Muslimer kan udlåne slavinder til venner
Af Robert Spencer
Oversættelse af: Muslims can lend slave girls to friends
Kilde: Jihad Watch, 12. maj 2016
Udgivet på myIslam.dk : 8. juni 2016

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Islamiske apologeter i Vesten har forsikret os om, at sexslaveriet, som praktiseres af Boko Haram (Islamisk Stat i Vestafrika) og Islamisk Stat, ikke har noget at gøre med islam. Ayatollah Abdul Karim Al-Haeri er uenig. Hvordan har han fået denne latterlige og islamofobiske idé? Ved at læse Koranen: Tilfangetagelse af vantro piger og deres anvendelse som sexslaver sanktioneres i Koranen. Ifølge islamisk lov kan muslimske mænd tage "slavinder" (Koranen 4:3, 4:24, 33:50). Koranen siger: ”Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Allah har givet dig som bytte, (...).” (Koranen 33:50) 4:3 og 4:24 udvider dette privilegium til muslimske mænd i almindelighed. Koranen siger, at en mand kan have sex med sine hustruer og med disse slavinder: ”Lykkelige er de troende, de, som er ydmyge i deres bøn, som vender sig bort fra tomme ord, som giver almisse, som vogter over deres køn; undtagen over for deres hustruer og slavinder, for da kan man ikke bebrejde dem noget.” (Koranen 23:1-6)

Voldtægt af fangne kvinder er også sanktioneret i islamisk tradition:

Abu Sirma sagde til Abu Said al Khadri (Allah være tilfreds med ham): O Abu Said, har du hørt Allahs Sendebud (fred være med ham) nævne al-azl? Han sagde: Ja, og tilføjede: Vi drog ud med Allahs Sendebud (fred være med ham) på ekspeditionen til Bi'l-Mustaliq og tilfangetog nogle fremragende arabiske kvinder; og vi begærede dem, for vi led under fraværet af vores koner, (men samtidig) ønskede vi også løsepenge for dem. Så vi besluttede at have sex med dem, men ved at observere azl (tilbagetrækning af det mandlige kønsorgan før sædudløsning for at undgå undfangelse). Men vi sagde: Vi handler, mens Allahs Sendebud er iblandt os; hvorfor ikke spørge ham? Så vi spurgte Allahs Sendebud (fred være med ham), og han sagde: Det betyder ikke noget, hvis I ikke gør det, for hver sjæl, der skal fødes indtil Opstandelsens Dag, vil blive født. (Sahih Muslim 3371)

Det findes også i islamisk lov: "Når et barn eller en kvinde tages til fange, bliver de slaver ved selve tilfangetagelsens kendsgerning, og kvindens tidligere ægteskab er straks annulleret." (Umdat al-Salik O9.13)

Den egyptiske sheik Abu-Ishaq al-Huwayni erklærede i maj 2011, at "vi er i en tid med jihad", hvilket betød, at muslimer ville tage slaver. I et efterfølgende interview uddybede han:

Jihad foregår kun mellem muslimer og vantro. Krigsbytte, slaver og fanger tages kun i krig mellem muslimer og vantro. Muslimer i fortiden erobrede, invaderede og overtog lande. Dette er alle lærde enige om – der er ingen uenighed om dette fra nogen af dem, fra den mindste til den største, i spørgsmålet om at tage bytte og fanger. Fangerne og byttet - som omfatter mænd, kvinder, børn, rigdom og så videre – fordeles blandt krigerne.
Et slavemarked, der åbnes, er et marked, hvor der sælges slaver og sex-slaver, hvilke i Koranen kaldes milk al-yamin, "det, din højre hånd besidder" [Koranen 4:24 (Ellen Wulff tydeliggør betydningen og gengiver det slet og ret som ”slavinder”, o.a.)]. Dette er et vers fra Koranen, som stadig gælder, og ikke er blevet ophævet. Milk al-yamin er sex-slaver. Du går hen til markedet, ser på sex-slaven og køber hende. Hun bliver som din kone, (men) hun har ikke brug for en (ægteskabs-) kontrakt eller en skilsmisse som en fri kvinde, og hun har heller ikke brug for en wali. Alle lærde enige på dette punkt – der er ingen uenighed fra nogen af dem. [...] Når jeg vil have en sexslave, går jeg bare hen til markedet og vælger den kvinde, jeg kan lide, og køber hende.

Omkring samme tidspunkt, den 25. maj 2011, talte en kvindelig kuwaitisk politiker, Salwa al-Mutairi, også til fordel for den islamiske praksis med sexslaveri af ikke-muslimske kvinder, og understregede, at denne praksis var i overensstemmelse med islamisk lov og retningslinierne for islamisk moral:

En købmand fortalte mig, at han gerne ville have en sexslave. Han sagde, at han ikke ville være forsømmelig overfor hende, og at islam tillod den slags ting. Han talte sandt. Jeg bragte [denne mands] situation op for muftierne i Mekka. Jeg fortalte dem, at jeg havde et spørgsmål, da de var mænd, der havde specialiseret sig i, hvad der var halal, og hvad der var godt, og som elskede kvinder. Jeg sagde: "Hvad er loven for sexslaver?"
Muftien sagde: "Med hensyn til loven for sexslaver, skal der være en muslimsk nation i krig med en kristen nation, eller en nation, som ikke er af religionen, ikke af religionen islam. Og der skal være krigsfanger."
"Er dette forbudt af Islam?" Spurgte jeg.
"Absolut ikke. Sexslaver er ikke forbudt af islam. Tværtimod, sexslaver er under en anden lov end den frie kvinde. Den frie kvinde skal være helt tildækket, bortset fra hendes ansigt og hænder. Men sexslaven kan være nøgen fra taljen og op. Hun adskiller sig meget fra den frie kvinde. Mens den frie kvinde kræver en ægtepagt, gør sexslaven det ikke – hun skal bare købes af sin mand, og det er det. Derfor er sexslaven noget andet end den frie kvinde."

Den brutale udnyttelse af piger og unge kvinder er desværre et tværkulturelt fænomen, men kun i islamisk lov får den guddommelig sanktion.

"Irakisk ayatollah Al-Haeri: Mennesker, der modsætter sig Mahdien, vil blive slaver eller slavepiger, som kan lånes ud til venner," MEMRI den 7. april 2016:

Den irakiske ayatollah Abdul Karim Al-Haeri, direktør for Karbala Hawza shiitiske seminarium, sagde i en video, at det efter Mahdiens komme ville være tilladt at tage 5 eller 10 slavepiger blandt dem, der er imod imamen [dvs. imod Mahdien, den islamiske Messias-skikkelse, o.a.], og tilbyde dem til venner for sex, når de kommer på besøg. Al-Haeri anbefalede dette som et middel til at forhindre ægteskabelige problemer: "Hvis hans kone spørger ham, hvor han har været, har han ikke noget problem [ved at fortælle hende, at han var hos sin ven]," sagde han. Uddrag fra foredraget blev den 7. april lagt ud på Facebook-siden tilhørende Beith Al-Wujdan Al-Thaqafi, en gruppe med fokus på oplysning og ekstremisme i den arabiske og islamiske verden.Robert Spencer er direktør for Jihad Watch og forfatter til de to New York Times bestsellere The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) og The Truth About Muhammad. Hans seneste bog, Not Peace but a Sword: The Great Chasm Between Christianity and Islam, er nu tilgængelig.
Oversættelse: Bombadillo