Jihads femte kolonne i Vesten
Af Serge Trifkovic
Oversættelse af: Jihad's Fifth Column in the West
Kilde: FrontPageMagazine.com, 7. januar 2003
Udgivet på myIslam.dk: 30. december 2015

14. del af en serie uddrag, tilpasset af Robert Locke, fra dr. Serge Trifkovics bog The Sword of the Prophet: The Politically Incorrect Guide to Islam. Se hele serien nedenfor.

Islam er i dag den hurtigst voksende tro i den vestlige verden, og næsten 20 millioner indbyggere i EU er åbent erklærede muslimer. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil muslimer i 2020 tegne sig for 10% af den samlede befolkning i Europa, og overstige ti millioner i Amerika. Denne befolkning vokser ved indvandring og en enorm fødselsrate, der langt overstiger den af den oprindelige befolkning.

Det, der sker i dag, er intet i retning af den indvandringsbølge til Amerika, der fandt sted i 1880'erne og 1890'erne. Bølgen dengang var ikke hemmelig, og den var ikke baseret på de nyankomnes formodede ret til at tyrannisere borgerne i USA til at underkaste sig deres religion og at dræbe dem, hvis de viste sig uvillige til at gøre det.

Der var aldrig nogen vestlig lovgivende magt, der indbød, endsige opfordrede, illegale muslimske indvandrere til at komme.

"Hvad der skete, var ikke en indvandring, det var mere som en invasion udført i al diskretion - en diskretion, der er foruroligende, fordi den ikke er sagtmodig og bedrøvet men arrogant og beskyttet af politikeres kynisme, der lukker et øje eller måske endda dem begge." [1]

De fleste muslimske migrantarbejdere forventede oprindeligt kun at tilbringe en kort del af deres liv i det industrielle Vesten. Den gamle modvilje mod at underkaste sig et liv under de vantro blev overvundet af de økonomiske muligheders tillokkelser. På 30 år voksede den muslimske befolkning i Storbritannien fra 82.000 til to millioner. I Tyskland er der fire millioner muslimer, hovedsageligt tyrkere, og mere end fem millioner ovre på den anden side af Rhinen i Frankrig, for det meste nordafrikanere. Der er en million muslimer i hvert af landene Italien og Holland, og en halv million i Spanien.

Næsten en tiendedel af alle børn født i EU er muslimer. Med de ekspanderende antal og skabelsen af udpræget muslimske kvarterer i de vestlige, primært europæiske byer, er den indledende afsendelse af kultur fra eget område blevet vendt, og den dristige forestilling om erobring ved demografiske snarere end ved militære midler er trådt ind i aktivisternes sind. Planen blev udviklet for mere end to årtier siden, i 1981, da Den Tredje Islamiske Topkonference i Kaaba vedtog "Mekka-erklæringen". Den udtalte:

"Vi har besluttet at føre jihad med alle de midler, vi har til rådighed, for således at befri vort territorium fra besættelse."
"Vi erklærer, at den undertrykkelse, som muslimske mindretal og samfund i mange lande lider under, er en åbenlys overtrædelse af menneskets rettigheder og værdighed."
"Vi appellerer til alle stater, i hvilke der er islamiske minoriteter, om at give dem fuld frihed."
"Vi er overbevist om behovet for at udbrede islams forskrifter og dens kulturelle indflydelse i muslimske samfund og over hele verden."

I de følgende to årtier blev en ny moské åbnet et eller andet sted i den vestlige verden hver uge. Men for aktivisterne i Mekka, betød dette ikke, at muslimerne i disse lande ikke var "undertrykte". For set med islams øjne er muslimske minoriteter undertrykte, så længe de ikke er styret af sharia eller islamisk lov, hvilket er den eneste mulige "fulde frihed". Underskriverne af denne erklæring undertrykte åbent ikke-muslimske samfund i deres egne lande eller forhindrede dem i at etablere sig overhovedet.

Antallet af muslimer i USA er vokset til det tredobbelte siden Mekka-erklæringen - til omkring tre millioner. (Vi kan indtil videre se bort fra de oppustede påstande om seks, syv, eller endda ti millioner, som forskellige islamiske aktivister kommer med.) Dette antal er voksende, og sker langt overvejende gennem indvandring snarere end konvertering. Allerede på tidspunktet for det første angreb på World Trade Center i 1993, var det indlysende, at krigerisk islam havde et solidt fodfæste i den muslimske diaspora i USA. Dette fodfæste er styrket i antal, magt og politisk indflydelse gennem det efterfølgende årti.

Alligevel har den amerikanske regering i årenes løb været ufattelig lemfældig i sin uddeling af indrejsetilladelser ikke blot til hundredtusinder af muslimske immigranter - mange af dem fra lande, der betragtes som risikable for eller åbenlyst uvenlige mod amerikanske interesser - men også til tilhængere af og propagandister for radikal islam, eller agenter for terroristregimer og -organisationer. Den tillod mange terrorister og deres tilhængere at komme ind i USA på bedragerisk erhvervede studentervisa, der camouflerede deres sande hensigt. Andre kommer og går for kortere perioder, heriblandt gejstlige og ledere af radikale islamiske grupper, der kommer for at deltage i konferencer, som er organiseret af militante grupper i USA, men hvis egentlige formål er at rekruttere nye medlemmer, rejse penge, koordinere strategier med andre militante ledere, indoktrinere ny "infanterister", og tilmed deltage i træningssessioner.

Et årti og flere tusinde amerikanske liv senere, gentog præsident Bush den fejlagtige ortodoksi under et besøg i en moské den 17. september:

"Amerika tæller millioner af muslimer blandt sine borgere, og muslimer giver et utroligt værdifuldt bidrag til vort land."

To dage senere tilføjede han, at ...

"der er millioner af gode amerikanere, der praktiserer den muslimske tro, der elsker deres land lige så meget, som jeg elsker landet, der hylder flaget lige så stærkt, som jeg hylder flaget."

Måske skulle Mr. Bush tage og se den populære iranske film "Ikke uden min datter", hvor en "far", som er indvandrer, forsikrer sin lille pige om, at han er lige så amerikansk som en apple pie. Alligevel kunne han når som helst vende om og blive lige så streng en muslim som nogen ayatollah. Mr. Bush vælger at tro den vestlige fantasi om, at alle mennesker i bund og grund er forbrugere - tamme, materialistiske, religiøst overfladiske mennesker, der, i overensstemmelse med den moderne liberale stat, er villige til at gå ind i ethvert politisk samarbejde til gengæld for nogle økonomiske almisser - en opfattelse, der modsiges af næsten al menneskelig historie forud for de to sidste generationer af vesterlændinge.

Konsekvenserne af denne illusion har været alvorlige. I begyndelsen af 2000 var USA og Canada blevet hjemsted for et bredt spektrum af internationale islamiske terrorgrupper samt indfødte grupper, som udgør den internationale terrorismes primære trussel på amerikansk jord. De har iværksat pengeindsamling, militær rekruttering, og etableret politiske hovedkvarterer, og nogle gange endda kommando- og kontrolcentre. [2] Hele spektret af islamiske terrorgrupper opererer på amerikansk jord, herunder Hamas, Hizbollah, den algeriske Væbnet Islamisk Gruppe, den egyptiske Al Gamat Al Islamiya, den palæstinensiske Islamisk Jihad, det Islamiske Befrielsesparti, den marxistiske kurdiske PKK og Al-Qaeda. De deler alle det livssyn som Siddiq Ibrahim Siddiq Ali - en af de mistænkte i den første World Trade Center bombning - ærligt gav udtryk for under sit FBI-forhør:

"Selvfølgelig, glem ikke at Allah sagde i Koranen, at i tider som disse, er alt lovligt for muslimen, deres penge, deres kvinder, deres æresbevisninger, alt (...) de vantro skal dræbes (...) og når muslimen dør, er det vejen til Himlen. Han bliver en martyr. En muslim vil aldrig komme i Helvede for at dræbe en vantro." [3]

Mønstret blev sat i løbet af det foregående årti, og har sin model i tawheed - den muslimske erobring af Arabien - og fatah, de tidlige muslimske erobringer.

Det var dengang, at begrebet "knibe udenom truslen", al-taqiyya, blev udviklet. Det opmuntrede muslimer til at bruge kneb til at besejre fjenden. De blev beordret til at infiltrere fjendens byer og så splidens og oprørets frø. Taqiyya i vores egen tid afspejles i muslimske aktivisters forsøg på at præsentere islam positivt i Vesten, en islam, fyldt med tolerance og fred, tro og kærlighed, lighed og broderskab. De "misforståede muslimer" fortæller os, at jihad i virkeligheden er "at stræbe for Allah" og "indre kamp". De citerer de ophævede Mekka-vers og tier stille med de senere, Medina-vers. De lyver.

Ismail Al-Faruqi, en palæstinensisk indvandrer, der grundlagde Det Internationale Institut for Islamisk Tænkning og i mange år underviste på Temple University i Philadelphia, var også den første moderne teoretiker om Amerikas Islamiske Kalifat. Han erklærede i 1983, at "intet kunne være større end, at dette ungdommelige, energiske og rige kontinent [Nordamerika] vendte sig bort fra sin fortidige ondskab og marcherede fremad under banneret "Allahu Akbar". I december 1989 deltog flere ekstremistiske ledere i et stævne i Chicago, heriblandt Bashir Nafi, grundlæggeren af Islamisk Jihad, og Abdul Aziz Odeh, dens åndelige leder.

Efter et møde med den bekendte muslimske "kætter" Louis Farrakhan i 1996, sagde den libyske præsident Muammar Kaddafi: "Vi er vant til at betragte USA som en fæstning set udefra. Nu er vi ved at finde en breche, så vi kan trænge ind i landet og konfrontere det indefra." [4] Da lederen af Nation of Islam besøgte Iran på årsdagen for den fundamentalistiske revolution, erklærede han:

"Gud vil ødelægge Amerika med muslimernes hænder. Gud vil ikke give denne ære til Japan eller Europa. Det er en ære, Han vil reservere til muslimerne."

Et år senere i Harlem erklærede Farrakhan:

"En dødsdekret blevet givet til Amerika. Guds dom er blevet fældet, og det skal ødelægges." [5]

De besøgende, der ankommer på visa udstedt af amerikanske ambassader og konsulater, er lige så krigeriske som de fastboende muslimske aktivister. Ahmad Nawfal, en jordaner, der var en hyppig taler ved islamiske stævner over hele USA i 1990'erne, vakte jubel ved at sige, at Amerika er "uden tænkning, uden værdier og uden idealer", og erklærede, at hvis muslimer rejser sig, "vil det være meget let for os at føre forsædet over denne verden igen". I juni 1991 var den harmløst lydende Forening for Studier og Forskning, der er baseret i Virginia og drives af Musa Abu Marzook - en af de tre øverste ledere i Hamas - medsponsor for et af de største møder for islamistiske militante, der nogensinde er afholdt i USA. Det omfattede Kamal Hilbawi, lederen af Det Muslimske Broderskab i Ægypten, der åbent talte for terrorangreb. [6] Bassam Al-Amoush, top pan-islamistisk leder og parlamentsmedlem fra Jordan, der brugte samme retorik i Chicago i 1994, havde efterfølgende møder i udenrigsministeriet og på Capitol Hill - arrangeret af Council on American-Islamic Relations.

Listen fortsætter, og retfærdiggør konklusionen fra et vidne ved en høring i Repræsentanternes Hus om terrorisme og indvandring i januar 2000:

"Som vand søger sit eget niveau, således vil terrorister tiltrækkes de områder, der giver dem størst bevægelsesfrihed. Medmindre de afvises og stoppes ved de forskellige indgangssteder - lige fra visum-udstedelsen i udlandet til de hundredvis af ubemandede grænseovergange mellem Canada og USA - vil terrorister fortsætte med at komme til USA." [7]

Den ubehagelige sandhed er, at moskeer over hele Amerika og rundt omkring i den vestlige verden bliver brugt til at lære had. I første omgang fremmer de den udadtil mest synlige form for islamisk fromhed, den, der fokuserer på islamisk ritual og praksis i muslimernes dagligdag.

Radikale muslimer dominerer det islamiske liv i USA, og det i en grad, at moderate, selv om de findes, dårligt nok har en stemme. De kontrollerer alle vigtige muslimske organisationer, herunder Islamic Association for Palestine, Islamic Circle of North America, Islamic Committee for Palestine, Islamic Society for North America, Moslem Arab Youth Association, Moslem Public Affairs Council, og Moslem Students Association. De styrer også en voksende majoritet af moskeer, ugeaviser og samfundsorganisationer.

De er finansieret af iranerne, libyerne og saudiaraberne, der i årevis har hjulpet de mest ekstreme grupper. De moderate findes, men de har tendens til at bevæge sig ud i verden og undgå konfrontation med de fanatiske "samfundsledere". Islamistiske grupper opdagede, at de kunne manipulere den amerikanske offentlighed og politikerne ved at dække sig ind under almennyttige 'religiøse velgørenhedsorganisationer', selverklærede religiøse paraplyorganisationer, og det politisk korrekte slagord: menneskerettigheder. [8] Deres venner og allierede har endda formået at trænge ind i USA's væbnede styrker, og fortsætter nu deres undergravende virksomhed, ikke kun indefra Amerika, men også indefra forsvaret. [9]

Korruption tiltrækker korruption: Muslimske ledere bejles til af politikere - primært dem fra den demokratiske lejr – der, ligesom Unocal-direktører, ikke er sarte med, hvem de omgås. Ved mindst to lejligheder har Hillary Clinton været vært for receptioner arrangeret af Moslem Public Affairs Council (MPAC), en gruppe, der har fremmet aktiviteterne af Hamas, Tyrkiets fundamentalistiske Velfærdparti og Det Muslimske Broderskab. Dens repræsentanter har forsvaret Hizbollah, mens de offentligt har insisteret på, at de fordømmer terrorisme. De rejser millioner af dollars om året, mange af dem gennem 501-c-3, og mange af disse penge bliver så kanaliseret til udenlandske radikale islamiske grupper. Ms Clinton måtte returnere 50.000 dollars modtaget fra MPAC - de jødiske stemmer i New York var i fare - men hun retfærdiggjorde sine kontakter ved at hævde, at hun forsøgte "at fremme en ramme for fred", der omfattede "kommunikationslinjer til mange forskellige grupper og mange forskellige individer". [10]

Måske er det bare det post-modernistiske udtryk for den gamle illusion om, at i en farlig verden, kan man være venner med alle, når blot man praktiserer god vilje.


Noter

[1] "Anger and Pride" af Oriana Fallaci, Corriere della Sera, 29. september 2001.

[2] United States House of Representatives: House Subcommittee on Immigration and Claims, Hearing on International Terrorism and Immigration Policy, 25. januar 2000. Vidnesbyrd af Steven Emerson.

[3] UPI, 23. august 1993.

[4] Le Monde, 26. februar 1996.

[5] New York Amsterdam News, 14.-20. august 1997.

[6] commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju64355.000/hju64355_0.htm.

[7] House Subcommittee on Immigration and Claims, Hearing on International Terrorism and Immigration Policy, 25. januar 2000. Vidnesbyrd af Steven Emerson.

[8] www.geocities.com/Athens/Crete/3450/terrorists.html

[9] www.newsobserver.com/monday/front/Story/831377p-821059c.html, 21. oktober 2001, "Al-Qaeda terrorist duped FBI, Army."

[10] "Hillary's Outreach" af Steven Emerson. Jewish World Review, 6. november 2000.

*****

Robert Locke er associeret redaktør af Front Page Magazine.
Serge Trifkovic modtog sin ph.d. fra University of Southampton i England og udførte ph.d.-forskning ved Hoover Institution på Stanford. Som journalist har han arbejdet for bl.a. BBC World Service, The Voice of America, CNN International, MSNBC, U.S. News & World Report, The Washington Times, The Philadelphia Inquirer, The Times of London, og The Cleveland Plain Dealer. Han er udenrigsredaktør af Chronicles.

Hans bøger om islam er:

The Sword of the Prophet: The Politically Incorrect Guide to Islam og
Defeating Jihad: How the War on Terror May Yet Be Won, in Spite of Ourselves
Trifkovic-serien:

Del 1.           Islams Guldalder er en myte
Del 2.           Islams andre ofre: Indien
Del 3.           Islams skændige historie om slaveri
Del 4.           Islamismens andre ofre: Tragedien i Østtimor
Del 5.           Tror muslimer, kristne og jøder på den samme Gud?
Del 6.           Islams nazi-forbindelser
Del 7.           Det moralske problem for islamisk etik
Del 8.           Islam: Eftergivenhedens dårskab
Del 9.           Islams andre ofre: Krige mod kristne
Del 10.         Saudi-Arabien, en falsk ven
Del 11.         Dum dialog med islam
Del 12.         Pakistan, en tvivlsom ven
Del 13.         Islams immigrant-invasion af Europa
Del 14.         Jihads femte kolonne i Vesten
Del 15.         Islams had-kærlighedsforhold til homoseksualitet
Del 16.         Realisme i forhold til Tyrkiet
Del 17.         Islams andre ofre: AfrikaOversættelse: Bombadillo