Hamas: Et islamisk nazistparti
Af Joseph S. Spoerl
Oversættelse af: Hamas: An Islamic Nazi Party
Kilde: New English Review, september 2014
Udgivet på myIslam.dk: 6. oktober 2015

I sin banebrydende bog, Nazi Propaganda for the Arab World (Yale University Press, 2009), analyserer historiker Jeffrey Herf i detaljer den enorme samling af arabisksproget antisemitisk propaganda - hvoraf meget er åbenlyst folkemorderisk - der blev udformet for nazisterne af stormuftien af Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, den vigtigste palæstinensiske leder fra 1920'erne til op gennem 1940'erne. Han dokumenterer også muftiens berygtede møde med Adolf Hitler i Berlin den 28. november 1941, hvor Hitler lovede at opfylde muftiens ønske om at udvide "den endelige løsning af det jødiske spørgsmål" (dvs. folkemordet på jøderne) til jøderne i Palæstina. Herf, en ekspert i nazistisk historie og ideologi, gør i sin bog opmærksom på et yderst vigtigt punkt om Hitler/Husseini-mødet, nemlig, at "Husseini var en sand våbenbroder og ideologisk åndsfælle" for Hitler. [1] Deres møde var ikke blot en stykke politisk pragmatisme set fra al-Husseinis side; det var snarere, med Herfs ord, "et møde i hjerte og sind". Begge mænd hadede jøder og ønskede inderligt at se dem forsvinde fra jordens overflade. Faktisk var al-Husseinis islamiske antisemitisme allerede udviklet uafhængigt af hans kontakt med nazismen, hvilket fremgår af hans "Proklamation til den islamiske verden" fra 1937, som blev læst op for de 400 delegerede fra hele den arabiske verden (over 100 af dem palæstinensere) ved en panarabisk konference i Syrien i september 1937. [2] Jeffrey Herf identificerer denne proklamation som et af de stiftende dokumenter for det 20. århundredes islamisme. [3]

For Husseini var hadet til jøder rodfæstet i den islamiske tradition, en tradition, der er fyldt med anti-jødiske polemikker og stereotyper på grund af den jødiske afvisning af Muhammeds påstand om at være profet og jødisk modstand mod Muhammed i Medina. [4] For Hitler, var det forankret i en bizar fejlopfattelse af Darwins evolutionsteori og mendelsk genetik forbundet med det kristne Europas traditionelle anti-jødiske fordomme. På trods af de kulturelle forskelle, anerkendte Hitler og al-Husseini hinanden som ligesindede, forenede i et had til demokrati, vestlig liberalisme og frem for alt jøder.

Hajj Amin al-Husseinis verdenssyn lever i dag videre i Det Muslimske Broderskab og dets palæstinensiske gren, Hamas. Dette er ikke overraskende, eftersom muftien tilhørte Det Muslimske Broderskab, var forkæmper for dets sag gennem hele sit liv og blev udnævnt til leder af Broderskabet i Palæstina af Hassan al-Banna selv, Broderskabets grundlægger (faktisk blev al-Bannas støtte til muftien kun forøget efter 1945, da al-Husseinis nazi-samarbejde og opfordringer til folkemord var kendt overalt i arabiske lande). [5] Den tyske forsker i islamisme, Matthias Küntzel, bemærker, at Hamas i dag, mere end nogen anden palæstinensisk gruppe, fortsætter med at følge Hajj Amin al-Husseinis politikker og principper. [6] Küntzel identificerer tre centrale ligheder: (1) Ligesom muftien myrder Hamas systematisk sine politiske modstandere og tåler ikke afvigelse. (2) Hamas identificerer jøderne som kilden til al korruption på jorden og har en form for paranoid sammensværgelsestænkning, der ser jøder som i kontrol med verdens bankvæsen og medier, som skildret i Zions Vises Protokoller. (3) Ligesom muftien afviser Hamas ethvert kompromis eller enhver forhandling med Israel og insisterer på, at hele det historiske Palæstina skal være en arabisk og islamisk stat, og at voldelig jihad er den eneste måde at håndtere jøderne på.

Studerer man Hamas' og Det Muslimske Broderskabs propaganda og ideologi, får man øjeblikkeligt øje på de samme temaer, som Hajj Amin al-Husseini udviklede årtier tidligere. Faktisk er lighederne forbløffende. Overvej følgende få eksempler.

  • Muftiens "Proklamation til den muslimske verden" fra 1937 begynder med denne påstand: "Siden de tidligste dage af deres historie, har jøderne været et undertrykt folk, og der må være god grund til dette." [7] Grunden, muftien giver, er jødisk korruption: Faraonerne måtte drive jøderne ud af Egypten og romerne måtte drive dem ud af Palæstina på grund af deres umoralske og udsugende adfærd. Jøderne er også spredere af sygdomme som pest, hvilket er "grunden til, at jøderne den dag i dag kaldes 'mikrober'". [8] Muftien overfører denne lektie til Tyskland i 1937: "ligeledes iværksættes energiske foranstaltninger i Tyskland mod jøderne og de bliver drevet ud som skabede hunde." [9]

  • Top-leder i Hamas, Mahmoud al-Zahar, hævdede i 2010, både i taler og i en bog, at jøderne har fortjent og fremprovokeret alle forfølgelser og fordrivelser, som de har lidt gennem årtusinderne, f.eks. i hænderne på den egyptiske farao, europæiske kristne og Adolf Hitler. Al-Zahar har følgende budskab til jøderne: "Der er ikke plads til jer iblandt os, og I har ingen fremtid blandt verdens nationer. Jeres kurs er mod udslettelse." [10]

  • I sine udsendelser for nazistisk radio opfordrede Hajj Amin al-Husseini åbent til folkemord på jøder. "Dræb jøderne, hvor end I finder dem. Det behager Allah, historie og religion." [11] Muftien informerede åbent sit arabiske publikum om, at nazisterne "var gået i gang med at udslette dem [jøderne], før det var for sent. Historien vil se denne handling som et af de klogeste skridt, der nogensinde er taget." [12] "Verden vil aldrig få fred, før den jødiske race er udryddet (...). Jøderne er de bakterier, der har forårsaget alle trængsler i verden." [13] Tolerance over for jøderne var en "dum plan og en skammelig forbrydelse mod fædrelandet", og den eneste legitime politik er "fordrivelse af alle jøder fra alle arabiske og muslimske lande. Det er den eneste løsning. Det er, hvad Profeten gjorde for tretten århundreder siden." [14]

  • Prædikanter fra Hamas og Det Muslimske Broderskab opfordrer i dag rutinemæssigt til folkemord på jøderne. Sheik Yusuf al-Qaradawi - "klart en af de mest beundrede og mest kendte repræsentanter for sunni-islam i dag" [15] og accepteret som den højeste religiøse autoritet af Hamas og det globale Muslimske Broderskab, [16] - har hævdet, at Hitler udmålte en guddommeligt sanktioneret straf til jøderne, og har opfordret muslimerne til at pålægge dem en lignende straf, ved åbent at opfordre til folkemord ("dræb dem, helt ned til den allersidste"). [17] På Hamas' officielle tv-station i 2010, afviste Hamas' Viceminister for Religiøse Stiftelser, Abdallah Jarbu, jødernes menneskelighed. Han beskrev dem som mikrober, og opfordrede Allah til at "tilintetgøre dette beskidte folk, der hverken har religion eller samvittighed." [18] Hamas-forfatter Mukhlis Barzaq skriver, at jødernes skæbne bør være "komplet drab, total udslettelse og udryddet fortabelse", og selv i Hamas' børnepublikation, al-Fatih, kan man finde bønnen: "O Allah, udryd jøderne, de tyranniske tronranere." [19] I et børneprogram på det officielle Hamas TV den 2. maj 2014 interviewede værten en lille pige, der sagde, at hun ville være politibetjent, når hun blev stor, "så jeg kan skyde jøder". Værten svarede: "Alle jøderne? Dem alle sammen?" hvortil pigen svarede: "Ja," og værten sagde: "Godt." [20] Mange andre eksempler kunne gives.

  • I sin "Proklamation til den muslimske verden" fra 1937 citerede muftien en hadith eller udtalelse af Muhammed, der forbinder udryddelsen af jøder med den islamiske apokalypse: "Dommedag vil først komme, når muslimerne har givet jøderne et knusende slag, når hver sten og hvert træ, som en jøde har skjult sig bag, siger til muslimen: 'Bag mig er en jøde. Slå ham ihjel.'" [21]

  • Den samme hadith er citeret i Hamas' Charter eller erklæring om grundlæggende principper fra 1988 (artikel 7). [22]

  • Muftien insisterede på, at jøderne har været ude på at ødelægge islam lige siden Muhammeds tid. [23]

  • Hamas' Charter erklærer også, at jøderne er engageret i en krig for at ødelægge islam (artikel 28).

Lad os opsummere, hvad vi har fundet indtil nu: Muftiens ideologi og verdenssyn gjorde ham til Adolf Hitlers "ideologiske åndsfælle”. Hamas og Det Muslimske Broderskab i dag er animeret af præcis samme ideologi og verdenssyn. Konklusionen er klar: Hamas og Det Muslimske Broderskab i dag er Adolf Hitlers og nazisternes ideologiske åndsfæller. Hamas er kort og godt et islamisk nazistparti.

Vi kan styrke denne tese ved at udvide vores fokus til at række ud over jøde-hadet, som er den mest oplagte lighed mellem Hamas og Hitler. Ud over deres ekstreme antisemitisme var nazisterne en trussel for verden på grund af deres imperialistiske og totalitære impulser. Hitler var opsat på erobring for at skaffe Lebensraum til tyskerne. Han erkendte ingen ret til national selvbestemmelse for nogen anden nation end den tyske eller "ariske" race. Desuden var den nazistiske ideologi totalitær, fjendtlig over for individuelle frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed og pressefrihed.

Vi kan finde disse samme totalitære og imperialistiske aspekter i Det Muslimske Broderskabs ideologi, og dermed med nødvendighed også hos Broderskabets palæstinensiske gren, Hamas. Al-Banna hyldede islams imperialistiske historie og insisterede på, at fortidens store islamiske erobringer var velsignelser for menneskeheden. Han lærte også, at kun muslimer har ret til at regere verden. [24] Nutidens prædikanter fra Hamas og Broderskabet forudsiger regelmæssigt den islamiske erobring af Europa og Amerika. [25]

Ligesom nazismen, er Hamas' ideologi også totalitær. Den opfordrer til styring af samfundet efter traditionel islamisk lov, hvilket betyder forbud mod blasfemi og apostasi, og alvorlige begrænsninger i ikke-muslimers rettigheder. Hamas' og Broderskabets ideologi er dybt fjendtlig over for de mest grundlæggende rettigheder, vi som borgere tager for givet i vestlige demokratier som USA. [26]

Hamas er således en imperialistisk, totalitær bevægelse, drevet af et folkemorderisk jødehad. Nazismen var selvfølgelig ikke en islamisk ideologi, og Hamas' ideologi er ikke baseret på pseudo-darwinistiske ideer. De to ideologier er ikke identiske. De opstod ud af forskellige traditioner og kulturer. Historiske purister vil således gøre indsigelse mod at kalde Hamas et "islamisk nazistparti". Men de ting, der gjorde nazisterne så farlige - deres imperialistiske, totalitære, folkemorderiske tendenser - er væsentlige elementer i Hamas' verdenssyn. For at føre dette punkt helt igennem, og for at advare verden om alvoren af truslen mod Israel, skal vi ikke vige tilbage fra at kalde Hamas et islamisk nazistpart. Denne etiket kan også bidrage til at vaccinere folk mod lokketoner fra forblindede kommentatorer som Jimmy Carter, der tror, at Hamas-ledere er rationelle mennesker, med hvem det er muligt at indgå dialog, forhandling og kompromis. [27]


Noter

[1] Jeffrey Herf, Nazi Propaganda for the Arab World (New Haven and London: Yale University Press, 2009, paperback ed. 2010), pp. 76, 154, 172.

[2] For en engelsk oversættelse af muftiens proklamation, med nyttige noter, der sporer dens rødder tilbage til den islamiske tradition, se Andrew Bostom, The Mufti’s Islamic Jew-Hatred: What the Nazis Learned from the ‘Muslim Pope’ (Washington DC: Bravura Books, 2013).

[3] Jeffrey Herf, “Nazi Propaganda to the Arab World During World War II and the Emergence of Islamism,” i Charles Asher Small red.: Global Antisemitism: A Crisis of Modernity, Volume IV, Islamism and the Arab World (New Yorg: ISGAP, 2013), p. 84

[4] Andrew Bostom, The Legacy of Islamic Antisemitism (Amherst NY: Prometheus Books, 2008); Joseph S. Spoerl, “Muhammad and the Jews according to Ibn Ishaq” The Levantine Review 2 (2013), 84-99, http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/levantine/article/view/5084.

[5] Matthias Küntzel, Jihad and Jew-Hatred: Islamism, Nazism, and the Roots of 9/11 (New York: Telos Press, 2007), pp. 36-7, 44-6, 48, 52, 58. Se også Herf: Nazi Propaganda for the Arab World, Chapter 8.

[6] Matthias Küntzel, “Das Erbe des Mufti,” Tribune: Zeitschrift zum Verständnis des Judentums 46 (2007): 151-158. Se side 158: “Heute setzt insbesondere die Hamas die Politik des Mufti fort.” Også tilgængelig på forfatterens hjemmeside: http://www.matthiaskuentzel.de/contents/das-erbe-des-mufti

[7] Bostom, The Mufti’s Islamic Jew-Hatred, p. 25.

[8] Ibid., pp. 25-6.

[9] Ibid.

[10]Hamas Leader Mahmoud al-Zahar Justifies Persecution of Jews in History and Promises that Jews ‘Are Headed to Annihilation,’Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 3373, November 12, 2010;
"Hamas-leder Mahmoud al-Zahar har for nylig holdt en ondsindet antisemitisk tale for at retfærdiggøre fjernelsen af Israel og deportationen af jøder fra 'hele Palæstinas område'. Talen indeholder temaer, som minder om dem, der findes i Al-Zahars antisemitiske bog No Future Between Nations, fundet om bord på Mavi Marmara." The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, November 11, 2010, http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/pdf_10_294_2.pdf eller//imra.org.il/story.php3?id=50022.

[11] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, 213.

[12] Ibid., 106.

[13] Ibid., 184.

[14] Ibid., 187.

[15] Bettina Gräf and Jakob Skovgaard Petersen, Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi (New York: Columbia University Press, 2009), p. 1.

[16] Husam Tammam, “Yusuf Qaradawi and the Muslim Brothers: The Nature of a Special Relationship,” i Bettina Gräf and Jakob Skovgaard Petersen, Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi, pp. 55-83;
og specielt om Qaradawis autoritet inden for Hamas, se Martin Kramer: “Hamas: ‘Glocal’ Islamism,” i Noah Pollack red.: Iran’s Race for Regional Supremacy: Strategic Implications for the Middle East (Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs, 2008), p. 71, http://jcpa.org/text/iran2-june08.pdf.

[17]Sheikh Yousef Al-Qaradhawi On Al-Jazeera Incites Against Jews, Arab Regimes, and the U.S.; Calls on Muslims to Boycott Starbucks and Others; Says ‘Oh Allah, Take This Oppressive, Jewish, Zionist Band of People…And Kill Them, Down to the Very Last One,'Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 2183, January 12, 2009;
Sheikh Yousuf Al-Qaradhawi: Allah Imposed Hitler Upon the Jews to Punish Them – ‘Allah Willing, the Next Time Will Be at the Hand of the Believers,’Middle East Media Research Institute, Clip No. 2005, February 1, 2009.

[18]Hamas Deputy Minister of Religious Endowments: Jews are Bacteria, Not Human Beings,” Middle East Media Research Institute, Clip No. 2415, February 28, 2010;
se også “Deputy Hamas Minister of Religious Endowments Abdallah Jarbu’: Only a Madman Would Think Jews Are Human,” Middle East Media Research Institute, Clip No. 2430, March 19, 2010.

[19] Meir Litvak, “The Anti-Semitism of Hamas,” Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture 12:2-3 (2005).

[20] Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik, Palestinian Media Watch, “Hamas to kids: Shoot all the Jews”, May 5, 2014, .

[21] Bostom, The Mufti’s Islamic Jew-Hatred, p. 31.

[22]The Covenant of the Islamic Resistance Movement – Hamas,” Middle East Media Research Institute, Special Dispatch Series No. 1092, February 14, 2006. Dansk oversættelse: Hamas' Charter.

[23] Herf, Nazi Propaganda for the Arab World, pp. 147, 162, 185.

[24] Joseph S. Spoerl, “The World View of Hasan al-Banna and the Muslim Brotherhood,” New English Review, December 2012.

[25]Dr. Subhi Al-Yaziji, Dean of Koranic Studies at the Islamic University of Gaza: We Hope to Conquer Andalusia and the Vatican,” Middle East Media Research Institute, Clip No. 3450, May 25, 2012;
Hamas Leader Mahmoud Al-Zahar: Western Civilization ‘Will Not Be Able to Withstand the Great and Glorious Islam,’Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 4282, November 14, 2011;
Hamas Sermon in Gaza on Al-Aqsa TV: Rome Will Be Conquered by Islam,” Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 2854, March 12, 2010;
Hamas MP/Cleric’s Friday Sermon: We Will Conquer Rome, the Two America, and Eastern Europe,” Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 1885, April 14, 2008;
Hamas Leader Khaled Mash’al at a Damascus Mosque: The Nation of Islam Will Sit at the Throne of the World and the West Will Be Full of Remorse When It Is Too Late,” Middle East Media Research Institute, Clip No. 1024, February 3, 2006;
Leading Sunni Sheikh Yousef Al-Qaradhawi and Othjer Sheikhs Herald the Coming Conquest of Rome,” Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 447, December 6, 2002;
se også Jonathan D. Halevi, “The Hamas Threat to the West Is No Different from ISIS,” Jerusalem Center for Public Affairs, August 4, 2014.

[26] Se Joseph S. Spoerl, “What a Muslim Brotherhood State Looks Like,” New English Review, June 2013.

[27] Kenneth Stein tager med rette Carter i skole for at omforme Hamas til en moderat partner, der er klar til at forhandle med Israel: Kenneth W. Stein, “My Problem with Jimmy Carter’s Book,” Middle East Quarterly, Spring 2007, pp. 3-15;
se også Alan Dershowitz, “Supporting Hamas Is Anti-Semitic,” Gatestone Institute, August 14, 2014.
Joseph S. Spoerl er professor i filosofi ved Saint Anselm College.
Oversættelse: Bombadillo