Adoption: Den groteske umoral af herskende islamisk etik (del 4)
del 1, del 2, del 3, del 4, del 5
Af Saleem Smith
Oversættelse af: Adoption: The Grotesque Immorality of Mainstream Islamic Ethics (Part 4)
Kilde: Jihad Watch, 15. september 2018
Udgivet på myIslam.dk: 26. december 2018

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Jeg er en canadisk ex-muslim. I del 4 af denne serie artikler vil jeg tage fat på utilladeligheden af almindelig børneadoption i islamisk teologi.

Den prisværdige tradition med børneadoption, som almindeligt praktiseret i ikke-islamiske samfund, anses desværre for at være en utilladelig handling i islamiske samfund, der er styret af sharia. Og selvfølgelig: islamisk lov er omhyggeligt baseret på islams kanoniske tekster (Koranen, hadith og sira).

Forbuddet mod almindelig børneadoption i islamisk teologi og ret er til dels baseret på følgende koraniske passage:

"Allah har aldrig givet en mand to hjerter i brystet eller gjort jeres hustruer til jeres mødre, når I skiller jer fra dem med ordene: 'Du er for mig som min moders ryg'. Lige så lidt har han gjort jeres adoptivsønner til jeres (sande) sønner. Det er de ord, I tager i jeres mund; men Allah siger sandheden. Han viser vejen." (Koranen 33:4)

Det er interessant at analysere oprindelsen til denne beklagelige koraniske passage. Den skammelige realitet, at almindelig børneadoption er gjort utilladelig i islam, kan spores tilbage til islams profets utilbørlige begær efter sin svigerdatter. Denne skandaløse hændelse i Muhammeds liv findes omtalt i hadith og muslimske biografier.

Den traditionelle islamiske fortælling går som følger: En dag tog islams profet hen for at besøge sin adopterede søn (Zayd) i Zayds familiehjem. Ved ankomsten fandt Muhammed ud af, at Zayd ikke var hjemme, men at Zayds kone (Zaynab) var. Da han så, hvor smuk den letpåklædte Zaynab var, opdagede Muhammed, at han var tiltrukket af hende. Kort efter endte ægteskabet med skilsmisse, Zaynab blev en af Muhammeds hustruer og adoption blev gjort utilladelig i islam.

Det er værd at citere, hvad Ibn Sa'd og Al-Tabari sagde om denne affære:

"Muhammad Ibn Yahya Ibn Hayyan fortalte: Allahs Sendebud kom til Zaid Ibn Harithas hus, idet han ledte efter ham. Måske savnede Allahs Sendebud ham på det tidspunkt, derfor sagde han: 'Hvor er Zaid?' Han gik til hans hus og søgte ham, og da han ikke fandt ham, stod Zainab Bint Jahsh op for at tage imod ham iført noget hjemmetøj, men Allahs Sendebud vendte sig væk fra hende. Hun sagde: 'Han er ikke hjemme, Allahs Sendebud, så vær venlig at komme ind; min far og mor er din løsesum.' Allahs Sendebud afviste at komme ind. Zainab havde skyndt sig at klæde sig på, da hun hørte, at Allahs Sendebud var ved hendes dør, så hun sprang ind i en fart, og Allahs Sendebud kunne lide hende, da hun gjorde det. Profetens hjerte var fuld af beundring for hende. Han gik bort og mumlede noget, der knapt var forståeligt, undtagen denne sætning: 'Lovet være Allah, der disponerer hjerterne.' Da Zaid kom hjem, fortalte hun ham, at Allahs Sendebud havde været der. Zaid spurgte: 'Du bad ham om at komme ind, ikke?' Hun svarede: 'Jeg bad ham om det, men han afviste det.' Han sagde: 'Hørte du [ham sige] noget?' Hun svarede: 'Da han gik bort, hørte jeg ham sige noget, som jeg næppe kunne forstå. Jeg hørte ham sige: "Lovet være Allah, der disponerer hjerterne."' Zaid gik hen til Allahs Sendebud og sagde: 'O, Allahs Sendebud, jeg hørte, at du kom til mit hus. Kom du indenfor? Allahs Sendebud, min far og mor er din løsesum. Måske kunne du lide Zainab. Jeg kan forlade hende.' Allahs Sendebud sagde: 'Hold fast på din kone.' Zaid sagde: 'Allahs Sendebud, jeg vil forlade hende.' Allahs Sendebud sagde: 'Behold din kone.' Så da Zaid forlod hende, afsluttede hun sin lovformelige periode, efter at hun havde isoleret sig fra Zaid. Mens Allahs Sendebud sad og talte med Aisha, faldt han i trance, og da den var gået over, smilede han og sagde: 'Hvem vil gå hen til Zainab og fortælle hende, at Allah har giftet hende med mig fra himlen?' Allahs Sendebud reciterede: 'Således sagde du til én, som Allah havde begunstiget, og som du selv har begunstiget: "Hold fast på din kone."' Aisha sagde: 'Jeg hørte meget om hendes skønhed og desuden om, hvordan Allah giftede hende fra himlen, og jeg sagde: "Hun vil helt sikkert prale med dette overfor os."' Salama, Allahs Sendebuds slave, skyndte sig at fortælle hende om det. Hun gav hende nogle sølvsmykker, som hun havde på."

Når vi gennemgår passagen ovenfor, ser vi, at det var Muhammeds begær efter hans adoptivsøns kone, der indledte ødelæggelsen af hans adopterede søn Zayds ægteskab med Zaynab og skabte en tragisk præcedens for islams behandling af adoption.

Kort efter den berygtede hændelse, beskrevet ovenfor, begyndte Muhammed at modtage "belejlige åbenbaringer" fra Allah om sager angående muslimske mænd, der gifter sig med deres adopterede sønners koner, og udtrykkelige passager om, at adoption skal betragtes som en forbudt praksis for muslimer (f.eks. Koranen 33:4).

Denne foragtelige sag skabte så stor skandale i det tidlige muslimske samfund, at Muhammeds barnebrud og yndlingshustru, Aisha, er noteret for at have kommenteret den ved spydigt at sige:

"Fortalt af Aisha: Jeg plejede at se ned på de damer, der havde givet sig selv til Allahs Apostel, og jeg plejede at sige: 'Kan en dame give sig selv (til en mand)?' Men da Allah åbenbarede: 'Du (O Muhammed) kan holde, hvem af dem (dine koner) du vil, hen og kalde, hvem du vil, til dig, og hvis du så begærer en af dem, som du har sendt bort, begår du ingen overtrædelser derved. ...' (Koranen 33:51) sagde jeg (til Profeten): 'Jeg føler, at din Herre har travlt med at opfylde dine ønsker og begær.'" (Sahih Bukhari, bind 6, bog 60, nummer 311)

Denne smudsige historie om Muhammed, der giftede sig med sin søns kone og videre gjorde en ende på adoption i islam, er desto mere foruroligende, når man overvejer det faktum, at Koranen erklærer, at Muhammed skal betragtes som et forbillede for muslimske troende (K. 33:21).

Jihad Watch-værten, Robert Spencers serie, Blogging the Quran (også udgivet som Reading the Qur’an during Ramadan/Læsning af Koranen i ramadanen), gør detaljeret rede for de foruroligende koran-passager, der gør adoption utilladelig for muhamedanismens tilhængere.
Oversættelse: Bombadillo