Islam og amning af voksne
Af Sam Shamoun
Oversættelse af: Islam and the Nursing of Adults
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk : 4. februar 2013

Hadith-litteraturen beretter om, hvordan Muhammed tillod en temmelig beskæmmende praksis. Muhammed tillod kvinder at amme unge voksne, der ikke var deres børn. Ifølge hadith-litteraturen, blev en mand misundelig, fordi hans adopterede søn boede i det hus, hvori hans kone færdedes utilsløret. Haditherne giver de fulde detaljer:


Sahih Muslim

Bog 008, Nummer 3424:

Aisha (Allah være tilfreds med hende) berettede, at Sahla bint Suhail kom til Allahs Apostel (fred være med ham) og sagde: Allahs Sendebud, jeg kan se (tegn på afsky) i Abu Hudhaifas ansigt, når Salim (som er en allieret) træder ind (i vores hus), hvorefter Allahs Apostel (fred være med ham) sagde: Am ham. Hun sagde: Hvordan kan jeg amme ham, når han er en voksen mand? Allahs Sendebud (fred være med ham) smilede og sagde: Jeg ved godt, at han er en ung mand. Amr har gjort denne tilføjelse til sin beretning, at han deltog i Slaget ved Badr, og i Ibn Umars beretning (er ordene): Allahs Sendebud (fred være med ham) lo.

Bog 008, Nummer 3425:

Aisha (Allah være tilfreds med hende) berettede, at Salim, Abu Hudhaifas frigivne slave, boede sammen med ham og hans familie i deres hus. Hun (dvs. Suhails datter) kom til Allahs Apostel (fred være med ham) og sagde: Salim har nået (puberteten), som mænd gør, og han forstår, hvad de forstår, og han går frit ind i vores hus; jeg fornemmer dog, at noget (nager) i Abu Hudhaifas hjerte, hvorefter Allahs Apostel (fred være med ham) sagde til hende: Am ham, og du vil dermed blive ulovlig for ham, og (den nagen), som Abu Hudhaifa føler i sit hjerte, vil forsvinde. Hun vendte tilbage og sagde: Så ammede jeg ham, og hvad der (var) i Abu Hudhaifas hjerte forsvandt.

Bog 008, Nummer 3427:

Umm Salama sagde til Aisha (Allah være tilfreds med hende): En ung dreng, der er på tærsklen til puberteten, kommer til dig. Jeg, derimod, ville ikke kunne lide, at han skulle komme til mig, hvorefter Aisha (Allah være tilfreds med hende) sagde: Kan du ikke i Allahs Sendebud (fred være med ham) se en model for dig? Hun sagde også: Hudhaifas kone sagde: Allahs Sendebud, Salim kommer til mig og han er nu et (voksent) menneske, og der er noget ved ham, der (nager) i Abu Hudhaifas sind, hvorefter Allahs Sendebud (fred være med ham) sagde: Am ham (så han kan blive dit plejebarn), og han således (frit) kan komme til dig.

Bog 008, Nummer 3428:

Zainab, datter af Abu Salama, berettede: Jeg hørte Umm Salama, hustru til Allahs Apostel (fred være med ham), sige til Aisha: Ved Allah, jeg kan ikke lide at blive set af en ung dreng, der er kommet ud over opfostringsperioden, hvorefter hun (Aisha) sagde: Hvorfor er det sådan? Sahla, datter af Suhail, kom til Allahs Sendebud (fred være med ham) og sagde: Allahs Sendebud, jeg sværger ved Allah, at jeg ser (tegn på væmmelse) i Abu Hudhaifas ansigt, fordi Salim kommer ind (i huset), hvorefter Allahs Sendebud (fred være med ham) sagde: Am ham. Hun (Sahla bint Suhail) sagde: Han har skæg. Men han sagde (igen): Am ham, og det vil fjerne, hvad der er af (udtryk for væmmelse) fra Abu Hudhaifas ansigt. Hun sagde: (Jeg gjorde det), og ved Allah, jeg så ikke (noget tegn på væmmelse) i Abu Hudhaifas ansigt.

Imam Maliks Muwatta

Bog 30, Nummer 30.1.8:

Yahya fortalte mig fra Malik, som fik det fra Nafi, at Safiyya bint Abi Ubayd havde fortalt ham, at Hafsa, umm al-muminin, sendte Asim ibn Abdullah ibn Sad hen til sin søster, Fatima bint Umar ibn al-Khattab, for at hun kunne amme ham ti gange, så han kunne komme og besøge hende. Det gjorde hun, så han plejede at komme og besøge hende.

Bog 30, Nummer 30.2.12:

Yahya fortalte mig fra Malik, fra Ibn Shihab, at han blev spurgt om amning af ældre mennesker. Han sagde: "Urwa ibn az-Zubayr meddelte mig, at Abu Hudhayfa Ibn Utba ibn Rabia, en af Allahs Sendebuds følgesvende, må Allah velsigne ham og give ham fred, som var til stede ved Badr, adopterede Salim (der kaldes Salim, mawla af Abu Hudhayfa), ligesom Allahs Sendebud, må Allah velsigne ham og give ham fred, adopterede Zayd ibn Haritha. Han opfattede ham som sin søn, og Abu Hudhayfa giftede ham med sin brors søster, Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabia, som på den tid var blandt de første emigranter. Hun var en af de bedste ugifte kvinder i Quraysh. Da Allah Den Ophøjede nedsendte i Sin Bog, hvad han nedsendte om Zayd ibn Haritha: "Opkald dem efter deres fædre. Det er rigtigst i Guds øjne. Hvis I ikke ved, hvem deres fædre er, skal de være jeres brødre i religionen [deen] og under jeres beskyttelse [mawali]" (Sura 33 vers 5), blev personer i denne situation [dvs adopterede, o.a.] sporet tilbage til deres fædre. Når faderen var ukendt, blev de sporet tilbage til deres mawla.
"Sahla bint Suhayl, der var gift med Abu Hudhayfa og var af stammen Amr ibn Luayy, kom til Allahs Sendebud, må Allah velsigne ham og give ham fred, og sagde: 'Allahs Sendebud! Vi opfatter Salim som en søn, og han kommer for at se mig, mens jeg er utildækket. Vi har kun ét værelse, så hvad mener du om situationen?' Allahs Sendebud, må Allah velsigne ham og give ham fred, sagde: 'Lad ham drikke fem gange af din mælk; derved bliver han mahram.' Så betragtede hun ham som en plejesøn. Aisha, umm al-muminin, brugte dette som præcedens i tilfælde af alle de mænd, hun ønskede, der skulle være i stand til at komme og besøge hende. Hun beordrede sin søster, Umm Kulthum bint Abi Bakr as-Siddiq og sin brors døtre til at give mælk til alle de mænd, hun ønskede skulle kunne komme for at se hende. Resten af hustruerne til Profeten, må Allah velsigne ham og give ham fred, nægtede at lade nogen komme ind til dem ved hjælp af en sådan amning. De sagde: 'Nej! Ved Allah! Vi mener, at hvad Allahs Sendebud, må Allah velsigne ham og give ham fred, beordrede Sahla bint Suhayl at gøre, var en godgørenhed, der kun angik amning af Salim alene. Nej! Ved Allah! Ingen vil komme ind til os gennem en sådan amning!'"
"Dette er, hvad hustruerne til Profeten, må Allah velsigne ham og give ham fred, mente om amning af en ældre person."

Bog 30, Nummer 30.2.13:

Yahya fortalte mig fra Malik, at Abdullah ibn Dinar sagde: "En mand kom til Abdullah ibn Umar, mens jeg var sammen med ham på det sted, hvor der blev afsagt dom, og spurgte ham om amning af en ældre person. Abdullah ibn Umar svarede: 'En mand kom til Umar ibn al-Khattab og sagde: "Jeg har en slavepige, og jeg plejede at have sex med hende. Min kone gik hen til hende og ammede hende. Da jeg gik hen til pigen, fortalte min kone mig, at jeg skulle passe på, fordi hun havde ammet hende!" Umar fortalte ham, at han skulle banke sin kone og gå ind til sin slavepige, fordi slægtskab gennem amning kun gjaldt amning af de unge.'"

Bog 30, Nummer 30.2.14:

Yahya fortalte mig fra Malik, fra Yahya ibn Said, at en mand sagde til Abu Musa al-Ashari: "Jeg drak noget mælk fra min kones bryster, og det kom ned i min mave." Abu Musa sagde: "Jeg kan ikke tro andet end, at hun er haram for dig." Abdullah ibn Masud sagde: "Se hvilken mening, du giver manden." Abu Musa sagde: "Hvad siger du så?" Abdullah ibn Masud sagde: "Der opstår kun slægtskab ved amning i de første to år."
Abu Musa sagde: "Spørg mig ikke om noget, mens denne lærde mand er iblandt jer."

Lad os opsummere kendsgerningerne.

1. Muhammed befalede en gift kvinde at amme sin mands adopterede søn på trods af, at han havde nået puberteten.
2. Aisha opfattede dette derhen, at hun kunne amme de mænd, hun ville have adgang til.
3. Aisha rådede sin søster og sine niecer til at gøre det samme, for således at give mænd tilladelse til at besøge dem.
4. Muhammeds koner talte imod denne praksis og hævdede, at Muhammed befalede dette for Sahla alene.
5. Andre, som Umar og Ibn Masud, erklærede, at slægtskab er begrænset til amning af et barn i de første to år. Derefter bliver mælken kun føde for barnet.
6. Umar befalede en mand at slå sin kone, fordi hun havde ammet en slavepige i den hensigt at gøre slavepigen ulovlig for sin mand.

Uanset hvilken fortolkning (rigtig eller forkert) Aisha, Umar og Ibn Masud senere har givet til Muhammeds vejledning, så er selve det faktum, at Muhammed befalede en kvinde at amme en ung mand, skammeligt og modbydeligt for at sige det mildt.
Sam Shamouns svar til en muslimsk reaktion på denne artikel
Artikler af Sam Shamoun
Answering Islam, startside
Oversættelse: Bombadillo