Korstogene i kontekst
Af Paul Stenhouse
Oversættelse af: The Crusades in Context
Kilde: Answering Islam, 2007
Udgivet på myIslam.dk : 30. januar 2012

Nutidens visdom vil have os til at tro, at "fem århundreders fredelig sameksistens" mellem muslimer og kristne blev bragt til ophør ved politiske begivenheder og et kejserligt-paveligt magtspil, "der skulle føre til en århundreder lang række af såkaldt 'hellige krige,' som satte kristendommen op til kamp mod islam og efterlod en varig arv af misforståelse og mistillid." [1]

En skolebog, Humanities Alive 2, for 8. klasses elever i den australske stat Victoria, fører dette anti-kristne/anti-vestlige argument videre:

De, der ødelagde World Trade Center betragtes som terrorister. Vil det måske være rimeligt at sige, at de korsfarere, som angreb de muslimske indbyggere i Jerusalem, også var terrorister? [2]

Muhammed døde i Medina den 8. juni, 632 e.Kr. Det første af de otte korstog for at befri de hellige steder i Palæstina fra muslimsk kontrol og skabe sikker gennemrejse til det Hellige Land for kristne pilgrimme, blev først indkaldt i 1095. Med fare for at lyde pedantisk, er den pågældende periode ikke "fem århundreder," men 463 år, og de år, vil vi påstå, var ikke karakteriseret ved "fredelig sameksistens." [3]


Islams angreb på kristendommen

For de kristne stater, der grænser ud til Middelhavet, var det 463 år med regelmæssig, uorganiseret [og lejlighedsvis organiseret] blodig indtrængen af muslimer, hovedsagelig arabiske og berberiske land- og søstridskræfter. Disse kom for at høste bytte - guld, sølv, ædelstene og slaver - for at ødelægge de "vantros" kirker, klostre og helligdomme og for at udbrede den politisk-religiøse islam ud over hele Europa fra deres baser i Middelhavet og Adriaterhavet.

På tidspunktet for Muhammeds død var der blomstrende kristne og jødiske samfund i Arabien og i alle de store centre i det persiske imperium. Hele Middelhavsverdenen, på dens europæiske, asiatiske og afrikanske sider, var overvejende kristen.

Det havde kun taget et par år for muslimske stammefolk fra Arabien, inspireret af Muhammeds åbenbaringer og eksempel, at invadere det østromerske eller byzantinske rige, hvis kejsere brugte mere tid på religiøs disputéren end på at forsvare deres imperium. I 633 faldt Mesopotamien. Efter et par år faldt hele det persiske imperium for de hærgende arabiske stammefolk, der drev den unge persiske kejser, Yazdagird ud til de fjerneste hjørner af hans imperium, til Sogdiana [Uzbekistan], hvor han til sidst blev myrdet af sine tartar-livvagter i en møllers hytte.

Damaskus faldt i 635 og Jerusalem kapitulerede fem år efter Muhammeds død, i februar 638.

Ved Alexandrias fald i 643 lød dødsklokkerne for mere end tusind års hellenistisk civilisation, der engang berigede hele Mellemøsten med dens lærdom og kultur. Henri Daniel-Rops hævder, at set fra et civilisationshistorisk synspunkt, var Alexandrias fald lige så betydningsfuldt, som Konstantinopels fald til tyrkerne 800 år senere. [4]

Cypern faldt i 648-9 og Rhodos i 653. I 698 var hele Nordafrika tabt.


Spanien invaderet

Mindre end 80 år efter Muhammeds død i 711, væltede muslimer fra Tanger henover det 13 km brede Gibraltarstræde ind i Spanien. I 721 havde denne arabisk-berberiske horde styrtet de herskende katolske vestgotere, og rettede, med faldet af Zaragoza, blikket mod det sydlige Frankrig.

I 720 var Narbonne faldet. Bordeaux blev stormet og dens kirker brændt ned af Abd al-Rahman ibn Abdullah al-Ghafiqi i det tidlige forår 732. En basilika uden for Poitiers mure blev jævnet med jorden, og Abd al-Rahman satte kursen mod Tours, som indeholdt resterne af St Martin [der døde i 397], frankernes apostel og skytshelgen.

Han skulle blive besejret og dræbt af Karl Martel og hans frankiske hær på en lørdag i oktober 732, hundrede år efter Muhammeds død, på vejen fra Poitiers til Tours, et nederlag, der blev hyldet af Gibbon og andre som afgørende i kampen for at holde den muslimske flod ude af Europa.

Angreb på Frankrig fortsatte dog, og i 734 blev Avignon taget af en arabisk styrke. Lyon blev plyndret i 743. Det var først i 759, at araberne blev drevet ud af Narbonne. Marseille blev plyndret af dem i 838.

Muslimske angreb ind i Italien havde været en del af tilværelsen fra den tidlige del af 800-tallet. Øerne Ponza [udenfor Gaeta] og Ischia [udenfor Napoli] var blevet plyndret, og derefter kom turen i 813 til Civitavecchia, Roms havneby, hvis havn var blevet bygget af Trajan.

I 826 faldt øen Kreta til muslimske styrker, der beholdt den som base indtil 961. Fra omkring 827 begyndte de derefter at gnave af Sicilien. De erobrede Messina og kontrollerede Messina-strædet i 842, og tog til sidst hele øen i 859, efter at Enna var faldet til dem.

I 836 opfordrede napolitanerne i egen interesse muslimske styrker at hjælpe dem mod langobarderne og satte derved scenen for mere end et århundredes muslimske plyndringstogter langs Adriaterhavskysten, hvilket indebar ødelæggelsen af Ancona og muslimsk fremtrængen så langt som til mundingen af Po. "Saracener-tårne" [5] syd for Napoli, bygget i det niende århundrede for at advare lokalbefolkningen mod arabiske flåder fra Sicilien og Afrika, charmerer stadig besøgende ved den napolitanske kyst.

Bari, der nu er hjemsted for relikvier af St Nicholas af Myra, den oprindelige "julemand," faldt til Khalfun, en berber-høvding, ved endnu et forræderi i 840. Fra 853 til 871 kontrollerede den berygtede muslimske røver al-Mufarraj bin Sallam og hans efterfølger, en anden berber kaldet Sawdan, hele kysten fra Bari ned til Reggio Calabria og terroriserede det sydlige Italien. De plyndrede endda St Michael abbediet på Mt Gargano. De hævdede titlen emir, og krævede uafhængighed for emiren i Palermo.


Plyndring af Peterskirken

Napoli selv måtte slå et muslimsk angreb tilbage i 837. Men i 846 var Rom ikke så heldigt stillet. Den 23. august 846 ankom arabiske eskadroner fra Afrika til Ostia ved Tiberens munding. Der var 73 skibe. Den saracenske styrke talte 11.000 krigere med 500 heste. [6]

De mest højagtede kristne helligdomme udenfor Det Hellige Land, St Peters og St Paulus' grave, blev skændede og deres respektive basilikaer plyndret, hvilket også skete for Lateran-basilikaen og talrige andre kirker og offentlige bygninger.

Selve alteret over St. Peters lig blev slået i stumper og stykker, og Peterskirkens store dør blev ribbet for dens sølvplader. Romerne var trøstesløse og kristenheden chokeret over de muslimske styrkers barbari.

Tre år senere dannede pave Leo IV [847-855] en alliance med Napoli, Amalfi og Gaeta, og da en saracener-flåde igen viste sig ved Tiberens munding i 849, sluttede den pavelige flåde sig sammen med sine allierede og afviste den muslimske flåde, som vendte om og løb ind i en voldsom storm, der ødelagde den, præcis som Faraos hær længe før.

Overlevende blev bragt til Rom og sat til at bistå arbejdet med at opbygge Den Leoninske Mur omkring Vatikanet. Omkring 4 meter tyk, næsten 13 meter i højden og forsvaret af 44 tårne, kan det meste af denne mur, og to af de runde tårne, stadig ses af besøgende i Vatikanet. Disse defensive mure blev færdiggjort og velsignet af pave Leo IV i 852.

Taranto i Apulien blev erobret af arabiske styrker i 846. De holdt den indtil 880.

I 870 blev Malta taget af muslimerne. I 871 blev Bari, saracenernes hovedstad på det italienske fastland, generobret fra muslimerne af kejser Ludvig II, der i 872 skulle besejre en saracensk flåde udenfor Capua.


223 år fra det første korstog

På dette punkt i vores undersøgelse af den "fredelige sameksistens", som islam-apologeter gør så meget ud af, er vi stadig 223 år væk fra kaldet til det første korstog. Måske kan læserne bedre forstå, nu, hvorfor kejser Ludvig II, barnebarn af Karl den Store, var absolut overbevist, i det niende århundrede, om behovet for et korstog. "Han var helt sikker på, at islam måtte drives helt ud af Europa." [7] Men alligevel var der intet kald til korstog.

Jeg har ikke omtalt de muslimske angreb på Det Byzantinske Rige, selv om også disse spillede en rolle i optakten til korstogene. Den meget pralende militære og politiske magt i den østlige del af Romerriget medførte et ansvar for at beskytte den vestlige del mod muslimske angribere. Dette var det generelt ikke i stand til at gøre.

Konstantinopel var blevet angrebet i 673, og i de næste fem år derefter forsøgte arabiske hære og flåder uden held at bryde igennem det byzantinske forsvar. "Græsk ild," dette mystiske stof, der brændte på vandet, ødelagde de muslimske flåder og vandt dagen for forsvarerne.

Så i 717 gik muslimerne igen til angreb, opildnet af deres succeser i Spanien.

Skæbnen greb ind, og ligesom Karl Martel og hans frankere ved Poitiers i 732, vendte kejser Leo III Isauricus [717-740] den muslimske flod. Konstantinopel blev reddet - for en tid. Leo, trods alle sine militære færdigheder, var en tronraner, og en billedstormer. På trods af at han besejrede muslimerne, svækkede hans politik i sidste ende yderligere både det vestlige og østlige romerske imperium.

Da Bernard den Vise fra Bretagne i 870 ønskede at besøge Palæstina, var han nødt til at indhente en passérseddel fra de muslimske myndigheder i Bari på Adriaterhavskysten. [8]

I 873 hærgede de muslimske styrker Calabrien i det sydlige Italien, så den blev reduceret til samme tilstand, "den var blevet efterladt i efter Syndfloden," og saracenerne udtrykte deres hensigt om at ødelægge Rom, byen af "Petrulus senex," "den uduelige gamle mand, Peter." [9]

I 874 gjorde pave Johannes VIII alt, hvad han kunne, for at afskrække Amalfi, Napoli, Benevento, Capua, Salerno, og Spoleto fra at danne en pragmatisk alliance med saracenerne. Kun Amalfi, Capua og Salerno gav agt på hans tryglen om kristen solidaritet.

Fra slutningen af 876 havde pave Johannes VIII sendt breve ud i alle retninger for at få hjælp mod de arabiske styrker, der var i færd med at ødelægge det sydlige Italien og endda truede Rom selv. Han søgte hjælp hos hertug Bosone i Milano, som kejser Karl den Skaldede havde udnævnt til legat i det nordlige Italien - til ingen nytte. For at få kavaleriheste skrev han til Alfonso III, konge af Galicien i Spanien; for at få krigsskibe til byzantinerne, og fra 876 til maj 877 sendte han en lang række breve til den frankiske kejser, hvori han tiggede ham om at hjælpe katolikkerne i Italien.

Kejseren viste sig at være en skrøbelig hjælper, og i 879, efter hans død, vendte hertugen af Spoleto sig mod paven. Johannes VIII, ude af stand til at klare både saracenerne og Spoleto på én gang, måtte betale en tribut på 25.000 mancuse årligt til araberne. Denne situation varede i to år.

I 881 erobrede de muslimske allierede til napolitanerne fæstningen på Garigliano [det gamle Liris] 14 km øst for Gaeta tæt ved Anzio, lige nord for Napoli, og plyndrede ustraffet det omkringliggende land gennem fyrre år.

Efter at være kommet tilbage fra en synode i Ravenna [februar 882] fandt pave Johannes VIII, som han udtrykte det, at "saracenerne er lige så meget hjemme i Fundi [tæt på Rom, i Latium] og Terracina [80 km NØ for Rom]" som i Afrika. "Selvom Vi var alvorligt syg," skrev paven, "drog Vi i kamp med Vore styrker, erobrede atten af fjendens skibe og dræbte en stor del af deres mænd." [10] Seks hundrede af saracenernes fanger blev befriet.

Syrakus faldt til muslimerne i 878 efter en ni-måneders belejring, hvorfra få undslap i live. Den byzantinske by blev plyndret og ødelagt. Dens fald frigjorte endnu flere bander af omstrejfende muslimer til at hærge de italienske stæder og byer.

880 oplevede sejr over saracenske styrker ved Napoli ved byzantinske øverstbefalende, og også ankomsten i farvandet ud for Rom af krigsskibe, der var sendt af kejser Basil, for at give paven midlerne til at forsvare "St Peters område." [11]

I mellemtiden havde saracenerne igen vendt deres opmærksomhed mod Sydfrankrig og det nordlige Italien. De havde taget Avignon i 734 og Marseille i 838 og de hærgede Provence og Norditalien fra deres baser i Alperne. Den vigtigste af disse baser var Fraxineto eller Frejus, ikke langt fra Toulon, som de erobrede i 889.

De blev fordrevet midlertidigt fra deres base i 942 af Hugo af Arles, der havde en byzantinsk flåde til at hærge dem fra havet, mens han angreb fra land. Horace Mann kommenterer, [12] at det er symptomatisk for den type pragmatiske ledere, der bestemte Europas skæbne på det tidspunkt, at i stedet for at udslette denne blodtørstige bande muslimske erobrere, så tillod Hugo dem at blive hvor de var på betingelse af, at de gjorde alt hvad de kunne for at forhindre hans rival som "konge af Italien," Berengerius Marquis af Ivrea i at vende tilbage til Italien.

Sidstnævnte formåede at vende tilbage fra Tyskland til Italien i 945, og muslimerne blev ikke fuldstændig fordrevet fra deres hule før 972 - næsten hundrede år efter deres erobring af Fraxineto - hvor af en liga af italienske og provencalske fyrster tog sig af det.

I mellemtiden plagede de passene i Alperne, røvede og myrdede pilgrimme på vej til Rom. I 921 blev en stor gruppe englændere, på pilgrimsfærd til apostlenes grave i Rom, knust til døde under sten, der blev rullet ned på dem af saracenere i Alpe-passene. [13]


174 år fra det første korstog

På dette tidspunkt i den påståede periode med fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne, er vi stadig 174 år væk fra kaldet til det første korstog for at befri de hellige steder.

I mellemtiden plyndrede og ødelagde muslimske flåder Demetrias i Thessalien, det centrale Grækenland, i 902, og Thessaloniki, by nummer to i Det Byzantinske Rige, faldt til dem i 904. Muslimske hære tog Hysela i Carsiana i 887 og Amasia, hovedstaden i Pontus i Lilleasien.

Biskoppen af Amasia ved navn Malecenus ønskede at løskøbe de af hans folk, der var blevet fanget, men vidste, at den byzantinske kejser Leo VI ikke ville hjælpe; så han appellerede til pave Benedikt IV i Rom.

Paven modtog ham venligt, og gav ham en rundskrivelse henvendt til alle biskopper, abbeder, grever og dommere og alle ortodokse professorer i den kristne tro, hvori han bad dem vise Malecenus ethvert hensyn og sørge for, at han kom sikkert fra den ene by til den næste.

I 905 hjalp pave Sergius III biskop Hildebrand af Silva Candida med at restaurere nogle af skaderne, påført hans bispedømme af hærgende saracenere, der havde ødelagt kirken Silva Candida i omegnen af Rom.

I 915 etablerede pave Johannes X en Kristen Liga med hjælp fra den byzantinske admiral Picingli og hans flåde. Selv de indbyrdes mundhuggende fyrster i det sydlige Italien sluttede sig sammen mod saracenerne, sammen med kong Berengarius og hans hære fra Norditalien. Fjenden blev spærret inde i deres fæstninger på Garigliano nær Gaeta, nord for Napoli. Efter tre måneders blokade forsøgte de at kæmpe sig vej ud, kun for at blive afvist af en sejrrig kristen styrke.

I 934 planlagde fatimid-imamen al-Ka'im en dristig invasion af Liguria, ledet af Ya'kub bin Ishaq. Sidstnævnte angreb Genova dette år, og tog den i 935.

Det var først i 972, at det lykkedes hertug William af Provence at drive saracenerne endeligt væk fra fæstningen ved Faxineto. I 976 havde fatimid-kaliffen af Egypten sendt friske muslimske ekspeditioner ind i det sydlige Italien. I første omgang lykkedes det den tyske kejser Otto II, der havde oprettet sit hovedkvarter i Rom, at besejre disse saracenske styrker, men i juli 982 løb han ind i et baghold, hvor hans hær blev næsten udslettet.

I 977 blev Sergius, ærkebiskop i Damaskus, fordrevet fra sit bispedømme af muslimerne. Pave Benedict VII gav ham den gamle kirke, St Alexius på Roms Aventinerhøj, og her grundlagde han et kloster under den Benediktinske Regel med sig selv som dets første abbed.

Pave Johannes XVIII's pontifikat [1003-1009] blev skæmmet af hungersnød og pest og af hærgende bander af saracenerne, der plyndrede den italienske kyst fra Pisa til Rom fra baser på Sardinien.

Ved år 1010 havde de taget Cosenza i det sydlige Italien. Så faldt Sardinien til araberne i 1015, ledet af en vis Abu Hosein Mogehid [som han hedder i de latinske krøniker]. Jeg tager denne person for at være Mujahid bin Abd Allah, som de arabiske kilder giver æren for invasionen. Den saracenske styrke, der havde base på Sardinien de næste år, afbrændte Pisa, indtog Luna i det nordlige Toscana og hærgede landområderne. Det lykkedes pave Benedikt VIII at samle en flåde og udfordre den saracenske høvding, der stak halen mellem benene og flygtede til Sardinien, mens han efterlod sin flåde, prisgivet den pavelige styrke, der sejrede.

Mujahid bin Abd Allah sendte derefter paven en pose kastanjer og et budskab om, at han ville komme den følgende sommer med lige så mange soldater, som der var nødder i posen. Benedikt tog imod kastanjerne og sendte en pose ris tilbage: "Hvis din herre," sagde han til det forbløffede sendebud, "ikke er tilfreds med den skade, han har påført apostlens arv og ejendom, så lad ham komme igen, og han vil finde en bevæbnet kriger for hvert korn ris i posen."

Paven ventede ikke på svar, men førte krigen ind på fjendens territorium. Han allierede sig med de kombinerede flåder fra Pisa og Genova og sammen sejlede de mod Sardinien i 1017, kun for at finde Mujahid i færd med at korsfæste kristne på Sardinien. Den muslimske leder flygtede til Afrika og Sardinien blev besat af pisanerne. Mujahid fortsatte med forsøg på at generobre Sardinien indtil 1050, da han blev taget til fange af pisanerne og øen blev overdraget til dem af paven.

Muslimer fra Spanien plyndrede Antibes i 1003. De plyndrede Pisa i 1005 og 1016 og Narbonne i 1020.

Engang omkring 1025 havde pave Johannes XIX skænket Kirkens pallium [tegnet på kirkelig jurisdiktion] til ærkebiskop Peter af Girona i det nordøstlige Spanien på betingelse af, at han forløste saracenernes kristne fanger, hvilket han havde lovet paven, da han var på sit ad limina-besøg [biskoppeligt pligtbesøg i Rom, o.a.].


Det første korstog - hvad der gjorde det til en realitet

De 463 år der gik mellem Muhammeds død i 632 og indkaldelse til et korstog for at befri de hellige steder i 1095, var ikke en tid med "fredelig sameksistens" mellem muslimer og europæiske eller byzantinske kristne. Det var det heller ikke for kristne, der levede i muslimsk-besatte områder. De nød kun 'fred' ved at holde den lavest mulige profil, betale jizya eller hoved-skat og acceptere en status som ikke-personer i lande, der havde været kristne, før de muslimske erobrere kom.

Det nye årtusinde oplevede situationen gå fra slemt til værre. I 1009 gav den egyptiske fatimid-kalif, Abu-Ali Mansur al-Hakim, ordre til ødelæggelsen af den Hellige Gravs Kirke i Jerusalem. Ediktet om ødelæggelsen var underskrevet af hans kristne sekretær ibn-Abdun. Muslimerne ødelagde Jesu Grav, Kuplen og de øvre dele af kirken, indtil deres nedrivning blev standset af den store bunke murbrokker ved deres fødder. I elleve år var kristne forbudt blot at besøge murbrokkerne eller at bede i ruinerne.

Chokeret over ødelæggelsen af kristenhedens største helligdom, appellerede pave Sergius IV om hjælp til at tage til Palæstina for at genopbygge den. Hans appel faldt for døve øren.

I begyndelsen af det femte århundrede, to hundrede år før Muhammed dukkede op, var der 700 katolske biskopper i Afrika. [14] To hundrede af dem deltog i Koncilet i Kartago i 535 e.Kr. Ved midten af 900-tallet var der fyrre tilbage. I 1050 var der, som et resultat af "fredelig sameksistens," kun fem tilbage. I 1076 var der to. Dette ved vi fra et brev, som pave Gregor VII, "Hildebrand," skrev til Cyriacus, ærkebiskop af Kartago i juni 1076. Da det er nødvendigt med tre biskopper for at foretage en gyldige indvielse af en ny biskop, bad Gregor ham om at sende en egnet præst til Rom, der kunne blive viet til assisterende biskop, så at han [Cyriacus] og Servandus, biskop i Buzea i Mauretanien, og den nye biskop kunne indvie andre biskopper for de afrikanske katolikker. [15]

På sit dødsleje i 1085 drømte Gregor VII om at danne en Kristen Liga mod islam og sagde: "Jeg vil hellere risikere mit liv for at befri de hellige steder, end at styre universet." [16]

Det synes at have været den seldjuk-tyrkiske erobring af Jerusalem i 1076, der til sidst tippede balancen, udtømte de europæiske kristnes tålmodighed og opfyldte Gregors ønske. Pilgrimsfærd til de hellige steder var blevet vanskeligere; en hoved-skat blev pålagt de besøgende. De, der vovede at rejse dertil, blev chikaneret, plyndret og nogle endda gjort til slaver.

På Koncilet i Piacenza, indkaldt af pave Urban II og afholdt i marts 1095, understregede byzantinske delegerede den fare, som truede kristenheden fra den muslimske ekspansion, samt de trængsler østlige kristne måtte leve under, så længe de vantro ikke var drevet tilbage. [17] De gentog en appel, fremsat af kejser Alexius til Robert af Flandern, der bad ham om at vende tilbage til Østen med nogle riddere for at bistå byzantinerne i deres kamp med muslimerne.

Mod slutningen af det samme år, på et andet Koncil i Claremont i Frankrig, tog Urban II forslaget op, og opfordrede Europas kristne: "Tag vejen til Den Hellige Grav (...) lad enhver fornægte sig selv og tage sit kors op." Forsamlingen rejste sig og råbte "Gud vil det."

Muhammed døde den 8. juni 632 e.Kr. Det havde taget Europas kristne 463 år at samle deres styrker og rejse sig til forsvar for sig selv og deres tro.


Slutnoter

[1] John Esposito, Islam: the Straight Path, 3rd ed. OUP, 1998, p. 58.
[2] Se 'Civilizing influence of previous wars fought between East and West', The Weekend Australian, March 18-19, 2006.
[3] Denne artikel begrænser sig til en kort diskussion af disse krav og modkrav. Vi planlægger kommende artikler, som vil drøfte andre kontroversielle emner, som kristnes og andres samarbejde med muslimske militære styrker i den indledende fase af den islamiske ekspansion efter Muhammeds død, af politiske og til tider religiøse grunde. Vi vil også se på påstanden om, at korstogene var anti-islamiske, samt sætte forholdet mellem korsfarerne og byzantinerne, og plyndringen af Jerusalem og Konstantinopel ind i en større sammenhæng. Vi vil overveje, i hvilket omfang den igangværende anti-katolske polemik, der har stået på siden det 16. århundrede, nu er blevet et våben i hænderne på radikale islamister.
[4] The Church in the Dark Ages, J.M. Dent and Sons, London, 1959, p.336.
[5] Udtrykket "saracener" bliver undertiden fejlagtigt afledt af det arabiske sharqi eller "østerlænding." St Jeronimus anså det for at være det navn, araberne gav sig selv, idet de førte deres oprindelse tilbage til Sara, Abrahams frie kone, snarere end til Hagar, hans slave. I mange af de kilder, vi har brugt, findes udtrykket "Agareni" eller "Hagarine."
[6] Brev fra Adelbert, Markis af Toscana og beskytter af det pavelige territorium Korsika, til pave Sergius II i Liber Pontificalis, n.xliv, red. Farnesiana.
[7] Henri Daniel-Rops, The Church in the Dark Ages, ed. cit., p. 472.
[8] Citeret fra Runciman, A History of the Crusades, Cambridge University Press, 1951, vol. i, p. 43.
[9] Se Horace Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, 12 vols. Kegan Paul, London, 1906, vol. iii, p. 321.
[10] Epistle 334 fragment af et brev til kejseren.
[11] Epistle 296 til den byzantinske kejser Basil, 12. august 880 e.Kr.
[12] op. cit., vol. 4, p. 10.
[13] Flodoard [894-966] Chronique de France 919-966, entry for 921.
[14] H. Daniel-Rops, The Church in the Dark Ages, ed. cit., pp. 340, 344.
[15] Register of Gregory VII, III, 19.
[16] H. Daniel-Rops, Cathedral and Crusade, J. M. Dent and Sons, London, 1957, p. 434.
[17] Steven Runciman, A History of the Crusades, ed. cit., vol. i, p. 105.
PAUL Stenhouse, MSC ph.d. har for nylig afsluttet en oversættelse - den første nogensinde - fra arabisk til engelsk af værket fra det 16. århundrede: Futuh al-Habasha, "The Conquest of Abyssinia", skrevet af Shihab al-Din Ahmad bin Abd al-Qader bin Salem bin Uthman, også kendt som Arab Faqih. Noter til oversættelsen er leveret af professor Richard Pankhurst i Addis Ababa. Denne tekst er en nøgle til forståelsen af de aktuelle begivenheder på Afrikas Horn. Den giver en øjenvidneberetning af jihad-kampagner, ført af muslimer mod etiopiske kristne i den tidlige del af det sekstende århundrede. Den er tilgængelig via Amazon.
Oversættelse: Bombadillo