Den gyldne regel og islam
Af Ali Sina
Oversættelse af: The Golden Rule and Islam
Kilde: faithfreedom.org
Udgivet på myIslam.dk: 15. marts 2015

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

I en lang debat jeg havde med en muslimsk "intellektuel", som skriver for forskellige islamiske magasiner, insisterede han på, at jeg kom med et bedre alternativ til islam. Han argumenterede: "At krybe udenom dette er ensbetydende med intellektuelt nederlag, som den mand, der bærer en maske, og kalder alle andre grimme, men hans såkaldte "bedre alternativ" holdes skjult bag masken, fordi det i virkeligheden er meget grotesk."

Jeg vidste, hvorfor han ønskede at vide besked om mit alternativ. Muslimer kan ikke forsvare islam, så de kan lide at bruge den logiske fejlslutning "tu quoque" eller "du også", og kun ved at finde fejl i deres modstanderes synspunkter, kan de få det bedre med deres egen religion.

Jeg fortalte ham, at jeg er humanist og udøver af Den Gyldne Regel - dette er mit alternativ. Men fordi jeg tror på Den Gyldne Regel og friheden til at tro, respekterer jeg andre folks ret til at tro på enhver religion, de vil. Jeg er ikke enig i præmisserne for nogen religion, men jeg har ingen ret til at fortælle folk, hvad de skal tro. Min kamp er ikke imod tro; den er imod had. Når jeg er imod islam er grunden ikke, at den er en religion, men at den er en politisk ideologi for imperialisme og dominans forklædt som religion.

Jeg fortalte ham, at jeg er en fritænker. Jeg tvivler, undersøger og prøver at finde sandheden ved at veje kendsgerningerne. Mit motto kan opsummeres i Buddhas ord: "Tvivl på alt, find dit eget lys." Det er ikke sådan, at jeg ser alle religioner som helt forkerte. Jeg ser sandhed og skønhed i mange religioner i forskellig grad. Den eneste religion, der er helt uden sandhed og skønhed, er islam. Jeg plukker de gode ting i alle religioner og filosofier, vælger det bedste og lader resten være. Jeg tror, at alle religioner er menneskeskabte, men det betyder ikke, at de er dårlige. Nogle dele af dem er meget gode. Selv om jeg ikke tror, de er guddommelig vejledning, så mener jeg, at man kan finde perler af visdom i mange af dem. Den eneste religion, der er uden perler, er islam. Andre religioner er menneskeskabte - det er derfor, de er en blandet pose af godt og ondt. Men islam er skabt af en psykopat. Den er ikke andet end bedrag. Dette er forskellen.

Til min overraskelse: Da denne muslim først havde erfaret, at jeg er en udøver af Den Gyldne Regel, satte han sit angreb ind mod Den Gyldne Regel og skrev i en "gendrivelse" med titlen "Den Gyldne Regel: Ali Sinas kult":

"Mr. Sina sagde, at han vil sætte Profeten Muhammed (fvmh) under anklage på basis af, at Profeten (fvmh) har overtrådt "Den Gyldne Regel". Som han siger, er islam i modstrid med "Den Gyldne Regel"; denne regel er hans "kriterium" og "målestok". Derfor er Mr. Sina nødt til at bevise berettigelsen af "Den Gyldne Regel", ellers er den blot en antagelse. I mangel på bevis, vil Mr. Sina overtræde sin første regel, som han tidligere erklærede: "han skal kunne bevise den antagelse eller trække den tilbage!"

Jeg vidste allerede, at islam er i strid med Den Gyldne Regel, og faktisk er det netop af den grund, jeg er imod den. Men jeg havde ikke forventet, at en muslim ville indrømme det og trodse dette universelle princip så åbent. Det forhold, at denne muslim kaldte Den Gyldne Regel for "Ali Sinas kult" får mig til at tro, at han aldrig havde hørt om dette basale menneskelige princip.

Muslimer er mestre i bedrag, og de stræber efter at skildre deres religion som summum bonum [det højeste gode] og deres profet som selve retfærdighedens forkæmper. Men denne muslim, var tåbeligt ærlig nok til at sige sandheden, og i stedet for at hævde, at islam er en fair og retfærdig religion, angreb han Den Gyldne Regel og kaldte den en "kult".

Jeg svarede, at jeg ikke behøvede at bevise legitimiteten af Den Gyldne Regel. Jeg tror ikke, jeg behøver at bevise, at dagen er lys og natten er mørk for en seende person; for en blind vil det ikke gøre nogen forskel. Den Gyldne Regel er et universelt princip, som er selvindlysende. Vi skal ikke måle legitimiteten af Den Gyldne Regel med, hvad Muhammed sagde, men snarere bestemme legitimiteten af hans påstande med Den Gyldne Regel som målestok.

Vi mennesker måler instinktivt ethvert rigtigt eller forkert med Den Gyldne Regels målestok. Den Gyldne Regel er hele menneskehedens fælles overbevisning og et selvindlysende princip. Essensen af Den Gyldne Regel er: "Gør mod andre som du ønsker, de skal gøre mod dig." Det er gennem dette princip, vi ved, at tyveri er dårligt, mord er dårligt, voldtægt er dårligt, snyd er dårligt, og at venlighed er godt, gavmildhed er godt, tilgivelse er godt osv.

Nogle kynikere siger, at Den Gyldne Regel er mangelfuld. En masochist for eksempel, der kan lide at blive mishandlet, vil ved anvendelsen af Den Gyldne Regel mishandle andre, der ikke kan lide det. Dette er naturligvis en misforståelse af Den Gyldne Regel. En langt mere præcis definition af Den Gyldne Regel er: Behandl andre med samme omtanke og respekt, som du ønsker selv at blive behandlet. Den betyder ikke, at man skal gøre nøjagtig det samme mod andre, som man ønsker, at de skal gøre mod en selv. Hvis du for eksempel godt kan lide jordnøddesmør, så betyder det ikke, at du skal give det til én, der er allergisk over for det; det kunne tage livet af ham. Det betyder ikke, at du skal tage din kone, som kan lide koncerter, med til en basketballkamp, fordi du selv kan lide basketball, eller at du skal invitere din hindu-ven til et grill-party, fordi du selv er kødelsker, når du ved, at han er vegetar.


Forskellige religioner og doktriner har udtrykt dette enkle princip på en række forskellige måder. Det følgende er en kort liste over dem i alfabetisk orden:

Bahai: "Vælg du for din næste, hvad du vælger for dig selv." Brev til Ulvens Søn

Brahmanisme: "Dette er pligtens sum: Gør ikke mod andre, hvad der ville give dig smerte, hvis det blev gjort mod dig selv." Mahabharata, 5:1517

Buddhisme: "... en tilstand, der ikke behager eller er dejlig for mig, hvordan kunne jeg påføre den en anden?" Samyutta Nikaya v. 353

"Skad ikke andre på måder, som du selv ville finde skadelig." Udanavarga 5:18

Kristendom: "Derfor: Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne." Matthæus 7:12

"Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem." Lukas 6:31

"... og gør ikke det, som I hader ...". Thomasevangeliet 6.

Kongfuzianisme: "Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, at de skal gøre mod dig." Analekter 15:23

"Ze-Gong spurgte: 'Er der ét ord, der kan tjene som princip for livsførelse?' Konfutse svarede: 'Det er ordet "xu" - gensidighed. Pålæg ikke andre, hvad du selv ikke ønsker.'" Læren om middelvejen 13,3

"Gør dit bedste for at behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet, og du vil finde, at dette er den korteste vej til godgørenhed." Mencius VII.A.4

Oldegyptisk: "Gør for én som kan gøre for dig, at du kan få ham til således at gøre." Historien om den veltalende bonde, 109 - 110. Originalen er dateret til mellem 1970 og 1640 f.Kr. og kan være den ældste version, der nogensinde er skrevet.

Hinduisme: "Man bør ikke opføre sig over for andre på en måde, der ville være ubehagelig for én selv." Mencius Vii.A.4

"Dette er summen af Dharma [pligt]: Gør intet mod andre, som ville forårsage dig smerte, hvis det blev gjort mod dig." Mahabharata 5:1517

Humanisme: "(5) Humanister anerkender menneskers indbyrdes afhængighed, behovet for gensidig respekt og hele menneskehedens slægtskab."

"Gør ikke ting, du ikke ønsker skal blive gjort mod dig." British Humanist Society.

Jainisme: "I lykke og lidelse, i glæde og sorg, bør vi betragte alle skabninger, som vi betragter vort eget selv." Herren Mahavira, 24. Tirthankara

"En mand bør vandre omkring og behandle alle skabninger, som han selv vil behandles." Sutrakritanga 1.11.33

Jødedom: "... du skal elske din næste som dig selv", 3. Mosebog 19:18

"Gør ikke mod dine medmennesker, hvad der er hadefuldt til dig. Dette er loven: Alt resten er kommentar." Talmud, Shabbat 31a.

"Gør ikke mod andre, hvad du selv hader." Tobit 4:15

Indfødt amerikansk spiritualitet: "Alle ting er vore slægtninge; hvad vi gør mod alt, gør vi mod os selv. Alt er virkelig Ét." Black Elk

Romersk hedensk religion: "Loven præget i ethvert menneskes hjerte er at elske samfundets medlemmer som sig selv."

Shinto: "Hjertet af personen foran dig er et spejl. Se dér din egen form."

Sikhisme: "Gør dig ikke til fjende med nogen, for Gud er inden i enhver." Guru Arjan Devji, 259

Taoisme: "Betragt din næstes gevinst som din egen gevinst, og din næstes tab som dit eget tab." Tai Shang Kan Ying Pien.

Wicca: "Så længe det ingen skade, gør hvad du vil" (dvs. gør hvad du vil, så længe det ikke skader nogen, inklusive dig selv). Ens vilje skal nøje gennemtænkes forud for handling. Dette princip kaldes wiccan rede

Yoruba: (Nigeria): "Den, der vil tage en spids pind for at pine en fugleunge, bør først prøve den på sig selv for at føle, hvor ondt det gør."

Zoroastrianisme: "Kun den natur er god, der afstår fra at gøre mod en anden, hvad der er ikke godt for den selv". Dadistan-i-dinik, 94:5

"Alt hvad der er ubehageligt for dig selv, skal du ikke gøre mod andre." Shayast-na-Shayast, 13:29

Flere filosoffer har også givet udtryk for det samme princip med andre ord:

Epiktet: "Hvad du selv vil undgå at lide, søg ikke at påtvinge det andre." (Ca. 100 e.Kr.)

Platon: "Måtte jeg gøre mod andre, som jeg ønsker, at de ville gøre mod mig" (Grækenland, 4. århundrede f.Kr.)

Sokrates: "Gør ikke mod andre, hvad der ville gøre dig vred, hvis andre gjorde det mod dig." (Grækenland, 5. århundrede f.Kr.)

Seneca: "Behandl dine underordnede, som du ønsker at blive behandlet af dine overordnede," Brev 47:11 (Rom; 1. århundrede e.Kr.)

(kilde: http://www.religioustolerance.org/reciproc.htm)


Undtagelser:

Der er dog undtagelser. Nogle trossystemer overholder ikke dette universelle princip.

Satanisme: Anton Szandor LaVey, grundlægger af Satans Kirke, skrev to hovedlister med regler, der opsummerer hans forventede opførsel af medlemmer. Nummer 4 og 5 af de ni sataniske erklæringer er:

"4. Satan repræsenterer mildhed over for dem der fortjener det, ikke kærlighed spildt på uværdige!"

"5. Satan repræsenterer hævn, ikke at vende den anden kind til." [A. S. LaVey: Satans Bibel, 2005, s. 33]

De Ni Sataniske Synder: "3. Solipsisme - kan være meget farlig for satanister. Projektering af dine reaktioner, fornemmelser og følelser på en person, der formentlig er langt mindre afstemt end du er. Det er den fejl at forvente af folk, at de vil vise dig den samme hensynsfuldhed, høflighed og respekt, som du naturligt giver dem. Det vil de ikke. I stedet skal Satanister stræbe efter at praktisere udsagnet: "Gør mod andre, som de gør mod dig." Det er et arbejde for de fleste af os og kræver konstant årvågenhed, for at du ikke glider ind i en behagelig illusion om, at alle er som dig ..."

The Creativity Movement: "Hvad der er godt for den hvide race er den højeste dyd; hvad der er dårligt for den hvide race er den dybeste synd."

Deres religion er primært baseret på kærlighed til den hvide race og had til alle andre, som de kalder for medlemmer af "mudderracer". Deres tro er stærkt anti-kristen. Denne gruppe blev tidligere kaldt "World Church of the Creator"® (W.C.O.T.C.), indtil den tabte en sag om varemærkekrænkelse.

Islam: Ligesom satanisme og The Creativity Movement, overholder islam ikke Den Gyldne Regel. Det nærmeste islam kommer til dette princip er en hadith, der lyder:

"Ingen af jer tror [i sandhed], før han ønsker for sin bror, hvad han ønsker for sig selv." [Nummer 13 af Imam "Al-Nawawi's Forty Hadiths."]

Den samme hadith er fortalt af Bukhari 1.2.12:

"Profeten sagde: 'Ingen af jer vil have tro, før han ønsker for sin (muslimske) bror, hvad han kan lide for sig selv.'"

Dette broderskab omfatter dog ikke alle. Koranen (9:23) erklærer, at de troende ikke skal tage deres fædre og brødre til venner og beskyttere (awlia), hvis disse elsker vantro mere end islam. Faktisk er der mange vers, der fortæller muslimerne, at de skal dræbe de vantro og være barske over for dem. Et klart eksempel på, at islam ikke er baseret på Den Gyldne Regel er vers 48:29, som lyder: "Muhammad er Allahs udsending, og de, der er med ham, er strenge over for de vantro, men barmhjertige mod hinanden. ..."

Dette er den perfekte definition af fascisme. Der er mange andre vers, der viser, at broderskabet i islam ikke er universelt. Resten af menneskeheden har ingen rettigheder og bør ikke behandles på samme måde, som muslimer skal behandles. Hele Koranen er en krænkelse af Den Gyldne Regel. Koranen befaler muslimer at dræbe de vantro, hvor de møder dem (2:191), ikke at tage dem til venner (3:28), at bekæmpe dem og være skånselsløse mod dem (9:123) og at hugge hovederne af dem (47:4).

Ifølge muslimer er det ikke Den Gyldne Regel, der definerer det gode og onde, men derimod Muhammed. De tror, at hvad der er godt for islam er den højeste dyd, og hvad er dårligt for islam er den dybeste synd. Således er alle kulters etos. Fra Shoko Asaharas Aum Shinrikyo til Jim Jones' Folkets Tempel; fra Sun Myung Moons Unification Chruch til David Koresh's Branch Davidian, er det gennemgående tema i dem alle, at kultens interesser overskygger den menneskelige opfattelse af rigtigt og forkert, og at alt er tilladt, herunder løgn og endda mord, for at fremme kultens interesser, der betragtes som det ultimative gode. Målet anses for at være så ophøjet, at det helliger ethvert middel. Dette er også fascismes idé, hvor forherligelsen af staten og den totale underordning af individet håndhæves. I fascismen, er "staten (...) defineret som en organisk helhed, i hvilken individer skal absorberes til deres eget og statens bedste. Denne 'totale stat' er absolut i sine metoder og ubegrænset af lov i sin kontrol og styring af sine borgere." [The Columbia Encyclopedia, 6. udgave, 2001]

Muslimer betragter sig selv som det "retledte folk" og alle andre som vantro og brændsel for helvedes ild. Deres ejendom, deres liv og selv deres koner er halal for muslimer. Bogens Folk kan købe sig sikkerhed ved at betale muslimer en beskyttelsesafgift kaldet jizya, men hvis de stopper betalingen, vil de også blive bekæmpet og tilintetgjort.

Ligesom satanister og neo-nazistiske skinheads, troede Muhammed ikke på Den Gyldne Regel. Han pålagde sine tilhængere at lyve for deres ofre, så de kunne vinde deres tillid, og derefter, når ofrene havde sænket deres parader, dræbe dem. Han sendte en af sine disciple til mekkanerne og banu Qurayza og bad ham om at lyve for begge grupper og bedrage dem. Så tilføjede han: "Krig er et spil af bedrag." Vil en mand, der var i stand til at lyve, snigmyrde sine modstandere, massakrere sine krigsfanger og anstifte oprør for at fremme sine ondsindede planer, ikke også kunne lyve om at være en Guds profet? Når det først er fastslået, at han brød Den Gyldne Regel, samt løj og opfordrede til løgn ved flere lejligheder, hvorfor skal vi så tro ham, når han hævder at være Guds udsending?

Muhammed overfaldt og plyndrede uskyldige civile uden varsel, slagtede mændene og tog kvinder og børn som slaver, hvorefter han tillod sine mænd at voldtage kvinderne. Hvad vil muslimer sige til at blive behandlet på den måde? Hvad Muhammed gjorde, var imod Den Gyldne Regel. Men muslimer har ingen respekt for Den Gyldne Regel. De sætter spørgsmålstegn ved legitimiteten af dette universelt anerkendte princip. De mener, at det var okay for Muhammed at dræbe ikke-muslimer, voldtage deres hustruer og slavebinde deres børn, men at det ikke er okay for ikke-muslimer at gøre det samme mod muslimer. Hvis dette ikke er en satanisk religion, på hvilken måde adskiller den sig så? Muslimer bør fortælle os, hvilke kriterier de bruger til at fastslå, at Muhammed var en Guds udsending.

I en af mine debatter med en leder af den islamiske sekt, Submitters [De Underkastede], citerede jeg nogle vers fra Koranen og byttede om på ordene "muslimer" og "ikke-muslimer". Dette er, hvad vi fik:

"... Jeg vil sætte en skræk i livet på muslimerne. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!" (8:12)
Ikke-muslimer skal ikke tage sig muslimer til venner i stedet for ikke-muslimer; ... (3:28)
Anspor ikke-muslimerne til at kæmpe [mod muslimerne]! (8:65)
Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe muslimerne, hvor som helst I finder dem! (9:5)
Kæmp mod muslimerne! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, ... (9:14)
I, ikke-muslimer! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker islam ... (9:23)
I, ikke-muslimer! Muslimer er urene. (9:28)
I, ikke-muslimer! Bekæmp de muslimer, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! (9:123)
Når I møder muslimerne, så giv dem hug over halsen! (og meget mere i 47:4)

Den herre, jeg diskuterede med, blev rasende. Han kaldte mig "teo-fascist" og skrev: "Hans [Ali Sinas] undermenneskelige bemærkning var den sidste og giftige dråbe, der fyldte hans bæger af had og bigotteri. Han er ikke en person, man kan argumentere fornuftigt med, fordi hans sind er fyldt med giftigt had og hans mave er tørstig efter frisk blod ..." Hele dette verbale overfald fordi jeg citerede vers fra Koranen og byttede om på "muslimer" og "ikke-muslimer"! Muslimer ser ikke noget forkert i Koranen, men de kan ikke lide at tingene vendes om. Islam er tydeligvist ikke i overensstemmelse med Den Gyldne Regel.

En af de højeste sunni-muslimske autoriteter, sheik Fawzi Zafzaf, formand for Komiteen for Tværreligiøs Dialog på Al-Azhar Universitet i Cairo, sagde, at hans udvalg havde sendt en anmodning til paven i februar 2005, der kræver en "officiel undskyldning for de kristne korstog mod den muslimske verden", rapporterede Marokko Times.

Kravet fremkom som følge af pave Johannes Paul II's undskyldning til det jødiske folk og hans besøg i Syrien og Egypten for et par år siden. Zafzaf sagde: "Al-Azhar beder kun om en lignende behandling."

Muslimer kan ikke se bjælken i deres egne øjne, men kan let se splinten i andres øjne. Korstogene indledtes for 900 år siden (1095 e.Kr.) [og afsluttedes for ca. 700 år siden, o.a.]. Hvad med muslimernes forbrydelser her og nu? Har denne højtstående sunni-gejstlige undskyldt for 9/11, for massakren i Madrid, for det forfærdelige drab på børn i Beslan eller for nogle af de andre forbrydelser begået af hans jihad-brødre? Hvad med invasionen af Europa og besættelsen af Spanien? Hvor er den muslimske undskyldning?

Vesten har intet at undskylde for over for muslimer. Thomas F. Madden, lektor og leder af Institut for Historie ved Saint Louis Universitet og forfatter til A Concise History of the Crusades, siger, at korstogene "på alle måder var en defensiv krig".

"De var Vestens forsinkede reaktion på den muslimske erobring af hele to tredjedele af den kristne verden.," skrev han i en klumme i National Review [dansk oversættelse: Korstogspropaganda]. "Mens araberne fra det 7. til det 10. århundrede havde travlt med at vinde et overdådigt og sofistikeret imperium, måtte Europa forsvare sig mod udefrakommende angribere, og derefter grave sig ud af det rod, disse havde efterladt. Først i det 11. århundrede var europæerne i stand til at lægge videre mærke til Østen."

Ifølge Madden, var begivenheden, der førte til korstogene, den tyrkiske erobring af det meste af det kristne Lilleasien, det moderne Tyrkiet.

"Den kristne kejser i Konstantinopel, konfronteret med tabet af halvdelen af sit imperium, appellerede om hjælp til de rå, men kraftfulde europæere. Han fik den. Mere end han ønskede, faktisk", skrev Madden.

WorldNetDaily.com rapporterede:

"Over de sidste mange år, har udtalelser fra Al-Azhar skabt en del polemik.
I 2003 udtalte Al-Azhars stor-sheik, Muhammad Sayyid Tantawi, at selvmordsbombere skal betragtes som "martyrer" under islamisk lov.
I december 2002 erklærede Den Islamiske Komité på Al-Azhar erhvervelsen af atomvåben som en religiøs pligt for islamiske stater.
Et medlem af panelet, sheik Ala A-Shanawi, sagde: "Den islamiske nation er nødt til at erkende fjenden, og at forberede sig i overensstemmelse hermed."
Som svar på et spørgsmål han fik, skrev A-Shanawi: "Allahs budbringer [Muhammed] ville have forberedt sig med alle de mulige ressourcer, for at kunne tage sig af fjenden. Hvis den islamiske nation derfor ikke er udstyret med det nødvendige våbenarsenal, vil den blive tvunget til at lide under følgerne, og vil blive dadlet for forsømmelse."
Sheiken fortsatte: "Alle islamiske nationer er forpligtet til at komme i besiddelse af nukleare våben, som giver nationen den største respekt. Vi ser, hvor langt bagud vores nation er, som et resultat af ikke at være forberedt så godt som den burde være, mens fjenden har udstyret sig selv med de bedste våben, der findes, og som den vil bruge til at skade og ødelægge muslimer."

I betragtning af muslimernes historie og hele indstilling, er dette at kræve en officiel undskyldning af paven for korstogene en oprørende urimelighed. Selvom muslimer ikke anerkender Den Gyldne Regel og kalder den en kult, skal de tvinges til at overholde den. Korsfarerne overskred deres mandat og handlede med brutalitet. Men det var som reaktion på muslimernes handlinger og deres vildskab. Hvorfor ikke nævne muslimers barbari i Iran, Byzans, Egypten eller Indien? I Indien alene blev over 80 millioner mennesker massakreret af den muslimske plyndrende hær. Det er flere end der blev dræbt under 1. og 2. Verdenskrig tilsammen. Overalt hvor muslimerne nåede frem, begik de frygtelige handlinger af barbari. De plyndrede og voldtog og slagtede uskyldige mennesker. Araberne var de første ofre for islam. Alle ofre for islam - når de først er konverteret - bliver voldsmænd, mister deres menneskelighed og gør de mest forfærdelige ting mod andre.

I stedet for at undskylde for korstogene, må vi takke korsfarerne for at have svækket islam og reddet Europa og verden. Hvis det var lykkedes islam at erobre Europa, ville oplysningstiden ikke have fundet sted, og den menneskelige civilisation ville ikke være gået frem, som den gjorde.

Faktisk var en oplysningstid ved at bryde igennem med Avicenna, Zakariya Razi [Rhazes], Khayyam og mange andre lysende skikkelser i Persien for tusind år siden. Den blev kvalt i fødslen af fanatiske muslimer som Al Ghazali og Rumi som hævdede, at fornuft må underkastes åbenbaring. Fem hundrede år senere, startede værker af Avicenna renæssancen i Europa. Videnskaben er sat fem hundrede år tilbage takket være islam. Forestil dig hvor vi ville være i dag, hvis renæssancen havde fået lov til at ske for tusind år siden. Havde islam overtaget Europa, ville vi endnu leve i den mørke middelalder.

Med undtagelse af islam, satanisme og fascisme overholder alle religioner og sociale filosofier Den Gyldne Regel. Den Gyldne Regel er det indre kompas, som fornuftige mennesker bruger til at skelne mellem rigtigt og forkert. Dens anvendelse er meget enkel. Jeg kan ikke lide at blive slået ihjel, så jeg må ikke slå ihjel. Jeg kan ikke lide at blive bestjålet, så jeg må ikke stjæle. Jeg kan ikke lide at blive løjet for, så jeg må ikke lyve. Jeg kan ikke lide at få min kone eller datter voldtaget, så jeg må ikke voldtage en andens kone eller datter, etc. Den Gyldne Regel er et sikkert kompas. Faktisk er det så ufejlbarligt, at religioner bliver overflødige. Folk uden religion kan følge denne regel og finde vej usvigeligt sikkert. Jesus sagde: "Lad den af jer, der er uden synd, kaste den første sten". Dette er alt, hvad vi behøver for at være gode mennesker.

Fordi islam ikke følger Den Gyldne Regel, tiltrækker den voldelige mennesker. Et eksempel er Amir Timur-i-lang, også kendt som Tamerlane eller Timur Lenk (1336-1405). Han var en hensynsløs mand, der blev kejser gennem bandituvæsen. I en selvbiografisk memoir, The History of My Expedition against Hindustan, skrev han:

"Mit primære formål med at komme til Hindustan (Indien) og at gennemgå alle disse besværligheder og prøvelser har været at opnå to ting. Den første var at føre krig mod de vantro, islams fjender; og gennem denne religiøse krigsførelse at erhverve visse fordringer om belønning i det kommende liv. Den anden var et verdsligt formål; at islams hær kunne vinde noget ved at plyndre de vantros rigdom og værdier: Plyndring i krig er lige så lovlig som deres mødres mælk for muslimer, der fører krig for deres tro, og fortæringen af det, der er lovligt, er et middel til nåde."

Hele islams historie er baseret på vold og terror. De muslimer, der følger Koranen, tror, at de har ret til ikke-muslimers rigdom og selv deres kvinder. De er blottet for samvittighed, fordi islam har skilt dem fra Den Gyldne Regel.

At regne islam med blandt andre religioner, er en alvorlig fejl. Islam er beslægtet med satanisme og fascisme og ikke med nogen religion. Det er intellektuelt uærligt at give islam status af religion. Alle religioner uden undtagelse er baseret på Den Gyldne Regel. Islam er ikke. Og der er muslimer, der vil fortælle dig netop det.
Hej! Jeg Ali Sina. Jeg blev født af muslimske forældre og forsvarede islam lidenskabeligt indtil 1994, hvor jeg læste Koranen. Efter at have overvundet det første chok og var holdt op med at benægte min egen intelligens, måtte jeg endelig indrømme, at dette er en satanisk religion, der har til formål at ødelægge menneskeheden. I 1998 startede jeg min Internet-kampagne for at stoppe islam. I 2001 startede jeg faithfreedom.org/, hvor tidligere muslimer og alle dem, der var bekymrede over truslen fra islam, fandt et sted at udtrykke deres synspunkter. Kilde: Alisina.org
Oversættelse: Bombadillo