Voldtægt: Den groteske umoral af herskende islamisk etik (del 2)
del 1, del 2, del 3, del 4, del 5
Af Saleem Smith
Oversættelse af: Rape: The Grotesque Immorality of Mainstream Islamic Ethics (Part 2)
Kilde: Jihad Watch, 26. juni 2018
Udgivet på myIslam.dk: 7. november 2018

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Jeg er en canadisk ex-muslim. I del 1 af denne serie behandlede jeg muhamedanismens kultlignende karakter og de hårde realiteter i forbindelse med islamisk apostasi. I denne del vil jeg tage fat på tilladeligheden af voldtægt i islamisk teologi.

Voldtægt og pædofili bliver af de fleste mennesker anset for at være de værste af forbrydelser. Men sørgeligt nok fortæller islams mest ærede og autoritative tekster (Koranen, hadith og sira) - bekræftet af den perverse adfærd af islams profet Muhammed (rollemodellen, som muslimske troende skal efterligne, jf. Koranen 33:21) - at både voldtægt og pædofili er tilladt for muslimer.

Straffen for blasfemi mod "Allah og Hans Profet" er typisk døden i overvejende muslimske lande. Heldigvis bor jeg ikke i en sharia-stat eller et overvejende muslimsk land, for så var jeg blevet hængt i det nærmeste træ af den islamiske regering eller den muslimske pøbel for at have forladt islam.

Ytringsfriheden bliver nu konstant angrebet i Canada og andre ikke-islamiske lande af muslimske aktivister og deres intetanende ikke-muslimske støtter, men den har hidtil været i stand til at overleve, på trods af de mange falske anklager om racisme, bigotteri og "islamofobi", der bliver slynget ud.

Kritiske artikler om islam, som denne, ser sjældent dagens lys i overvejende muslimske lande. Årsagen er sharia-censur og dødsstraffen foreskrevet forfatterne af sådanne artikler.


Tilladeligheden af voldtægt i islam:

Koranens retfærdiggørelse af voldtægt gøres klart i dens mange vers, der fortæller muslimer, at vantro kvinder lovligt kan tages til seksuel brug, og henviser til sådanne kvinder som "fanger til højre hånd" [eller "besiddelser til højre hånd", dvs. slavinder, o.a.] Det er klart, at udtrykket "fanger til højre hånd" handler om vantro kvinder, der er ejet af deres muslimske herrer. Den indlysende konsekvens er, at disse vantro kvinder ikke har noget valg i sagen og således kan voldtages af deres muslimske herrer, som det passer dem.

"Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje." (Koranen 4:3)
"... og [forbudt for jer er også] ærbare, gifte kvinder bortset fra de slavinder, I ejer. Dette er Allahs forskrift for jer. Derudover er det jer tilladt med jeres formue at tragte efter de kvinder, I vil, som ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse, I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse, hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det pligtige beløb. Allah er vidende og vis." (Koranen 4:24)
"Lykkelige er de troende, de, som er ydmyge i deres bøn, som vender sig bort fra tomme ord, som giver almisse, som vogter over deres køn; undtagen over for deres hustruer og slavinder, for da kan man ikke bebrejde dem noget." (Koranen 23:1-6)
"Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Allah har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrenes side og de døtre af din onkel og tante på mødrenes side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende; Vi ved, hvad Vi har pålagt dem angående deres hustruer og slavinder - for at du kan være frit stillet. Allah er tilgivende og barmhjertig." (Koranen 33:50)

Ifølge islams mest ærede og autoritative tekster er Muhammed, islams profet, kendt for at have voldtaget mindst to vantro kvinder i sin levetid: Safiyya og Juwayriyya:

Sahih Bukhari bind 1, bog 8, nummer 367:

"Fortalt af Abdul Aziz:
Anas sagde: 'Da Allahs Apostel invaderede Khaybar, sagde vi Fajr-bønnen dér (tidligt om morgenen), mens det stadig var mørkt. Profeten red og Abu Talha red også, og jeg red bag Abu Talha. Profeten kom hurtigt gennem Khaybar-strædet og mit knæ rørte ved Profetens lår. Hans lår blev blottet og jeg så det hvide af Profetens lår. Da han kom ind i byen, sagde han: 'Allahu Akbar! Khaybar er ødelagt. Hver gang vi nærmer os en (fjendtlig) nation (for at kæmpe), så vil morgenen blive ond for dem, der er blevet advaret.' Han gentog dette tre gange. Folk kom ud for at gå i gang med deres arbejde og nogle af dem sagde: 'Muhammed (er kommet).' (Nogle af vores kammerater tilføjede: 'Med sin hær.') Vi erobrede Khaybar, tog fanger og byttet blev indsamlet. Dihya kom og sagde: 'O Allahs Profet! Giv mig en slavepige fra fangerne.' Profeten sagde: 'Gå hen og tag en hvilken som helst slavepige.' Han tog Safiyya bint Huyai. En mand kom til Profeten og sagde: 'O Allahs Apostle! Du gav Safiyya bint Huyai til Dihya, og hun er den øverste frue for stammerne Qurayza og An-Nadir, og hun sømmer sig for ingen andre end dig.' Så sagde Profeten: 'Bring ham med sammen med hende.' Så Dihya kom med hende, og da Profeten så hende, sagde han til Dihya: 'Tag enhver anden slavepige end hende fra fangerne.' Anas tilføjede: Så frigav Profeten hende og giftede sig med hende.
Thabit spurgte Anas: 'Oh Abu Hamza! Hvad betalte Profeten hende (som Mahr - brudesum)? Han sagde: 'Hun var selv sin Mahr for han frigav hende og derefter giftede sig med hende.' Anas tilføjede: 'Mens de var på vej, klædte Um Sulaim hende på til ægteskabet (ægteskabsceremonien) og om natten sendte hun hende som brud til Profeten. Så Profeten var brudgom, og han sagde: 'Enhver, der har noget (mad), skal bringe det.' Han udfoldede et læder-lagen (til maden) og nogle bragte dadler og andre madsmør. (Jeg mener, at han (Anas) nævnte As-SawTq). Så de tilberedte et fad Hais (en slags måltid). Og dette var Allahs Apostels Walima (ægteskabsbanket)." (Sahih Bukhari 1.367)

Sunan Abu Dawud 29:3920:

"Fortalt af Aisha, Ummul Muminin: Juwayriyya, datter af al-Harith ibn al-Mustaliq, tilfaldt Thabit ibn Qays ibn Shammas eller hendes fætter. Hun indgik en aftale om at købe sin frihed. Hun var en meget smuk kvinde, særdeles tiltrækkende for øjet. Aisha sagde: Så kom hun til Allahs Apostel (fred være med ham) og spurgte ham om købet af sin frihed. Da hun stod ved døren, så jeg på hende med misbilligelse. Jeg indså, at Allahs Apostel (fred være med ham) ville se på hende på samme måde, som jeg. Hun sagde: Allahs Apostel, jeg er Juwayriyya, datter af al-Harith, og der er sket noget for mig, som ikke er skjult for dig. Jeg er faldet i Thabit ibn Qays ibn Shammas' lod, og jeg har indgået en aftale om at købe min frihed. Jeg er kommet til dig for at søge hjælp til købet af min frihed. Allahs Apostel (fred være med ham) sagde: Vil du være villig til det, der er bedre? Hun spurgte: Hvad er det, Allahs Apostel? Han svarede: Jeg betaler prisen for din frihed på dine vegne, og jeg gifter mig med dig. Hun sagde: Det er jeg villig til. Hun (Aisha) sagde: Så hørte folket, at Allahs Apostel (fred være med ham) havde giftet sig med Juwayriyya. De opgav fangerne i deres besiddelse og satte dem fri og sagde: De er slægtninge til Allahs Apostel (fred være med ham) ved ægteskab. Vi så ingen kvinde større end Juwayriyya, der bragte velsignelser til sit folk. Hundrede familier fra banu al-Mustaliq blev frigivet på grund af hende."

Følgende hadith - Sahih Bukhari, bind 3, bog 46, nummer 717 - bekræfter den ovenstående:

"Fortalt af Ibn Aun: Jeg skrev et brev til Nafi, og som svar på mit brev skrev Nafi, at Profeten pludselig havde angrebet Bani Mustaliq uden varsel, mens de ikke holdt vagt og vandede deres kvæg ved vandingsstederne. Deres våbenføre mænd blev dræbt, og deres kvinder og børn blev taget til fange; Profeten fik Juwayriyya den dag. Nafi sagde, at Ibn Umar havde fortalt ham ovenstående historie, og at Ibn Umar var med i den hær."

Se her for mere information.

Ifølge mange af islams mest hellige tekster, var islams profet Muhammed ikke alene en voldtægtsmand, men også en bekræftet pædofil:

Sahih Bukhari bind 7, bog 62, nummer 88:

"Ursa fortalte: Profeten skrev (ægtepagten) med Aisha, da hun var seks år gammel og fuldbyrdede sit ægteskab med hende, da hun var ni år gammel, og hun blev hos ham i ni år (dvs. indtil hans død)."

Som nævnt ovenfor bliver muslimer desværre lært af den angiveligt fuldkomne koran, at Muhammed er den ideelle mand, der skal efterlignes i alle tilfælde:

"I har et smukt eksempel i Allahs udsending, for enhver, som sætter sit håb til Allah og den yderste dag og ofte ihukommer Allah." (Koranen 33:21)Oversættelse: Bombadillo