Trump ændrede ”islamistisk terror” til ”islamisk terror”
Af Brian Thomas
Oversættelse af: Trump switched “Islamist terror” to “Islamic terror”
Kilde: Jihad Watch, 23. maj 2017
Udgivet på myIslam.dk: 22. juni 2017

Jeg er nu helt sikker på, at Donald Trump trodsede sit eget udenrigsministerium og sandsynligvis forsvarsministerium, da han holdt sin tale i Riyadh.

Trump byttede det vildledende ord ”islamistisk” ud med ”islamisk”, da han læste sin forberedte tale op fra teleprompten. Se selv på skærmen denne kamp med den redigerede ”forberedte tale”:Forud for talen, var den nationale sikkerhedsrådgiver (NSA) McMaster blevet sendt ud for at dæmpe frygten:

"McMaster: Jihadister er 'ikke religiøse mennesker' antyder, at Trump ikke vil sige 'radikal islamisk terrorisme' i Saudi-talen."

Jeg gætter på, at Trump trods alt alligevel har kontrol over, hvad der kommer ud af hans mund, ikke McMaster eller udenrigsministeriet.

Dette ikke for at sige, at resten af talen var forfærdelig, eller perfekt. Roberts analyse på PJ Media (dansk oversættelse her) er en god gennemgang, og jeg kom med nogle lignende pointer i går på Israellycool. Jeg vil fremhæve et enkelt ord af interesse for mig:

”Religiøse ledere må gøre dette fuldstændig klart: Barbari vil ikke bringe dig ære - fromhed i ondskabens tjeneste vil ikke bringe dig værdighed. Hvis du vælger terrorens vej, vil dit liv blive tomt, dit liv blive kort og DIN SJÆL BLIVE FORDØMT.”

”Fromhed” er det ord, som den islamiske verden bruger til at betegne øget overholdelse af islamisk lov. De siger ikke ”konservativ”. De vestlige mediers brug af ordet ”konservativ” til at betegne muslimer, der nøje efterfølger Muhammeds liv, er lusket og bedragerisk, og gjort i den hensigt, tror jeg, at tilsvine både politiske og religiøse konservative i USA og Vesten.

Følgende er artikel 1 (b) fra Cairo-erklæringen om menneskerettigheder i islam (som FN skammeligt tillader islamiske lande at bruge i stedet for Verdenserklæringen om menneskerettigheder):

"(b) Alle mennesker er Guds undersåtter, og de mest elskede af ham er dem, der er mest nyttige for resten af hans undersåtter, og ingen har overlegenhed over en anden undtagen på basis af fromhed og gode gerninger."

Bemærk, hvordan den (via en dobbelt nægtelse) specifikt giver ”overlegenhed” til folk baseret på deres ”fromhed og gode gerninger”. Hele dokumentet er genstand for fortolkning via islamisk sharia, der gør det klart, at ”fromhed og gode gerninger” er det, som Koranen siger er fromt og godt.

Men tilbage til islamistisk/islamisk-erstatningen; hvad sagde medierne til det?

Følgende diskussion på Fox News viste klippet, men ignorerede så fuldstændigt, hvad de må have hørt med deres egne ører, og talte i stedet om den ”Den forberedte tale", som Det Hvide Hus satte op (dansk oversættelse her). Så vidt jeg ved, har der ikke været udsendt en egentlig afskrift af, hvad han faktisk sagde. Qanta Ahmed præsenterer derefter de sædvanlige samtaleemner.En anden bedømmelse af talen, denne gang af Quilliams Maajid Nawaz, valgte at høre, at Trump sagde ”islamisk ekstremisme” og "islamisk terror", men Maajid udlagde dette som en "smutter".Jeg kan ikke tage nogen af disse meninger alvorligt. For mig er det klart, at Trump er uvillig til at bøje sig for udenrigsministeriet eller forsvarsministeriets gamle levn fra Obama-tiden. Han er absolut uvillig til at bruge et vildledende udtryk som "islamisme".

Er præsidentskabet og Trump stærke nok til at ændre disse sejlivede og farlige tankegange i regeringen? Vi ved det ikke endnu.
Oversættelse: Bombadillo