Moralske vurderinger af Profetens ægteskab med Aisha
Af Ali Sina
Oversættelse af: Moral Evaluations of the Marriage of the Prophet with Aisha
Kilde: faithfreedom.org
Udgivet på myIslam.dk : 9. januar 2012

Aisha var 9 måneår gammel, eller 8 år og 9 måneder efter solåret, da Muhammed gik i seng med hende. Dette er et faktum, der fremgår af et stort antal hadither. Der er intet kontroversielt i det. Det har der aldrig været - ikke før nu, hvor nogle af muslimerne er kommet i kontakt med vestlige værdier, og skammer sig over at indrømme, at deres Profet kunne begå sådan en uanstændighed. De benægter kendsgerningen, og har gjort den til et stridsspørgsmål. Hovedparten af muslimerne har stadig ingen problemer med Aishas unge alder og de latterliggør disse nutidige "moralrelativister," som fordrejer sandheden, for at behage vesterlændingenes moral.

En amerikansk dame, som jeg plejede at korrespondere med angående islam, var interesseret i denne religion på grund af hendes muslimske kæreste. Hun indrømmede, at tanken om Muhammed i samleje med en 9-årig pige forfærdede hende, men at hun var lettet over at vide, at der er muslimer, som benægter dette, og at det er genstand for kontrovers, hvor ikke alle muslimer er enige. Dette er, hvad jeg skrev som svar:

"Der er folk, der benægter holocaust. Det skete for kun 55 år siden og er meget veldokumenteret. Men det har ikke afholdt nogle mennesker fra at benægte det. Så de starter en kontrovers. Ville du tvivle om holocaust, blot fordi det er blevet genstand for kontrovers? Intelligente mennesker påvirkes ikke af kontroverser. De ser på kendsgerningerne og bliver ikke påvirket af løse forlydender. Svage, vaklende mennesker bliver forvirrede og ved ikke hvilken side, de skal holde sig til. Disse mennesker lukker af og undgår emnet helt, da det for dem ikke er nogen let opgave at træffe en beslutning. Dette er grunden til, at nogle mennesker starter kontroverser.

For kun et par år siden udstedte sheik Baaz i Saudi-Arabien en fatwa, der sagde, at enhver der hævder, at Jorden er rund, er kafir. Naturligvis holdt den ikke ret længe, men han startede en kontrovers. Så hvad er din mening om Jordens form? Vil du holde dig ude af det, fordi det er et kontroversielt emne? Eller hvad med evolutionen? Der er mange muslimer såvel som kristne, der ikke er enige med evolutionsteorien. De tror på de bibelske og koraniske fabler om Adam og Eva og skabelsen. Det er en stor kontrovers. Vil du holde sig væk fra det? Er det et ikke-emne for dig? Næsten alt under Solen er et kontroversielt emne. Fra dødsstraf til jagt, fra penge til rumforskning til ulandshjælp, alt er en kontrovers. Selv emnet religion er et kontroversielt emne. Så du kan ikke komme udenom ansvaret, når du står over for kontroverser.

Jeg enig i, at moral er noget relativt, og at vi ikke må dømme fortidige folks moral efter vores moderne moralske standarder.

Selvfølgelig kryber vi alle sammen, når vi tænker på pædofili og erkender, at det er en skammelig umoralsk handling. Men på Muhammeds tid, og selv i dag i visse islamiske lande, var ægteskab med et 9-årigt barn ikke umoralsk. Faktisk blev Aisha givet til Muhammed med hendes forældres samtykke, og ingen hævede et øjenbryn af den grund. Spørgsmålet er - hvis dette at gå i seng med et niårigt barn ikke blev anset for dårligt, og derfor ikke blev betragtet som umoralsk, er det så ok? Ikke alt hvad et samfund accepterer som moralsk er rigtigt. At have sex med en mindreårig har måske ikke været umoralsk for arabere for 1400 år siden, men det er nu, som det var dengang, uetisk. Moralsæt er defineret af omstændighederne, men etik transcenderer tid og rum. Den er forankret i logik. Moral kan variere fra kultur til kultur, fra tid til anden og fra person til person. Hvem skal bestemme, hvad der er moralsk og hvad der ikke er?"

At have sex med en mindreårig har måske ikke været umoralsk for Muhammed og hans samtidige i deres uciviliserede kultur, men det var etisk forkert. Hvis Muhammed var et Guds sendebud eller en hæderlig mand, som han fik hans Allah til at gøre ham til, burde han have vidst, at hvad han gjorde, var vanærende og uetisk.

Det er sandt, at i fortiden giftede folk sig i en meget ung alder. Og det er også sandt, at velhavende gamle mænd lejlighedsvis giftede sig med meget unge piger. Vi er nødt til at indse, at disse mennesker handlede på baggrund af deres kultur. Vi fordømmer dem ikke, for de vidste ikke bedre. Hvad de gjorde var normen. Men vi fordømmer disse kulturer.

Men vi kan ikke med samme eftergivenhed tilgive dem, der hævdede at være menneskehedens målestok for retskaffenhed. Hvis gennemsnitlige mennesker ikke kunne skelne det rigtige fra det forkerte, så burde Guds sendebud, hvis de var fra Gud, have vidst bedre. Hvis deres påstand var sand, hvis deres viden var guddommelig, hvis de var inspirerede, burde de ikke have fulgt traditionen hos de mennesker, de levede iblandt, men have sat et eksempel. Muhammed fulgte sit folks moral. Men den moral var etisk forkert. Han hævdede at være det bedste menneske og det sidste sendebud fra Gud. Ifølge ham, har Gud i Koranen sagt alt hvad han ville sige til menneskene og at hans religion er komplet. Der vil ikke komme yderligere vejledning og hans eksempler og lære er alt, hvad vi behøver at kende og følge i al evighed. Men hvad han gjorde og sagde, i lyset af moderne værdier, viser sig at være meget forkert.

Nu er vi klar over, at vi ikke længere kan leve efter hans eksempel, vi kan heller ikke praktisere hans lære. Vores moral har ændret sig. Vi ville helt sikkert sætte en mand i fængsel, hvis han ønskede at følge Profetens sunna i vores tid og "gifte sig" med et 9-årigt barn. Vi ville heller ikke tillade nogen at gøre folk til slaver eller at handle med dem, som Muhammed gjorde.

Hvis vi ikke længere kan følge Muhammeds moral, hvis det han sagde og gjorde ikke passer ind i denne moderne tid, hvad skal vi så med Muhammed? Hvilken del af hans lære skal vi acceptere og hvilken del skal vi kassere? Hvem skal afgøre det? Dette er et vigtigt spørgsmål. Hvis vi giver os selv friheden til at vælge og vrage blandt læresætningerne, som det passer os bedst, må vi give andre den samme frihed.

Antag at du mener, at ægteskab med mindreårige bør forbydes, eller at du ikke føler, at polygami længere er passende for denne tidsalder. Antag at du er uenig i slaveri, mandlig eller kvindelig omskæring, retten til at slå hustruer og ikke længere tror på jihad. Du foretrækker at koncentrere dig om andre dele af islam, som du kan lide, fx salat, zakat, haj, osv. Dette er dit valg. Men kan du afvise andre muslimer, hvis valg adskiller sig fra dine? Hvordan kan du stoppe en muslim, der ønsker at følge de dele af islams lære, som du selv betragter som forældede? Med hvilken autoritet kan du afskrække én, der ønsker at sprede islam med jihad, som Muhammed gjorde? Hvordan kan du forhindre ham i at voldtage et 9-årigt barn ved at gifte sig med hende? Hvad ville du sige til en muslim, der ønsker at gifte sig med op til fire koner og beslutter sig for at straffe dem ved at slå dem, hvis de er ulydige, som Profeten instruerede ham til at gøre? Hvis du bruger logik til at vælge den lære, der er bedst, siger du i realiteten, at logik er overlegen i forhold til åbenbaring og at du derfor tilslutter dig fritænkerens tankegang, ikke Muhammeds.

Mange islamiske lande har indset, at sand islam er ugennemførlig. Meget få af dem kan praktisere den trofast; de har alle ændret den til en vis grad, og har indarbejdet sekularisme i deres lovgivning for at gøre livet tåleligt. De lande, der følger islam, er helveder på Jord. Interessant nok står disse landes civilisering og udvikling i forhold til graden af deres sekularisering. I middelalderen, da religion havde kastet Europa ud i den mørke middelalder, var islamiske lande progressive og velstående. Dette var muligt på grund af herskernes tolerance i disse dage, deres uafhængighed af moskéen og deres manglende interesse i at indføre islam.

Zakaria Ar-Razi, en af de største tænkere i den islamiske verden, angreb religion i almindelighed og islam i særdeleshed med en kraft, der er utænkelig i dag. Han skrev:

"Profeterne - disse gedebukke med lange skæg - kan ikke påberåbe sig nogen intellektuel eller åndelig overlegenhed. Disse gedebukke foregiver at komme med et budskab fra Gud, alt imens de udmatter sig med at udspy deres løgne og pålægge masserne blind lydighed over for 'mesterens ord.' Profeternes mirakler er bedrageri, baseret på svindel, eller historierne om dem er løgne. Falskheden af, hvad alle profeterne siger, er tydelig ved det faktum, at de modsiger hinanden: Den ene bekræfter, hvad de andre benægter, og alligevel hævder de hver især at være den eneste indehaver af sandheden; således modsiger Det Nye Testamente Toraen, og Koranen Det Nye Testamente. Med hensyn til Koranen, er den ikke andet end en velassorteret blanding af 'absurde og usammenhængende fabler', som latterligt er blevet bedømt uforlignelig, mens dens sprog, stil, og dens meget omtalte 'veltalenhed' i virkeligheden er langt fra fejlfri. Sædvane, tradition og intellektuel dovenskab førte mænd til at følge deres religiøse ledere blindt. Religioner har været den eneste årsag til de blodige krige, der har hærget menneskeheden. Religioner har også været resolut fjendtlige over for filosofisk spekulation og videnskabelig forskning. De såkaldt hellige skrifter er værdiløse og har gjort mere skade end gavn, hvorimod skrifter af de gamle som Platon, Aristoteles, Euklid, og Hippokrates har gjort meget større tjeneste for menneskeheden."

Denne form for kritik af islam i dag ville føre til en dødsdom. Kan nogen intellektuel tale så frit mod islam og kalde profeterne "gedebukke", som Ar-Razi med foragt kaldte dem i disse dage, og stadig leve? Får fatwaen mod Salman Rushdie en klokke til at ringe? Det er klart, at i disse dage under islams guldalder havde de islamiske lande en frihed og en grad af sekularisering, der siden er forsvundet. Og sammen med den, er den islamiske verdens herlighed også ebbet ud. Islam kan bruges som et indeks over barbari og tilbageståenhed. Jo mere et land indfører islam, jo mere uciviliseret og ukultiveret bliver det.

Jeg er ikke i tvivl om, at hvis islam blev elimineret helt, ville vi genvinde disse tidligere sekulære dages storhed og endda overgå den. Der er ingen grund til at tro, at den sortøjede race fra Mellemøsten skulle være ringere end de blåøjede europæere. Antallet af mellemøstlige videnskabsfolk, akademikere og lærde i Vesten er et tegn på, at givet muligheden, er vi ikke mindre intelligente end nogen anden race. Grunden til at vi er tilbagestående, uciviliserede og barbariske i vores hjemlande, er, at islam har taget vores værdighed, humanitet og intelligens fra os. Islam har hjernevasket os og som et narkotikum skadet hovederne på vores folk.
Hej! Jeg Ali Sina. Jeg blev født af muslimske forældre og forsvarede islam lidenskabeligt indtil 1994, hvor jeg læste Koranen. Efter at have overvundet det første chok og var holdt op med at benægte min egen intelligens, måtte jeg endelig indrømme, at dette er en satanisk religion, der har til formål at ødelægge menneskeheden. I 1998 startede jeg min Internet-kampagne for at stoppe islam. I 2001 startede jeg faithfreedom.org/, hvor tidligere muslimer og alle dem, der var bekymrede over truslen fra islam, fandt et sted at udtrykke deres synspunkter. Kilde: Alisina.org
Oversættelse: Bombadillo