Netanyahu under beskydning for at sige at mufien af Jerusalem inspirerede Holocaust
Af Robert Spencer
Oversættelse af: Netanyahu under fire for saying Jerusalem Mufti inspired Holocaust
Kilde: Jihad Watch, 21. oktober 2015
Udgivet på myIslam.dk: 26. oktober 2015Nyhedsdækningen af Netanyahus bemærkninger vrimler med historikere, der afviser hans udtalelser. Problemet er, at ingen rigtig ved noget med sikkerhed: Meget af planlægningen af Holocaust blev ikke skrevet ned, fordi selv nazisterne tilsyneladende vidste, hvilken stor ondskab de begik og ikke ønskede et papirspor til at vise, hvilket ansvar de forskellige mennesker havde. Webstedet Holocaust Explained bemærker, at "historikere fortsat er usikre på, hvornår 'ordren' om den 'Endelige Løsning' blev givet og hvem der faktisk gav den".

Dette ved historikerne ikke, men ved de, at muftien af Jerusalem var uden andel i den nazistiske beslutning om at gå over fra at landsforvise jøderne til at massemyrde dem? Til støtte for Netanyahus erklæring er et vidneudsagn fra SS Hauptsturmführer Dieter Wisliceny, en nær samarbejdspartner med Adolf Eichmann. Wisliceny sagde, at "stormuftien, som havde været i Berlin siden 1941, spillede en rolle i den tyske regerings beslutning om at udrydde de europæiske jøder, hvis betydning ikke må overses. Han havde gentagne gange foreslået de forskellige autoriteter, han havde kontakt med - først og fremmest Hitler, Ribbentrop og Himmler - at udrydde de europæiske jøder. Han betragtede dette som en komfortabel løsning på det palæstinensiske problem. I sine budskaber udsendt fra Berlin, overgik han os i antijødiske angreb. Han var en af Eichmanns bedste venner og havde konstant ansporet ham til at fremskynde udryddelsesforanstaltningerne. Jeg hørte sige, at han, ledsaget af Eichmann, inkognito havde besøgt gaskammeret i Auschwitz."

Udtalelsen, der henvises til i denne beedigede skriftlige erklæring, blev fremsat af Eichmann i hans kontor i Budapest den 4. juni 1944; Wislicenys bekræftelse blev givet nogle dage senere, også i Budapest.

Desuden - ifølge vidneudsagn ved Nürnberg-processerne - "var muftien en bitter ærkefjende af jøderne og havde altid været hovedtalsmanden for ideen om deres udslettelse. Denne idé havde muftien til stadighed fremmet i sine samtaler med Eichmann".

Eichmann havde før alt dette haft ansvaret for bestræbelserne på at deportere jøderne fra Europa. Efter at muftien kom til, skiftede de nazistiske bestræbelser fra deportation til udryddelse - hvilket således bekræfter Wislicenys forklaring.

Nyhedsdækningen koncentrerer sig om, hvornår muftien mødtes med Hitler, men selv dér tager de ikke hensyn til muligheden af et uofficielt møde. Selv uden dette kunne substansen i det, Netanyahu sagde, være sandt, hvis muftiens opfordringer til udslettelse blev videregivet til Hitler af Himmler eller Eichmann. Historikere har tendens til at afvise Wislicenys beretning, fordi den ikke bestyrkes af andre vidneudsagn eller skriftlige optegnelser, men således forholder sagerne sig, når det drejer sig om Holocaust.

The Guardian - alene blandt de beretninger, jeg har set - indrømmer modstræbende, at nogle historikere er enige med Netanyahu, men beskriver dem som "udkanten": "Påstanden om, at Husseini - der mødte og støttede Hitler - var initiativtageren til ideen om udryddelsen af Europas jøder, er blevet foreslået af historikere i udkanten af Holocaust-forskningen, men afvises af de fleste historikere."

Imidlertid har Pamela Geller et fotografi her af et brev muftien skrev til Ribbentrop, der kræver, at deportationen af jøder til Palæstina bliver stoppet. Det ville have været naturligt for én af nazisterne at spørge muftien: "Nå, hvad er så dit alternativ?" Uanset om de gjorde det eller ikke, giver Wislicenys vidnesbyrd rigelig støtte til Netanyahus udtalelser. Den tumult disse bemærkninger har forvoldt er en indikation af, hvor ophidsede de etablerede medier bliver, når en hvilken som helst muslim kritiseres.

Denne video har mere (tak til Marc).

“Netanyahu Draws Broad Criticism After Saying a Palestinian Inspired Holocaust” ["Netanyahu får bred kritik efter udtalelse om, at en palæstinenser inspirerede Holocaust"] af Jodi Rudoren, New York Times 21. oktober 2015:

JERUSALEM - Israelske historikere og oppositionspolitikere sluttede sig onsdag til palæstinensere i en fordømmelse af Israels premierminister Benjamin Netanyahu for at sige, at det var en palæstinenser, stormuftien af Jerusalem, der gav Hitler ideen til at udrydde de europæiske jøder under 2. Verdenskrig.
Netanyahu sagde i en tale tirsdag aften til Den Zionistiske Kongres, at "Hitler ikke ønskede at udrydde jøderne på det tidspunkt, han ønskede at udvise jøderne". Premierministeren sagde, at muftien, Hajj Amin al-Husseini, havde protesteret til Hitler med, at "de alle vil komme her", med henvisning til Palæstina.
"'Så hvad skal jeg gøre med dem?'" citerede Netanyahu Hitler for at spørge Husseini om. "Han svarede: 'Brænd dem.'"
Professor Meir Litvak, historiker ved Tel Aviv Universitet, kaldte talen "en løgn" og "en skændsel". Professor Moshe Zimmermann, en specialist i tysk historie ved Det Hebraiske Universitet, sagde: "Med dette, slutter Netanyahu sig til en lang række af folk, vi ville kalde Holocaust-benægtere."
Isaac Herzog, leder af oppositionen i det israelske parlament, sagde, at anklagen var "en farlig historisk forvrængning", og han forlangte, at Netanyahu "retter den med det samme".
Selv Moshe Yaalon, forsvarsminister og et ledende medlem af Netanyahus Likud-parti, sagde i et radiointerview, at "historien faktisk er meget, meget klar."
"Hitler indledte den," sagde han. "Hajj Amin al-Husseini sluttede sig til ham." ...
Saeb Erekat, generalsekretær for Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, sagde onsdag, at Netanyahus "beklagelige udsagn har uddybet kløften" og fordømte dem som "moralsk uforsvarlige og inflammatoriske."
"Hr. Netanyahu gav palæstinenserne skylden for Holocaust og frikendte helt Adolf Hitlers afskyelige og forkastelige folkemord på det jødiske folk," sagde Erekat i en erklæring. "Det er en trist dag i historien, når lederen af den israelske regering hader sin nabo så meget, at han er villig til at frikende den mest berygtede krigsforbryder i historien."
Netanyahu, som også i en 2012-tale havde kaldt muftien "en af de ledende arkitekter bag Den Endelige Løsning", kaldte onsdag kritikken af hans bemærkninger "absurde".
"Min hensigt var ikke at frikende Hitler for hans ansvar," sagde han, da han forlod Israel for at tage til Tyskland, hvor han mødtes med kansler Angela Merkel. "Men i stedet at vise, at forfædrene til den palæstinensiske nation, uden et land og uden den såkaldte besættelse, uden jord og uden bosættelser, selv da søgte systematisk at tilskynde til at udrydde jøderne."
"Hitler var ansvarlig for Den Endelige Løsning om at udrydde seks millioner jøder; han traf beslutningen," tilføjede Netanyahu. "Det er lige så absurd at ignorere den rolle, der blev spillet af muftien, Hajj Amin al-Husseini, en krigsforbryder, i at opmuntre og opfordre Hitler."
Netanyahu, som er planlagt at møde udenrigsminister John Kerry på torsdag i Berlin, sagde, han ville bede Kerry om at kræve, at Abbas "stopper den tilskyndelse, der er kilden til mange angreb, vi ser her." ...Robert Spencer er direktør for Jihad Watch og forfatter til de to New York Times bestsellere The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) og The Truth About Muhammad. Hans seneste bog, Not Peace but a Sword: The Great Chasm Between Christianity and Islam, er nu tilgængelig.
Oversættelse: Bombadillo