Æresdrab
Af Ali Sina
Ali Sina besvarer spørgsmål om æresdrab og islam

Oversættelse af: Honor Killing
Kilde: FaithFreedom.org
Udgivet på myIslam.dk : 26. september 2012

Mr. Sina
Min kollega og jeg håber, at du kan gøre det klart for os, præcis hvor i islam æresdrab passer ind. Er det en arabisk kulturel ting, eller er det omfattet af hustruvold osv.?
Tak,
Bob Richman

Kære Bob

Æresdrab er hverken omtalt i Koranen eller nævnt i nogen hadith. Det er imidlertid det naturlige resultat af den islamiske etos af kvindehad.

Kvinder i islam betragtes som kilder til skam. Muhammed sagde, at de er awrah, hvilket kan oversættes med "genstand for skam".

"Ali berettede, at Profeten sagde: 'Kvinder har ti (awrah). Når hun bliver gift, dækker ægtemanden én, og når hun dør, dækker graven de ti.'" [1]

Hvad er awrah? Encyclopedia of Islam definerer awrah som pudendum, der er de ydre kønsorganer, især de kvindelige. Pudendum stammer fra det latinske pudor, hvilket betyder skamfølelse og beskedenhed. Så awrah betyder en genstand for skam, der skal tildækkes. [2]

Ifølge den nedenstående hadith, har kvinder ikke alene ti awrah, men kvinden selv opfattes som awrah:

"Kvinden er awrah. Når hun går udenfor (huset), byder djævelen hende velkommen." [3]

Hvis en kvinde mister sin awrah, for eksempel gennem voldtægt, bliver hun genstand for skam for sin familie, og den eneste måde, hvorpå denne skam kan fjernes og æren genoprettes, er at fjerne denne tilsmudsede kvinde.

Så du kan sige, at æresdrab er noget kulturelt, men det er en kultur, der er dybt forankret i islamisk tankegang og stammer fra den. Det praktiseres i alle islamiske lande. Jo mere religiøst et land er, jo mere udbredt er æresdrab.

Kvinder får at vide: "Bliv i jeres huse! I må ikke stadse jer ud ..." Koranen 33:33

En kvinde, der overskrider disse ordrer, bliver en kilde til skam for sin familie. Hun vil ikke være giftefærdig, hun og hendes familie bliver genstand for sladder fra alle sider. Hele familien kan tabe prestige. Ingen vil give en datter som hustru til denne piges brødre, og ingen vil gifte sig med hendes søstre. Familien og endda den udvidede familie bliver bagtalt og udstødt. Dette kan kun ophøre, hvis familien renser sig for denne plet med blod. Den således besudlede kvinde må ofres, også selvom hun er et offer for voldtægt.

Men du behøver ikke at blive voldtaget for at blive en blottet awrah og bringe skam over din familie. Hvis du ikke adlyder din far, som har samtykket i, at du gifter dig med en bestemt person, så vanærer du ham. Hvis du flygter fra dit hjem uanset af hvilken grund, herunder misbrug, har du bragt skam over din familie og du kan blive forfulgt af dine egne brødre eller endda af din mor og blive dræbt. Hvis du afviser en frier, kan hans stolthed blive såret og han kan føle sig drevet til at kaste syre i dit ansigt for at hævne sig og genoprette sin ære.

Hvis du er en kvinde, er du nødt til at huske, at du bragte skam og skændsel over din far og alle andre i din familie den dag, du blev født, og at du skal tildække denne skam. Du er awrah, en pudendum, noget at skamme sig over, noget at skjule. Når du optages i din mands hus, kan dine forældre ånde lettet op. Men fra da af bliver du din mands awrah. Kun graven vil tildække al den skam, du har bragt ind i denne verden. Men så længe du er i live, er det din religiøse pligt at være beskeden og tildække denne skam og ikke vanære dine qayyuum (mandlige værger). Dine mandlige slægtninge, (far, brødre, mand, sønner og endda onkler) er dine qayyuum og du er deres awrah. Hvis du stadser dig ud, bliver æren af alle disse "ærværdige" mandlige slægtninge skændet og de har alle ret til at begrave dig for at genoprette deres ære.

Muslimske mænd har meget lavt selvværd, men de kompenserer for deres egentlige selvs ringe styrke ved at puste deres ego op. Hvis du er en kvinde i slægt med dem, føler de, at de ejer dig. Alt hvad du gør, påvirker deres gigantiske ego. De er dominerende og føler sig vanæret, hvis du stadser dig ud. Og selvfølgelig - hvis du er defloreret, har mistet din dyd, er det en hån mod deres enorme stolthed. Skaderne er uoprettelige, og den eneste måde denne stolthed kan genoprettes på, er ved at skaffe dig af vejen.

Æresdrab er teoretisk i strid med loven i alle islamiske lande, men generelt er dommene milde. Ofte er de på et års fængsel eller kun nogle få måneder. Dommerne er meget "forstående" og sympatiserer med morderne, der også sørger over tabet af deres kære. Dommerne selv ville sandsynligvis gøre det samme i en lignende situation. Alle er enige om, at dette er en meget uheldig situation, der ikke har nogen anden løsning end at tage livet af den stakkels pige. Ofte knuger brødrene og forældrene deres offers livløse krop ind til sig og græder bitterligt efter at have stukket hende til døde eller stranguleret hende. De lytter ikke til hendes tiggen og tryglen om at skåne hendes liv, men sikkert - de græder voldsomt over hende, efter at de har slået hende ihjel.

På den lyse side - hvis du overlever alt dette, bliver optaget i din mands hus og bringer ham sønner, har du dit på det tørre. Fra da af og i forhold til antallet af sønner, du har bragt til verden, får du prestige og respekt. Måske er du til den tid en midaldrende kvinde, dine sønner er stærke og din mand magtesløs og gammel; så kan du tillade dig at slå ham i hovedet og fornærme ham af dit hjertes lyst. Men du skal have dine sønner på din side til at bakke dig op hele tiden. Dette er en delikat politisk manøvre, du er nødt til at planlægge på et tidligt tidspunkt. Derefter kan du blive despoten og din aldrende husbond din vasal. Men ak - kun få kvinder får lov til at nyde denne sejrens sødme. Men de, der gør, gør det meget godt.

Nå ja, "... gunsten ligger i Allahs hånd. Han giver den, til hvem Han vil". Koranen 57:29


Ali Sina
Tak for, at du har forklaret dette punkt så udførligt. Der er dog ét punkt, der stadig ikke står mig klart; kan du venligst forklare mig det afsind, der tillader en BRODER AT VOLDTAGE SIN SØSTER og derefter får moderen til at dræbe sin egen datter for at genoprette æren. Tåbelige mig, jeg troede at vanæren lå på broderens hoved.
Tak,
Bob Richman

Kære Bob,

Der er mange ting i islam, som du, jeg eller nogen anden ikke forstår. I sådanne tilfælde er vi nødt til at sige: "Allah ved bedst", og holde op med at tænke. Hvis du følger dette råd, vil islam give perfekt mening for dig.


Noter

[1] Kanz-el-Ummal, vol. 22, hadith nr. 858. Se også Ihya (note 3).

[2] Det latinske pudendum betyder (bogstaveligt talt) en ting at skamme sig over.

[3] Ihya Uloum ed-Din af Ghazali, Dar al-Kotob al-Elmeyah, Beirut, vol II. Kitab Adab al-Nikah, p. 65. Rapporteret af Tirmizi som en sand og god hadith.
Hej! Jeg Ali Sina. Jeg blev født af muslimske forældre og forsvarede islam lidenskabeligt indtil 1994, hvor jeg læste Koranen. Efter at have overvundet det første chok og var holdt op med at benægte min egen intelligens, måtte jeg endelig indrømme, at dette er en satanisk religion, der har til formål at ødelægge menneskeheden. I 1998 startede jeg min Internet-kampagne for at stoppe islam. I 2001 startede jeg faithfreedom.org/, hvor tidligere muslimer og alle dem, der var bekymrede over truslen fra islam, fandt et sted at udtrykke deres synspunkter. Kilde: Alisina.org
Oversættelse: Bombadillo