Trump: "Jeg tror, ​​islam hader os"
Af Robert Spencer
Oversættelse af: Trump: “I think Islam hates us”
Kilde: Jihad Watch, 10. marts 2016
Udgivet på myIslam.dk: 17. marts 2016

"Jeg tror, islam hader os," sagde Trump til CNN's Anderson Cooper. "Der er noget dér, der - der er et enormt had dér. Der er et enormt had. Vi er nødt til at komme til bunds i det."

Helt afgjort. Vi nødt til at komme til bunds i det. Det må så blive i Koranen, som siger:

2:65 Allah forvandler ulydige jøder til aber:

I ved besked med dem af jer, der begik overtrædelser i forbindelse med sabbatten, og hvor Vi sagde til dem: "Bliv til aber, som man kyser bort!" (Koranen 2:65)

2:89 Vantro, især jøder, er forbandede:

Da et skrift fra Allah kom til dem [jøderne], til bekræftelse af det, de allerede havde; og de havde tidligere bedt om sejr over dem, der var vantro – da der nu kom noget til dem, som de kendte, så troede de ikke derpå. Måtte Allahs forbandelse komme over de vantro! (Koranen 2:89)

2:191-193 Bekæmp og dræb de vantro, "indtil religionen er Allahs" dvs indtil islamisk lov styrer alle samfund:

Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer! Fristelse til frafald er værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det fredhellige bedehus, medmindre de vil kæmpe med jer dér! Men hvis I gør det, skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro. Hvis de så holder inde, så vil Allah være tilgivende og barmhjertig. Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald [fitna], og indtil religionen er Allahs! Men hvis de holder inde, skal der intet fjendskab være undtagen mod dem, der handler uret. (Koranen 2:191-193)

3:28 Tag ikke de vantro som venner og allierede, med mindre det er for at tage sig "meget i agt for dem", dvs. bedragerisk at beskytte sig selv eller islam:

De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet for de troende; den, der gør dette, hører slet ikke Allah til - med mindre I tager jer meget i agt for dem. Allah advarer jer mod sig selv. Hos Allah ender alt. (Koranen 3:28)

3:110-112 Muslimer de bedste af mennesker, jøder har gjort sig fortjent til Allahs vrede:

I er det bedste fællesskab, der er blevet frembragt for menneskene. I påbyder det rette, forbyder det forkastelige og tror på Allah. Hvis Skriftens folk troede, ville det være bedre for dem. Nogle af dem er troende, men de fleste er gudløse. De vil kun skade jer i mildere grad. Hvis de kæmper mod jer, vil de vende ryggen til. Siden vil de ikke få nogen hjælp. Fornedrelse er deres lod, hvor man end møder dem, hvis de hverken er i forbund med Allah eller mennesker, og de er hjemfaldne til vrede fra Allah; elendighed er deres lod. Sådan er det, fordi de ikke troede på Allahs tegn og slog profeterne ihjel med urette. De var opsætsige og begik overtrædelser. (Koranen 3:110-112)

3:151 Terror og rædsel:

Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro, fordi de sætter noget, hvorom Han ikke har sendt nogen bemyndigelse ned, ved Allahs side. Ilden bliver deres herberg. Hvilken ulykkelig bolig for dem, der handler uret! (Koranen 3:151)

3:181 Jøder er bestemt for helvede:

Allah hørte deres ord, da de sagde: "Allah er fattig, og vi er rige." Vi vil skrive ned, hvad de sagde, og at de dræbte profeterne med urette, og Vi vil sige: "Smag den flammende ilds straf!" (Koranen 3:181)

4:3 Polygami og sex-slaveri:

Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje. (Koranen 4:3)

4:34 Slå ulydige kvinder:

Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Allah vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Allah er ophøjet og stor. (Koranen 4:34)

4:89 Dræb de frafaldne:

De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper! (Koranen 4:89)

4:160 Jøder handler ondt, fører mennesker væk fra Allah:

... fordi de, der er jøder, således har handlet uret, har Vi forbudt dem visse gode ting, der tidligere var dem tilladt; og ligeledes, fordi de ofte lægger hindringer på vejen til Allah, ... (Koranen 4:160)

5:17 Kristne - troende på Kristi guddommelighed - er vantro:

Vantro er de, der siger: "Allah er Messias, Marias søn." Sig: "Hvem kunne stille noget op imod Allah, hvis Han ønskede at udslette Messias, Marias søn, og hans mor og alle, som er på jorden?" Herredømmet over himlene og jorden og alt derimellem tilhører Allah. Han skaber, hvad han vil. Allah er i stand til alt. (Koranen 5:17)

5:33 Korsfæst eller amputer hænder og fødder af dem, der fører krig mod Allah og Muhammed:

Gengældelsen for dem, der fører krig mod Allah og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente. (Koranen 5:33)

5:38 Amputer hænderne på tyve:

En tyv, mand eller kvinde, skal I hugge hænderne af som gengældelse for, hvad de har begået, og som et advarende eksempel fra Allah! Allah er mægtig og vis. (Koranen 5:38)

5:41 Jøder lytter til løgn og forvansker betydningen af deres Skrifter:

Udsending! Lad ikke dem, der kappes i vantro, bedrøve dig! Dem, der med munden siger: ”Vi tror!” men som ikke tror i deres hjerte, eller dem, der er jøder, og som lytter til løgn og hører efter andre folk, der ikke er kommet til dig. De rykker ordene ud af deres sammenhæng og siger: ”Hvis I allerede har fået dette, så tag imod det! Hvis I derimod ikke har fået det, skal I være på vagt!” Den, som Allah ønsker at friste, kan du ikke udvirke noget for over for Allah. Det er dem, hvis hjerte Allah ikke ønsker at rense. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente. (Koranen 5:41)

5:51 Tag ikke jøder eller kristne til venner og allierede:

I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Allah retleder ikke de folk, der handler uret. (Koranen 5:51)

5:59-60 Jøder er forbandede, gjort til aber og svin:

Sig: "I Skriftens folk! Er I kun vrede på os, fordi vi tror på Allah og på det, der er blevet sendt ned til os, og på det, der blev sendt ned tidligere, og fordi de fleste af jer er gudløse?" Sig: "Skal jeg underrette jer om en gengældelse fra Allah, der er værre en dette? Dem [dvs. jøderne], som Allah forbandede og vrededes på, og hvoraf Han gjorde nogle til aber og svin, og de, der dyrker afguderne, de er værre stillet og har forvildet sig længere bort fra den rette vej." (Koranen 5:59-60)

5:64 Jøder er forbandede:

Jøderne siger: ”Allahs hånd er lænket!” Måtte deres egne hænder være lænkede, og måtte de være forbandede for det, som de siger! Nej, Hans hænder er åbne! Han giver, som Han vil. Det, der er blevet sendt ned til dig fra din Herre, får overmodet og hadet til at vokse hos mange af dem [jøderne]. Vi har sat splid og had imellem dem [jøderne] lige til opstandelsens dag. Hver gang de antænder krigens brand, vil Allah slukke den. De stræber efter at skabe fordærv på jorden. Allah elsker ikke dem, der skaber fordærv. (Koranen 5:64)

5:72 Kristne er vantro:

Vantro er de, der siger: ”Allah er Messias, Marias søn.” Messias sagde: ”Israels børn! Tjen Allah, min Herre og jeres Herre!” Enhver, der sætter nogen ved Allahs side, vil Allah nægte adgang til Haven. Hans herberg bliver Ilden. De, der handler uret, vil ikke have nogen til at hjælpe sig. (Koranen 5:72)

5:82 Jøder er mest fjendtligt stemt overfor muslimerne:

Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Allahs side, der er mest fjendtligt stemt overfor dem, der tror; og du finder, at de, der er mest venligt stemt overfor dem, der tror, er dem, der siger: ”Vi er kristne.” Det skyldes, at der blandt dem er præster og munke, og at disse ikke er hovmodige. (Koranen 5:82)

6:91 Jøder afviser, skjuler guddommelige åbenbaringer:

De værdsætter ikke Allah efter fortjeneste, når de siger: ”Allah har ikke sendt noget som helst ned til et menneske!” Sig: ”Hvem har nedsendt Skriften, som Moses bragte til lys og retledning? I gør den til ark af papyrus, som I åbent viser frem, men meget holder I skjult. I er blevet belært om, hvad I ikke vidste før, hverken I eller jeres fædre.” Sig: ”Det har Allah!” Og lad dem så more sig med at lade munden løbe! (Koranen 6:91)

6:146 Jøder er oprørske:

Vi har forbudt dem, der er jøder, at spise alt med kløer samt fedtet på stort kvæg og småt kvæg, bortset fra det fedt, der sidder på ryggen, omkring indvoldene og mellem knoglerne. Dette gav Vi dem til gengæld for deres oprørskhed. Vi siger sandheden. (Koranen 6:146)

7:166 Jøder er aber:

Og da de fremturede med det, som de var blevet forbudt, sagde Vi til dem: "Bliv til aber, som man kyser bort!" (Koranen 7:166)

8:12 Allah vil terrorisere de vantro; muslimer skal halshugge dem:

Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!” (Koranen 8:12)

8:39 Bekæmp de vantro, indtil islam hersker suverænt:

Bekæmp dem, indtil der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og indtil al religion tilhører Allah! Hvis de holder inde, så ser Allah, hvad de gør; (Koranen 8:39)

8:60 Før krig mod Allahs fjender:

Udrust imod dem [de vantro] så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allahs og jeres fjende og i andre foruden dem, som I ikke kender, men som Allah kender. Alt hvad I giver bort for Allahs sag, vil blive betalt jer fuldt tilbage. I vil ikke blive gjort uret. (Koranen 8:60)

9:5 Dræb afgudsdyrkerne:

Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Allah er tilgivende og barmhjertig. (Koranen 9:5)

9:28 Afgudsdyrkere er urene:

I, der tror! De, der sætter andre ved Allahs side, er urene. Lad dem ikke komme i nærheden af det fredhellige bedehus, når dette år er omme! Hvis I frygter fattigdom; - Allah kan gøre jer rige af sin overflod, hvis Han vil. Allah er vidende og vis. (Koranen 9:28)

9:29 Bekæmp og undertving jøderne og de kristne:

Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat! (Koranen 9:29)

9:30: Jøder og kristne er angrebet af Allah:

Jøderne siger: "Ezra er Allahs søn!" Og de kristne siger: "Messias er Allahs søn!" Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem! Hvor kan de være så forløjede? (Koranen 9:30)

9:31 Jøder og kristne har gjort deres gejstlige og hellige mænd til herrer

De har taget deres skriftkloge og munke til herrer foruden Allah, og tillige Messias, Marias søn. Men de blev befalet kun at tjene én gud. Der er ingen anden gud end Ham. Højlovet være Han, hævet over det, som de sætter ved Hans side! (Koranen 9:31)

9:73 Vær skånselsløs mod de vantro:

Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt! (Koranen 9:73)

9:111 Paradis er garanteret dem, der dræber og bliver dræbt for Allahs sag:

Allah har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Allahs sag, dræbe og selv blive dræbt - som et sandfærdigt løfte, der påhviler Ham, i Toraen, Evangeliet og Koranen. Hvem er vel mere tro mod sit løfte end Allah? Så glæd jer over den handel, som I har sluttet! Det er den vældige sejr. (Koranen 9:111)

9:123 Bekæmp de vantro, vær skånselsløse mod dem:

I, der tror! Bekæmp de af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige! (Koranen 9:123)

47:4 Halshug og dræb de vantro; tag andre til fange:

Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter! Sådan er det. Hvis Allah ville, havde han besejret dem; men Han ville sætte nogle af jer på prøve gennem andre. De, der bliver dræbt for Allahs sag, deres handlinger vil Han ikke lade gå tabt. (Koranen 47:4)

48:29 Vær barmhjertige mod de troende, ikke de vantro:

Muhammed er Allahs udsending, og de, der er med ham, er strenge over for de vantro, men barmhjertige mod hinanden. ... (Koranen 48:29)

62:6 Jøder bør længes efter døden

Sig: "I, som er jøder! Når I hævder, at I er Allahs venner frem for alle andre mennesker, så skulle I ønske jer døden, hvis I siger sandheden." (Koranen 62:6)

98:6 De vantro er de værste af skabningen:

De, der er vantro, blandt Skriftens folk og dem, der sætter andre ved Allahs side, er i Helvedes ild; dér skal de forblive til evig tid. De er de værste af skabningen. (Koranen 98:6)

Da Cooper pressede Trump for at få frem, om han talte om "radikal islam" eller "islam selv", svarede Trump: "Det er radikal, men det er meget svært at definere, det er meget svært at adskille, fordi du ikke ved, hvem der er hvem."

Det har han ret i. I årevis har det været en fast del af "islamofobi"-propagandisternes generalieblad på mig, at jeg sagde, at der ikke var nogen adskillelse mellem amerikanske muslimer og radikale, voldelige jihadister - hvilket ifølge propagandisterne er ensbetydende med at sige, at alle muslimer er terrorister. Hvad jeg faktisk mente var, at de amerikanske muslimske organisationer har været træge til at forvise voldelige jihadister eller indberette deres aktiviteter, således at disse bevæger sig frit rundt mellem fredelige muslimer. Der er ikke nogen institutionel skelnen mellem muslimer, der afviser jihad-terror og dem, der går ind for den. Derfor bevæger jihadister sig frit omkring i muslimske kredse blandt dem, der går imod dem og hævder at gøre det. Med andre ord er der ingen "jihadist"-moskeer og "moderate"-moskeer. Der er kun moskeer, og i nogle af dem er der både fredelige muslimer og jihadister. Tsarnaev-brødrene, der bombede Boston Marathon i april 2013, var ansete medlemmer af Islamic Society of Boston. Det Hamas-tilknyttede Council on American-Islamic Relations (CAIR), landets mest højlydte muslimske organisation, har rådet muslimer i USA til ikke at tale med FBI.

Så Trump har ret: "Det er meget svært at adskille, fordi du ikke ved, hvem der er hvem."

Donald Trump

"Trump: 'Jeg tror, islam hader os'", af Jose A. DelReal, Washington Post, 9. marts 2016:

Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump sagde onsdag, at han tror, at "islam hader os", og opfordrede USA til at "udvide" love om brug af forstærkede forhørsteknikker mod terrorgrupper.
"Jeg tror, islam hader os," sagde Trump til CNN's Anderson Cooper. "Der er noget dér, der - der er et enormt had dér. Der er et enormt had. Vi er nødt til at komme til bunds i det. Der er et utroligt had imod os."
Trump svarede på et spørgsmål fra Cooper, om han mente, at Vesten er i krig med islam. Cooper spurgte Trump, om han talte om islam som helhed eller om radikale elementer indenfor denne tro.
"Du bliver nødt til at finde ud af det," sagde Trump. "Men der er et enormt had, og vi er nødt til at være meget vagtsomme, vi er nødt til at være meget forsigtige, og vi kan ikke lade folk komme ind i dette land, som bærer dette had til USA og til mennesker, der ikke er muslimer."
Cooper pressede igen Trump for at få frem, om han talte om "radikal islam" eller "islam selv."
"Det er radikal, men det er meget svært at definere, det er meget svært at adskille, fordi du ikke ved, hvem der er hvem," sagde Trump.
Ejendomsmogulen er blevet skarpt kritiseret for at gå ind for et midlertidigt stop for muslimers adgang til USA, hvilket han siger, er nødvendigt, fordi landet ikke er i stand til at frasortere terrorister, der kommer fra grupper som Islamisk Stat ....Robert Spencer er direktør for Jihad Watch og forfatter til de to New York Times bestsellere The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) og The Truth About Muhammad. Hans seneste bog, Not Peace but a Sword: The Great Chasm Between Christianity and Islam, er nu tilgængelig.
Oversættelse: Bombadillo