The Dhimmi
Jews and Christians under Islam
Bat Ye'or:
Islam and Dhimmitude
Where Civilizations Collide

myIslam.dk er oprettet af en dansk privatperson. Han er kristen og kalder sig Bombadillo. Formålet er at give saglig oplysning om islam. Håbet er at kunne bidrage til nedbrydningen af islam i Danmark og andre steder. Til dette er sandhed et godt middel.
Søg på myIslam.dk www