Kontroverser omkring Aishas alder
Af Ali Sina
Oversættelse af: Controversies about the age of Aisha
Kilde: FaithFreedom.org
Udgivet på myIslam.dk : 13. april 2012

De fleste muslimer er enige om, at Aisha kun var 9 år gammel, da Muhammed giftede sig med hende. De fleste islamiske hjemmesider giver ingen undskyldning for hendes unge alder og beskylder modernisterne for at svindle til fordel for vesterlændingens moral og benægte sandheden.

Webstedet Islamonline.com forklarer: "Det skal bemærkes, at i varme områder, er det normalt for en pige at opnå modenhed i en meget tidlig alder," og hævder, at Muhammeds ægteskaber blev indgået for at skabe politiske alliancer. Dette er noget vrøvl. Muhammed giftede sig med Safiya efter at have myrdet hendes far, tortureret hendes mand til døde og massakreret hele hendes stamme. Han giftede sig med Juwariyah efter at have overfaldet hendes folk, massakreret mændene, stjålet deres rigdom og taget kvinder og børn som slaver. Han tog Rayhana, den 15-årige jødiske pige fra Banu Quraiza, efter at have massakreret alle mænd og drenge, der havde nået puberteten, fra hendes stamme og taget alle kvinder og børn som slaver. Med hvem ønskede han at skabe alliance? Med døde mennesker? Hvilken skammelig undskyldning at bruge for at forsvare en krigsforbryder. Hvad Muhammed gjorde, var afskyeligt, men det er lige så afskyeligt, når muslimske apologeter forsøger at frikende ham for hans forbrydelser med den slags skamløse undskyldninger.

Med hensyn til Aisha, var hun datter af Abu Bakr, der allerede var den største tilhænger af ham. Hvorfor var han nødt til at voldtage hans lille pige? Denne mand var kultleder og havde hjernevasket Abu Bakr. Det fjols ville have gjort alt, hvad Muhammed sagde, han skulle gøre. Når du underkaster dig en kultleder, underkaster du din intelligens og din samvittighed.

Men der er nogle "modernistiske" muslimer, der er uenige i dette faktum. Det er en god ting, at de indser, at hvad Muhammed gjorde var ondt, men det er listigt og hyklerisk at lyve, skjule fakta og forvride sandheden.

De hævder:
(Kilde: http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm) [Ikke længere tilgængelig, 13. april 2012, o.a.]

Ifølge den almindeligt accepterede tradition, var Aisha (ra) født omkring otte år før Hijra. Men ifølge en anden beretning i Bukhari (kitabu'l-tafseer) er Aisha (ra) rapporteret at have sagt, at på den tid, hvor sura al-Qamar, kapitel 54 i Koranen, blev åbenbaret, "var jeg en ung pige." Sura 54 af Koranen blev åbenbaret ni år før Hijra. Ifølge denne tradition, var Aisha (ra) ikke alene født før åbenbaringen af den omtalte sura, men var faktisk en ung pige (jariyah), ikke et lille barn (sibyah) på det pågældende tidspunkt. Det er oplagt, at hvis denne fortælling holdes for sand, er den i klar modstrid med de fortællinger, der rapporteres af Hisham ibn `urwah. Jeg ser absolut ingen grund til, at vi ikke, efter eksperternes kommentarer til fortællingerne af Hisham ibn `urwah, bør acceptere denne fortælling som værende mere nøjagtig.

Svar:

Selv hvis vi antager, at denne fortælling er korrekt, har vi ingen grund til at give den mere vægt end dem, der så detaljeret fortæller om Aishas alder ved at beskrive, hvordan hun legede med sine dukker og med sine små veninder, der gemte sig, når Muhammed kom ind i rummet; hendes erindringer om at lege på gyngen, da hendes mor kaldte på hende, vaskede hendes ansigt og tog hende til Muhammed; hendes uvidenhed om, hvad der foregik, da Muhammed tog sine bukser af og hendes "overraskelse", da han gik i aktion. Den slags begivenheder er mere tilbøjelige til at blive husket af et barn, end hvornår en bestemt surah blev åbenbaret. Det er mere sandsynligt, at et menneske forveksler den ene sura med den anden end sammenblander detaljerne i dets eget liv. Dette site fortsætter:

Apologeten:

Ifølge en række fortællinger, ledsagede Aisha (ra) muslimerne under slagene ved Badr og Uhud. Desuden er det også rapporteret i hadith og den historiske litteratur, at ingen under 15 år fik lov til at deltage i Slaget ved Uhud. Alle drenge under 15 år blev sendt tilbage. Aishas (ra) deltagelse i slagene ved Badr og Uhud viser tydeligt, at hun ikke var ni eller ti år gammel på det tidspunkt. Når det kommer til stykket, plejede kvinder at ledsage mændene til kamppladsen for at hjælpe dem, ikke for at være en byrde for dem.

Svar:

Dette er en svag undskyldning. Da slagene ved Badr og Ohud fandt sted, var Aisha 10 til 11 år gammel. Hun var ikke med for at være kriger, ligesom drengene. Hun var med for at holde Muhammed varm om natten. Drenge, som var yngre end 15, blev sendt tilbage, men det gjaldt ikke for hende.

Apologeten:

Ifølge næsten alle historikere, var Asma (ra), den ældre søster til Aisha (ra), ti år ældre end Aisha (ra). Det er rapporteret i Taqri'bu'l-tehzi'b samt Al-bidayah wa'l-nihayah, at Asma (ra) døde i 73 Hijrah, da hun var 100 år gammel. Nu er det klart, at hvis Asma (ra) var 100 år gammel i 73 Hijrah, så måtte hun have været 27 eller 28 år på tidspunktet for Hijrah. Hvis Asma (ra) var 27 eller 28 år gammel på tidspunktet for Hijrah, må Aisha (ra) have været 17 eller 18 år gammel på det tidspunkt. Aisha (ra) var således, hvis hun blev gift i 1 AH (efter Hijrah) eller 2 AH, mellem 18 og 20 år gammel på tidspunktet for hendes ægteskab.

Svar:

Når et menneske bliver så gammelt, går folk ikke så højt op i dets nøjagtige alder. Det er meget let at sige, at hun var 100 år gammel, mens hun i virkeligheden kun var 90. Forskellen er ikke mærkbar for yngre folk og 100 er et rundt tal. Under forudsætning af at hadithen er autentisk, kunne det være en ærlig fejltagelse. Da folk på den tid ikke bekymrede sig meget om fødselsattester, er det meget sandsynligt, at den person, der rapporterede hendes alder til at være 100, ikke vidste, at hun var 10 år ældre end Aisha og derfor ikke satte sig hen for at lave beregninger og slutninger. Hun var ikke en vigtig person, og det faldt ikke nogen ind, at det 1300 år senere ville blive genstand for en kontrovers.

Apologeten:

Tabari rapporterer i sit værk om islamisk historie, under sin omtale af Abu Bakr (ra), at Abu Bakr (ra) havde fire børn, og at alle fire blev født i jahiliyya-tiden - den præ-islamiske periode. Det er klart, at hvis Aisha (ra) blev født i jahiliyya-tiden, så kunne hun ikke have været mindre end 14 år i 1 AH - det tidspunkt, hun højst sandsynligt blev gift.

Svar:

Tabaris beretninger nyder ikke æren af, at blive betragtet som Sahih. Selv hvis vi antager, at denne fortælling ikke er en ærlig fejltagelse, er der ingen grund til at kassere alle de stærke, detaljerede og eksplicitte hadither, der harmonerer med hinanden og bekræfter, at Aishas alder var 9, da Muhammed tog hende med i seng. Den ovenfor anførte beretning kunne meget vel være en uskyldig smutter fra fortællerens side. Folk husker vigtige begivenheder bedre end dem, der er relativt ubetydelige. Datoerne for fødslen af Abu Bakrs børn var ikke vigtige emner for muslimer at registrere. Men detaljerne i Muhammeds liv og hans ægteskaber var vigtige. Som man kan læse i historien om Safiyahs bryllup, blev selv arten af den serverede mad registreret.

Apologeten:

Ifølge Ibn Hisham, historikeren, accepterede Aisha (ra) islam et godt stykke tid før Umar ibn Khattab (ra). Dette viser, at Aisha (ra) accepterede islam i det første år af islam. Hvis fortællingen om Aishas (ra) ægteskab i en alder af syv år holdes for sand, kan Aisha (ra) ikke være født i det første år af islam.

Svar:

Apologeten undlader at fremlægge referencer til de hadither, han citerer. Under alle omstændigheder er dette en fejl. For at forstå og acceptere en religion, skal man som minimum være intelligent nok til at træffe en sådan beslutning. Dette sker i en alder af omkring 15 år. Men lad os være generøse og sige, at alderen er omkring 12. Hvis Aisha accepterede islam i det første år af islam, må hun have været 26 år gammel, da Muhammed giftede sig med hende (12 + 14). Skal vi så tro, at Aisha i en alder af 26 plejede til at lege med dukker og at gynge?

Apologeten:

Tabari har også rapporteret, at på det tidspunkt, hvor Abu Bakr planlagde at migrere til Habshah (8 år før Hijra), tog han hen til Mut'am - med hvis søn Aisha (ra) var forlovet - og bad ham om at optage Aisha (ra) i sit hus som hans søns kone. Mut'am afviste dette, fordi Abu Bakr var konverteret til islam, og senere blev hans søn skilt fra Aisha (ra). Hvis Aisha (ra) var kun syv år gammel på tidspunktet for hendes ægteskab, kunne hun ikke have været født på det tidspunkt, hvor Abu Bakr besluttede at migrere til Habshah. På grundlag af denne rapport virker det kun rimeligt at antage, at Aisha (ra) ikke alene var blevet født 8 år før Hijra, men at hun også var en ung dame, helt klar til ægteskab.

Svar:

Det var en arabisk tradition at forlove en pige med en dreng, selv når pigen var nyfødt. Denne tradition er stadig levende i mange islamiske lande. Dette er ikke bevis på, at Aisha var voksen.

Apologeten:

Ifølge en fortælling, rapporteret af Ahmad ibn Hanbal, kom Khaulah (ra), efter Khadijas (ra) død, hen til Profeten (fvmh) for at råde ham til at gifte sig igen. Profeten (fvmh) spurgte hende hvilke valg, hun havde i tankerne. Khaulah sagde: "Du kan gifte dig med en jomfru (bikr) eller en kvinde, som allerede har været gift (thayyib)". Da profeten (fvmh) spurgte om, hvem jomfruen var, foreslog Khaulah Aishas (ra) navn. Alle, der kender det arabiske sprog, er klar over, at ordet "bikr" i det arabiske sprog ikke bruges om en umoden, ni år gammel pige. Det korrekte ord for en ung legesyg pige, er som tidligere nævnt "jariyah". "Bikr", på den anden side, bruges om en ugift dame, og naturligvis er en niårig ikke en "dame".

Svar:

Denne forklaring er helt forkert. Bikr betyder jomfru og er, ligesom i engelsk, ikke aldersspecifikt. Faktisk var Aisha Muhammeds anden kone (efter Khadija), men Muhammed fuldbyrdede ikke sit ægteskab med hende i tre år, fordi hun var for ung og Abu Bakr bad ham om at vente. Så giftede han sig med Sauda bint Zamah, som han mishandlede, fordi hun ikke var smuk.

Apologeten:

Ifølge Ibn Hajar var Fatima (ra) fem år ældre end Aisha (ra). Fatima (ra) er rapporteret at være blevet født, da Profeten (fvmh) var 35 år gammel. Så selv hvis denne oplysning tages for at være korrekt, kan Aisha (ra) på ingen måde have været mindre end 14 år gammel på tidspunktet for Hijra, og 15 eller 16 år gammel på tidspunktet for hendes ægteskab.

Svar:

Selvfølgelig kan denne oplysning ikke tages som korrekt. Hvis Aisha var fem år ældre end Fatima, og Fatima blev født, da profeten var 35 år gammel, så var Aisha kun 30 år yngre end Profeten. Så på tidspunktet for hendes ægteskab, da profeten var 54, må Aisha have været 24 år gammel. Dette er bestemt ikke rigtigt af de ovennævnte grunde, og det modsiger også den hadith, som apologeten citerede om alderen på Asma, Aishas søster, som ifølge denne hadith var 10 år ældre end Aisha og døde i 73 Hijra. I dette tilfælde må Asma, på tidspunktet for Hijra, have været 100 -73 = 27 år gammel, men ifølge denne hadith var hun 34 år gammel.

Forskellen mellem disse to hadither, citeret af den samme apologet, viser deres unøjagtighed. Det viser alt sammen, at tal ikke betød meget i disse tider. Det er mere sandsynligt, at folk tog fejl med hensyn til datoer, mens de bedre huskede begivenheder. Rapporterne om Aishas unge alder er i overensstemmelse med fortællingerne om hendes barndom, hvor hun leger med sit legetøj; hendes veninder skjuler sig, da Muhammed kommer ind i rummet; Profeten leger med hende; hun er uvidende om sex og hun blev "overrasket", da Muhammed kom til hende. Alle disse hadither bekræfter, at hun var en lille pige. De, der benægter kendsgerningerne og forsøger at bevise det modsatte, demonstrerer derved deres forlegenhed over deres Profets handlinger. Måske burde de roses for at have skrupler, og for at indse, at hvad han gjorde, var foragteligt, men vi kan ikke rose dem for deres intellektuelle ærlighed, for de har ingen.

Apologeten argumenterer:

Det påhviler alle dem, der mener, at ægteskab med en pige så ung som ni år var en accepteret norm i den arabiske kultur, at give mindst et par eksempler til at underbygge deres synspunkt. Jeg har endnu ikke været i stand til at finde en enkelt pålideligt eksempel i bøger om arabisk historie, hvor en pige, så ung som ni år gammel, blev givet væk til ægteskab. Medmindre sådanne eksempler kommer frem, har vi ingen rimelig grund til at tro, at det virkelig var en accepteret norm.

Svar:

Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Ikke alene er ægteskab med børn ikke en del af kulturen i nogen nation, men det er faktisk i strid med den menneskelige natur. Sunde voksne mænd finder ikke små børn seksuelt attraktive. Pointen er, at Muhammed ikke var sund. Han var en pædofil, en meget syg mand.

Hvordan han slap af sted med det? Han hævdede at være profet og kunne som sådan sætte sig over de dødeliges dom. Hvem vovede at sætte spørgsmålstegn ved Allah og hans sendebud? Han havde kontrol over liv og død for folkene i Medina.

Han handlede meget ligesom Jim Jones i hans Jonestown i Guyana, hvor han kunne ligge i med enhver kvinde, det behagede ham, og ligesom David Korsh i hans lejr, hvor han havde sex med enhver kvinde og selv med hans tilhængeres teenage-døtre samtidig med, at han forbød mændene at røre ved deres egne koner.

Folk, der bliver bytte for kulter, gør dumme ting. De dræber andre, ligesom tilhængerne af Charles Manson, Shoko Asahara og Muhammed, og dræber sig selv, ligesom tilhængernee af Jim Jones, David Koresh eller Heaven's Gate. Islam er en kult og Muhammed var en kultleder. Dette har jeg ført begrundet bevis for i min bog Understanding Muhammad.

Apologeten konkluderer:

"Efter min mening var det ikke en arabisk tradition at give piger væk til ægteskab, når de var så unge som ni eller ti år, og Profeten (fvmh) giftede sig heller ikke med Aisha (ra) i så ung en alder. Befolkningen i Arabien protesterede ikke mod dette ægteskab, fordi det aldrig fandt sted på den måde, det er blevet beskrevet."

Svar:

Det var måske ikke en tradition dengang, men eftersom Muhammed satte eksemplet, kan enhver pervers pædofil tage børn som brude med moralsk retfærdiggørelse og gyldighed. Og de uvidende forældre, der ofte er fattige, lader deres lille pige blive misbrugt, af grådighed efter penge.

   

Se misbruget:

   

For bare et par uger siden læste jeg i nyhederne, at en 9-årig pige i Iran søgte skilsmisse fra sin 15-årige mand efter 20 dages ægteskab, fordi han konstant slog hende. Da den unge mand blev udspurgt, sagde han: "Hun forsømmer sit huslige arbejde og leger med sine dukker hele tiden".
Hej! Jeg Ali Sina. Jeg blev født af muslimske forældre og forsvarede islam lidenskabeligt indtil 1994, hvor jeg læste Koranen. Efter at have overvundet det første chok og var holdt op med at benægte min egen intelligens, måtte jeg endelig indrømme, at dette er en satanisk religion, der har til formål at ødelægge menneskeheden. I 1998 startede jeg min Internet-kampagne for at stoppe islam. I 2001 startede jeg faithfreedom.org/, hvor tidligere muslimer og alle dem, der var bekymrede over truslen fra islam, fandt et sted at udtrykke deres synspunkter. Kilde: Alisina.org
Oversættelse: Bombadillo