Aisha, Muhammeds barnehustru
Af Ali Sina
Oversættelse af: Aisha, the Child Wife of Muhammad
Kilde: faithfreedom.org
Udgivet på myIslam.dk : 8. januar 2012

Tanken om en gammel mand, der bliver vakt af et barn, er en af de mest foruroligende tanker. Den får os til at krybe sammen, fordi den minder os om pædofili og de mest foragtelige mennesker. Det er svært at acceptere, at Den Hellige Profet blev gift med Aisha da hun var 6 år gammel, og fuldbyrdede sit ægteskab med hende, da hun var 9. Han var da 54 år gammel.

Sahih Muslim Bog 008, Nummer 3310:
Aisha (må Allah være tilfreds med hende) fortalte:
Allahs Apostel (må fred være med ham) blev gift med mig, da jeg var seks år gammel, og jeg blev optaget i hans hus, da jeg var ni år gammel.
Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nummer 64
Aisha fortalte:
at Profeten giftede sig med hende, da hun var seks år gammel og han fuldbyrdede sit ægteskab, da hun var ni år gammel, og hun blev hos ham i ni år (dvs. indtil hans død).
Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nummer 65
Aisha fortalte:
at Profeten giftede sig med hende, da hun var seks år gammel og han fuldbyrdede sit ægteskab, da hun var ni år gammel. Hisham sagde: Jeg har fået oplyst, at Aisha blev hos Profeten i ni år (dvs. indtil hans død).
Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nummer 88
Ursa fortalte:
Profeten skrev (ægtepagten) med Aisha, da hun var seks år gammel og fuldbyrdede sit ægteskab med hende, da hun var ni år gammel, og hun blev hos ham i ni år (dvs. indtil hans død).

Nogle muslimer hævder, at det var Abu Bakr, der kontaktede Muhammad og bad ham om at gifte sig med hans datter. Dette er naturligvis ikke sandt, og her er beviset.

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nummer 18
Ursa fortalte:
Profeten bad Abu Bakr om Aishas hånd for ægteskab. Abu Bakr sagde "Men jeg er din bror." Profeten sagde: "Du er min bror i Allahs religion og Hans Bog, men hun (Aisha) er lovlig for mig at gifte mig med."

Araberne var et primitivt folkefærd med få regler at overholde. Men de havde visse etiske regler, som de samvittighedsfuldt fulgte. Selv om de, for eksempel, kæmpede hele året rundt, så indstillede de fjendtlighederne i visse hellige måneder af året. De opfattede også Mekka som en hellig by og førte ikke krig mod den. En adoptivsøns kone blev anset for at være en svigerdatter, og de ville ikke gifte sig med hende. Det var også almindeligt, at nære venner indgik en pagt om broderskab og betragtede hinanden som sande brødre. Profeten lod hånt om alle disse regler, når som helst de stod mellem ham og hans interesser eller luner.

Abu Bakr og Muhammed havde højtideligt lovet hinanden at være brødre. Så efter deres sædvane skulle Aisha være som en niece til Den Hellige Profet. Men det afholdt ham ikke fra at bede om hendes hånd, ikke engang selvom hun kun var seks år gammel.

Men denne moralrelativistiske profet brugte den samme undskyldning til at afvise en kvinde, han ikke kunne lide.

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nummer 37
Ibn Abbas fortalte:
Det blev sagt til Profeten: "Vil du ikke gifte dig med Hamzas datter?" Han sagde: "Hun er min plejeniece (brors datter)."

Hamza og Abu Bakr var begge Muhammeds plejebrødre. Men Aisha må have været alt for smuk til, at Profeten kunne overholde de etiske regler og sædvanen.

I den følgende hadith betroede han Aisha, at han havde drømt om hende, før han bad hendes far om hende.

Sahih Bukhari Bind 9, Bog 87, Nummer 140
Aisha fortalte:
Allahs Apostel sagde til mig: "Du blev vist for mig to gange (i min drøm), før jeg blev gift med dig. Jeg så en engel bære dig i et stykke silkeklæde, og jeg sagde til ham: ’Tag klædet af (hende),’ og se, det var dig. Jeg sagde (til mig selv): 'Hvis dette er fra Allah, så må det ske.’ (…).”

Hvorvidt Muhammed faktisk havde sådan drøm, eller om han bare sagde det for at tækkes Aisha er ikke sagen. Det afgørende her er, at det indikerer, at Aisha var et spædbarn, der blev ”båret” af en engel, da profeten drømte om hende.

Der er talrige hadither, som eksplicit afslører Aishas alder på tidspunktet for hendes ægteskab. Her er nogle af dem.

Sahih Bukhari Bind 5, Bog 58, Nummer 236
Hishams far fortalte:
Khadija døde tre år før Profeten tog af sted til Medina. Han opholdt sig dér i to år eller deromkring, og så giftede han sig med Aisha, da hun var en pige på seks år, og han fuldbyrdede dette ægteskabet, da hun var ni år gammel.
Sahih Bukhari Bind 5, Bog 58, Nummer 234
Aisha fortalte:
Profeten forlovede sig med mig, da jeg var en pige på seks (år). Vi tog til Medina og opholdt os i Bani-al-Harith bin Khazrajs hjem. Så blev jeg syg og mit hår faldt af. Senere voksede mit hår (igen) og min mor, Um Ruman, kom hen til mig, mens jeg legede i en gynge med nogle af mine veninder. Hun kaldte på mig, og jeg gik hen til hende uden at vide, hvad hun ville med mig. Hun tog mig i hånden og stillede mig i døren til huset. Jeg var stakåndet på det tidspunkt, og da min vejrtrækning var blevet normal, tog hun noget vand og gned mig i ansigtet og på hovedet med det. Hun tog mig ind i huset. Der i huset så jeg nogle Ansar-kvinder, der sagde: "De bedste ønsker og Allahs velsignelse og et held og lykke." Så overlod hun mig til dem, og de forberedte mig (til ægteskab). Allahs Apostel kom uventet til mig om formiddagen, og min mor afleverede mig til ham, og dengang var jeg en pige på ni år.

Og i en anden hadith læser vi:

Sunan Abu-Dawud Bog 41, Nummer 4915, også Nummer 4916 og Nummer 4917
Aisha, Ummul Muminin, fortalte:
Allahs Apostel (fred være med ham) giftede sig med mig, da jeg var syv eller seks. Da vi kom til Medina, kom der nogle kvinder. Ifølge Bishrs version: Umm Ruman kom hen til mig, mens jeg gyngede. De tog mig, gjorde mig parat og pyntede mig. Derefter blev jeg bragt hen til Allahs Apostel (fred være med ham), og han indledte sit samliv med mig, da jeg var ni. Hun standsede mig i døren, og jeg brast i latter.

I ovenstående hadith læser vi, at Aisha gyngede. Dette er en leg for små piger og ikke for voksne mennesker. Den følgende hadith er særlig interessant, fordi den viser, at Aisha var så lille, at hun ikke var klar over, hvad der foregik, da Den Hellige Profet ”overraskede” hende ved at gå hen til hende.

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nummer 90
Aisha fortalte:
Da Profeten giftede sig med mig, kom min mor til mig og fik mig ind i huset (tilhørende Profeten) og intet overraskede mig, undtagen da Allahs Apostel kom til mig om formiddagen.

Må have været noget af en overraskelse! Men det følgende er også interessant, fordi det viser, at hun bare var et barn, der legede med dukker. Vær opmærksom på, hvad fortolkeren skrev i parenteserne. (Hun var en lille pige, der endnu ikke havde nået puberteten)

Sahih Bukhari Bind 8, Bog 73, Nummer 151
Aisha fortalte:
Jeg plejede at lege med dukker i nærværelse af Profeten, og mine veninder plejede også at lege med mig. Når Allahs Apostel plejede at komme ind i (min bolig), plejede de at skjule sig, men Profeten opfordrede dem til at komme frem og lege med mig. (Leg med dukker og lignende afbildninger er forbudt, men det var tilladt for Aisha på det tidspunkt, fordi hun var en lille pige, der endnu ikke have nået puberteten.) (Fateh-al-Bari side 143, bd. 13)
Sahih Muslim Bog 008, Nummer 3311:
Aisha (må Allah være tilfreds med hende) fortalte,
at Allahs Apostel (må fred være med ham) giftede sig med hende, da hun var syv år gammel, og at hun blev ført til hans hus som brud, da hun var ni, og at hendes dukker var med hende; og da han (Den Hellige Profet) døde, var hun atten år gammel.

Den Hellige Profet døde, da han var 63. Så han må have giftet sig Aisha, da han var 51 og gået hen til hende, da han var 54.

Sahih Bukhari Bind 8, Bog 73, Nummer 33
Aisha fortalte:
Jeg har aldrig følt mig så jaloux på en kvinde, som jeg gjorde på Khadija, selvom hun var død tre år før Profeten giftede sig med mig, og det var fordi, jeg hørte ham nævne hende for ofte, og fordi hans Herre havde befalet ham at give hende det glædelige budskab, at hun ville have et palads i Paradis, lavet af Qasab, og fordi han plejede til at slagte et får og fordele dets kød blandt hendes venner.

Khadija døde i december 619. Det er to år før hijra. På det tidspunkt var Profeten 51 år gammel. Så det samme år, som Khadija døde, giftede Profeten sig med Aisha og tog hende til sit hjem 3 år senere, dvs. et år efter hijra. Men mens hun voksede op, giftede han sig med Umm Salama.

I en anden del hævder Aisha, at hendes forældre, så længe hun kunne huske, altid var muslimer.

Sahih Bukhari Bind 5, Bog 58, Nummer 245
Aisha fortalte:
(Profetens hustru) Jeg har aldrig kunnet huske, at mine forældre troede på nogen anden religion end den sande religion (dvs. islam), (…)

Hvis Aisha var ældre dvs. 16 eller 18, som nogle muslimer hævder, ville hun have kunnet huske sine forældres religion, før de blev muslimer.

Nu kan nogen stadig hævde, at alle disse hadither er løgne. Folk er frie til at sige, hvad de vil. Men sandheden er klar som solen for dem, der har øjne at se med.

Intet menneske ved sine fulde fem vil blive vakt af et 9-årigt barn. Anstændige mennesker krymper sig ved tanken om denne skændige handling. Men nogle muslimer benægter dem. Spørgsmålet er, hvorfor så mange tilhængere af Muhammed skulle fabrikere så mange falske hadither om Aishas alder, hadither, der tilfældigvis bekræfter hinanden?

Jeg kan fortælle dig, hvorfor folk tilskriver deres profet falske mirakler. Babister tror, at Bab begyndte at prise Gud i samme øjeblik, han blev født. Der er en tilsvarende hadith om Muhammed også. Kristne tror, Kristi fødsel var mirakuløs og jøderne tror, at Moses åbnede en tør korridor gennem det Røde Hav. Troende elsker at høre disse historier. De bekræfter deres tro. I haditherne er Muhammed tilskrevet mange absurde mirakler, på trods af det faktum, at han nægtede at være i stand til at udføre nogen. Men hvorfor skulle noget menneske fabrikere en løgn om Aishas alder, der fremstiller hans Profet som pædofil?
Hej! Jeg Ali Sina. Jeg blev født af muslimske forældre og forsvarede islam lidenskabeligt indtil 1994, hvor jeg læste Koranen. Efter at have overvundet det første chok og var holdt op med at benægte min egen intelligens, måtte jeg endelig indrømme, at dette er en satanisk religion, der har til formål at ødelægge menneskeheden. I 1998 startede jeg min Internet-kampagne for at stoppe islam. I 2001 startede jeg faithfreedom.org/, hvor tidligere muslimer og alle dem, der var bekymrede over truslen fra islam, fandt et sted at udtrykke deres synspunkter. Kilde: Alisina.org
Oversættelse: Bombadillo