Hvorfor fik Muhammed så mange koner?
Af David Wood
Juli 2008 udgave

Oversættelse af: Why Did Mohammed Get So Many Wives?
Kilde: MuslimHope.com
Udgivet på myIslam.dk: 9. april 2012

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Indledning

Muslimer vil fortælle dig, at en muslimsk mand kan have op til fire koner ad gangen - baseret på sura 4:3. Strengt taget er dette ikke den fulde sandhed, fordi en muslimsk mand også kan have et ubegrænset antal konkubiner og have sex med "kvinder, han besidder til højre hånd", dvs slavinder (sura 23:5-6; 33:50,52; 4:24; 70:29-30). På trods af dette reciterede Muhammed et koranvers (sura 33:50), der gjorde en undtagelse for et enkelt individ: Ham selv. Hvordan kan det være?

Aisha sagde: "Det forekommer mig, at din Herre iler med at tilfredsstille dit begær." - Sahih Muslim vol. 2, bog 8, nr. 3453-3454, p. 748-749.

På den anden side fortalte en muslim mig, at ethvert af hans ægteskaber blev indgået af humanitære eller alliancemæssige grunde. Aisha og nogle af konerne var døtre af magtfulde høvdinge, hvis støtte Muhammed havde brug for. Andre var enker, som Mohammed havde "taget sig af" efter deres tidligere ægtemænds død. Jeg spurgte skeptisk, om muslimer virkelig bliver lært, at alle ægteskaberne blev indgået af disse grunde? Da han sagde "ja", spurgte jeg: "Hvad så med Safiyah og Zainab bint Jahsh? Da han ikke var bekendt med dem, kan det være, at andre muslimer (såvel som ikke-muslimer) heller ikke er. Angående nøjagtigheden af kilderne til mine oplysninger, så kommer de alle fra enten Koranen selv eller fra autoritative sunni-islamske hadith-samlinger.


Muhammeds koner

Her følger en liste over Muhammeds koner, lavet af den muslimske lærde Ali Dashti. Han baserede sandsynligvis meget af denne på en tidligere liste i History of al-Tabari, vol. 9, p. 126-241. Det skal nævnes, at hadith-forskere ikke er helt enige om Muhammeds hustruer. For eksempel nævner nogle hadither (ikke fra Bukhari eller Sahih Muslim) et par hustruer til Muhammed, som han lod sig skille fra, men disse er ikke nævnt her. Ikke desto mindre - selvom måske ikke alle er enige om, at den er helt dækkende, så nævner Ali Dashtis liste mange af konerne. Efter denne er der beviser fra hadith, uafhængigt af Ali Dashti, for disse forhold.

Koner:
1. Khadija/Khadijah bint Khuwailid/Khywaylid - døde først
2. Sauda/Sawda bint Zam'a
3. Aisha/Aesha/’A’ishah - 8 til 9 år gammel, 2. kone
--- Aishas Slaver
--- Aisha og Kamel-krigen
4. Omm/Umm Salama/Salamah
5. Hafsa/Hafsah
6. Zaynab/Zainab bint Jahsh
7. Juwairiya/Jowayriya bint Harith (fange)
8. Omm/Umm Habiba
9. Safiya/Safiyya bint Huyai/Huyayy bint Akhtab (fange)
10. Maymuna/Maimuna af Hareth
11. Fatima/Fatema/Fatimah (kortvarigt)
12. Hend/Hind (enke)
13. Asma af Saba (Sana bint Asma')
14. Zaynab af Khozayma
15. Habla?
16. Skilt Asma of Noman/bint al-Nu’man
Slavinder/konkubiner:
17. Maria Kopteren (kristen)
18. Rayhana/Raihana/Rayhanah bint Zayd/Zaid
Usikkert forhold:
19. Skilt Omm Sharik
20. Maymuna/Maimuna (slavepige?)
21. Zaynab/Zainab den tredje?
22. Khawla/Khawlah
23. Skilt Mulaykah bint Dawud
24. Skilt al-Shanba’ bint ‘Amr
25. Skilt al-‘Aliyyah
26. Skilt ‘Amrah bint Yazid
27. Skilt an Unnamed Woman
28. Qutaylah bint Qays (døde straks)
29. Sana bint Sufyan
30. Sharaf bint Khalifah
31. Kvinder til Muhammess højre hånd
Muhammed afviste nogle kvinder
Nogle kvinder afviste Muhammed

- Ali Dashti overså mindst ni andre mulige koner.

Muhammed giftede sig med 15 kvinder og fuldbyrdede sit ægteskab med 13. (Al-Tabari vol. 9, p. 126-127)

Bukhari vol. 1, bog 5, kap. 25, nr. 282, p. 172-173 sagde, at Muhammed [på et bestemt tidspunkt] havde ni koner.

Følgende er en kort beskrivelse af, hvad hadither og tidlige muslimske historikere siger om Muhammeds koner.


1. Khadija/Khadija

... bint Khuwailid/Khuwaylid. - Sahih Muslim vol. 4, bog 29, nr. 5971-5972, p. 1297) døde tre år før Aisha blev gift med Muhammed. Hun er nævnt i Bukhari vol. 5, bog 58, nr. 164, 165, p. 103.

Det fulde navn af Muhammeds første kone var Khadija, datter af Khuwaylid bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusayy. - Al-Tabari vol. 39, p. 3

Muhammed var omkring 20 år gammel, da han giftede sig med Khadijah, en enke. - Al-Tabari vol. 9, p. 127.

Aisha siger, at Khadija førte Muhammed til en kristen konvertit, som plejede at læse evangelierne på arabisk. - Bukhari vol. 4, bog 55, kap. 17, nr. 605, p. 395.

Aisha var jaloux på Khadija. "Fordi Profeten huskede den måde, hvorpå Khadija plejede at bede om tilladelse, og det gjorde ham urolig. Han sagde: 'O Allah! Hala!' Så jeg [Aisha] blev jaloux og sagde, 'Hvad får dig til at huske en gammel kvinde blandt de gamle kvinder i Quraysh; en gammel kvinde (med en tandløs mund), med røde gummer, der døde for længe siden og i hvis sted Allah har givet dig nogle, bedre end hende?'" - Bukhari vol. 5, bog 58, nr. 168, p. 105.


2. Sauda/Sawda bint Zama/Zamah

Sahih Muslim vol. 2, bog 8, nr. 3451, p. 747; Bukhari vol. 3, bog 34, kap. 4, nr. 269, p. 154; vol. 3, nr. 853, p. 29; Sahih Muslim vol. 2, bog 7, nr. 2958, p. 651; Sahih Muslim vol. 2, fodnote 1918, p. 748 siger, at Aisha sandsynligvis blev gift med Muhammed før Sauda, men at Aisha ikke flyttede ind i Muhammeds hus før efter, at Sauda var blevet gift med Muhammed.

Der er uenighed om, hvorvidt Muhammed fuldbyrdede ægteskabet med Sauda eller Aisha som den næste, men al-Tabari vol. 9, p. 128-129 siger, at det var Sauda.

Saudas eksmand, al-Sakran b. Amr b. Abd Shams blev kristen i Abessinien og døde dér. - Al-Tabari vol. 9, p. 128.

Aisha beskrev fysisk Sauda som "en fed, kæmpestor dame". - Bukhari vol. 6, bog 60, kap. 241, nr. 318, p. 300.

Da Sauda blev gammel var hun bange for, at Muhammed ville skille sig fra hende, så hun gav sin tur til Aisha. - Abu Dawud vol. 2, nr. 2130, p. 572.

Sauda er også nævnt i al-Tabari vol. 39, p. 169.


3. Aisha

Aisha var datter af Abu Bakr. Hendes mor blev kaldt Umm Ruman ifølge al-Tabari vol. 9, p. 129. Hun blev gift med Muhammed, da hun var (seks) 6 år gammel og flyttede ind i hans hus, da hun var (ni) 9. - Bukhari vol. 7, bog 62, kap. 60, nr. 88, p. 65; Sahih Muslim vol. 2, bog 8, nr. 3309, 3310, 3311, p. 715, 716.

I strid med påstanden om, at dette ægteskab var vigtigt af politiske grunde, er det forhold, at Abu Bakr var den første [voksne mand, o.a.], der konverterede til islam.

Denne kone af Muhammed er nævnt mange steder, heriblandt Sahih Muslim vol. 1, bog 4, nr. 1694, p. 372; Abu Dawud vol. 1, nr. 1176, p. 305; vol. 1, nr. 1268, p. 335; vol. 1, nr. 1330, p. 350; vol. 1, nr. 1336, p. 351; vol. 1, nr. 1419, p. 373; vol. 2, nr. 2382, p. 654.

Aisha legede med dukker, mens Muhammed var til stede. - Sahih Muslim vol. 4, bog 29, nr. 5981, p. 1299.

Aisha var 6 (eller 7) år gammel, da hun blev gift, og ægteskabet blev fuldbyrdet, da hun var 9 år gammel. - Al-Tabari vol. 9, p. 130, 131.

Aisha blev gift, da hun var seks år gammel, og ni, da hun kom til Muhammeds hus. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 1876, p. 133.

Aisha var syv år gammel, da hun blev gift, ni år gammel, da hun levede sammen med Muhammed og 18 år gammel, da han døde. (Ikke Sahih) Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 1877, p. 134.

Et forsøg på at give en fornuftig grund til, at Muhammed giftede sig med en så ung pige, er givet i Sahih Muslim vol. 2, fodnote 1859, p. 715. Den siger, at "det var nogle særlige omstændigheder, der gjorde, at Hadrat Aisha blev gift med Profeten (...). Det andet punkt, der skal bemærkes, er, at islam ikke har fastsat nogen aldersgrænse for puberteten, for den varierer efter lande og racer på grund af klimatiske, arvelige, fysiske og sociale forhold." Der nævnes også støtte fra den berygtede Kinsey-rapport, 2. del: "Sexual Behavior in the Human Female"

Muhammed selv slog engang bevidst Aisha "på brystet, hvilket forvoldte mig smerte," ifølge Sahih Muslim vol. 2, bog 4, kap. 352, nr. 2127, p. 462.

Der var også andre mislyde. En hændelse, startet af Aisha, var så slem, at Muhammed holdt sig væk fra sine koner i en måned (29 dage). - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2060, p. 241. Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2063, p. 243. Dette er konteksten til sura 50:1.


--- Aishas slaver

Aisha havde mindst én assistent, der lavede mad for hende, da delegationen fra Banu'l Muntafiq var på besøg. - Abu Dawud vol. 1, nr. 142, p. 34.

Aisha havde en mandlig muslimsk slave ved navn Abu Yunus, som hun senere frigav. - Sunan Nasai vol. 1, nr. 475, p. 340.

Aisha havde en slavepige. - Abu Dawud vol. 1, nr. 371, p. 96.

Barirah var en kvindelig slave tilhørende Aisha, som hun senere frigav. - Abu Dawud vol. 2, nr. 2223 og fodnote 1548, p. 601.

Aisha var også opfarende; hun slog til en tjeners hånd og knuste en skål mad fra en anden kone, tiltænkt Muhammed. - Abu Dawud vol. 2, nr. 3560-3561, p. 1011.

Aisha havde en kraftig, høj stemme. - Al-Tabari vol. 17, p. 65.

Aisha frigav modvilligt mange slaver på grund af et brudt løfte. "Han [Ibn Az-Subair] sendte hende [Aisha] ti slaver, hvilke hun frigav som soning for (ikke at holde) sit løfte. Aisha frigav flere slaver med samme formål, indtil hun havde frigjort fyrre slaver. Hun sagde: 'Jeg ville ønske, da jeg afgav løftet, at jeg havde angivet nærmere, hvad jeg ville gøre, hvis jeg ikke opfyldte det, så jeg let kunne have gjort det.'" Fodnote (1) siger: "Aisha havde ikke specificeret, hvad hun ville gøre, hvis hun ikke holdt sit løfte; dette er grunden til, at hun frigav så mange slaver, så hun kunne føle sig godt tilpas med hensyn til tilstrækkeligheden af sin soning." - Bukhari vol. 4, bog 56, kap. 2, nr. 708, p. 465.

Hvor mange slaver havde Aisha egentlig? Eller hvordan kunne hun have råd til at købe fyrre slaver? Det siger hadith ikke noget om. De to eneste fingerpeg, jeg har fundet, er:

1) Muhammeds koner kunne befale, at telte skulle sættes op. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 1771, p. 67.

2) En femtedel af krigsbyttet gik til det muslimske skatkammer, og Muhammed kunne tage heraf til sig selv og sine koner. - Sahih Muslim vol. 2, nr. 2347, 2348; vol. 2, fodnote 1463, p. 519; Bukhari vol. 4, bog 51, kap. 80, nr. 153, p.99; vol. 6, bog 60, kap. 297, nr. 407, p. 379.


--- Aisha og Kamel-krigen

Aisha støttede oprindeligt dem, der ønskede at dræbe Uthman. Hun hævdede, at Uthman var blevet en vantro. Men efter mordet på Uthman ændrede hun mening og ønskede hævn over Uthmans mordere. En anden muslim gik i rette med hende for det. - Al-Tabari vol. 17, p. 52-53.

Efter dette blev Muhammed bin Abu Bakr, på Muawiyahs befaling, henrettet for mordet på Uthman. Hans lig blev derefter lagt ind i et æsels kadaver, hvorefter æslet blev brændt i 38 AH. Aisha sørgede meget over sin halvbror og bad ekstra bønner for ham. - Al-Tabari vol. 17, p. 158.


4. Umm Salama

Umm Salama bint Abi Umayyah (diskuterede fortrolige ting med apostlen). - Sahih Muslim vol. 2, nr. 2455, p. 540.

Umm Salamas rigtige navn var Hind bint Abi Umayyah bin al-Mughirah bin Abdallah bin Umar bin Makhzum. - Al-Tabari vol. 9, p. 133; vol. 39, p. 175.

Um/Umm Salaim/Salama (siges ikke at være en kone) - Sahih Muslim vol. 2, nr. 2992, p. 656; vol. 2, nr. 3445, p. 746;
en kone - Bukhari vol. 4, bog, 53, kap. 4, nr. 333, p. 216; Bukhari vol. 7, bog 62, kap. 34, nr. 56, p. 40; Ibn-i-Majah vol. 2, nr. 1634, p. 473; Abu Dawud vol. 1, nr. 383, p. 99.

Muhammed blev gift med Umm Salama, enke efter Abu Salama (døde 4 AH i Abessinien). - Al-Tabari vol. 39, p. 175.

Umm Salama døde i 59 AH da hun var 84 år gammel. - Sahih Muslim vol. 2, fodnote 1218, p. 435.

Umm Salama var gravid, da Muhammed giftede sig med hende, og hendes datter var Zainab bint Abu Salama. - Sahih Muslim vol. 2, nr. 3539-3544, p. 776-777. (Dette er den samme pige som Zainab bint Umm Salama).

Denne kone af Muhammed er nævnt i Abu Dawud vol. 1, nr. 274, p. 68; vol. 3, nr. 4742, p.1332; vol. 2, nr. 2382, p. 654; Sunan Nasai vol. 1, nr. 240, p. 228; Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 1779, p. 72; al-Tabari vol. 17, p. 207; al-Tabari vol. 39, p. 80.

Umm Salama havde en søn før hun blev gift med Muhammed. Hendes søn gik med Aisha, al-Zubayr og Talhah. - Al-Tabari vol. 17, p. 42.

Klienter til Umm Salama var Nabhan (= Abu Yahya) og Main bin Ujayl (= Abu Qudamah). - Al-Tabari vol. 39, p. 320.


5. Hafsa/Hafsah

Umar bin Khattabs datter er nævnt i Sahih Muslim vol. 2, nr. 2642, p. 576; vol. 2, nr. 2833, p. 625; vol. 2, nr. 3497, p. 761; Abu Dawud vol. 2, nr. 2448, p. 675; vol. 3, nr. 5027, p. 1402. Hun var datter af Umar bin al-Khattab. Hun var den 18-årige enke efter Khunais, da hun giftede sig med Muhammed i 625 e.Kr. Hun blev født i 607 e.Kr. og døde enten 647/648, 661/662, eller 665 e.Kr. Hun er også nævnt som en kone i Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2086, p. 258.

Efter at Hafsas mand døde af sår, han fik under Slaget ved Uhud, tænkte Hafsas far på at gifte hende med Uthman, men Uthman afslog, fordi han vidste, at Muhammed ønskede at gifte sig med hende. De blev gift i 3 A.H. Hun var fire år ældre end Aisha. - Sunan Nasai vol. 1, nr. 32, p. 117. Muhammed giftede sig således ikke med hende blot for at forsørge hende. I stedet giftede han sig med én, der ellers ville være blevet gift med en anden.

Umar fortalte sin datter Hafsa, at hun ikke skulle lade sig vildlede af Aisha, som var stolt af sin skønhed og Muhammeds kærlighed til hende. - Bukhari vol. 7, bog 62, kap. 106, nr. 145, p. 108. Hafsa sagde til Aisha: "Jeg har aldrig modtaget noget godt fra dig!" - Bukhari vol. 9 bog 92, kap. 5, nr. 406, p. 299-300.

Umar sagde, at Muhammed skilte sig fra Hafsa (opsigelig skilsmisse) og derefter tog hende tilbage. - Abu Dawud vol. 2, nr. 2276, p. 619. Ifølge Ibn Ishaq skilte Muhammed sig fra Hafsa, men tog hende så tilbage. - Al-Tabari vol. 9, fodnote 884, p. 131.

"Yahya (...) fra Malik fra Muhammad ibn Abd ar-Rahman (...) at han hørte, at Hafsa (...) dræbte en af sine slavepiger, der havde brugt trolddom mod hende. Hun var en mudabbara. Hafsa gav ordren, og hun blev dræbt." - Maliks Muwatta 42.19.14.

Hafsa beordrede drabet på af sine slavepiger, der havde brugt trolddom mod hende. - Maliks Muwatta 43.19.4.

Hafsa, hustru til Muhammed, døde, da hun var 60 år gammel. - Al-Tabari vol. 39, p. 174.


6. Zainab/Zaynab bint Jahsh

Sahih Muslim vol. 2, nr. 2347, p. 519; vol. 2, nr. 3330, p. 723,724; vol. 2, nr. 3332, p. 725; vol. 2, nr. 3494, p. 760. Bukhari vol. 3 bog 33, kap. 6, nr. 249, p. 138; vol. 3, nr. 829, p. 512; vol. 4, nr. 6883, p. 1493. Zainabs oprindelige navn var "Barrah", men Muhammed ændrede det til Zainab. - Bukhari vol. 8 bog 72, kap. 108, nr. 212, p. 137; Abu Dawud vol. 3, nr. 4935, p. 1377-1378. Abu Dawud vol. 1, nr. 1498 siger, at Juwairyihas navn plejede at være Barrah.

Sura 33:36-38 i Koranen siger: "Når Allah og Hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvinde at vælge frit i deres sag. Den, der trodser Allah og Hans udsending, befinder sig i åbenlys vildfarelse. Og da du sagde til ham, som Allah havde vist nåde, og som du havde vist nåde: "Behold din hustru, og frygt Allah!" og holdt skjult hos dig selv, hvad Allah ville vise åbent, idet du frygtede folk, skønt du snarere burde havde frygtet Allah. Da så Zayd havde besluttet sig med hensyn til hende, lod Vi dig tage hende til hustru. For der skal ikke være noget til hinder for, at de troende ægter hustruer af deres adoptivsønner, når disse har besluttet sig med hensyn til dem. Allahs befaling bliver udført. Intet skal være til hinder for, at Profeten gør det, som Allah har pålagt ham ...”

Zainab bint Jahsh var gift med Muhammeds adopterede søn, indtil Muhammed reciterede suraen om, at hun skulle skilles fra hans søn og gifte sig med Muhammed. Zainab "plejede at prale over for Profetens andre koner og plejede at sige, 'Allah giftede mig med (Profeten) i himlen.'" - Bukhari vol. 9 bog 93, kap. 22, nr. 517, p. 382. Også vol. 9 bog 92, kap. 22, nr. 516,518, p. 381-383; al-Tabari vol. 9, p. 133. Med andre ord - i den evigt eksisterende uskabte Koran i himlen, er Zainabs ægteskab blevet nævnt.

"En dag gik Muhammed ud for at lede efter Zaid (Muhammeds adopterede søn). Nu hang der et dække af hårklæde i døråbningen, men vinden havde taget i klædet, så døren blev afdækket. Zainab var i sit kammer, upåklædt, og beundring for hende trængte ind i Profetens hjerte." (The History of al-Tabari vol. 8, p. 4)

Fortalt af Yunis, fortalt af Ibn Wahab, fortalt af Ibn Zaid, som sagde: "Profeten - fvmh - havde giftet Zaid, søn af Haritha, med sin kusine Zainab, datter af Jahsh. En dag gik profeten - fvmh - hen for at finde Zaid i hans hus, hvis dør havde et forhæng lavet af hår. Vinden tog i forhænget og profeten så Zainab afklædt i hendes værelse og han beundrede hende i sit hjerte. Da Zainab indså, at profeten ønskede hende, BEGYNDTE HUN AT HADE ZAID." Engelsk oversættelse af al-Tabaris arabiske kommentar til sura 33:37.

Zainab af Jahsh havde en bror, der døde før hende. - Abu Dawud vol. 2, nr. 2292, p. 624.

Påstået erklæring om, at Zaid først skilte sig fra sin kone Zainab, bare for at Muhammed kunne gifte sig med hende. - Al-Tabari vol. 39, p. 180-182.

Zainab bint Jahsh døde, da hun var 53 år gammel. - Al-Tabari vol. 39, p. 182.

Zainab (uspecificeret). - Sahih Muslim vol. 2, nr. 2641,2642, p. 575,576.

Zainab bint Jahsh må ikke forveksles med den Zainab, der var Abu Said al-Khudris kone. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2031, p. 223.

Zainab krænkede Aisha [verbalt], så Muhammed fortalte Aisha, at hun skulle krænke hende. "... Allahs Apostel (fred være med ham) kom over mig [Aisha], mens Zainab, datter af Jahsh, var med os. Han begyndte at gøre noget med sin hånd. Jeg signalerede til ham, indtil jeg fik ham til at forstå, at hun var der. Så stoppede han. Zainab kom og begyndte at krænke Aisha. Hun forsøgte at forhindre hende, men hun stoppede ikke. Så sagde han (Profeten) til Aisha: Krænk hende. Så hun krænkede hende og dominerede hende. Zainab gik hen til Ali og sagde: Aisha krænkede dig og gjorde (sådan og sådan). Så gik Fatima (til Profeten), og han sagde til hende: Hun er din fars favorit, ved Kabaens Herre! Hun vendte derefter tilbage og sagde til dem: Jeg sagde sådan og sådan til ham, og han sagde sådan og sådan til mig. Så gik Ali til Profeten (fred være med ham) og talte med ham om det." - Abu Dawud vol. 3, nr. 4880, p. 1364-1365.

I Bibelen kan man læse i Malakias' Bog 2:16, at Gud afskyr skilsmisse.


7. Juwairiya/yya/yah bint Hareth (fange)

Juwairiya bint Harith/al-Harith var en fange. - Bukhari vol. 3 bog 46, kap. 13, nr. 717, p. 431-432. Sahih Muslim vol. 2, nr. 2349, p. 520 siger, at Muhammed angreb stammen Bani Mustaliq uden varsel, mens de intetanende græssede deres kvæg. Juwairiya var høvdingens datter. Sahih Muslim vol. 3, nr. 4292, p. 942 og Abu Dawud vol. 2, nr. 227, p. 728 og al-Tabari vol. 39, p. 182-183 siger også, at Juwairiya/Juwairiyyah blev taget til fange under en razzia mod Banu Mustaliq-stammen. Hun havde været gift med Musafi bin Safwan, som blev dræbt i kamp.

Muhammeds kone Jawairyiyah plejede at blive kaldt Barrah. - Abu Dawud vol. 1, nr. 1498, p. 392. Men Bukhari vol. 8 bog 72, kap. 107, nr. 212, p. 137; Abu Dawud vol. 3, nr. 4935, p. 1377-1378 siger, at Zainabs navn plejede at være Barrah.

Juwayriyyah bint al-Harith bin Abi Birar bin Habib, oldebarn af Jadhimah al-Mustaliq fra Khuzaah-gruppen, blev taget som krigsbytte, da muslimerne angreb al-Mustaliq-stammen. Hendes mand Musafi bin Safwan Dhu al-Shuir bin Abi Asrb bin Malik bin Jadhimah blev dræbt i kampen. Hun var en krigsfange, som indvilligede i at gifte sig med Muhammed. - Al-Tabari vol. 39, p. 182-183; al-Tabari vol. 9, p. 133.

Juwayriyyah blev taget til fange i Slaget ved al-Muraysi [mod Banu Mustaliq]. - Al-Tabari vol. 39, p. 183.

Juwayriyya blev gift med Muhammed, da hun var 20 år gammel. - Al-Tabari vol. 39, p. 184.


8. Omm/Umm Habiba

Umm Habiba var datter af Abu Sufyan. - Al-Tabari vol. 9, p. 133; Sahih Muslim vol. 2, nr. 3413, p. 739; vol. 2, nr. 2963, p. 652; Sahih Muslim vol. 2 no.1581, p. 352; vol. 2, nr. 3539, p. 776; Ibn-i-Majah vol. 5, nr. 3974, p. 302; al-Tabari vol. 17, p. 88.

Umm Habiba var 23 år yngre end Muhammed. - Sunan Nasai vol. 1, nr. 60, p. 127.

Umm Habiba og hendes første mand Ubaydallah var blandt de muslimer, der tog til Abessinien. Ubaydallah konverterede til kristendommen. - Al-Tabari vol. 39, p. 177.

Omtale af Zainab bint Jahsh. - Al-Tabari vol. 39, p. 180-182.

Umm Habiba, gift med Muhammed må ikke forveksles med en anden kvinde, der også blev kaldt Umm Habiba. Denne sidstnævnte var datter af Jahsh, hustru til Abd al-Rahman og Muhammeds svigerinde gennem Zainab datter af Jahsh, Muhammeds kone. - Abu Dawud vol. 1, nr. 288, p. 73.


9. Safiya/Safiyya/Saffiya (fange)

Safiya bint Huyai/Huyayy var en fange, som Muhammed giftede sig med, efter at have slagtet hendes far, bror, ægtemand og mændene i Khaibar, ifølge Bukhari vol. 2 bog 14, kap. 5, nr. 68, p. 35; vol. 4 bog 52, kap. 74, nr. 143, p. 92; vol. 4 bog 52, kap. 168, nr. 280, p. 175 og al-Tabari vol. 39, p. 185.

Safiyas mand hed Sallam bin Mishkam bin al-Hakam bin Harithah bin al-Khazraj bin Kab bin Khazraj. - Al-Tabari vol. 9, p. 134-135.

Safiyyah blev kaldt Safi, efter den første del af byttet, som gik til Muhammed. - Abu Dawud vol. 2, nr. 2988, p. 848; Abu Dawud vol. 2, nr. 2985-2989 og fodnote 2406, p. 846-849.

Safiyya blev købt af Muhammed for syv slaver. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2272, p. 357. Hun var 17 år gammel, da Muhammed giftede sig med hende. - Al-Tabari vol. 39, p. 184

Mohammed følte venlighed over for Safiyya. "Hvis ikke det var fordi, Safiyyah var bedrøvet, ville jeg have efterladt ham [hendes mand, som Muhammed henrettede], indtil fuglene og rovdyrene have ædt ham, og han ville være genopstået fra deres maver." - Abu Dawud vol. 2, nr. 3130-3131, p. 893.

Fysisk var Safiyyah lille. - Abu Dawud vol. 3, nr. 4857, p. 1359.

Der var disharmoni mellem konerne. Zainab ønskede ikke at låne en kamel til Safiyya, da Muhammed spurgte hende. Zainab kaldte Safiyya en "jødinde." - Abu Dawud vol. 3, nr. 4588, p. 1293.

Mohammed havde på et tidspunkt ni koner på én gang, heriblandt Safiyya bint Huyayy, og senere gav han hende ikke en "tur." - Sahih Muslim vol. 2, nr. 3455-3456, p. 749.

Denne kone af Muhammed er også nævnt i Sahih Muslim vol. 2, nr. 3325; vol. 2, nr. 2783, p. 605; vol. 2, nr. 3118, p. 678; vol. 2, nr. 3497, p. 761; Bukhari vol. 3 bog 33, kap. 8-13, nr. 251-255, p. 139-143; vol. 2 bog 21, kap. 22, nr. 255, p. 143; Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 1779, p. 72; Abu Dawud vol. 2, nr. 2464, p. 681; al-Tabari vol. 39, p. 169.

Safiya bint Abi Ubaid, omtalt som Muhammeds kone i Bukhari vol. 4 bog 52, kap. 136, nr. 244, p. 151, er formentlig den samme person.


10. Maimuna/Maymuna bint Harith/Hareth

Sahih Muslim vol. 1, nr. 1671,1674,1675, p. 368-369; vol. 2, nr. 1672, p. 369.

Muhammed giftede sig med Maymunah bt. Al-Harith i 7 A.H., mens Muhammed var i en tilstand af rituel renhed på rejsen til Mekka. - Al-Tabari vol. 8, p. 136; al-Tabari vol. 9, p. 135.

Maymuna var blevet skilt én gang, og var blevet enke før ægteskabet med Muhammed - Al-Tabari vol. 39, p. 185. Maymuna var 80/81, da hun døde. - Al-Tabari vol. 39, p. 186.

Maimuna var 30 år gammel, da den 53-årige Muhammed giftede sig med hende. Muhammed døde fire år senere. - Sunan Nasai vol. 1, nr. 43, p. 120.

Mainuma bint al-Harith havde en slavepige. Hun spurgte Muhammed, om hun kunne frigive hende, og Muhammed sagde, at hun i stedet skulle give hende til Maimunas søster til at tage sig af hende. - Maliks Muwatta 54.4.9.

Maimuna, Muhammeds kone, afskærmede Muhammed. - Bukhari vol. 1 bog 5, kap. 22, nr. 279, p. 170-171. Folk blev afskærmet, når de badede eller gik på toilettet. Det var der intet galt i, for hun var hans kone.

Ata bin Yasar var en mand, der var klient til Maymunah. - Al-Tabari vol. 39, p. 317.

Slaver: Maimunas frigivne slavepige fik et får, som senere døde. - Ibn-i-Majah vol. 5, nr. 3610, p. 93.

Denne kone af Muhammed er også nævnt i: Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2408, p. 435; Sunan Nasai vol. 1, nr. 809, p. 492; vol. 2, nr. 1124, p. 108; Abu Dawud vol. 1, nr. 1351, p. 356; vol. 1, nr. 1359,1360,1362, p. 357; Sunan Nasai vol. 1, nr. 243, p. 229.


11. Fatima/Fatema/Fatimah (kortvarigt)

Fatima blev nævnt af Ali Dashti. Al-Tabari vol. 9, p. 39 siger, at Muhammed kortvarigt giftede sig med Fatima bint al-Dahhak bin Sufyan (også kaldet al-Kilabiyyah).

Muhammed blev gift med Fatima bint Shurayh/Sara. - Al-Tabari vol. 9, p. 139. Det er uklart, om Shuray og al-Dahhak var to forskellige personer, hvilket der kommer to Fatima’er ud af, eller om de var alternative navne for den samme far.

Omtale af Fatimah bin al-Dahhabi, Aliya bint Zahyah, Sana bint Sufyan. - Al-Tabari vol. 39, p. 186.

Muhammed fuldbyrdede sit ægteskab med "Kilabiyyah" (dvs. fra Kilabi-stammen). Dette kunne være Fatima bint al-Dahhak bin Sufyan eller Aliyah bint Zabyan bin Amr bin Awf eller Sana bint Sufyan bin Awf. - Al-Tabari vol. 39, p. 187.

Fatima, Muhammeds datter, er en anden.

Følgende kunne være Muhammeds kone, men er sandsynligvis hans datter. I året for erobringen af Mekka, afskærmede Fatima Muhammed. - Ibn-i-Majah vol. 1, nr. 465, p. 255 og Sunan Nasai vol. 1, nr. 228, p. 224; vol. 1, nr. 417, p. 307.

En Fatima afskærmede Muhammed, mens han badede - i Bukhari vol. 1 bog 5, kap. 22, nr. 278, p. 170-171. Imidlertid tog Muhammed et bad og blev afskærmet af sin datter Fatima - i Bukhari vol. 4 bog 53, kap. 29, nr. 396, p. 263. Fatima var Muhammeds datter og hustru til Ali - i Bukhari vol. 3 bog 34, kap. 29, nr. 302, p. 171; Bukhari vol. 4 bog 53, kap. 1, nr. 325, p. 208.

Muhammed ønskede ikke, at Ali skulle gifte sig med nogen anden foruden hans datter Fatima. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 1998-1999, p. 202-204. Men Ali fik senere en tilfangetaget slavepige, datter af Rabiah, som fødte ham en datter ved navn Umm Ruqayyah. - Al-Tabari vol. 11, p. 66.

Ønskede en slave: Mens Muhammed gav mange slaver til Aisha, følte Fatima sig forfordelt. Muhammeds datter Fatima klagede til Muhammed over hendes brug af slibestenen og bad om en slave (krigsfange). Muhammed gav hende ikke en, men sagde, at han gav hende noget bedre. Han fortalte hende, at hun skulle fremsige Æret være Allah 33 gange, Priset være Allah 34 gange og Allah er den Højeste 34 gange. - Abu Dawud vol. 3, nr. 5044-5045, p. 1405.


12. Hend/Hind (enke)

Hend/Hind var tidligere gift med Abu Sufyan, som var en meget nærig mand, ifølge Sahih Muslim vol. 3, nr. 4251-4254, p. 928-929.


13. Sana bint Asma/al-Nashat

Muhammed giftede sig med al-Nashat bint Rifaah af Banu Kilab bin Rabiah, allieret med Qurayza-stammen. Nogle kaldte hende Sana bint Asma bin al-Salt al-Sulamiyyah, mens andre siger Sana bint Asma bin al-Salt af Banu Harm. Hun døde imidlertid før profeten fuldbyrdede sit ægteskab med hende. Hun blev også kaldt Sana. - Al-Tabari vol. 9, p. 135-136. Al-Tabari vol. 39, p. 166 siger det samme om Sana bint al-Salt.


14. Zainab/Zaynab bint Khozayma/Khuzaima

Denne Zainab tilhørte stammen Banu Hilal. Hun var skilt fra en muslim ved navn Tufayl, derefter gift med hans bror Ubaydah, som blev dræbt ved Badr. Så giftede hun sig med Muhammed. Hun blev født 595 e.Kr. og døde i 626 e.Kr. i en alder af 31. Se al-Tabari vol. 7, p. 150 fodnoter 215,216 og al-Tabari vol. 39, p. 163-164 for mere information.

Al-Tabari vol. 9, p. 138 siger også, at hun døde, mens Muhammed var i live.

Muhammed giftede sig med Zainab bint Khuzaima, men hun døde før ham. - Sunan Nasai vol. 1, nr. 64, p. 129.


15. Habla?

Habla er på Ali Dashtis liste, men jeg har ikke været i stand til selv at verificere dette.


16. Den fraskilte Asma bint Noman

Asma bint Noman eller Asma bint al-Numan bin Abi Al-Jawn, fra Kindah-stammen, blev gift med Muhammed, men ægteskabet blev aldrig fuldbyrdet. - Al-Tabari vol. 10, p. 185 og fodnote 1131, p. 185.

En datter af Al-Jaun/Jahal blev gift meget kortvarigt med Muhammed. - Bukhari vol. 7 bog 63, nr. 181, p. 131,132.

På den anden side siger al-Tabari vol. 10, p. 190, at Al-Numan al-Jawn tilbød sin datter til Muhammed, men at Muhammed afslog. Måske betyder "afslog," at Muhammed skilte sig fra hende, før han havde været i seng med hende.

Muhammed blev gift Asma bint al-Numan bin al-Aswad bin Sharahil. Men hun var spedalsk, så Muhammed gav hende penge og skilte sig fra hende. - Al-Tabari vol. 9, p. 137. Hvorfor skulle han gøre dette med en kvinde, han elskede?

Asma bint al-Numan var en enke, som Muhammed giftede sig med. Enten Hafsa eller Aisha narrede Asma ved at fortælle hende, at Muhammed ville blive glad, hvis hun sagde, at hun søgte tilflugt hos Allah fra Muhammed. - Al-Tabari vol. 39, p. 188-190.

Kort omtale af Asma bint Numan i al-Tabari vol. 39, p. 190.

Muhammed skilte sig fra en kvinde, fordi hun søgte tilflugt hos Allah fra Muhammed. Han blev skilt fra anden, fordi hun var spedalsk. Der er en vis forvirring angående hvilket navn der hører til hvilket tilfælde i al-Tabari vol. 39, p. 187.


17. Maria/Mariya Kopteren/den Kristne

Maria var en kone [konkubine] af Muhammed ifølge al-Tabari vol. 9, p. 141; Sahih Muslim vol. 4 fodnote 2835, p. 1351. Maria Kopteren fødte Muhammeds søn Ibrahim ifølge al-Tabari vol. 9, p. 39. Han døde, da han var to år gammel. Den muslimske udsending Hatib b. Abi Baltaah vendte tilbage fra al-Muqawqis [Egypten] med Mariya [Maria Kopteren], hendes søster Sirin, et hun-muldyr, beklædningsgenstande og en eunuk. Hatib inviterede dem til at blive muslimer, og de to kvinder accepterede [i henhold til Tabari]. Mariyah var smuk, og Muhammed sendte hendes søster Sirin til Hassan b. Thabit. Sirin og Hassan blev forældre til Abd al-Rahman b. Hassan. - Al-Tabari vol. 8, p. 66,131.

En muslim vil måske sige, at Muhammed var nødt til at gifte sig med hende, fordi hun var en gave fra Egypten, men hendes søster Sirin var også en gave, og han giftede sig ikke sig Sirin. Maria var en gave fra guvernøren i Alexandria. - Al-Tabari vol. 39, p. 193.

Det blev hævdet, at Maria blev muslim, men Muhammed blev ved med at holde hende som en slave i stedet for som en almindelig kone. - Al-Tabari vol. 39, p. 194.

Muhammed "havde samleje med hende [Maria] i kraft af, at hun er hans ejendom." - Al-Tabari vol. 39, p. 194. Fodnote 845 forklarer: "Det vil sige, at Mariyah fik ordre til at tilsløre sig, som profetens koner gjorde det, men han giftede sig ikke med hende."

Maria Kopteren døde i 637/638 e.Kr. - Al-Tabari vol. 39, p. 22.


18. Rayhana/Raihana/Rayhanah bint Zaid/Zayd

Rayhana var en jødisk fange fra Qurayza-stammen. Muhammed tilbød at gøre hende til kone i stedet for slave, men hun afslog og forblev jødisk, ifølge al-Tabari vol. 8, p. 39. Se også al-Tabari vol. 9, p. 137,141. Men kilden i al-Tabari vol. 39, p. 164-165 siger, at Muhammed frigav hende og derefter giftede sig med hende.

Muhammed havde to konkubiner: Mariya bint Shamun Kopteren, og Rayhanah bint Zayd al-Quraziyyah fra Banu al-Nadir. - Al-Tabari vol. 9, p. 141. Mariya var en um walid af Muhammed ifølge al-Tabari vol. 13, p. 58.


19. Den fraskilte Omm/Umm Sharik/Ghaziyyah bint Jabir

Omm/Umm Sharik er den samme person som Ghaziyyah bint Jabir ifølge al-Tabari vol. 9, p. 139. Hun blev kaldt "Umm Sharik", fordi hun var mor til en søn ved navn Sharik fra et tidligere ægteskab.

"Da profeten kom til hende, fandt han, at hun var en gammel kvinde, så han skilte sig fra hende." - Al-Tabari vol. 9, p. 139. Men fodnote 922 [i al-Tabari vol. 9, p. 139] fortæller: "Ibn Sad giver i Tabaqat, 8, p. 110-112 en anden fremstilling og anbringer hende blandt de kvinder, som profeten friede til, men ikke giftede sig med. Det var hende, der skænkede sig til Profeten og Koranen 33:50 refererer til hende."


20. Maymuna/Maimuna

Maimuna var en kvinde, der tilbød sig selv til Muhammed ifølge Sahih Muslim vol. 2 fodnote 1919. Det kunne være den samme Maimuna som 10 eller en anden. Gift i 7 AH.

En unavngiven kvinde sagde, at hun gav sig selv til Muhammed som en kone. Muhammed accepterede hende ikke, men gav hende til en fattig muslim. Det eneste, den fattige muslim kunne give som medgift, var hans memorering af en sura af Koranen. - Maliks Muwatta 28.3.8.


21. Zaynab/Zainab den Tredje?

Ali Dashti nævner denne kone, men jeg har ikke fundet uafhængig dokumentation af hende.


22. Khawla/Khawlah bint al-Hudayl

Det siges, at Muhammed giftede sig med Khawlah bint al-Hudayl. - Al-Tabari vol. 9, p. 139. Hun var en hustru til Muhammed ifølge al-Tabari vol. 39, p. 166.


23. Fraskilt Mulaykah bint Dawud

Muhammed blev gift (gift er ordet i teksten) med Mulaykah bint Dawud al-Laythiyyah, men da hun fik at vide, at Muhammed var den, der havde fået hendes far dræbt, tog hun tilflugt hos Allah fra Muhammed. Så Muhammed skilte sig fra hende. - Al-Tabari vol. 8, p. 189. Det samme fortælles om Mulaykah bint Kab (der sandsynligvis er den samme person) i al-Tabari vol. 39, p. 165.

Mulaykah bint Kab var gift meget kortvarigt med Muhammed. Aisha spurgte hende, om hun ville være gift med den mand, der dræbte hendes ægtemand. Hun "tog tilflugt i Gud" fra Muhammed, så Muhammed skilte sig fra hende. - Al-Tabari vol. 39, p. 165


24. Fraskilt al-Shanba’ bint ‘Amr

Muhammed giftede sig med al-Shanba bint Amr al-Ghifariyyah; hendes folk var allieret med Banu Qurayza. Da Ibrahim døde, sagde hun, at hvis han var en sand profet, ville hans søn ikke være død. Muhammed skille sig fra hende, før han fuldbyrdede sit ægteskab med hende. - Al-Tabari vol. 9, p. 136.


25. Fraskilt al-Aliyyah

Muhammed blev en tid sammen med Aliyyah bint Zabyan bin Amr bin Awf bin Kab og skilte sig derefter fra hende. - Al-Tabari vol. 39, p. 188.

Muhammed giftede sig med al-Aliyyah, men skilte sig så fra hende. Hun døde, mens Muhammed stadig var i live. - Al-Tabari vol. 9, p. 138.


26. Fraskilt Amrah bint Yazid

Muhammed skilte sig fra Amrah bint Yazid, fordi hun var spedalsk. - Al-Tabari vol. 39, p. 188.

Muhammed giftede sig med Amrah bint Yazid (ingen omtale af skilsmisse). - Al-Tabari vol. 9, p. 139.

Muhammed skilte sig fra Amra. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2054, p. 233; vol. 3, nr. 2030, p. 226. (Daif [svag], ikke sahih).

Muhammed skilte sig fra en kvinde, fordi hun havde spedalskhed. - Al-Tabari vol. 39, p. 187.


27. Skilte sig fra en unavngiven kvinde

Muhammed skilte sig fra en unavngiven kvinde, fordi hun ville kigge på dem, der forlod moskeen. - Al-Tabari vol. 39, p. 187.


28. Qutaylah bint Qays (døde straks)

Muhammed blev gift med Qutaylah bint Qays, men hun døde, før de fuldbyrdede ægteskabet. Mærkeligt nok - der står også, at hun og hendes bror forlod islam. Så hun må have forladt islam efter ægteskabet og før hendes død måske? - Al-Tabari vol. 9, p. 138-139.


29. Sana bint Sufyan

Omtale af Muhammeds korte ægteskab med Sana bint Sufyan. - Al-Tabari vol. 39, p. 188.


30. Sharaf bint Khalifah

Muhammed blev gift med Sharaf bint Khalifah, søster til Dihyah bint Khalifah al-Kalbi, men hun døde, mens Muhammed stadig var i live. - Al-Tabari vol. 9, p. 138.


31. Kvinder til Muhammeds højre hånd

"... som vogter over deres køn; undtagen over for deres hustruer og [tilfangetagne] slavinder, for da [i deres tilfælde] kan man ikke bebrejde dem noget." Sura 23:5-6. Se også sura 4:24.

"Han [Muhammed] svarede: 'skjul dine private dele, undtagen over for din kone og dem, din højre hånd besidder (slavinder).'" - Abu Dawud vol. 3, nr. 4006, p. 1123.

Abu Dawud vol. 3, nr. 4443-4445, p. 1244 viser, at dette at have sex med en slavepige, en mand ejer, er fint, men at en mand vil blive pisket for at have sex med sin kones slavepige.

Som det var typisk for velhavende arabiske mænd, havde Muhammed tilsyneladende også brug for et par slavepiger. Se Bukhari vol. 7 bog 64, kap. 6, nr. 274, p. 210.

Salmah for var tjenestepige for Muhammed. - Abu Dawud vol. 3, nr. 3849, p. 1084.

Maimuna var Muhammeds frigivne slavepige. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2531, p. 514; Abu Dawud vol. 1, nr. 457, p. 118.

Muhammed havde kortvarigt en "meget smuk" fange, før han gav hende til Mahmiyah b. Jaz al-Zubaydi. - Al-Tabari vol. 8, p. 151.

En af de slavinder, der tilhørte Muhammeds hus, begik hor med en anden. Det er denne "en anden", der var et problem. - Abu Dawud vol. 3, nr. 4458, p. 1249.

Muhammed kaldte en sort slavepige til at komme og dække Abu Dharr bag et forhæng, mens han tog et bad. - Abu Dawud vol. 1, nr. 332, p. 87.

Omtale af Umm Ayman (= Baraka), en klient (slavepige) af profeten. - Al-Tabari vol. 39, p. 287.

Muhammed havde afgjort sans for humor. Umm Ayman var profetens klient [dvs. slave, hvem det var lovligt for ham at tilbringe natten med]. Ifølge al-Husayn (...) Umm Ayman: "[En] nat stod Profeten op og tissede i hjørnet af huset i en lerbeholder. I løbet af natten stod jeg op, og da jeg var tørstig, drak jeg hvad der var i beholderen, uden at bemærke [noget]. Da profeten stod op om morgenen, sagde han: 'O Umm Ayman, tag den lerbeholder og hæld dens indhold ud.' Jeg sagde: 'Ved Gud, jeg drak, hvad der var i den.' Profeten lo så man kunne se hans kindtænder og sagde: 'Efter dette vil du aldrig få mavepine.'" - Al-Tabari vol. 39, p. 199.

Generelt lærer Abu Dawud vol. 3, nr. 4443-4445, p. 1244, at dette at have sex med en slavepige, som en mand selv ejer, er OK, men at en mand vil blive pisket for at have sex med sin kones slavepige.

Men at have sex med en kones slavepige er OK, hvis konen gjorde hende lovlig for ham. Bemærk, at han ikke behøvede at blive gift med slavepigen. Ibn-i-Majah vol. 4, nr. 2551, p. 12.


Muhammed afviste nogle kvinder!

Aisha var jaloux på de kvinder, der tilbød sig til Muhammed [som hustruer]. - Sahih Muslim vol. 2, nr. 3453, p. 748. Men det var OK, at en kvinde tilbød sig til Muhammed. - Ibn-i-Majah vol. 3, nr. 2000-2001, p. 304-305.

Nogle mente, at Muhammed giftede sig med al-Ashath, men al-Tabari siger, at det ikke er rigtigt (ifølge al-Tabari vol. 39, p. 190i). (Samlet set gjorde al-Tabari et mesterligt arbejde i forsøget på at holde styr på alle Muhammeds kvinder.)


Nogle kvinder afviste Muhammed

Muhammed friede til Ghaziyyah på grund af hendes skønhed, men hun afslog. Tabari hævder, at hun var i en tilstand af vantro, men giver ingen beviser. - Al-Tabari vol. 9, p. 136. Der er ingen vidnesbyrd om at hun var utro, og Muhammed var eftergivende ved ikke at straffe hende, eller at hun var, og Muhammed straffede hende.

Layla klappede Muhammed på skulderen bagfra og bad ham om at gifte sig med hende. Muhammed accepterede. Laylas folk sagde: "'Hvilken skidt ting, du har gjort! Du er en respektabel kvinde, men Profeten er en skørtejæger. Søg en annullering fra ham.' Hun gik tilbage til Profeten og bad ham om at ophæve ægteskabet og han efterkom [hendes anmodning]." - Al-Tabari vol. 9, p. 139.

Nogle kvinder, som Muhammed, ifølge al-Tabari vol. 9, p. 140-141, friede til, men endte med ikke at blive gift med:

1) Umm Hani bin Abi Talib [Hind], fordi hun sagde, at hun var med barn.

2) Dubaah bint Amir, men hun var for gammel.

3) Det blev sagt, at han friede til Saffiyah bint Bashshamah, en fange. Hun fik lov til at vælge mellem Muhammed og hendes mand, og hun valgte sin mand.

4) Umm Habib bint al-Abbas, men da al-Abbas var hans plejebroder, ville det ikke have været lovligt, så Muhammed bakkede ud.

5) Jamrah bint al-Harith. Hendes far påstod fejlagtigt, at hun led af et eller andet. Da han vendte tilbage, fandt han, at hun allerede var blevet ramt af spedalskhed.

Der er modstridende oplysninger om, hvorvidt Umm Hani blev muslim før eller efter, Muhammed friede til hende. - Al-Tabari vol. 39, p. 197 og fodnote 857, p. 197.
Oversættelse: Bombadillo