Irakisk præst: "Der er ikke sådan noget som moderat islam ... IS repræsenterer islam 100 procent"
Af Robert Spencer
Oversættelse af: Iraqi priest: “There’s no such thing as moderate Islam…ISIS represents Islam one hundred percent”
Kilde: Jihad Watch, 27. august 2015
Udgivet på myIslam.dk: 13. september 2015


Fader Douglas al-Bazi

Fader Douglas al-Bazis trosfæller i Vesten, og deres ledere blandt amerikanske katolske biskopper, ville blive yderst forlegne, hvis de hørte ham tale på denne måde. De er sikre på, at islam er en fredens religion, og ve dig, hvis du ikke retter ind bag dem. De ønsker ikke at høre om islamisk supremacisme eller om muslimsk forfølgelse af kristne. I stedet bøjer og skraber de for imamer og muslimske ledere, der aldrig har løftet en finger for at stoppe muslimsk forfølgelse af kristne. De arbejder aktivt på at lukke munden på og marginalisere dem, der råber op om denne forfølgelse. De overlader dagens nye martyrer til deres skæbne, og ofrer dem på alteret af deres frugtesløse, illusoriske og selvdestruktive søgen efter "dialog" med muslimer. Hvor mange kristne har denne "dialog" forhindret i at blive forfulgt eller lide martyrdøden? Absolut ingen, selvfølgelig. Men den komfortable forstadskirke kører videre på sin komfortable forstadsmaner, trygt hvilende i sine illusioner og vrangforestillinger.

Men en dag vil den sandhed, den så ihærdigt har forsøgt at ignorere, fornægte og undertrykke, trænge ind på dem med ubestridelig og skræmmende realitet, og så vil nogle af disse biskopper måske indse, hvor dårligt de tjente deres folk ved at håndhæve og styrke deres uvidenhed og selvtilfredshed.

"’Der er ikke sådan noget som moderat islam’: En irakisk præst beskriver folkemordet på de kristne," af Matteo Matzuzzi, Il Foglio den 26. august, 2015:

Rom. "Kom nu, hvis der er nogen, der stadig mener, at IS ikke repræsenterer islam, så ved, at de tager fejl. IS repræsenterer islam 100 procent." Fader Douglas al Bazi, en irakisk katolsk sognepræst fra Erbil, hævede stemmen under en afbrydelse af mødet i Rimini, med et valg af ord - på en provokerende måde og i hårde toner - som kun få hidtil har vovet at bruge.
På sin egen krop bærer han arene efter den tortur, han måtte lide for 9 år siden, da en flok jihadister kidnappede ham i ni dage og holdt ham i lænker med bind for øjnene; desuden har han en brækket næse af at være blevet tvunget i knæ: "I de første fire dage, gav de mig ikke engang noget at drikke. De gik forbi mig og sagde: 'Fader, vil du have noget vand?' Hele dagen lang lyttede de til læsning af Koranen for at naboerne kunne høre, hvilke gode troende de var." ...
Fader Douglas Al Bazi har ansvaret for to tilflugtssteder for kristne flygtninge, der overlevede den sorte hordes fremrykning - ikke langt fra Ankawa. Siden mærkningen af husene med det arabiske bogstav for "n" [fra det arabiske ord nasara, eller "nazaræer", Koranens betegnelse for kristne, o.a.] samt fordrivelsen af kristne fra Ninive-sletten for et år siden, "modtager vi fra morgen til aften tusindvis af flygtninge", og udvandringen fortsætter. "Jeg er stolt af at være iraker, jeg elsker mit land. Men mit land er ikke stolt af, at jeg er en del af det. Hvad der sker med mit folk, er intet andet end folkemord. Jeg beder jer: Kald ikke dette en konflikt. Det er folkemord," sagde præsten, der ikke ønsker at høre tale om "moderat islam": "Når islam lever midt iblandt jer, kan situationen synes acceptabel. Men når man lever midt blandt muslimer, bliver alting umuligt. Jeg er ikke her for at anspore jer til at hade islam. Jeg blev født blandt muslimer, og jeg har flere venner blandt dem, end jeg har blandt kristne. Men folk forandrer sig, og hvis vi tager til mit land, vil ingen være i stand til at skelne lyset fra mørket. Der er dem, der siger: 'Men jeg har masser af muslimske venner, der er meget venlige.' Ja, helt sikkert! De er venlige herovre! Derovre er situationen meget anderledes!"
En situation, som vice-præsidenten for den franske konference for imamer også havde nogle hårde ord at sige om. Hocine Drouiche, også kendt som imamen fra Nimes, intervenerede sidste juli i Europa-Parlamentet: "Rundt omkring i verden bliver kristne forfulgt, jaget ned, berøvet arbejde, fængslet, tortureret og myrdet. Alle midler bliver brugt for at tvinge dem til at fornægte deres tro, herunder den rituelle kollektive voldtægt, der i nogle stater betragtes som en form for strafferetlig sanktion. At eje en bibel er blevet en forbrydelse, religiøs tilbedelse er forbudt, og der har været en tilbagevenden til de første martyrers tider med messer afholdt i huler". Og fejlen - som Drouiche havde tilføjet diskursen, og som ikke var blevet særligt fremhævet i europæiske medier - "er moderne islam", som er meget tættere "på sekterisme end en universel, åben religion".
"Jeg tror, at de i sidste ende vil tilintetgøre os."
Fader al Bazis beretning er fortalt af én, der risikerer at blive myrdet på gaden hver dag: "Vi ved aldrig - hvis vi kommer ud af kirken, om vil vi være i stand til at komme ind i den igen levende. I Bagdad fik de kirken til at eksplodere lige foran mig. De skød mig i benene med en AK-47, en type Kalashnikov, og før eller senere vil de sandsynligvis slå mig ihjel." Men hans tro er fast: "Da de lagde mig i lænker, under min kidnapning, strammede de en stor hængelås på mine håndled. På kæden var der ti ekstra ringe, som jeg brugte til at bede Rosenkransen. Jeg har aldrig bedt den så inderligt, som jeg gjorde det i den situation." "Jeg" - tilføjede fader Douglas - "bønfalder ikke om jeres hjælp. Jeg er ikke bange, ligesom mit folk heller ikke er bange. Jeg tror, de vil tilintetgøre os til sidst. Men jeg tror også, at vi vil få det sidste ord. Jesus fortalte os, at vi skal bære vore egne kors, og dette er, hvad vi i Mellemøsten gør. Men det vigtigste er ikke at bære korset, men at efterfølge det. Og at efterfølge det betyder at acceptere, udfordre og forpligte sig selv helt til den bitre ende."
"Vi er nødt til at have tålmodighed og bære korset hver dag, men vi skal også reagere," sagde fader Ibrahim Alsabagh, sognepræst i Aleppo, samstemmende, og fortalte, hvordan byen nu er "delt i snesevis af områder, hvert enkelt i hænderne på en særlig gruppe jihadister. Vores St. Frans' Kirke ligger 60 meter fra skudlinjen. De har allerede ramt mange kirker, vi ved ikke, hvornår det bliver vores tur." Dette er grunden til, at fader Douglas, ved slutningen af sit indlæg, udsendte en advarsel til det svage Vesten:
"Vågn op! Canceren er ved jeres dør. De vil ødelægge jer. Vi, de kristne i Mellemøsten, er den eneste gruppe, der har set ondskabens ansigt: Islam" ....Robert Spencer er direktør for Jihad Watch og forfatter til de to New York Times bestsellere The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) og The Truth About Muhammad. Hans seneste bog, Not Peace but a Sword: The Great Chasm Between Christianity and Islam, er nu tilgængelig.
Oversættelse: Bombadillo