Palæstinensere, arabere og Holocaust
Af Joseph Spoerl
Oversættelse af: Palestinians, Arabs, and the Holocaust
Kilde: Behind the news in Israel, 6. april 2015
Udgivet på myIslam.dk: 10. december 2015

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Indledning

Et af de vigtige palæstinensiske arabiske argumenter mod etableringen af staten Israel er, at Vesten fremmede dens oprettelse på grund af skyld over Holocaust. Palæstinenserne insisterer på, at Holocaust er en ren vestlig og kristen forbrydelse, der intet har at gøre med dem selv eller andre arabere. [1] Den palæstinensiske aktivist Omar Barghouti, for eksempel, skriver som følger:

... Palæstinensere - og arabere mere generelt - bærer intet ansvar overhovedet for Holocaust, et europæisk folkemord begået hovedsageligt mod europæiske jøder, romaer og slaviske folk, blandt andre. Det påhviler derfor ikke palæstinensere, at betale - med liv, land og levebrød - prisen for at lindre Europas samvittighed for dens kollektive skyld over Holocaust. [2]

Jibril Rajoub, medlem af Fatahs Centralkomité og tidligere sikkerhedschef i Den Palæstinensiske Myndighed, hævdede den 24. juli 2014, at "det var nazisterne, ikke os, der begik Holocaust mod dem (...). Vi betaler prisen for Europas forbrydelser mod dem i det forrige århundrede." [3] Ligeledes udtalte PLO-embedsmand Husam Zomlot for nylig, at "nazisterne var ansvarlige for den [Holocaust]. Palæstinenserne havde intet at gøre med den. Israelerne var ansvarlige for nakba." [4]

Dette argument er en del af den samlede palæstinensiske fortælling, der hævder, at palæstinenserne er de uskyldige ofre for en uretfærdighed påført af andre, især vesterlændinge og zionister.

Ifølge Barghouti "er konflikten en kolonial konflikt (...) baseret på etnisk udrensning, racisme, bosætterkolonialisme og apartheid," [5] og staten Israel "blev skabt gennem (...) [en] velplanlagt kampagne for etnisk udrensning." [6]

Nakba - tragedien med de palæstinensiske flygtninge, der blev fordrevet af krigen i 1948 - er derfor helt og holdent zionisternes og deres vestlige støtters skyld, ikke palæstinensernes egen. Ifølge denne fortælling førte zionisterne i 1948 en krig gående ud på planlagt etnisk udrensning, ikke en krig i selvforsvar mod palæstinensiske aggressorer med folkemorderiske intentioner og en historie med nazistisk samarbejde. Derfor bør enhver anklage for folkemord og folkemorderisk had kun rettes mod vesterlændinge og zionister, ikke mod palæstinensere eller arabere.

Men påstanden om, at palæstinensere og arabere intet havde at gøre med Holocaust er falsk. Faktisk spillede arabiske og palæstinensiske ledere en væsentlig rolle i at støtte og tilskynde nazisternes plan om at udrydde jøderne i Europa, og de håbede selv at kunne udføre folkemordet i Mellemøsten. Et voksende antal publikationer, herunder omfattende original og højkvalitets arkivforskning, beviser dette hinsides skygge af tvivl. Blandt de vigtige forfattere er: Zvi Elpeleg, [7] Klaus Gensicke, [8] Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers, [9] Matthias Küntzel, [10] Jeffrey Herf, [11] Wolfgang Schwanitz, [12] og Barry Rubin. [13] En omhyggelig undersøgelse af denne historie viser, at det hverken er rimeligt eller korrekt at skildre den arabisk-israelske krig i 1947-9 som en uprovokeret angrebskrig af zionister, opsat på etnisk udrensning af palæstinensiske arabere. Faktisk var det en krig i selvforsvar mod en hensynsløs, pro-nazistisk og åbenlyst folkemorderisk palæstinensisk ledelse, der nød enorm popularitet blandt de arabiske og palæstinensiske masser.

Mange palæstinenseres afvisning af at se deres egne moralske og politiske skavanker i øjnene, står i kontrast til deres floskler om at opnå "fred med retfærdighed" i Mellemøsten. Hvis de bekymrede sig om retfærdighed, ville de tildele sig selv en væsentlig del af skylden for nakba'en eller "katastrofen" i 1948 og ville indrømme eksistensen af udbredt jødehad i den arabiske og islamiske verden og dets rolle i undermineringen af fred mellem jøder og arabere fra 1920'erne til i dag.

Dette essay vil give en oversigt over de historiske beviser for arabisk og palæstinensisk meddelagtighed i Holocaust. Vi vil opdele historien i tre perioder: 1920-1941; 1941-1945; og 1945 til nutiden, og forklare relevansen af denne historie for dagen i dag, især for de forskellige fejlslagne forsøg på at skabe fred mellem israelere og palæstinensere.


I: 1920–1941

En vigtig, men ikke den eneste arabiske samarbejdspartner i det nazistiske program for folkemord, var grundlæggeren af den palæstinensiske arabiske nationale bevægelse, stormuftien af Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini. Værker af pro-palæstinensiske apologeter enten ignorerer ham helt eller nævner ham for at minimere eller benægte hans betydning. For eksempel nævner Edward Saids indflydelsesrige bog, The Question of Palestine, ikke al-Husseini overhovedet. [14] Den amerikanske politolog Virginia Tilley noterer al-Husseinis eksistens blot for at affærdige ham som "urepræsentativ", og anfører, at han "aldrig var leder af mere end nogle få reaktionære palæstinensiske fraktioner". [15] Den tyske historiker i Mellemøsten, Gudrun Krämer, nedtoner al-Husseinis rolle i Holocaust. [16]

Faktisk var Hajj Amin al-Husseini særdeles indflydelsesrig og ekstremt populær i hele den arabiske og muslimske verden. [17] Husseini-familien fra Jerusalem var i århundreder en af de mest magtfulde og respekterede klaner i det palæstinensiske arabiske samfund. Husseini’erne hævder at være efterkommere af Hussein, søn af kalif Ali og hans kone Fatima, som var datter af Muhammed. [18] I århundreder havde Husseini’erne haft vigtige poster i Palæstina, herunder posten som mufti i Jerusalem. [19] Under det britiske mandat i Palæstina - til dels på grund af hans families magt og prestige - tjente Hajj Amin al-Husseini som stormufti af Jerusalem og formand for Det Øverste Muslimske Råd. Han var således den mest magtfulde arabiske embedsmand i British Palæstina og kontrollerede et stort budget og et protektionsnetværk, der omfattede imamer i moskeer, dommere ved de islamiske domstole, islamiske skoler og islamiske religiøse stiftelser (waqf). [20] I kraft af disse to embeder, blev Husseini "den mest indflydelsesrige araber i Palæstina." [21] I marts 1935 dannede Husseini-klanen sit eget politiske parti, Det Palæstinensiske Arabiske Parti. [22] I 1936, ved begyndelsen af Den Arabiske Revolte mod briterne og jøderne, blev al-Husseini valgt som formand for Den Arabiske Højkomité, en 10-medlemmers komité, der omfattede lederne af alle seks palæstinensiske arabiske politiske partier og de palæstinensiske kristne. [23]

I sit vidneudsagn for Peel-kommissionen i 1937, gjorde Hajj Amin al-Husseini det klart, at han foretrak en massiv udvisning (eller værre) af de fleste af jøderne i Palæstina. [24] Faktisk afviste Husseini - ifølge historiker Benny Morris - "konsekvent territorialt kompromis og gik ind for en løsning af det palæstinensiske problem, hvor hele Palæstina var en arabisk stat med en jødisk minoritet, der kun bestod af de jøder, der havde levet i landet før 1914 (eller i en variant, 1917)." [25] Dette ville have betydet enten udvisning eller slagtning af hovedparten af de jøder, der levede i Palæstina i slutningen af 1930'erne. Al-Husseini vaklede aldrig i sin stålsatte afvisning af enhver form for kompromis med den zionistiske bevægelse.

Et vigtigt aspekt af al-Husseinis politiske virksomhed var hans opsøgende henvendelse til den større islamiske verden. Hans bestræbelser var viet til at "islamisere" konflikten med zionisterne. Faktisk trådte han først frem i forgrunden under den årlige religiøse fest, nabi musa, i april 1920 gennem en vellykket tilskyndelse til vold mod jøder, og derved øgede sin popularitet i de palæstinensiske arabiske masser. [26] I begyndelsen af 1920'erne indledte al-Husseini en succesrig kampagne for at restaurere al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen, som var gået i forfald. Han rejste over hele den muslimske verden for at rejse midler til denne indsats og bragte spørgsmålene om islamiske hellige steder og den palæstinensiske sag frem for muslimers opmærksomhed. Ved at gøre dette, forbedrede han sin egen status blandt sine trosfæller i og udenfor den arabiske verden. Når han talte til sine muslimske trosfæller, fremførte han ofte den falske og stærkt ophidsende beskyldning, at jøderne planlagde at rive al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen ned for at bygge et jødisk tempel på deres ruiner. [27] I 1928-9 appellerede muftien igen til islam for at gå imod jødiske forsøg på at opstille bænke og skillevægge ved Den Vestlige Mur [Grædemuren] i Jerusalem. Han gentog sin beskyldning om, at jøderne forsøgte at ødelægge de muslimske hellige steder, og som i 1920 opildnede hans ord til vold mod jøder. [28] I 1931 indkaldte al-Husseini til en Generel Islamisk Konference i Jerusalem, med deltagelse af muslimske personligheder fra 22 lande, heriblandt hans nære ven, den kommende generalsekretær for Den Arabiske Liga, Abd al-Rahman Azzam, og den førende egyptiske muslimske intellektuelle, Rashid Rida. [29] Konferencen valgte al-Husseini som sin permanente formand. [30]

I september 1937, midt under den arabiske revolte, organiserede al-Husseini en al-arabisk konference i Bludan, Syrien, for at samle modstand mod Peel-kommissionens delingsplan. Konferencen havde deltagelse af 400 delegerede, herunder 124 palæstinensiske arabere. Al-Husseini var ikke i stand til at deltage og forlod ikke al-Aqsa-moskeen, fordi han frygtede at blive anholdt af de britiske myndigheder for sin rolle i anstiftelsen af vold i Palæstina. Men det afholdt ikke de delegerede fra at vælge ham til ærespræsident for konferencen. [31] Valget illustrerer den brede opbakning, som al-Husseini nød i arabiske og palæstinensiske samfund. Elie Kedourie bemærker, at "en lang række kendte personligheder deltog i dens forhandlinger, og således gav dens aktiviteter et halvofficielt stempel". [32] I muftiens fravær, blev "En proklamation af stormuftien til den islamiske verden" læst op for de forsamlede delegerede.

Dette dokument, der af Jeffrey Herf [33] og Matthias Küntzel [34] er beskrevet som et af de grundlæggende dokumenter for det tyvende århundredes islamisme, bruger den islamiske tradition - Koranen, Muhammeds biografi (sira) og udtalelser af Muhammed (hadith) - til at konstruere grundlaget for had og mistillid til jøder qua jøder (ikke blot zionister). Proklamationen begynder således: "Siden de tidligste dage af deres historie, har jøderne været et undertrykt folk, og der må være god grund til det." [35] Fra de egyptiske faraoer til de romerske herskere over Syrien og Palæstina, har herskere følt sig tvunget at drive jøderne ud af deres lande for at afværge deres onde gerninger og de sygdomme, de indfører (hvilket er "grunden til, at jøderne den dag i dag kaldes mikrober." [note udeladt]). [36] Al-Husseini bemærker dernæst, at "af den grund, forstår araberne særlig godt, når tilsvarende energiske foranstaltninger iværksættes i Tyskland mod jøderne, og de drives ud som skabede hunde." [37]

I sin proklamation, sporer al-Husseini den muslimske krig med jøderne tilbage til islams fødsel: "Jøders kamp mod arabere er ikke noget nyt (...). Jøderne hader Muhammed og islam (...). Kampen mellem jøderne og islam begyndte, da Muhammed flygtede fra Mekka til Medina ..." og jøderne gik imod ham dér og forsøgte at miskreditere hans lære. [38] Ifølge Koranen (sura 4:51-52): "Dem har Allah forbandet. Til den, som Allah forbander, finder du ingen hjælper." [39] Muftien anvender denne koraniske lære på jødernes situation i 1937: "Og det kan ses, hvordan denne forbandelse er gået i opfyldelse. Jøderne er spredt hjemløse over hele verden, og ingen steder finder de sand hjælp og støtte." [40] Al-Husseini citerer Koranen, sura 5:82, hvor det hedder: "Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Allahs side, der er mest fjendtligt stemt overfor dem, der tror ..." Han introducerer også flere udtalelser tilskrevet Muhammed af muslimske lærde: "Det vil aldrig være muligt for jer at se en muslim og en jøde sammen uden at der i [hjertet af] jøden er en hemmelig hensigt om at ødelægge muslimen," og "Dommedag vil ikke komme, før muslimerne helt tilintetgør jøderne, og hvert træ med en jøde skjult bag sig siger til muslimen: 'Der er en jøde bag mig, dræb ham!'" [41] I afslutningen af sin tale, konkluderer muftien: "Versene fra Koranen og hadith beviser for jer, at jøderne har været de bitreste fjender af islam og fortsætter med at forsøge at ødelægge den. Tro dem ikke. De kender kun hykleri og svig (...). I må ikke hvile, før jeres land er frit for jøderne ..." [42] Ifølge Matthias Küntzel blev denne tale distribueret som pamflet ud over hele den arabiske verden, og der er tegn på, at nazi-tyske agenter hjalp med dens produktion og distribution. [43] I 1938 udgav nazisterne en tysk oversættelse i Berlin. [44]

Jeffrey Herf bemærker, at al-Husseinis "proklamation" fra 1937, skrevet kun fire år efter nazisternes magtovertagelse og i god tid før al-Husseinis ankomst til Berlin, "ikke var et resultat af virkningen af en ydre kraft, nazismen, med Husseini som en passiv receptor (...) Husseinis tekst fra 1937 og 1938 er bevis på, at islamismen som en særskilt politisk ideologi var begyndt at tage form som et resultat af hans eget intellektuelle arbejde og det af andre islamistiske radikale i 1930'erne." [45] Det viser også, at teologisk baserede anti-jødiske stereotyper og polemikker er dybt forankrede i den islamiske tradition, begyndende med selve Muhammeds liv. [46] Den islamiske tradition forsynede muftien med rigeligt materiale til at dæmonisere sine jødiske modstandere og omdanne konflikten om Palæstina til en religiøs krig. Han havde ikke behov for at lære antisemitisme af sine nazistiske allierede. Som Schwanitz og Rubin har argumenteret, er det "forkert at se al-Husseini og hans radikale kolleger som folk, der blot havde importeret europæisk antisemitisme eller var blevet påvirket af nazisterne. De to gruppers ideer udvikledes sideløbende ud fra deres egne historier og politiske kulturer." [47] Muftiens 1937-proklamation modbeviser Virginia Tilleys dårligt informerede påstand om, at "den islamiske tendens er en nyere drejning - stadig blandt et mindretal - af en [palæstinensisk] national bevægelse, der, gennem sit første halve århundrede, var overvældende sekulær". [48] Det modbeviser også hendes lige så forkerte påstand om, at arabisk retorik mod "jøderne" blot er en reaktion på jøderne som en rivaliserende national identitet, og derfor ikke er antisemitisk i den almindelige betydning af ordet. [49] Muftiens antisemitiske retorik i 1937 kan heller ikke bortforklares som en reaktion på de påståede ugerninger af staten Israel, der blev etableret 11 år senere. Endelig repræsenterede hans publikum et bredt udsnit af palæstinensiske og arabiske samfund. Derfor siger hans valg som ærespræsident for Bludan-konferencen i 1937 meget om verdenssynet hos de arabiske modstandere af zionismen, hvilket inkorporerede teologisk baseret antisemitisme.

I 1937 flygtede al-Husseini fra Palæstina til Libanon, og i 1939 til Irak. Zvi Elpeleg minder om, at "i Bagdad blev Hajj Amin hilst velkommen af lederne af det irakiske styre med behørig ceremoni og blev hyldet af masserne. (...) [han] høstede nu frugten af tyve års anstrengelser for at inddrage masserne i den arabiske verden i det palæstinensiske spørgsmål, og etablere sig selv som beskytter af de hellige steder og en pan-arabisk og pan-islamisk leder." [50] I Irak sluttede han sig straks til den pro-nazistiske fraktion og begyndte at planlægge et statskup, hvilket fandt sted i 1941 med tysk hjælp. Som følge heraf invaderede britiske styrker Irak for at genvinde kontrollen over landet og dets værdifulde oliefelter og rørledninger. [51] Muftien var "den drivende kraft bag bestræbelserne på at slutte Irak til aksemagterne." [52] "Der kan ikke være den mindste tvivl om, at hvis det ikke havde været for muftiens uophørlige politiske agitation, ville kuppet i Irak ikke have fundet sted." [53] Mens al-Husseini og de andre sammensvorne flygtede foran de fremrykkende britiske tropper, var der en massiv anti-jødisk pogrom i Bagdad den 1. og 2. juni 1941 [Farhud]. 179 jøder blev myrdet og 586 butikker og lagre plyndret. En undersøgelseskomité udpegede senere Hajj Amin al-Husseini, som en de skikkelser, der havde tilskyndet optøjerne. Faktisk identificerede al-Husseini jøderne i Irak som en "femte kolonne", der havde undergravet pro-akse-kuppet. [54]


II: 1941–1945

Al-Husseini og hans irakiske medsammensvorne, Rashid Ali al-Gaylani, fandt vej fra Irak til Iran, og derefter via Italien til Nazityskland, hvor de ankom i Berlin den 6. november 1941. Muftien havde været i kontakt med nazisterne i årevis. Så tidligt som i 1933, umiddelbart efter at Hitler var blevet kansler i Tyskland, kontaktede al-Husseini den tyske konsul i Jerusalem og forsikrede ham om, at "muslimerne i og udenfor Palæstina hilste Tysklands nye regime velkommen og håbede på udbredelsen af den fascistiske, anti-demokratiske regeringsform til andre lande." [55] Under Den Arabiske Revolte i 1936-9 modtog al-Husseini tyske pengemidler og våben. Faktisk gjorde den nazistiske finansiering det muligt for ham at fortsætte revolten i Palæstina indtil 1939. [56] I sommeren 1940, sendte muftien et brev til Franz von Papen, den nazistiske repræsentant i Ankara, hvori han lykønskede tyskerne med deres sejr over Frankrig og bad om yderligere tysk støtte til den arabiske sag. [57] Osman Kemal Haddad, muftiens privatsekretær, rejste til Berlin i august 1940 og søgte anerkendelse af de arabiske staters ret til "at løse det jødiske spørgsmål (...) efter den tysk-italienske model." [58] Haddad var i Berlin igen i februar 1941, hvor han udtrykte de arabiske befolkningers villighed til at gøre deres del for at hjælpe nazisterne med at besejre "den engelsk-jødiske koalition." [59] Vi har set, at al-Husseini og hans irakiske medsammensvorne også modtog nazistisk bistand til deres kup i Irak i 1941. (Det var kun Hitlers optagethed af den forestående invasion af Sovjetunionen, der forhindrede en mere effektiv bistand.) [60]

Imponeret af al-Husseinis karisma og hans udbredte støtte i hele den arabiske verden, havde nazisterne - senest i marts 1941 - besluttet, at "den primære politiske kanal til den arabiske verden skulle gå via stormuftien og hans sekretær." [61] I maj 1941 godkendte Hitler oprettelsen af en særlig militær mission under kodenavnet "Sonderstab F" til at tjene som et højniveau hovedkvarter for hele Mellemøsten, og denne enhed opretholdt kontakt med muftien og al-Gaylani. [62] Fawzi al-Qawuqji, som havde kommandoen over Den Arabiske Befrielseshær i krigen i 1947-8, tjente i denne enhed under 2. Verdenskrig. [63] De andre vigtige kommandanter for anti-zionistiske arabiske guerillaer i 1947-8, Abd al-Qadir al-Husseini, en slægtning til og nær medarbejder af muftien, og Hasan Salama, tilbragte også krigsårene i Nazityskland. [64] I juli 1941 havde Sonderstab F, med en række arabere og muslimer i sine rækker, etableret sit hovedkvarter på Kap Sounion nær Athen. [65]

I sommeren og efteråret 1941 planlagde tyske strateger den næste fase af operationer efter den forventede erobring af Sovjetunionen, nemlig erobringen af britiske styrker og lokaliteter i Middelhavsområdet og Mellemøsten. "Udnyttelsen af de arabiske uafhængighedsbevægelser", ledet og inspireret frem for alt af Hajj Amin al-Husseini, skulle spille en vigtig rolle. [66] Tyske strateger var overbevist om, at al-Husseini var "arabernes vigtigste leder", og Hitler betragtede ham som "hovedaktøren i Mellemøsten". [67] For at sikre al-Husseinis samarbejde måtte Hitler dog gå ind på visse grundlæggende betingelser, hvoraf én var indstillingen af al jødisk udvandring fra Europa. Muftien ønskede ikke, at flere jøder skulle finde vej til Palæstina. Den 11. marts 1941 gik Hitler ind på denne betingelse. [68] Den 31. oktober 1941 afsluttede nazisterne den legale udvandring af jøder fra tyskstyrede områder. [69] Indtil 1941 havde Hitler syntes tilfreds med at drive alle jøder ud af Tyskland og tysk-besatte lande, ofte forbundet med heftige løsesummer som betaling. [70] Men Hajj Amin al-Husseini insisterede på, at Hitler og nazisterne stoppede denne metode til "løsning af jødiske spørgsmål". Således blev massemord "den endelige løsning".

Sådan var situationen, da stormuftien mødtes med Adolf Hitler i Berlin den 28. november 1941. Mødet varede en time og femogtredive minutter. Hitler forsikrede muftien, at efter at have besejret de sovjetiske styrker, ville die Wehrmacht køre mod syd gennem Kaukasus, ind i Irak og Iran og befri araberne. "Tysklands mål ville så alene være ødelæggelsen af det jødiske element bosat i den arabiske sfære under beskyttelse af britisk magt." [71] Umiddelbart efter sit møde med al-Husseini, gav Hitler Heydrich ordre til at organisere en konference inden for ti dage til at forberede "den endelige løsning af det jødiske spørgsmål". Dette skulle blive den berygtede Wannsee-konference, som blev udsat til januar 1942 på grund af det japanske angreb på Pearl Harbor og Tysklands efterfølgende krigserklæring mod USA. [72] Rubin og Schwanitz opsummerer den arabiske rolle i det nazistiske valg af folkemord for jøderne:

Det er logisk at mene, at Holocaust var en beslutning baseret på fanatisk ideologi snarere end på tysk egeninteresse. Hitlers ondsindede had til jøder og tale om at udslette dem var selvfølgelig begyndt i 1920'erne. Hvis al-Husseini eller et modstykke til ham ikke havde eksisteret, ville nazisterne sandsynligvis have handlet på en lignende måde. Men indflydelsen fra al-Husseini, al-Gaylani og deres bevægelser forstærkede også, gjorde mere nødvendig og fremskyndede en politik for folkemord i Europa, som aksemagternes [arabiske] partnere havde til hensigt at udbrede til Mellemøsten. [73]

I sommeren 1942, da Rommels Afrikakorps syntes klar til at erobre Egypten og krydse Suezkanalen, havde nazisterne allerede afsluttet hemmelige forberedelser til at indsætte en SS-Indsatskommando, eller mobil drabsenhed, i Mellemøsten og Nordafrika. Instruktionerne til denne enhed var "at tage udøvende skridt mod civilbefolkningen på egen autoritet" - nøjagtig de samme instrukser, der blev givet de Indsatskommando-enheder, der fulgte i kølvandet på die Wehrmacht ind i Sovjetunionen i 1941, hvor de indledte en storstilet massakre på jøder. [74] "Indsatskommando Egypten" blev udsendt fra Berlin til Athen den 29. juli, 1942 og ventede på overførsel til Afrika under kommando af SS-officer Walter Rauff, "en af de centrale officerer, der var ansvarlige for masseødelæggelsen af jøderne", manden, der havde "ansvaret for det tekniske udstyr til Indsatsgrupperne i Sovjetunionen". [75] Denne enhed "skulle indsættes først i Egypten og dernæst, efter erobringen af Ægypten, i nabolandet Palæstina, hvor de uden tvivl ville have været involveret først og fremmest i massemordet på den jødiske befolkning. [note udeladt]" [76] Indsatsgrupperne i Østeuropa var stærkt afhængige af støtte fra lokale kollaboratører. Nazisterne havde god grund til at forvente massiv hjælp fra sådanne kollaboratører i hele den arabiske verden, fordi, "som talrige rapporter længe havde bevidnet, et stort antal arabere, i nogle tilfælde allerede godt organiseret, var klar til at tjene som tyskernes villige medskyldige i Mellemøsten." [77] Tyske og vestlige efterretningstjenester rapporterede høje niveauer af nazistisk sympati i hele den arabiske verden, herunder Palæstina, hvor "arabernes ekstraordinære pro-tyske holdning" primært skyldtes "det faktum, at de 'håber Hitler vil komme' og drive jøderne ud ...." [78] Muftien, al-Gaylani og Fawzi al-Qawuqji bistod aktivt general Felmy, den øverstbefalende for Sonderstab F ved Kap Sounion nær Athen, hovedsageligt i rekruttering af arabere. [79]

Al-Husseini lagde også planer for udryddelsen af jøderne i Palæstina og mødtes med Heinrich Himmler og Adolf Eichmann til briefinger om Tysklands "løsning af det europæiske jødiske spørgsmål". De sikrede et løfte fra Himmler om, at en rådgiver fra Eichmanns afdeling for Jødiske Anliggender ville rejse med ham til Jerusalem efter erobringen af Palæstina med henblik på at udvide den "endelige løsning" til dette land. [80] I 1942 opmuntrede al-Husseini og al-Gaylani deres medarbejdere til at deltage i nazistiske kurser for at blive kyndige i folkemord, og tre af al-Gaylanis og én af muftiens medarbejdere besøgte derfor koncentrationslejren Sachsenhausen i juli 1942. Den nazistiske officer, der ledede turen, rapporterede, at araberne var "ekstremt interesserede" i behandlingen af jøder i Sachsenhausen. [81] Kun den tyske hærs nederlag både til briterne ved el-Alamein og til USSR i sensommeren og efteråret 1942, reddede jøderne i Palæstina og Egypten fra udryddelse. [82]

Al-Husseini og hans pro-nazistiske arabiske kolleger ydede andre væsentlige bidrag til den nazistiske krigsindsats og Holocaust. Jeffrey Herf har omhyggeligt dokumenteret muftiens rolle. Ifølge udskrifter fra det amerikanske udenrigsministeriums arkiver, var al-Husseini dybt involveret i at skrive og udsende arabisk-sproget pro-nazistisk propaganda via foldere og udsendelser på kortbølgeradio til Mellemøsten og Nordafrika. Sammen med andre eksilerede arabere, skabte han en enorm mængde ondskabsfuld antisemitisk propaganda for nazisterne baseret næsten udelukkende på islamiske kilder, frem for alt Koranen og Muhammeds traditionelle biografi og udtalelser. [83] Denne propaganda inkluderede direkte tilskyndelse til folkemord: "Dræb jøderne hvor end I finder dem. Det behager Gud, historie og religion." [84] Muftien informerede åbent sit arabiske publikum om, at nazisterne "gik i gang med at udslette dem [jøderne], før det var for sent. Historien vil se denne handling som et af de klogeste skridt, der nogensinde er taget." [85] "Verden vil aldrig få fred, før den jødiske race er udryddet. (...) Jøderne er de mikrober, der har forårsaget alle trængsler i verden." [86] Jøderne "har været en fjende af araberne og islam siden dens fremkomst." [87] Tolerance mod jøderne var en "dum plan og en skændig forbrydelse mod fædrelandet", og den eneste legitime politik var "fordrivelsen af alle jøder fra alle arabiske og muslimske lande. Dette er den eneste løsning. Det er, hvad Profeten gjorde for 13 århundreder siden." [88] Muftiens opfordring til mord og etnisk udrensning skulle ikke falde for døve øren. Efter 1948 blev 850.000 jøder voldeligt fordrevet fra arabiske lande, frataget deres ejendom og pas. [89] Efter ét skøn blev de jøder, der blev tvunget ud af blot tre lande - Irak, Egypten, og Marokko - frataget jord, der udgjorde mere end fem gange størrelsen af det moderne Israel. [90] (Hajj Amin al-Husseini klagede over, at araberne tillod jøderne at flygte i live og opfordrede igen til "likvidering ikke udvandring".) [91]

Muftien spillede også en central rolle i rekrutteringen af muslimer fra Bosnien, Albanien og Sovjetunionen til tjeneste i nazistiske militære enheder og overvågede uddannelsen af deres muslimske feltimamer. [92] Når som helst al-Husseini fik kendskab til bestræbelser på at få jøder frigivet fra europæiske lande under nazistisk kontrol, til gengæld for løsepenge eller frigivelse af tyskerne strandet i udlandet ved krigens udbrud, intervenerede han kraftigt for at forhindre jødernes (inklusive børns) flugt. [93] I sine breve til nazistiske embedsmænd med indvendinger mod sådanne udvekslinger foreslog han, at jøderne skulle sendes til steder, "hvor de vil komme under streng kontrol, fx Polen." [94] Muftien var godt klar over jødernes skæbne i Polen. I sine erindringer indrømmer han, at hans ven Heinrich Himmler i sommeren 1943 havde fortalt ham, at nazisterne allerede havde likvideret omkring tre millioner jøder. [95] Som en tysk embedsmand bemærkede, "var muftien en svoren fjende af jøderne og gjorde ingen hemmelighed af, at han hellere så dem alle dræbt." [96]


III: 1945 til nutiden

Under samarbejdet med nazisterne, spredte Hajj Amin al-Husseini sin åbenlyst folkemorderiske, antisemitiske propaganda på arabisk i millioner af foldere og kortbølge radioudsendelser fra 1942 til 1945. Men det gjorde ham ikke til en paria efter krigen. Faktisk blev han, ved sin tilbagevenden til den arabiske verden (mere præcist Egypten) i sommeren 1946, hyldet af masserne som en helt. Pres fra hans gamle ven, Abd al-Rahman Azzam, generalsekretær for Den Arabiske Liga, overtalte vestlige regeringer til ikke at retsforfølge ham for krigsforbrydelser. [97] Husseini-klanen og dens politiske parti, Det Palæstinensiske Arabiske Parti (PAP), agiterede for hans tilbagevenden og effektivt "kanoniserede" ham for hans krigstidsaktiviteter. Ifølge Jeffrey Herf var muftiens krigstidsaktiviteter for PAP en kilde til stolthed, ikke til skam. [98] Med citater fra en officiel rapport fra amerikanske diplomater om tilstanden af den offentlige mening i Palæstina i november 1945 skriver Herf som følger:

Embedsmænd i den amerikanske ambassade i Cairo kommenterede PAP's fremtrædende stilling. De betragtede partiet som "den mest aktive politiske organisation i landet, og [én, der] har loyaliteten af det store flertal af de palæstinensiske arabere i behold ...". PAP profiterede af "den store respekt og agtelse, som Hajj Amin al-Husseini nyder på alle niveauer af samfundet", og viste ingen tegn på, at det ønskede eller behøvede enhed med andre parter eller fraktioner. Det fortsatte med at være "det mest ekstreme af alle parter i dets kompromisløse kamp mod zionismen", som aldrig accepterede, at jøderne havde nogen rettigheder i Palæstina og gjorde alt, hvad det kunne, "for at få Jamal al-Husseini [muftiens bror og en loyal allieret] og Hajj Amin al-Husseini tilbage for at lede den arabiske sag." [99]

Herf drager den indlysende konklusion. I november 1945 var de palæstinensiske arabere godt klar over muftiens synspunkter, både fra hans virksomhed og skrifter i Palæstina i 1920'erne og 1930'erne og fra hans nazistiske radioudsendelser og foldere. "Men langt fra at bringe hans politiske karriere til ophør, bidrog Husseinis krigstidshandlinger til hans appel i efterkrigstiden." [100] Zvi Elpeleg peger på det samme: "Hajj Amins popularitet blandt de palæstinensiske arabere og i de arabiske stater steg faktisk mere end nogensinde i hans periode hos nazisterne. Da han vendte tilbage til Mellemøsten fra Europa, havde arabiske ledere travlt med at hilse på ham, og masserne bød ham velkommen med begejstring." [101] Ifølge Bernard Lewis, var "en pro-nazistisk fortid (...) en kilde til stolthed, ikke skam" [102] i Egypten og andre arabiske lande efter 1945. Da al-Husseini var i Cairo i maj og juni 1946, bemærkede den amerikanske ambassadør Pinkney Tuck, at den varme velkomst var "udbredt og ægte". [103] Klaus Gensicke taler om "bølgerne af begejstring, der rystede den arabiske verden ved hans ankomst til Egypten". [104] Meir Litvak og Esther Webman gør opmærksom på, at "da nyheden om hans [al-Husseinis] ankomst [til Cairo] brød ud, vakte det en bølge af sympati og entusiasme, manifesteret i en lang række artikler i pressen og valfarter til hans hjem". [105] Den tyske historiker Gudrun Krämer skriver således: "Selv efter Det Tredje Rige fald miskrediterede [muftiens] kendte engagement med Nazityskland ham ikke i øjnene på de fleste arabiske nationalister i Palæstina og udenfor." [106] Særlig kraftig i sin efterkrigstids lovprisning af muftien var Hassan al-Banna, leder af Det Muslimske Broderskab, hvis medlemmer på dette tidspunkt var engageret i at opildne til pogromer mod jøderne i Egypten. [107] Faktisk udnævnte al-Banna al-Husseini til leder af Det Muslimske Broderskab i Palæstina, om end in absentia, fordi de britiske myndigheder ikke ville tillade ham at komme ind Palæstina. [108]

Med støtte fra Den Arabiske Ligas generalsekretær Azzam, genindtog Hajj Amin al-Husseini sin stilling som leder af Den Arabiske Højkomité (AHC), det officielle organ for araberne i Palæstina. [109] Faktisk sørgede Den Arabiske Liga for, at den nye AHC kun bestod af Husseini'erne og deres allierede, med Hajj Amin som formand og hans bror Jamal som viceformand. Ifølge Benny Morris blev de mere moderate palæstinensiske arabere, ledet af Nashashibi-klanen, "efterladt ude i kulden". [110] Al-Husseini fortsatte med at afvise ethvert kompromis med zionisterne, der kunne have afværget krig. "Muftien erklærede rent ud, at 'så snart de britiske styrker blev trukket tilbage, burde araberne alle som én overfalde jøderne og ødelægge dem' [note udeladt]." [111] I marts 1948 fortalte han en interviewer i en Jaffa-avis, at araberne ikke havde til hensigt blot at forhindre deling, men "ville fortsætte kampen, indtil zionisterne var udslettet og hele Palæstina blev en ren arabisk stat". [112] Ifølge Rubin og Schwanitz: "Da først al-Husseini fik lov til at genetablere sig som de palæstinensiske araberes uudfordrede leder, sikrede dette, at ingen overenskomst eller tostatsløsning ville blive overvejet, samtidig med, at arabiske ledere ville blive intimiderede og ført til krig." [113] Generalsekretæren for Den Arabiske Liga, Azzam, en ven og forkæmper for muftien, var lige så genstridig. Han afviste kompromis og insisterede på, at Palæstinas skæbne kun kunne afgøres på slagmarken. "Du opnår intet med tale om kompromis eller fred," sagde Azzam til FN og zionistiske diplomater i 1947. "For os er der kun én test, styrkens test." [114] I oktober 1947 blev Azzam citeret i en egyptisk avis, hvor han forudsagde, at den forestående krig om Palæstina "vil blive en krig af udryddelse og skæbnesvanger massakre." [115] Andetsteds skulle Azzam have forudsagt: "Vi vil feje dem i havet," en sætning, der også blev brugt af AHC-repræsentanten Izzedine Shawa. [116]

På denne baggrund er det næppe overraskende, at frygten for endnu en Holocaust var et vigtigt motiv bag de zionistiske styrkers kamp i 1947-8. [117] Zionistiske ledere var helt klar over, at Hajj Amin al-Husseini havde støttet Hitler og den "endelige løsning". [118] I Palæstina var jøderne i undertal overfor araberne i forholdet en-til-to, og med en meget større faktor, hvis araberne uden for Palæstina blev talt med. De fleste palæstinensiske arabere ærede en person, der åbenlyst havde opfordret til folkemord på jøder - alle jøder - og som afviste ethvert kompromis med hensyn til Palæstina. Desuden havde Hajj Amin al-Husseini støtte fra mindst tre vigtige arabiske militskommandanter, der ligeledes havde været nazi-kollaboratører: Fawzi al-Qawuqji, Abd al-Qadir al-Husseini og Hassan Salama. Siden muftiens ankomst til Cairo i 1946, havde de lagt planer for deres kampagner mod jøderne i Palæstina. [119] Generalsekretæren for Den Arabiske Liga var kommet med åbenlyst folkemorderiske udtalelser og havde også afvist kompromis.

Ifølge Benny Morris kunne de zionistiske ledere i begyndelsen af krigen "ikke vide eller gætte, hvor dårligt araberne ville organisere sig til krig eller hvor inkompetente og splittede deres hære ville agere". Jøderne i Palæstina "var virkelig ængstelige for udfaldet, og Haganah-chefernes vurdering den 12. maj [1948] om en "fifty-fifty" chance for sejr eller overlevelse var oprigtig og typisk". [120] Udtrykket "sejr eller overlevelse" er sigende. I betragtning af deres fjendes natur og intentioner, ville kun sejr sikre overlevelse for jøderne. På trods af denne alvorlige situation, var der ingen zionistisk plan for systematisk etnisk udrensning af arabere, som Omar Barghouti usandt hævder. [121] Faktisk, som ovenfor vist, var planen for etnisk udrensning i Palæstina i 1947-8 en arabisk plan, ikke en zionistisk. De zionistiske styrker vandt krigen i 1947-1949 med store omkostninger. Omkring én procent af den jødiske befolkning blev dræbt og to procent alvorligt såret. [122] For USA i dag ville dette svare til omkring 9,5 million amerikanere dræbt eller lemlæstet. En krig, der påførte USA så mange ofre, ville være katastrofal, en krig for national overlevelse. Som sådan ville den også efterlade et psykologisk ar på det amerikanske samfund, der ville vare i generationer. Således har været for Israel.

På trods af zionisternes sejr, fortsatte muftien med at nyde stor prestige i hele den arabiske og islamiske verden. Men hans bitre fejde med kong Abdullah af Jordan betød, at han aldrig fik den fulde opbakning af Den Arabiske Liga. Ikke desto mindre gik Den Arabiske Liga ind på hans krav om en palæstinensisk regering. I juli 1948 bekendtgjorde Ligaen dannelsen af en "Al-Palæstina-regering." I september 1948 blev Hajj Amin al-Husseini placeret i spidsen for denne regering, hans bror Jamal al-Husseini fik titlen som udenrigsminister og endnu en Husseini blev gjort til forsvarsminister. [123] I september og oktober 1948, præsiderede al-Husseini over denne regerings møde i Gaza, hvor "han modtog en begejstret velkomst fra de lokale beboere og flygtninge". [124] De fremmødte palæstinensiske arabere omfattede lederne af de lokale kommuner, medlemmer af de nationale udvalg, religiøse og lokale ledere, stammeledere og vigtige erhvervsfolk. Idet de kaldte sig Det Palæstinensiske Nationalråd, valgte dette organ enstemmigt al-Husseini som dets formand og godkendte den Husseini-dominerede Al-Palæstina-regering med stemmerne 64 til 11. Det underskrev også Erklæringen om Palæstinas Uafhængighed. [125] Inter-arabisk fejde og magtpolitik skulle forhindre denne regering i nogensinde at komme til at fungere, selvom den eksisterede nominelt indtil dannelsen af PLO i 1964. Men det historiske vidnesbyrd er klart. Da det fik chancen, valgte det palæstinensiske arabiske samfund som sin første leder en fortaler for folkemord og kendt nazi-kollaboratør, der hverken havde taget afstand fra sin fortid eller ændret sine meninger. Denne regering blev anerkendt af seks arabiske lande: Egypten, Syrien, Libanon, Irak, Saudi-Arabien og Yemen [126]

Hajj Amins uhyggelige fortid forhindrede ham ikke i at blive hilst velkommen gentagne gange som en pan-islamisk leder. I 1951 deltog han i en World Islamic Congress i Karachi, Pakistan. Kongressen valgte ham sin præsident. Han deltog yderligere i islamiske kongresser dér "og hans popularitet voksede i Pakistan." [127] I 1950'erne fastholdt han sine forbindelser med bevæbnede celler og afsendte terrorister til at angribe inde i Israel, hvilket øgede hans popularitet i de arabiske lande. [128] I 1955 deltog han i Bandung-konferencen i Indonesien for at fremme støtten til den palæstinensiske sag i udviklingslandene. Denne konference for asiatiske og afrikanske lande var et vigtigt skridt i retning af skabelsen af den "alliancefrie blok" af lande, som er blevet ekstremt vigtig for den palæstinensiske sag i FN. Ved Bandung mødte muftien Chou En-Lai fra det Røde Kina, som forsikrede ham om Kinas støtte til hans "anti-koloniale" kamp. [129]

I 1954, et år før Bandung-konferencen, udgav Hajj Amin en række artikler i en egyptisk avis. Disse essays blev senere udgivet som bog, der blev trykt i mindst tre oplag. Heri gentog han den samme propaganda, han havde udsendt under og efter 2. Verdenskrig:

• "Vores kamp med verdensjødedommen (...) er et spørgsmål om liv eller død, en kamp mellem to modstridende trosretninger, som hver især kun kan eksistere på ruinerne af den anden." [130]

• Jøderne "har til hensigt at genopbygge det jødiske tempel (...) på stedet, hvor den velsignede al-Aqsa-moské er beliggende". [131]

• Jøderne fremkaldte Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig. "Dette er den vigtigste årsag til Hitlers krig mod jøderne og til hans stærke antipati mod dem (...). Tysklands hævn mod jøderne var barsk, og det tilintetgjorde millioner af dem under 2. Verdenskrig." [132]

• Jøderne stod bag Det Osmanniske Riges sammenbrud. [133]

• Jøderne har en helt særlig karakter, "den jødiske karakter, der har været deres væsen siden begyndelsen af deres eksistens. Denne karakter er en af de vigtigste årsager til deres fiasko gennem hele deres historie, og den har fået folk til at hade og forfølge dem. Et af de mest iøjnefaldende aspekter af den jødiske karakter er deres overdrevne arrogance og egoisme (...). Der er ingen ende på deres grådighed (...) de er uden barmhjertighed, og er kendt for deres ondskab (...) de tillægger ikke andre nogen betydning og anerkender ikke andres rettigheder. Derfor har nationer gennem historien opgivet at leve sammen med dem." [134]

• "Forsoning med jøderne er selvmorderisk for den arabiske nation (...). Fred med jøderne vil (...) gøre det muligt for jøderne at udvide deres lands grænser ved at annektere store områder af de arabiske lande, som de stræber efter at kontrollere (...). Gennem de politiske og økonomiske bånd, som jøderne forsøger at danne med araberne, vil de, i tider med fred, sprede ideer og principper, der er i strid med islams og arabisk civilisations ånd (...) tid og erfaring har vist, at jøderne ikke har respekt for overenskomster og aftaler." [135]

Det åbne udtryk for disse synspunkter i den egyptiske presse blev betragtet som acceptabelt af egyptiske forlag fra midten til slutningen af 1950'erne. Det skadede ikke muftiens stilling i de arabiske og islamiske verdener. Som nævnt ovenfor forhindrede det ham ikke i at blive hilst velkommen af de afrikanske og asiatiske ledere i Bandung i 1955. Det forhindrede ikke de nye ledere i Irak - efter kuppet i 1958 - i gentagne gange at byde muftien velkommen som en æret gæst i Bagdad. [136] I maj 1962 fungerede Hajj Amin som leder af World Islamic Congress i Bagdad. "I åbningstalen opfordrede han til at bekæmpe zionismen", som, påstod han, stræbte efter at erobre hele landet mellem Nilen og Eufrat. [137] I oktober 1962 ledte han en officiel palæstinensisk delegation til Algeriet for at deltage i festlighederne for algerisk uafhængighed. [138] I begyndelsen af 1960'erne, organiserede han islamiske konferencer i Saudi-Arabien og Somalia. [139] Mest bemærkelsesværdigt hilste kong Hussein af Jordan Hajj Amin velkommen til Jordan i marts 1967 og tillod ham at komme til Jerusalem for at bede i Al-Aqsa-moskeen, hvor "han blev hilst velkommen af de lokale sheiker og tiljublet af mængden af tilbedere." [140] Kong Hussein lod Hajj Amin komme tilbage til Jordan i 1967, hvor han ledede to på hinanden følgende konferencer i Amman, en World Islamic Congress den 16. september og en muslimsk-kristen konference den 18. september. Disse konferencer fordømte "de barbariske og umenneskelige handlinger, der begås af zionisterne, og deres vanhelligelse af de hellige steder." [141] Så sent som 1968 modtog Hajj Amin midler fra Saudi-Arabien. [142]

I det sidste år af sit liv, 1974, blev han inviteret til at deltage i et topmøde for muslimske lande i Lahore, Pakistan. "I mange år havde Hajj Amin været den centrale figur ved ikke-statslige islamiske kongresser." Men ved mødet i 1974 i Lahore, tog en ny palæstinensisk leder, Yassir Arafat, rampelyset. [143] Den 29. december 1968 ved et møde i hans hjem i Beirut, udpegede stormuftien Arafat som sin efterfølger. [144] I slutningen af 1968 var Arafat i færd med at overtage PLO. "Men Arafat ville være meget mere sikker, hvis han fik den 71-årige al-Husseinis godkendelse. Al-Husseini gav den efter at have belært Arafat i flere timer om, hvordan han skulle bære sig ad med at ødelægge Israel og erstatte det med en palæstinensisk arabisk stat. [note udeladt]" [145] Arafat og al-Husseini blev i sidste ende uenige om taktiske spørgsmål, [146] men førstnævnte stod i forreste række af sørgende ved al-Husseinis begravelse i 1974, hvortil han ankom med "tårer i øjnene". [147] Ved begravelsen, "var tilstedeværelsen af PLO-medlemmer særlig iøjnefaldende". [148] PLO's hyldest til den afdøde stormufti var overstrømmende i dens lovprisning af "den store palæstinensiske leder", "palæstinensernes imam". [149] Hyldesten endte ikke med begravelsen, som Zvi Elpeleg fortæller:

På den 40. dag efter hans død blev en mindehøjtidelighed afholdt til Hajj Amins ære i Det Islamiske Fakultet på Jordans Universitet i Amman. [Kong] Hussein instruerede premierminister Zaid al-Rifaai til at repræsentere sig ved højtideligheden, og lovprisningen blev leveret af hans rådgiver, Abd al-Munim al-Rifaai. De jordanske myndigheder gjorde deres yderste for at gøre mindehøjtidelighed en storslået begivenhed. [150]

Hyldesterne fortsætter til denne dag. Den 4. januar 2013 talte Mahmoud Abbas, præsident for Den Palæstinensiske Myndighed, ved en fejring af årsdagen for grundlæggelsen af Fatah-partiet, hvor han lovpriste "stormuftien af Palæstina, Hajj Muhammad Amin al-Husseini", og beskrev ham som en "martyr" og en "pioner". [151] (Dette svarer til, at en tysk kansler i 2013 skulle lovprise Adolf Hitler som en "martyr" og "pioner".)

Ros og efterligning af muftien fortsætter også på andre måder. Palæstinensiske ledere på tværs af det ideologiske spektrum og islamister af alle arter og nationaliteter fortsætter med at bruge stormuftiens ætsende, paranoide, antisemitiske retorik, herunder hyppig tilskyndelse til folkemord. [152] For eksempel, ved et møde afholdt i januar 2012 for at mindes årsdagen for grundlæggelsen af Fatah, blev den nuværende mufti af Jerusalem, Muhammad Hussein - den højeste muslimske religiøse embedsmand i Den Palæstinensiske Myndighed, udnævnt af PA-præsident Mahmoud Abbas - introduceret med disse ord: "Vores krig med efterkommerne af aber og svin er en krig af religion og tro." Den nuværende mufti fortsatte med at citere en udtalelse af Muhammed, som var en af Hajj Amins favoritter: "Timen [for opstandelsen] vil ikke komme, før I bekæmper jøderne. Jøden vil gemme sig bag sten eller træer. Så vil stenene eller træerne kalde: O muslim, Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham." Denne begivenhed blev transmitteret på Den Palæstinensiske Myndigheds TV. I sine prædikener i al-Aqsa-moskeen, er den nuværende mufti kendt for at beskrive jøderne som "Allahs fjender". [153] I maj 2013 beskyldte mufti Muhammad Hussein de israelske myndigheder for at planlægge at bygge et jødisk tempel på stedet for al-Aqsa-moskeen - en anden af al-Husseinis oplagrede anklager mod jøderne. [154] Den 24. juli 2014 i et interview på PA TV, sagde medlem af Fatahs Centralkomité, Jibril Rajoub, at det var jødernes opførsel, der fik nazisterne til at massakrere dem. [155] Den 12. marts 2013 sagde medlem af Fatahs Centralkomité, Abbas Zaki, på den officielle PA TV-kanal som følger: "Disse israelerne har ingen religion og ingen principper. De er ikke andet end fremskudte redskaber for ondskab (...) efter min opfattelse vil Allah samle dem, så vi kan dræbe dem." [156] Den 13. maj 2005 udsendte den officielle PA TV-station en fredags moskeprædiken af sheik Ibrahim Mudeiris, hvori han hævdede, at herskere, herunder Hitler, gennem historien har måttet fordrive jøderne på grund af deres korruption og at jøderne er en virus, der ligner AIDS. [157] I januar 2013 og i november 2014 viste den officielle PA TV-station en "dokumentar", der indeholdt følgende erklæring, som et ekko af muftiens "Proklamation til den Muslimske Verden" fra 1937:

Stillet over for jødernes intriger, kunne Europa ikke bære deres karaktertræk, monopoler, korruption og kontrol ... (I 1290 udstedte kong Edward I et dekret, der forviste jøderne [fra England].) Frankrig, Tyskland, Østrig, Holland, Tjekkoslovakiet, Spanien og Italien fulgte i hans fodspor. De europæiske nationer følte, at de havde lidt en tragedie ved at give ly til jøderne. Senere opnåede jøderne Balfour-deklarationen, og Europa så den som en ideel måde at slippe af med dem på. [158]

Den palæstinensiske gruppe, der tydeligst afspejler Hajj Amin al-Husseinis verdenssyn, er Hamas, det navn, der i 1987 blev taget af den palæstinensiske gren af Det Muslimske Broderskab. Hajj Amin tilhørte og støttede aktivt Broderskabet hele sit liv. [159] Som den tyske politolog Matthias Küntzel har påpeget, er Hamas den sande ideologiske arving efter Hajj Amin al-Husseini i det palæstinensiske samfund. [160] Hamas' Pagt eller Charter (1988) er fyldt med de antisemitiske temaer, der blev fremhævet af Hajj Amin: Palæstina er en hellig islamisk stiftelse (waqf), der alene tilhører muslimer, og hver tomme skal befries fra zionisterne (artiklerne 11, 14, 15); der er ingen løsning på det palæstinensiske problem undtagen gennem jihad; fredsforhandlinger og internationale konferencer er "spild af tid og en farce" (artikel 13); der er en international jødisk sammensværgelse, omfattende Frimurerne, Rotary-klubber og Lions-klubber, som styrer verdens medier og finans. Denne gruppe var årsag til begge verdenskrige og sammenbruddet af det islamiske kalifat, den styrer FN og står bag alle krige, uanset hvor de forekommer (artiklerne 17, 22, 28, 32); den zionistiske plan kender ingen grænser og søger at erobre fra Nilen til Eufrat og længere væk (artikel 32); den zionistiske sammensværgelse står bag alle former for handel med narkotika og alkohol og sigter mod at "nedbryde samfund, underminere værdier, (...) skabe moralsk degeneration og tilintetgøre islam" (artikel 28). Hamas' Charter citerer den hadith om at dræbe jøder, der gemmer sig bag klipper og træer, som al-Husseini inkluderede i sin 1937-appel til den muslimske verden (artikel 7). Det påberåber sig også Zions Vises Protokoller (artikel 32). [161] Hamas-leder Mahmoud al-Zahar har i taler og i en bog hævdet, at jøderne har fortjent og fremprovokeret alle de forfølgelser og fordrivelser, som de har lidt, f.eks. i hænderne på den egyptiske farao, europæiske kristne og Adolf Hitler. Al-Zahar har følgende budskab til jøderne: "Der er ingen plads til jer iblandt os, og I har ingen fremtid blandt verdens nationer. I er på vej mod udslettelse." [162]

Påstanden om, at jøderne fortjente Holocaust, er faktisk blevet almindelig blandt islamister. [163] Sheik Yusuf al-Qaradawi - "klart en af de mest beundrede og mest kendte repræsentanter for sunni-islam i dag" [164] og accepteret som den højeste religiøse autoritet af Hamas og det globale Muslimske Broderskab, [165] - har også hævdet, at Hitler udmålte en guddommeligt sanktioneret straf til jøderne, og har opfordret muslimerne til at pålægge dem en lignende straf ved åbent at opfordre til folkemord ("dræb dem, helt ned til den allersidste"). [166] Qaradawi har også sagt, at jøderne i dag bærer ansvaret for deres forfædres forbrydelse mod Jesus. [167] Han har fremlagt en detaljeret islamisk juridisk retfærdiggørelse af vilkårlige angreb på civile israelere, i realiteten en sharia-baseret sag for folkemord. [168] På Hamas' officielle tv-station i 2010, afviste Hamas' Viceminister for Religiøse Stiftelser, Abdallah Jarbu, jødernes menneskelighed. Han beskrev dem som mikrober, og opfordrede Allah til at "tilintetgøre dette beskidte folk, der hverken har religion eller samvittighed." [169] Skribent Mukhlis Barzaq, et medlem af Hamas, erklærede, at jødernes skæbne bør være "komplet drab, total udslettelse og udryddet fortabelse". Selv i Hamas' børnepublikation, al-Fatih, kan man finde bønnen: "O Allah, udryd jøderne, de tyranniske tronranere." [170] I et børneprogram på det officielle Hamas TV den 2. maj 2014 interviewede værten en lille pige, der sagde, at hun ville være politibetjent, når hun blev stor, "så jeg kan skyde jøder". Værten svarede: "Alle jøderne? Dem alle sammen?" hvortil pigen svarede: "Ja," og værten sagde: "Godt." [171] I sit studie af Hamas-foldere udgivet i organisationens første fem år (1987-1992), noterer Esther Webman mange temaer, der også kan findes i skrifter og taler af Hajj Amin al-Husseini. [172] Mange flere eksempler på ekstremt jødehad fra Hamas' embedsmænd og medier kunne fremlægges, heriblandt tilskyndelse til folkemord. [173]


IV. Efter 1945. Tyskland og den arabiske verden: En sammenligning

Efter aksemagternes nederlag i 1945, begyndte det vesttyske samfund en smertefuld og igangværende selvransagelse og selvkritik, der på tysk kaldes Vergangenheitsbewältigung, hvilket kan oversættes med "fortidsovervindelse". Det betyder at beskæftige sig ærligt med fortiden for at gøre det bedre i fremtiden. [174] Tyske politikere, lærere, forskere, journalister og religiøse ledere kom til at forstå vigtigheden af at bekæmpe traditionelle negative stereotyper om jøder, sigøjnere og andre minoritetsgrupper. De insisterede på strenge standarder for bevismateriale i journalistik og akademisk forskning for at undgå irrationelle konspirationsteorier, og tog elever og studerende til koncentrationslejre, der blev bevaret som mindesmærker og museer. Undervisningen i historie i tyske skoler undgik ikke en ærlig præsentation af en skamfuld fortid. Man kan kritisere afnazificeringsprocessen for ikke at gå vidt nok, men i det mindste kunne de tidligere nazister, der overlevede krigen og skabte sig vellykkede karrierer i det tyske samfund, ikke længere åbenlyst gå ind for nazistiske ideer. Hvis de gjorde det, stod de over for eksponering og udstødelse.

Historikeren Jeffrey Herf har noteret en slående kontrast mellem de arabiske og tyske samfund efter 1945. Han peger på eksemplet med den tidligere nazistiske embedsmand Kurt Georg Kiesinger, der genoptog sin karriere og tilmed blev kansler i Vesttyskland i 1966. Herf bemærker, at "hans succes som politiker forudsatte, at han offentligt havde taget afstand fra sine overbevisninger fra nazitiden og ikke talte for hverken voldelig antisemitisme eller diktatur". Derimod, ifølge Herf, "ændrede Hajj Amin el-Husseini, i modsætning Kiesinger, ikke sine synspunkter efter krigen. Og han behøvede ikke at ændre dem som en forudsætning for fortsat at indtage en fremtrædende politisk position." [175] Endnu vigtigere, så de palæstinensiske, arabiske og islamiske samfund tydeligvist ikke noget forkert i hans person eller hans verdenssyn. [176] Faktisk bemærker Rubin og Schwanitz, at Mellemøsten efter 2. Verdenskrig var den region, der var mest modtagelig for nazister, som flygtede fra retsforfølgelse i Europa. Omkring 4000 nazister fandt tilflugt dér, mens mellem 180 og 800 undslap til Latinamerika. Kun i Mellemøsten var nazister "i stand til at fortsætte deres karrierer i regeringen, militæret og med propagandaarbejde" [177] uden at frasige sig deres fortid eller ændre deres meninger. Hajj Amin var ikke en undtagelse.

De palæstinensere, der er nævnt i begyndelsen af denne artikel, deler måske ikke Hamas' og Hajj Amin al-Husseinis verdenssyn, men deres uærlighed eller uvidenhed om arabisk og palæstinensisk historie er symptomatisk for et samfund, der hverken begriber den afgørende betydning af Vergangenheitsbewältigung eller påtager sig det det hårde arbejde, det indebærer. De følgende eksempler viser vanskeligheden ved at se fortiden i øjnene i arabiske samfund:

• Hamas vandt valget i Den Palæstinensiske Myndighed i 2006 og har fortsat stor støtte i det palæstinensiske samfund på trods af (eller på grund af?) dens voldelige jødehad og totale afvisning af fredeligt kompromis med Israel. I juli 2014 havde 35 procent af indbyggerne på Vestbredden og i Gaza en positiv opfattelse af Hamas (og 32 procent i Libanon, 39 procent i Jordan, 38 procent i Egypten). [178] Selv om disse tal ikke udgør et flertal, er de et stort mindretal. (Til sammenligning identificerer 35 procent af amerikanske vælgere sig som demokrater og 28 procent som republikanerne.) [179] Ifølge meningsmålinger fra slutningen af august 2014 stod Hamas faktisk til at vinde både præsident- og parlamentsvalget i de palæstinensiske områder. Desuden støtter et flertal på Vestbredden, at Hamas' voldelige metoder i Gaza også bruges på Vestbredden. [180] I slutningen af september 2014 viste meningsmålinger fortsat en Hamas-føring over Fatah i både hypotetiske præsident- og parlamentsvalg. [181] Dette kan sammenlignes med meningsmålinger, der viste, at det nazistiske parti stod til at vinde valg i Tyskland i august og september 2014. [182] Hamas-ledere er fortsat ærede gæster i muslimske lande som Tyrkiet og Qatar. Faktisk, ifølge Ely Karmon, "har Tyrkiets ledelse - lige siden Tyrkiet inviterede Hamas' ledelse til Ankara tilbage i 2006 - hverken kritiseret Hamas' voldelige aktiviteter eller haft held til at påvirke dens strategi, mens det samtidig har protesteret højlydt mod Israels gengældelsesaktioner". [183] I efteråret 2012 deltog Hamas-leder Khaled Mashal i den årlige kongres i præsident Recep Tayyip Erdogans regeringsparti i Ankara, hvor han modtog stående bifald. [184]

• Det Muslimske Broderskab vandt valget i Egypten efter omstyrtelsen af Hosni Mubarak. Dets lære er en blanding af totalitære, anti-vestlige og antisemitiske idéer, og i maj 2011 udsendte dets hjemmeside følgende erklæring: "Alle nationer har håndteret den [jødiske] karakter på samme måde: ved at bortskære denne svulst, der har skadet hele menneskeheden." [185]

• Sheik Yusuf al-Qaradawi fortsætter med at tiltrække et stort publikum i hele den muslimske verden, og hans populære show (praler af 60 millioner seere) [186] på Al Jazeeras netværk opfordrede muslimer til at straffe jøderne, som Hitler gjorde, og anråbte Allah om at "dræbe dem, ned til den allersidste".

• I den samme tale i januar 2013, hvori PA-præsident Mahmoud Abbas ærede Hajj Amin al-Husseini som en "pioner", hyldede han også to af de oprindelige stiftere af Hamas, sheik Ahmad Yassin og Abd al-Aziz Rantisi, samt grundlæggeren af den Iran-forbundne Islamisk Jihad, Fathi Shikaki, som "vore lykkelige martyrer." [187] Den 2. marts 2012 blev Abbas, der ofte kaldes moderat, spurgt, hvordan der kunne blive ægte forsoning mellem Hamas og hans Fatah-parti, hvis ikke én af parterne ændrede sin ideologi. Abbas svarede, at der ikke er ideologiske forskelle mellem dem. [188] Faktisk har de forskellige aftaler om "forsoning" mellem Hamas og Fatah aldrig nødvendiggjort, at Hamas ændrede sin ideologi eller propaganda.

• I 2014 var professor Mohammed Dajani fra Al-Quds Universitet på besøg i Auschwitz med en gruppe palæstinensiske og israelske studerende, som led i en indsats for at fremme israelsk-palæstinensisk forståelse. (De israelske studerende besøgte også palæstinensiske flygtningelejre.) Som en konsekvens af sit besøg i Auschwitz, blev professor Dajani udsat for mishandling, intimidering og dødstrusler fra sine palæstinensiske kollegers side, og fratrådte sin universitetsstilling. [189] Hvis dette er, hvad der sker med en palæstinensisk lærer, der blot forsøger at undervise om nazistiske krigsforbrydelser, hvad vil der så ske med én, der taler ærligt om palæstinensisk og arabisk meddelagtighed i Holocaust? Behandlingen af professor Dajani er ikke overraskende. Som Robert Wistrich har bemærket: "Palæstinensere og andre arabere har sjældent, om nogensinde, kritiseret muftiens meddelagtighed i Holocaust." [190]


Konklusion

Dette skrift har fremlagt tilstrækkeligt med beviser til at tilbagevise det almindelige palæstinensiske argument, fremført af Omar Barghouti, om, at "palæstinensere - og arabere mere generelt - bærer intet ansvar overhovedet for Holocaust." Faktisk har vi vist, at Hajj Amin al-Husseini, den mest indflydelsesrige og populære leder blandt de palæstinensiske arabere fra 1920 til 1949, spillede en vigtig rolle i Holocaust, hvilken på ingen måde svækkede hans anseelse blandt de arabiske og palæstinensiske masser efter 1945. Havde Rommel besejret briterne i Egypten i 1942, eller havde Hajj Amin al-Husseini haft tilstrækkeligt med styrker til at besejre zionisterne i 1947-1948, er der ingen tvivl om, at mange palæstinensiske arabere ville have deltaget i en massakre på jøderne i Palæstina.

Desuden er den udbredte anvendelse af Hajj Amin al-Husseinis antisemitiske retorik blandt palæstinensiske, arabiske og muslimske ledere udtryk for en anden form for meddelagtighed i Holocaust. Når ledere fra Hamas og Det Muslimske Broderskab siger, at Hitler gav jøderne den straf, de fortjente, er de stedfortrædende deltagere i og støtter af Holocaust. Når de benægter jødernes menneskelighed, eller omtaler jøder som undermennesker ("brødre af svin og aber", "mikrober"), eller identificerer jøderne som kilden til al korruption på jord, eller hævder, at jøderne er ude på at ødelægge islam, giver de licens til folkemord. Folkedrabsforskere noterer, at umenneskeliggørende sprog er et af folkemordets tidlige stadier. Ifølge ekspert Gregory Stanton: "benægtelse af andres menneskelighed er det skridt, der tillader at dræbe uden straf." [191] Stanton bemærker også, at Folkedrabskonventionen identificerer tilskyndelse til folkemord som en strafbar handling på linje med folkemordet selv. [192] Fra Hajj Amin al-Husseini i 1930'erne til lederne af Hamas og Det Muslimske Broderskab i dag, har umenneskeliggørelse af jøder og offentlig tilskyndelse til folkemord været faste retoriske bestanddele af palæstinensiske og arabiske samfund. Jeffrey Herf har påpeget, at Hajj Amin al-Husseinis verdenssyn gjorde ham til "en sand våbenbroder og ideologisk åndsfælle" til Hitler. Deres møde den 28. november 1941 "var ikke et civilisationernes sammenstød, men et møde i hjerte og sind, og et sammenløb fra forskellige udgangspunkter". [193] Retorikken fra Hamas og Det Muslimske Broderskab viser, at disse grupper deler det samme verdenssyn som al-Husseini, der gjorde sidstnævnte begejstret for Hitler. Derfor er Hamas og Broderskabet også Hitlers "ideologiske åndsfæller". Verdenssyn har betydning: Hitlers verdenssyn førte til krig og folkemord. [194] Der er ingen grund til at forvente mindre fra Hamas, Det Muslimske Broderskab og lignende islamistiske grupper (Islamisk Jihad, Hizbollah, det iranske regime, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, [195] osv.).

Det faktum, at Tyskland efter 1945 i høj grad overvandt sin nazistiske fortid, var et vigtigt skridt i retning af at forsikre dets naboer om, at det ikke længere udgjorde en militær trussel, og gjorde det efterhånden muligt for Tyskland at blive integreret i NATO og EU og dermed sikre fred og tryghed på kontinentet. På samme måde er en mere ærlig og selvkritisk palæstinensisk og arabisk tilgang til deres egen historie og kultur en nødvendig forudsætning for fred med deres jødiske naboer. Muftiens retorik i 1930'erne og 1940'erne viser, at palæstinensisk arabisk fjendtlighed over for det zionistiske projekt ikke blot var baseret på et principielt forsvar for retten til national selvbestemmelse, men på et dybtliggende had til jøder. Fortsættelsen af dette had i det palæstinensiske samfund har gjort meget for at underminere bestræbelserne på forsoning og "fredsprocessen", og har overbevist mange israelske jøder om, at de ikke har nogen reel partner for fred på den palæstinensiske side.

New York Times korrespondent Steven Erlanger har indsigtsfuldt bemærket, at 2014-krigen mellem Hamas og Israel i Gaza "egentlig bare er endnu en runde i den uafsluttede arabisk-israelske krig i 1948-1949." [196] Hvis vi lægger nøje mærke til ideologien, retorikken og målet hos Israels fjende i Gaza, er det klart, at de er identiske med dem af Hajj Amin al-Husseini, Adolf Hitlers ideologiske åndsfælle, der førte palæstinenserne i krig i 1948.


Noter

[1] Robert S. Wistrich, Antisemitism: The Longest Hatred (New York: Schocken Books, 1991), 246–247.

[2] Omar Barghouti, BDS: Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights (Chicago: Haymarket Books, 2011), 231.

[3] Jibril Rajoub, “The New Nazis Are Perpetrating a Holocaust in Gaza,” Middle East Media Research Institute (MEMRI), Clip No. 4385, July 24, 2014, http://www.memritv.org/clip/en/4385.htm.

[4] Ian Black, “Palestinian professor: no regrets over taking students to Auschwitz,” Guardian, June 13, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/jun/13/palestinian-professor­resigns-students-auschwitz. For to yderligere eksempler, se: “Hamas, like all Palestinians, refuses to be made to pay for the criminals who perpetrated the Holocaust.” i: Azzam Tamimi, “Hamas Will Make A Deal,” Guardian, January 29, 2006, http://www.theguardian.com/world/2006/jan/30/comment.mainsection; og Ussama Makdisi, “Gun Zionism,” i: The Hill, September 4, 2014, http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/216580-gun-zionism

[5] Barghouti, BDS, 172.

[6] Ibid., 67.

[7] Zvi Elpeleg, The Grand Mufti: Haj Amin al-Hussaini, Founder of the Palestinian National Movement, trans. David Harvey, ed. Shmuel Himelstein (London: Frank Cass & Co. Ltd., 1993), og idem, Through the Eyes of the Mufti: The Essays of Haj Amin, Translated and Annotated, trans. Rachel Kessel (London and Portland, Oregon: Vallentine Mitchell, 2009).

[8] Klaus Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis: The Berlin Years, trans. Alexander Fraser Gunn (London and Portland, Oregon: Vallentine Mitchell, 2011). Først udgivet på tysk som: Der Mufti und die Nationalsozialisten: Eine Politische Biographie Amin el-Husseinis (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007).

[9] Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, Nazi Palestine: The Plans for the Extermination of the Jews in Palestine, trans. Krista Smith (New York: Enigma Books and the United States Holocaust Museum, 2010). Først udgivet på tysk som: Halbmond und Hakenkreuz: Das Dritte Reich, die Araber, und Palästina (Darmstadt: Wissenschftliche Buchgesellschaft, 2005) [Dansk udgave: Halvmåne og hagekors, Informations Forlag, 2008]; og Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, “Elimination of the Jewish National Home in Palestine: The Einsatzkommando of the Panzer Army Africa, 1942,” Yad Vashem Studies, 35 (2007): 111–142.

[10] Matthias Küntzel, Jihad and Jew-Hatred: Islamism, Nazism, and the Roots of 9/11, trans. Colin Meade (New York: Telos Press, 2007). Først udgivet på tysk som: Djihad und Judenhaβ: Űber: den neuen antijüdischen Krieg (Freiburg: Ca Ira, 2002).

[11] Jeffrey Herf, Nazi Propaganda for the Arab World (New Haven and London: Yale University Press, 2009; paperback edition 2010); og Jeffrey Herf, “Nazi Propaganda to the Arab World during World War II and the Rise of Islamism,” i: ed. Charles Asher Small, Global Antisemitism: A Crisis of Modernity, Volume IV: Islamism and the Arab World (New York: ISGAP, 2013), 81–90.

[12] Wolfgang G. Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost: Islamismus und Genozid von Wilhelm II. Und Enver Pascha über Hitler und al-Husaini bis Arafat, Usama bin Ladin und Ahmadinejad sowie Gespräche mit Bernard Lewis (Berlin: trafo Wissenschaftsverlag, 2013).

[13] Barry Rubin and Wolfgang G. Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East (New Haven and London: Yale University Press, 2014).

[14] Edward Said, The Question of Palestine (New York: Vintage Books, 1992). Navnet Hajj Amin al-Husseini optræder ikke i indeks til denne bog. Han er heller ikke nævnt eller hentydet til andre steder i teksten.

[15] Virginia Tilley, The One-State Solution (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005), 164–165.

[16] For en diskussion og kritik af Gudrun Krämers syn på al-Husseini, se: Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 314–319.

[17] Om al-Husseinis popularitet i de arabiske og muslimske verdener, se: Elpeleg, The Grand Mufti, 7, 10–11, 49, 56–57, 67, 76, 78–81, 102, 108, 117–118, 125, 131–132, 171– 173, 180; Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 240–244; Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 182–183. En amerikansk efterretningsvurdering fra maj 1941 rapporterede, at al-Husseini i hele Mellemøsten blev set som "den største nulevende leder af de arabiske folk", i: Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 6.

[18] Elpeleg, The Grand Mufti, 1.

[19] Ibid., 2.

[20] Ibid., 7–15; jf. Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 8–14.

[21] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 13.

[22] Elpeleg, The Grand Mufti, 34–35.

[23] Ibid., 41–42.

[24] Ibid., 44–46; Efraim Karsh, Palestine Betrayed (New Haven and London: Yale University Press, 2010), 32–33; Benny Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War (New Haven and London: Yale University Press, 2008), 408–409.

[25] Morris, 1948, 408. Se også: I. A. Abbady, “Will Massacre All Zionists, Said Mufti 30 Years Ago,” New York Post, December 29, 1947.

[26] Elpeleg, The Grand Mufti, 5–7.

[27] Ibid., 15–16. Se også: Wistrich, Antisemitism, 244.

[28] Elpeleg, The Grand Mufti, 16–26.

[29] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 118.

[30] Elpeleg, The Grand Mufti, 28.

[31] Ibid., 47–48. Bernard Lewis bemærker, at den eneste europæer, der deltog i Bludan-konferencen, meget sigende var en tysker. Bernard Lewis, Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice (New York and London: W.W. Norton, 1999), 148.

[32] Elie Kedourie, “The Bludan Conference on Palestine, September 1937,” Middle Eastern Studies, 17 (1981), 107–125, især 108.

[33] Herf, “Nazi Propaganda to the Arab World during World War II and the Emergence of Islamism.” Se også: Herf, “Preface to the Paperback Edition” of Nazi Propaganda for the Arab World, ix-xvii.

[34] Matthias Küntzel, “Das Erbe des Mufti,” Tribune: Zeitschrift zum Verständnis des Judentums, 46 (2007): 151–158. Også tilgængelig på forfatterens hjemmeside: http://www.matthiaskuentzel.de/contents/das-erbe-des-mufti

[35] Hajj Amin al-Husseini, “Proclamation of the Grand Mufti to the Islamic World in 1937,” i: Andrew G. Bostom, The Mufti’s Islamic Jew-Hatred: What the Nazis Learned from the “Muslim Pope” (Washington DC: Bravura Books, 2013), 25. Denne bog giver en komplet engelsk oversættelse af muftiens proklamation fra den tyske tekst, og er forsynet med anmærkninger, der sporer dens specifikke komponenter til forskellige elementer i den islamiske tradition.

[36] Ibid., 25–26.

[37] Ibid., 26.

[38] Ibid., 26.

[39] Ibid., 31.

[40] Ibid.

[41] Ibid.

[42] Ibid., 32.

[43] Matthias Küntzel, “Das Erbe des Mufti,” 153.

[44] Dr. Mohamed Sabry, Islam-Judentum-Bolschewismus (Berlin: Juncker und Dünnhaupt Verlag, 1938). Se siderne 22–32 for muftiens “Proclamation” (“Islam-Judentum: Aufruf des Grossmufti an die Islamische Welt im Jahre 1937”).

[45] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, x-xi, “Preface to the Paperback Edition.”

[46] Se: Haggai Ben-Shammai, “Jew-Hatred in the Islamic Tradition and the Koranic Exegesis,” i: red. Shmuel Almog and trans. Nathan H. Reisner, Antisemitism Through the Ages (Oxford: Pergamon Press and the Vidal Sassoon Center for the Study of Antisemitism at Hebrew University of Jerusalem, 1988), 161–169; Robert S. Wistrich, Antisemitism, 195– 267 og Muslim Anti-Semitism: A Clear and Present Danger (New York: The American Jewish Committee, 2002), https://ia801403.us.archive.org/27/items/MuslimAnti-semitismAClearAndPresentDanger/WistrichAntisemitism.pdf; Georges Vajda, “Jews and Muslims according to the Hadith,” i: red. Andrew Bostom, The Legacy of Islamic Antisemitism (Amherst NY: Prometheus Books, 2008), 235–160; Menahem Milson, “Arab and Islamic Antisemitism,” Middle East Media Research Institute (MEMRI), Inquiry and Analysis Series, Report No. 442, May 27, 2008, http://www.memri.org/report/en/print2680.htm; Joseph S. Spoerl, “Muhammad and the Jews According to Ibn Ishaq,” Levantine Review, 2 (2013), 84–103, http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/levantine/article/view/5084.

[47] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 95; jf. 159, 253. Jf. Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 411. Neil J. Kressel bemærker præcist, at "langt fra at være et biprodukt af den arabisk-israelske konflikt, har jødehad rødder i islams lange historie og komplekse teologi”. Neil J. Kressel, “The Sons of Pigs and Apes”: Muslim Antisemitism and the Conspiracy of Silence (Washington, DC: Potomac Books, 2012), 1.

[48] Tilley, The One-State Solution, 203.

[49] Ibid., 162.

[50] Elpeleg, The Grand Mufti, 56.

[51] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 48–52; Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 66–68; Elpeleg, The Grand Mufti, 56–63; Lewis, Semites and Anti-Semites, 150.

[52] Elpeleg, The Grand Mufti, 60.

[53] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 50.

[54] Elpeleg, The Grand Mufti, 61–62; Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 51. Se også: “The Report of the Iraqi Commission of Inquiry on the Farhud” (1941), i: Norman Stillman, Jews of Arab Lands in Modern Times (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1991), 405–417.

[55] Küntzel, Jihad and Jew-Hatred, 28.

[56] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 97.

[57] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 63 [Halvmåne og hagekors].

[58] Ibid., 64. Se også: Lewis, Semites and Anti-Semites, 157.

[59] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 64 [Halvmåne og hagekors].

[60] Ibid., 65–68.

[61] Ibid., 65. Se også: Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 48.

[62] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 69 [Halvmåne og hagekors].

[63] Ibid., 75, 126–127.

[64] Elpeleg, The Grand Mufti, 38–39. Se også: Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 199.

[65] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 75 [Halvmåne og hagekors].

[66] Ibid., 74–75; Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 149.

[67] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 6.

[68] Ibid., 161.

[69] Ibid., 161, og Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 146.

[70] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 160; Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 146–150.

[71] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 77–78; Wistrich, Antisemitism, 245–246.

[72] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 162; Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 154–159.

[73] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 160.

[74] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 116–117 [Halvmåne og hagekors].

[75] Ibid., 118–119.

[76] Ibid., 118.

[77] Ibid., 124–125.

[78] Ibid., 133–134; cf. 132–139, 160, 163–164.

[79] Ibid., 126–127.

[80] Ibid., 129; Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 163.

[81] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 130 [Halvmåne og hagekors]; Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 169, note no. 54.

[82] Mallmann and Cüppers, Nazi Palestine, 154–166 [Halvmåne og hagekors].

[83] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 185–186, 197, 213, og passim.

[84] Ibid., 213.

[85] Ibid., 106.

[86] Ibid., 184.

[87] Ibid., 185.

[88] Ibid., 187.

[89] Martin Gilbert, In Ishmael’s House: A History of Jews in Muslim Lands (New Haven and London: Yale University Press, 2010), 235. Se også: Maurice M. Roumani, “The Silent Refugees: Jews from Arab Countries,” Mediterranean Quarterly 14 (2003): 41–77; Adi Schwartz, “A Tragedy Shrouded in Silence: The Destruction of the Arab World’s Jewry,” Azure, 45 (Summer 2011), 47–79; Norman Stillman, Jews of Arab Lands in Modern Times, 141–180.

[90] Gilbert, In Ishmael’s House, 330–331.

[91] Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 197.

[92] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 132–158.

[93] Ibid., 117–129. Jf. Lewis, Semites and Anti-Semites, 155–156.

[94] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 118, 125.

[95] Ibid., 123. Se også: Schwanitz, Islam in Europa, Revolten in Mittelost, 176, 180–184; Lewis, Semites and Anti-Semites, 157; and Wistrich, Antisemitism, 246.

[96] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 122.

[97] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 197; Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 233–234.

[98] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 239.

[99] Ibid., 241.

[100] Ibid.

[101] Elpeleg, The Grand Mufti, 180.

[102] Lewis, Semites and Anti-Semites, 160.

[103] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 242.

[104] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 182.

[105] Meir Litvak and Esther Webman, From Empathy to Denial: Arab Responses to the Holocaust (New York: Columbia University Press, 2009), 297.

[106] Gudrun Krämer, “Anti-Semitism in the Muslim World: A Critical Review,” Die Welt des Islams, 46 (2006), 243–276, især 263. Se også: Gudrun Krämer, Hasan al-Banna (Oxford: Oneworld, 2010), p. 77.

[107] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 243–244 (al-Banna’s praise) and 239–240 (pogroms).

[108] Küntzel, Jihad and Jew-Hatred, 36–37, 48.

[109] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 182–183; Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 240; Elpeleg, The Grand Mufti, 83.

[110] Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 23.

[111] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 183. Om muftiens afvisning af at gå på kompromis om Palæstina, se også: Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 192–200; og Morris, 1948, 408–409.

[112] Morris, 1948, 408–409.

[113] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 200–201.

[114] Citeret i Efraim Karsh, Fabricating Israeli History, second revised edition (London and Portland, OR: Frank Cass, 2000), 74–75.

[115] David Barnett and Efraim Karsh, “Azzam’s Genocidal Threat,” Middle East Quarterly, 18 (2011), 85–88.

[116] Morris, 1948, 490, note 19.

[117] Ibid., 397, 399.

[118] Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 183–184.

[119] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 199.

[120] Morris, 1948, 400–401; jf. Anita Shapira, Israel: A History (Waltham MA: Brandeis University Press, 2012), 163.

[121] Barghouti tænker formentlig på "Plan D" (tochnit dalet), Haganahs plan for at imødegå den truede pan-arabiske invasion. Palæstinensiske og pro-palæstinensiske historikere hævder ofte, at denne var en plan for storstilet etnisk udrensning, men det var den ikke. Se: Shapira, Israel: A History, 161; Morris, 1948, 120–121; Martin Gilbert, Israel: A History (New York: Harper Perennial, 2008), 166–167; Efraim Karsh, Palestine Betrayed (New Haven and London: Yale University Press, 2010), 235–237.

[122] Morris, 1948, 406.

[123] Elpeleg, The Grand Mufti, 99–100.

[124] Ibid., 102.

[125] Ibid., 104.

[126] Ibid., 110.

[127] Ibid., 124–125.

[128] Ibid., 129–131.

[129] Ibid., 131–132.

[130] Elpeleg, Through the Eyes of the Mufti, 26.

[131] Ibid., 24; cf. 99, 147.

[132] Ibid., 102.

[133] Ibid., 101.

[134] Ibid., 150–151.

[135] Ibid., 125–126. Muftien hævder gentagne gange, at jøderne ønsker at erobre hele Mellemøsten: jf. ibid., 25, 103–104, 130, 148, 152. Se også: Lewis, Semites and Anti-Semites, 155.

[136] Elpeleg, The Grand Mufti, 133–137.

[137] Ibid., 137.

[138] Ibid., 137.

[139] Ibid., 141.

[140] Ibid., 150–151.

[141] Ibid., 154.

[142] Ibid., 155.

[143] Ibid., 162.

[144] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 237.

[145] Ibid., 237. Se note 7 på side 319 og fotoet på side for arkivkilden.

[146] Ibid., 239–241.

[147] Elpeleg, The Grand Mufti, foto overfor side 129, og 162–163.

[148] Ibid., 163.

[149] Ibid., 162–163.

[150] Ibid., 164.

[151] “PA President ‘Abbas Commemorates ‘Martyrs’ From Fatah, Hamas, Other Factions— Including WWII Nazi Ally Grand Mufti Hajj Muhammad Amin Al-Husseini and Mandate-Era Terrorist Izz Al-Din Al-Qassam,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5127, January 9, 2013, http://www.memri.org/report/en/print6920.htm

[152] Se: Wistrich, Muslim Anti-Semitism, og Kressel, “The Sons of Pigs and Apes,” såvel som databaserne hos Palestinian Media Watch, www.palwatch.org, og Middle East Media Research Center, MEMRI, www.memri.org, for talrige eksempler. Se også: Itamar Marcus, “Kill a Jew—Go to Heaven: The Perception of the Jew in Palestinian Society,” Jewish Political Studies Review, 17:3–4 (2005), http://www.jcpa.org/phas/phas-marcus-crook-f05.htm; og Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik, Deception: Betraying the Peace Process ( Jerusalem: Palestinian Media Watch, 2011).

[153] Marcus and Zilberdik, “PA Mufti: Muslims’ destiny is to kill Jews,” Palestinian Media Watch, January 15, 2012, http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=6098.

[154] Palestinian Media Watch, “PA Personalities: PA Mufti Muhammad Hussein,” http://palwatch.org/main.aspx?fi=974.

[155] “Jibril Rajoub: The New Nazis are Perpetrating a Holocaust in Gaza,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4385, July 24, 2014, http://www.memritv.org/ clip/en/4385.htm.

[156] “Fatah Central Committee Member Abbas Zaki: Allah Will Gather the Israelis So We Can Kill Them,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4191, March 12, 2014, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/4191.htm.

[157] “Palestinian Friday Sermon by Sheikh Ibrahim Mudeiris: Muslims Will Rule America and Britain, Jews Are a Virus Resembling Aids,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 669, May 13, 2005, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/669.htm.

[158] Marcus and Zilberdik, “Antisemitic ‘documentary’ demonizes Jews on PA TV,” Palestinian Media Watch, November 17, 2014, http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13075

[159] Elpeleg, The Grand Mufti, 115, 120, 124–128; Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 240–254; Küntzel, Jihad and Jew-Hatred, 36–37, 44–46, 48, 52, 58; Gensicke, The Mufti of Jerusalem and the Nazis, 190.

[160] Matthias Küntzel, “Das Erbe des Mufti,” 158.

[161] “The Covenant of the Islamic Resistance Movement—Hamas,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch Series No. 1092, February 14, 2006, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1609.htm [dansk oversættelse: Hamas' Charter]. Azzam Tamimi hævder, at chartret ikke længere afspejler tænkningen af de fleste Hamas-ledere. Se: Azzam Tamimi, Hamas: A History from Within, second ed. (Northampton, MA: Olive Branch Press, 2011), 147–156. Denne påstand bør afvises som falsk, fordi Hamas har haft 26 år til at tilbagekalde eller ændre Chartret og har ikke gjort nogen af delene. Udtalelser fra Hamas-ledere og officielle Hamas-medier på arabisk fortsætter med at afspejle Chartret, især dets paranoide antisemitisme (se nedenfor). Tamimis påstand er udelukkende baseret på interviews, han gennemførte med fremtrædende Hamas-ledere, der vidste, at han var ved at skrive en bog på engelsk for et vestligt publikum. Det fremgår af de beviser, som den amerikanske regerings anklagere fremlagde i sagen mod The Holy Land Foundation i 2007, at Hamas-ledere praktiserer bevidst vildledning, når de henvender sig til et vestligt publikum, idet de påberåber sig Muhammeds udtalelse, at "krig er bedrag", som deres retfærdiggørelse. Se: Lorenzo Vidino, The New Muslim Brotherhood in the West (New York: Columbia University Press, 2010), 177–186. Azzam Tamimi er som minimum en glødende tilhænger af Hamas og er formentlig også medlem af Hamas. Se: A. Pashut, “Dr. Azzam Al-Tamimi: A Political-Ideological Brief,” Middle East Media Research Institute, Inquiry and Analysis Series, MEMRI, Report No. 163, February 19, 2004, http://www.memri.org/report/en/print1066.htm. Derfor er Tamimis bog og de interviews, den bygger på, manifestationer af en strategi for bevidst vildledning. De bør ikke tages for pålydende. Et yderligere bevis er udtalelsen fra Hamas-leder Mahmoud al-Zahar om, at Hamas "ikke vil ændre et eneste ord i sit charter", i : Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad (New Haven and London: Yale University Press, 2006), 248.

[162] “Hamas Leader Mahmoud al-Zahar Justifies Persecution of Jews in History and Promises that Jews ‘Are Headed to Annihilation,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 3373, November 12, 2010, http://www.memritv.org/clip/en/2676.htm; “Hamas senior Mahmoud al-Zahar has recently given a vicious anti-Semitic speech to justify the elimination of Israel and the deportation of Jews from the ‘entire territory of Palestine.’ The speech contains themes reminiscent of those found in Al-Zahar’s anti-Semitic book, No Future Between Nations, found on board the Mavi Marmara,” Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, November 11, 2010, http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_10_294_2.pdf.

[163] Meir Litvak and Esther Webman, From Empathy to Denial, 193–214.

[164] Bettina Gräf and Jakob Skovgaard Petersen, Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi (New York: Columbia University Press, 2009), 1.

[165] Husam Tammam, “Yusuf Qaradawi and the Muslim Brothers: The Nature of a Special Relationship,” i: Gräf and Petersen, Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi, 55–83. Om Qaradawis autoritet specifikt indenfor Hamas, se: Martin Kramer, “Hamas: ‘Glocal’ Islamism,” i: Noah Pollack red., Iran’s Race for Regional Supremacy: Strategic Implications for the Middle East ( Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs, 2008), 71, http://jcpa.org/text/iran2-june08.pdf

[166] “Sheikh Yousef Al-Qaradhawi On Al-Jazeera Incites Against Jews, Arab Regimes, and the U.S.; Calls on Muslims to Boycott Starbucks and Others; Says ‘Oh Allah, Take This Oppressive, Jewish, Zionist Band of People…And Kill Them, Down to the Very Last One,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 2183, January 12, 2009, http://www.memri.org/report/en/print3006.htm; “Sheikh Yousuf Al-Qaradhawi: Allah Imposed Hitler Upon the Jews to Punish Them—‘Allah Willing, the Next Time Will Be at the Hand of the Believers,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2005, February 1, 2009, http://www.memritv.org/clip/ en/2005.htm.

[167] “Sheik Yousef Al-Qaradhawi: The Jews of Today Bear Responsibility for their Forefathers’ Crime Against Jesus,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 1249, August 26, 2006, http://www.memritv.org/clip/en/1249.htm.

[168] “Al-Qaradhawi Speaks In Favor of Suicide Operations at an Islamic Conference in Sweden,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 542, July 24, 2003, http://www.memri.org/report/en/print914.htm. Se også: Joseph S. Spoerl, “Hamas, Islam, and Israel,” The Journal of Conflict Studies, 26 (2006), 3–15, http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/view/2166.

[169] “Hamas Deputy Minister of Religious Endowments: Jews are Bacteria, Not Human Beings,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2415, February 28, 2010, http://www.memri.org/clip_transcript/en/2415.htm. Se også: “Deputy Hamas Minister of Religious Endowments Abdallah Jarbu’: Only a Madman Would Think Jews Are Human,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2430, March 19, 2010, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2430.htm.

[170] Meir Litvak, “The Anti-Semitism of Hamas,” Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 12:2–3 (2005), http://www.pij.org/details.php?id=345.

[171] Marcus and Zilberdik, “Hamas to kids: Shoot all the Jews,” Palestinian Media Watch, May 5, 2014, http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=11384.

[172] Esther Webman, Anti-Semitic Motifs in the Ideology of Hizballah and Hamas (Tel Aviv: The Project for the Study of Anti-Semitism at Tel Aviv University, 1993), 17–22.

[173] “Article on Hamas Website: Our War Against the Occupation is A Religious War Against the Descendants of Apes and Pigs,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5885, November 18, 2014, http://www.memri.org/ report/en/0/0/0/0/0/0/8230.htm; “Former Jordanian MP Abd Al-Mun’im Abu Zant: Jews Permit Cannibalism, Use Human Blood in Passover Matzos,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4498, September 2, 2014, http://www.memritv. org/clip/en/4498.htm; “Preacher on Hamas TV: The Jews are the Enemies of Mankind,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4477, August 31, 2014, http://www.memritv.org/clip/en/4477.htm; “Hamas Sermon: We Pledged Before The Commanders Of The Jihad To Die For The Sake Of Allah; We Have Gathered The Zionists From All Corners Of The Globe So That It Will Be Easier To Slaughter And Kill Them,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4442, August 22, 2014, http://www.memritv.org/clip/en/4442.htm; Itamar Marcus, “Hamas TV: Every Muslim mother ‘must nurse her children on hatred of the sons of Zion,’” Palestinian Media Watch, August 3, 2014, http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=12237; “Top Hamas Official Osama Hamdan: Jews Use Blood for Passover Matzos,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4384, July 28, 2014, http://www.memritv. org/clip_transcript/en/4384.htm; “Hamas Sermon from the Gaza Strip: Our Doctrine Entails Exterminating the Jews,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 4376, July 25, 2014, http://www.memri.org/clip_transcript/en/4376.htm; “Editor of Hamas Paper: Murder of Palestinian Teen in Jerusalem Reminiscent of Jews’ Custom of Baking Matzos With Blood,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5788, July 3, 2014, http://www.memri.org/report/en/print8061.htm; “Hamas MP Al-Astal: We Must Massacre Jews, Impose Jizya Poll Tax on Them,” Middle East Media Research Institute,” MEMRI, Clip No. 4202, March 6, 2014, http://www. memri.org/clip_transcript/en/4202.htm; “Former Hamas Official: In the Past, the Jews Slaughtered Christian Children on Passover; Today They Torment and Kill Palestinians Instead,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5295, May 6, 2013, http://www.memri.org/report/en/print7166.htm; “San Antonio, Texas-Based Iraqi Cleric Qays Bin Khalil Al-Kalbi on Hamas TV Station: God Chose the Jews to be Apes and Pigs, Slayers of Prophets,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5203, February 27, 2013, http://www.memri.org/report/en/print7028.htm; “Advisor To Hamas Government In Gaza: Israel Must Disappear,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5000, October 11, 2012, http://www.memri.org/report/en/print6741.htm; “Hamas MP Marwan Abu Ras: The Jews Are Behind Every Catastrophe on Earth,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 3598, September 12, 2012, http://www.memritv.org/clip_ transcript/en/3598.htm; “Hamas Official Ahmad Bahr Preaches for the Annihilation of Jews and Americans,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 3538, August 10, 2012, http://www.memri.org/clip_transcript/en/3538.htm; “Egyptian Cleric Salah Sultan: People Worldwide ‘Thirst for the Blood of the Jews,’” Middle East Research Institute, MEMSRI, Clip No. 3523, July 27–August 3, 2012, http://www. memritv.org/clip_transcript/en/3523.htm; “Hamas MP Sheikh Yunis Al-Astal: Allah Punished the Jews throughout history and Will Use the Islamic Nation to Punish Them Again,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 3484, June 12, 2012, http://www.memri.org/clip_transcript/en/3484.htm; “Hamas Preacher in Gaza Sermon Cites Antisemitic Hadith and Calls: Death to the Jews and to America,” Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 4344, MEMRI, December 8, 2011, http://www.memri.org/report/en/print5895.htm; “Hamas Preacher from Khan Yunis, Gaza: Al-Aqsa Cannot Remain under the Control of ‘Apes and Pigs,’ ‘Asses carrying Books,’ and ‘Panting Dogs,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 3347, February 24, 2012, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/3347.htm; “Deputy Speaker of Hamas Parliament Ahmad Bahr: We Will Sweep the Siblings of Pigs and Apes out of Our Land,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 3146, September 23, 2011, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/3146.htm; “92-Year-Old Palestinian Woman in a Right-of-Return Demonstration On Hamas TV: Palestinians Should Massacre the Jews Like We Massacred Them in Hebron,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 3841, May 16, 2011, http://www.memri.org/report/en/print5289.htm; “Hamas MP and Cleric Yunis Al-Astal: The Jews Were Brought to Palestine for the ‘Great Massacre’ through which Allah Will ‘Relieve Humanity of Their Evil,’” Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 3840, MEMRI, May 16, 2011, http://www.memri.org/clip_transcript/ en/2934.htm; “Osama Hamdan, Head of the Hamas Foreign Liaisons: Armed Confrontation Will Continue to Be ‘the Backbone of the Resistance,’ the Israelis Must Return to Their Countries of Origin,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2949, May 4, 2011, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2949.htm; “Former Hamas Minister of Culture ‘Atallah Abu Al-Subh: ‘The Jews Are the Most Despicable and Contemptible Nation to Crawl upon the Face of the Earth,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2897, April 8, 2011, http://www. memritv.org/clip_transcript/en/2897.htm; “Hamas Interior Minister Fathi Hamad: The Americans and the Jews Are Abhorred Worldwide; The Americans Are Led by the Jews, ‘Outcasts Who Live Off Corruption and Plundering,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2734, December 14, 2010, http://www.memritv. org/clip_transcript/en/2734.htm; “On Hamas TV Friday Sermon: Calls to Annihilate the Jews, Who Are Compared to Dogs,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 2080, April 3, 2009, http://www.memri.org/clip_transcript/en/2080.htm; “Hamas Cleric Muhsen Abu ‘Ita: The Annihilation of the Jews in Palestine One of the Most Splendid Blessings for Palestine,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 1877, July 13, 2008, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/1877.htm; “Speaker of Palestinian Legislative Council Ahmad Bahr Refers to Jews as ‘Brothers of Pigs and Apes,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 1553, August 21, 2007, http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/1553.htm; “Acting Speaker of the Palestinian Legislative Council Sheik Ahmad Bahr from Hamas, Declared during a Friday Sermon at a Sudan Mosque that America and Israel Will Be Annihilated and Called upon Allah to kill the Jews and Americans ‘to the Very Last One,’” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 1426, April 13, 2007, ; Steven Erlanger, “In Gaza, Hamas’ Insults to Jews Complicate Peace,” New York Times, April 1, 2008, http://www.nytimes.com/2008/04/01/world/middleeast/01hamas.html?pagewanted=all&_r=0; Matthew Levitt, Hamas, 110–111, 125–126, 132, 134, 137, 141; Anti-Defamation League, “Hamas in their own Words,” May 2, 2011, http://www.adl.org/anti-semitism/muslim-arab-world/c/hamas-in-their-own-words.html?referrer=https://www.google.dk/#.VmIT5XYvfIU

[174] https://en.wikipedia.org/wiki/Vergangenheitsbew%C3%A4ltigung

[175] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, xi-xii (Preface to the 2010 paperback edition).

[176] Nyere meningsmålinger bekræfter ekstremt høje niveauer af anti-jødisk fordom på tværs af de islamiske og arabiske verdener: Pew Research Center, Global Attitudes Project, July 21, 2011, “Muslim-Western Tensions Persist: Common Concerns About Islamic Extremism” (se især siderne 42–43 af pdf-versionen), http://www.pewglobal.org/files/2011/07/Pew-Global-Attitudes-Muslim-Western-Relations-FINAL-FOR-PRINT-July-21-2011.pdf. Mellem juli 2013 og februar 2014 gennemførte ADL en verdensomspændende undersøgelse af antisemitiske holdninger, som fandt anti-jødisk fordom højest i Mellemøsten og Nordafrika, hvor 75 procent af de adspurgte var enige i, at "folk hader jøder på grund af den måde, de opfører sig på", http://global100.adl.org/public/ADL-Global-100-Executive-Summary.pdf?_ga=1.114798151.1148952767.1449268199. Undersøgelser viser også meget lave niveauer af støtte i de arabiske lande til de grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder, der er afgørende for det liberale demokrati (på grund af deres tilslutning til sharia). Se: Arno Tausch, “A Look at International Survey Data about Arab Opinion,” Middle East Review of International Affairs, 17 (2013), 57–74, http://www.rubincenter.org/2013/12/a-look-at-international-survey-data-about-arab-opinion/; Pew Research Center, Religion and Public Life Project, “The World’s Muslims: Religion, Politics, and Society,” April 30, 2013, http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/; Pew Research Center, Global Attitudes Project, “Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah, Most Embrace a Role for Islam in Politics,” December 2, 2010 (især siderne 31, 35 af pdf-versionen), http://www.pewglobal.org/files/2010/12/Pew-Global-Attitudes-Muslim-Report-FINAL-December-2-2010.pdf; “Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians, and al Qaeda,” April 24, 2007, WorldPublicOpnion.org, Program on International Policy Attitudes at the University of Maryland (især siderne 15, 21, 22 af pdf-versionen), http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/apr07/START_Apr07_rpt.pdf.

[177] Rubin and Schwanitz, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 209. Se også: Lewis, Semites and Anti-Semites, 160.

[178] Pew Research Center, “Concerns about Islamic Extremism on the Rise in Middle East, Negative Opinions of al Qaeda, Hamas and Hezbollah Widespread,” July 1, 2014, http://www.pewglobal.org/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-the-rise-in-middle-east/?utm_expid=53098246-2.Lly4CFSVQG2lphsg-KopIg.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.newenglishreview.org%2FJoseph_S._Spoerl%2FJimmy_Carter_and_Hamas%2F.

[179] Pew Research Center for the People & the Press, “A Closer Look at the Parties in 2012, GOP Makes Big Gains among White Working-Class Voters,” August 23, 2012, http://www.people-press.org/2012/08/23/a-closer-look-at-the-parties-in-2012/.

[180] “Special Gaza War Poll,” Palestinian Center for Policy and Survey Research, September 2, 2014, http://www.pcpsr.org/en/node/489.

[181] “Palestinian Public Opinion Poll No. 53,” Palestinian Center for Policy and Survey Research, September 29, 2014, http://www.pcpsr.org/en/node/496.

[182] Se: Joseph S. Spoerl, “Hamas: An Islamic Nazi Party,” New English Review, September 2014, http://www.newenglishreview.org/Joseph_S._Spoerl/Hamas:_An_Islamic_Nazi_Party/. [Dansk oversættelse: Hamas: Et islamisk nazistparti]

[183] Ely Karmon, “Drama, but not yet a reconciliation: Israel and Turkey,” Haaretz, March 27, 2013, http://www.haaretz.com/opinion/drama-but-not-yet-a-reconciliation-israel­and-turkey-1.511951.

[184] Tim Arango, “Turkey and Egypt Seek Alliance Amid Upheaval of Arab Spring,” New York Times, October 19, 2012, .

[185] B. Chernitsky, “Antisemitic and Anti-Israel Articles on Egyptian Muslim Brotherhood Website,” Middle East Media Research Institute, Inquiry and Analysis Series Report, MEMRI, No. 785, January 13, 2012, http://www.memri.org/report/en/print5992.htm; om de uliberale aspekter af MB's ideologi, se: Joseph S. Spoerl, “What a Muslim Brotherhood State Looks Like,” New English Review, June 2013, http://www.newenglishreview.org/Joseph_S._Spoerl/What_a_Muslim_Brotherhood_State_Looks_Like; Joseph S. Spoerl, “The World View of Hasan al-Banna and the Muslim Brotherhood,” New English Review, December 2012, http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/128355/sec_id/128355.

[186] Alexander Smoltczyk, “Islam’s Spiritual ‘Dear Abby’: The Voice of Egypt’s Muslim Brotherhood,” Der Spiegel, February 15, 2011, http://www.spiegel.de/international/world/islam-s-spiritual-dear-abby-the-voice-of-egypt-s-muslim-brotherhood-a-745526.html. Ifølge New York Times: "(Qaradawis) program 'Islamisk lov og liv' på Al Jazeera satellit-tv gør ham til noget nær den mest indflydelsesrige gejstlige blandt mainstream sunni-muslimer, flertalssekten." Neil MacFarquhar, “Muslim Scholars Increasingly Debate Unholy War,” New York Times, December 10, 2004, p. A1, http://www.nytimes.com/2004/12/10/world/middleeast/muslim-scholars-increasingly-debate-unholy-war.html.

[187] “PA President ‘Abbas Commemorates ‘Martyrs’ From Fatah, Hamas, Other Factions— Including WWII Nazi Ally Grand Mufti Hajj Muhammad Amin Al-Husseini and Mandate-Era Terrorist Izz Al-Din Al-Qassam,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Special Dispatch No. 5127, January 9, 2013. http://www.memri.org/report/en/print6920.htm

[188] “PA President Mahmoud Abbas: There Are No Disagreements between Fatah and Hamas,” Middle East Media Research Institute, MEMRI, Clip No. 3352, March 2, 2012, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/3352.htm. Se også: Marcus and Zilberdik, “Fatah: ‘One God, one homeland, one enemy, one goal’ unite Hamas, Fatah, and Islamic Jihad,” Palestinian Media Watch, July 9, 2014, http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=11956.

[189] Ian Black, “Palestinian professor: no regrets over taking students to Auschwitz,” Guardian, June 13, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/jun/13/palestinian-professor-resigns-students-auschwitz.

[190] Wistrich, Antisemitism, 246. Om arabiske og palæstinensiske forfatteres generelle undladelse af at beskæftige sig ærligt med Hajj Amin al-Husseinis karriere, se: Litvak and Webman, From Empathy to Denial, 297–307.

[191] Gregory H. Stanton, “The 8 Steps of Genocide,” http://www.genocidewatch.org/images/8StagesBriefingpaper.pdf.

[192] Ibid.

[193] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 76; cf. 154, 172.

[194] Eberhard Jäckel, Hitler’s Weltanschauung: A Blueprint for Power, trans. Herbert Arnold (Middletown CT: Wesleyan University Press, 1972).

[195] Antisemitismens centrale placering i moderne islamistisk ideologi illustreres af terrorangrebet i november 2008 udført af Lashkar-e-Taiba i Mumbai, Indien. Der er stort set ingen jøder i Pakistan, og der er få jøder i Indien. Jøder har intet at gøre med de historiske spændinger mellem Indien og Pakistan, og alligevel gjorde de islamistiske terrorister alt for at ramme Chabad-Lubavitchs hus i Mumbai, hvor de massakrerede de jødiske beboere: http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/773691/jewish/Mumbai-Jewish-Family-Killed.htm. Se: Tufail Ahmad, “Pakistan’s Jewish Problem,” Middle East Media Research Institute, Inquiry and Analysis Series Report No. 676, MEMRI, March 13, 2011, http://www.memri.org/report/en/print5090.htm. Ahmad viser "hvordan pakistanske meningsdannere - undtagen en lille gruppe liberal intelligentsia - uddyber den antijødiske indstilling, der er typisk over hele den islamiske verden".

[196] Steven Erlanger, “Gaza Conflict Is Just the Latest Round in a Long War,” New York Times, August 14, 2014, http://www.nytimes.com/2014/08/15/world/middleeast/gaza-conflict-is-just-the-latest-round-in-a-long-war.html.
Joseph S. Spoerl er professor i filosofi ved Saint Anselm College.
Oversættelse: Bombadillo