Tilbage til etikken
Af Mark Tapson
Oversættelse af: Back to the Ethic
Kilde: FrontPageMag.com, 25. april 2016
Udgivet på myIslam.dk: 30. maj 2016

Vestens sammenbrud accelererer. De sekulære, venstreorienterede, multikulturalistiske eliter har undergravet Europa så godt, at civilisationernes sammenstød ender, ikke med et brag, men med en klynken. Kontinentets ledere har importeret en voldelig, glødende anti-vestlig horde i form af mandlig muslimsk masseindvandring; voldtægtskultur og terroristisk lemlæstelse bliver den nye norm; og det bedste selvforsvar europæerne kan mønstre er pøbelbander af vagtværn. Her i Amerika er det kulturelle forfald mindre dramatisk, men samler momentum i takt med, at den radikale venstrefløjs 50-årige krig mod amerikansk exceptionalisme kræver sine ofre.

Som Vesten begår slowmotion-selvmord og fundamentalistisk islam rykker frem, opstår spørgsmålene: Hvad kan vi gøre for at genvinde vores kulturelle selvtillid? Hvordan kan vi genskabe den vestlige civilisations kraft og storhed? Hvordan kan vi genoplive vores kulturs unikke værdier og skubbe barbarerne ved (og indenfor) porten tilbage?

En ny bog fra det canadiske forlag Mantua Books tager sig af disse presserende spørgsmål: Back to the Ethic: Reclaiming Western Values, af Diane Weber Bederman. Bederman er en multi-religiøst godkendt, hospitalsuddannet præst, der jævnligt bidrager til CanadaFreePress og Times of Israel, samt driver sin egen blog.

Back to the Ethic er både en personlig erindringsbog og en bredere kulturel recept. Fra forfatterens egen dødsforagtende kamp med sygdom og depression til hendes meditationer over en sekulariseret kultur, der selv er dødeligt syg, understreger bogen vort behov for at vende tilbage til den jødisk-kristne etiske monoteisme, som er roden til den vestlige civilisations succes.

Bederman begynder med ganske enkelt at sige - hvilket jeg bemærkede i starten af denne anmeldelse – at "vore trossystemer er under angreb". Disse trossystemer, skriver hun, udgår fra vores "grundlæggende fortælling", Bibelen. "Den hebraiske bibel - fyldt med disse lærdomme - Evangelierne og Det Nye Testamente udgør rygraden i den jødisk-kristne etik, som den praktiseres i dag i den vestlige verden."

Etisk monoteisme - det 3500-årige værdisystem, der begyndte, da Moses og israelitternes vandrede i ørkenen - spredtes udad fra den ydmyge start for at forvandle jorden. "Og verdens største forvandling," hævder Bederman, "har været den viden, at vi mennesker er individuelt ansvarlige for vore handlinger." Den lærte os, at ”vi alle har værdi i os selv – vi betyder noget, fordi vi eksisterer".

Denne tro på de kristnes og jødernes etiske gud "modvejer egoismen og forgudelsen af det andet menneske". Dens eftertryk på individualisme har "befriet os fra den tro, at vi ikke havde nogen kontrol over vores skæbne, at vi blot var brikker i lunefulde guders spil”. Og alligevel, fordi den også lærer, at vi er vores broders vogter, har Bibelen paradoksalt nok ført til en medfølende kultur, der hævede sig op over fortidens snævre stammeloyaliteter.

Etisk monoteisme, bygget på et bibelsk fundament af retfærdighed, "farver alle aspekter af den vestlige kultur, herunder de grundlæggende principper for vore sociale, politiske og retlige systemer". Den er baseret på den erkendelse, "at vi er ufuldkomne skabninger, og den giver vejen til tilgivelse, forløsning og forhåbning, gennem ritual, symbol, tradition og bøn”. Troen på én gud er en afvisning af moralsk og kulturel relativisme. "Moralsk relativisme mangler de universelle principper og absolutter, der er nødvendige til at guide ens adfærd."

Winston Churchill skrev engang, at Bibelen har givet os et "etisk system, der, selv om det var helt adskilt fra det overnaturlige, uden sammenligning ville være menneskehedens mest dyrebare besiddelse, faktisk lige så meget værd som frugterne af al anden visdom og lærdom i forening”. Men vi er ved at miste vores forbindelse med disse etiske regler, og er desværre nu nået dertil, siger Bederman, at "ideologierne sekularisme, agnosticisme, ateisme og politisk korrekthed er blevet ophøjet til status af Ledsagere af Objektiv Sandhed, der på en eller anden måde vil beskytte os mod intolerance, krig og alle de andre menneskelige onder, som disse interessegrupper fejlagtigt giver religionerne skylden for".

Disse ideologier tilbyder ikke, for Bederman, et overbevisende intellektuelt eller moralsk alternativ til Bibelens historier, der i tusinder af år var en del af vores kollektive bevidsthed i Vesten. Vi læste dem engang "på grund af de værdier, der blev anset for afgørende for alle borgere af alle racer, farver, trosretninger og religioner, som levede i denne vestlige kultur". Men disse historier bliver ikke længere delt. Studerende i dag er lige så tragisk uvidende om dem, som de er om den vestlige kanons klassikere. Historierne i Bibelen "lærer os forudsætningerne for indførelse af demokrati" og "hvordan vi bliver moralske og etiske mennesker," skriver Bederman. De "anviser vejen til personlig frigørelse og en næret sjæl, samt den infrastruktur, hvorpå et etisk, medfølende, frit og håbefuldt samfund kan bygges".

Ud over at miste forbindelsen til vores etiks bibelske rødder, er vi også ved at "miste vores fornemmelse for det hellige" samt for "helligheden af familie, venner og fællesskab". Ligesom når vi vil genvinde vort moralske fodfæste, vil genoprettelsen denne fornemmelse for det hellige komme af, at vi forbinder os intellektuelt og åndeligt med Bibelen. Bederman skriver:

Bevarelsen af vestlig kultur kræver, at vi fortsætter med at undervise i Bibelens etik og værdier. Vi skal undervise i denne etik som en brandmur, et bolværk mod kulturer og religioner, der hænger fast i fortiden, der frygter forandring og fri vilje, eller som fremmer ekstrem underkastelse.

I Back to the Ethic har Diane Weber Bederman skrevet et dybt tankevækkende, dybt personligt og dybt åndeligt værk, som indtrængende opfordrer os til at forstå, at fremtiden for vestlig civilisation ligger i dens monoteistiske oprindelse, og at vi kan blomstre igen både personligt og kulturelt ved atter at overgive os til Bibelens visdom og værdier. "[V]i har brug for en fælles moral, der beskytter og fremmer frihed, fri vilje, individualitet og omsorg for samfundet," hævder hun. "Hvis ikke det bliver Guds etik og værdier, som udtrykt i Bibelen, hvilken fælles moral vil det så blive?"
Mark Tapson er redaktør af TruthRevolt.org og Shillman Journalism Fellow ved David Horowitz Freedom Center.
Oversættelse: Bombadillo