Hvorfor hader muslimer kristne?
Af Dallas Roark, Ph.D
Oversættelse af: Why Do Muslims Hate Christians?
Kilde: Answering Islam, 2014
Udgivet på myIslam.dk: 13. december 2017

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

14. april 2014. ABUJA, Nigeria (AP) - Mistænkte islamiske militante har slået til for fjerde gang på tre dage i Nigeria og dræbt 20 mennesker, herunder en traditionel hersker, under angreb i den nordøstlige del af landet, sagde regerings- og sikkerhedsansatte onsdag.

Den hidtil usete række af angreb har fået mange til at stille spørgsmålstegn ved politikernes rolle i opstanden og Nigerias militærs evne til at dæmme op for det 5 år lange islamiske oprør, der har dræbt mere end 1.500 mennesker i 2014 sammenlignet med anslået 3.600 mennesker fra 2010 til 2012.

15. april, Jihad Watch, "Nigeria: Islamisk jihadister bortfører 100 skolepiger som sexslaver." (Kilde )

Irak: "Militante," rapporterede Associated Press, "målrettede kristne i tre separate juledagsbombninger i Bagdad og dræbte mindst 37 mennesker, sagde embedsmænd onsdag. Under ét angreb eksploderede en bilbombe nær en kirke i hovedstadens sydlige Dora-kvarter og dræbte mindst 26 mennesker og sårede 38, sagde en politibetjent. Tidligere flænsede to samtidige bomber et nærliggende udendørs marked i den kristne del af Athorien og dræbte 11 mennesker og sårede 21." (Kilde)

Iran: Fem muslimske konvertitter til kristendommen blev arresteret i en huskirke under en julefest. Civilklædte iranske sikkerhedsfolk lavede razzia i et hus, hvor, ifølge Mohabat News, "en gruppe kristne var samlet for at fejre jul, tirsdag den 24. december." Før de fem apostater blev arresteret, "fornærmede sikkerhedsfolkene de tilstedeværende og beslaglagde alle kristne bøger, CD'er og bærbare computere, som de fandt. De tog også satellit-tv-modtageren." Den oprindelige rapport modtaget af Mohabat lød: "Disse kristne var samlet for at tilbede og fejre Jesu fødsel." (Kilde)

NAIROBI, Kenya (Morning Star News) - Den 17-årige datter af en muslimsk mand i Uganda fik kun mulighed for at deltage i én gudstjeneste i denne måned, inden han dræbte hende for at have forladt islam, siger kilder.

Abdul Hakim Ibanda fra Kamuli-byen i det østlige Uganda slog Nanvunani Shamimu og hendes 19-årige søster, Nawudo Hasifa, med en stump genstand efter at have erfaret, at de havde deltaget i kirketjeneste den 6. april, fortalte Hasifa til Morning Star News.

De to søstre vendte sig til den kristne tro, efter at de havde haft den samme drøm natten den 4. april, sagde hun.

"Vi så begge en mand i hvide klæder, som fortalte os, at vi skulle gå hen og blive bedt for i kirken, men han fortalte os ikke, hvilken kirke vi skulle gå til," sagde Hasifa.

Den 6. april gik de til De Forenede Troendes Kirke i Kawaga, Kamuli-distriktet. "Søndag morgen ankom vi til De Forenede Troendes Kirke og gik straks hen til præsten og forklarede ham om drømmen, og sagde, at vi var klar til at blive kristne," sagde hun. "Pastoren bad for os om at acceptere Jesus som Herre og Frelser af vore liv. Efter bønner gik vi til kirken, hvor præsten introducerede os for menigheden og sagde, at vi var nye medlemmer af kirken. Kirkens troende var glade for at modtage os." (https://www.jihadwatch.org/2014/04/uganda-muslim-murders-17-year-old-daughter-for-leaving-islam-for-christianity)

Sidste år var Boston Marathon scenen for en eksplosion, sat i værk af to muslimske brødre. De havde til hensigt at dræbe mennesker, de ikke engang kendte. Hvad motiverer folk til at gøre ondt mod uskyldige mennesker? Dette virker som et spørgsmål, der er værd at stille, men fra det muslimske synspunkt er der ingen uskyldige mennesker, fordi du enten er en muslim eller en vantro. Du kan blive betragtet som en kristen vantro eller en jødisk vantro eller en hedensk vantro. Indtil du bliver muslim, vil du åbenbart blive betragtet som en vantro, der er værd at slå ihjel på enhver mulig måde. Spørgsmålet, der opstår, er: Var de sikre på, at ingen muslimer deltog i maratonløbet, og at de ikke også ville dræbe muslimer med deres angreb? Eller opvejer værdien af at dræbe vantro, risikoen for samtidig at dræbe et mindre antal muslimer?

*****

Inspirationen til denne onde aktivitet kommer direkte fra Koranen. Overvej følgende passager i Koranen.

1. Koranen (3:28):

"De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet for de troende; den, der gør dette, hører slet ikke Allah til - med mindre I tager jer meget i agt for dem. Allah advarer jer mod sig selv. Hos Allah ender alt." (Koranen 3:28)

Hvorfor bliver dette befalet i Koranen? Det er vigtigt at vide, at ikke-muslimer skal behandles med mistænksomhed og tvivl. Muslimer må ikke tænke uden for "boksen". Ikke-troende vil få dig til at tvivle på, om islam er den rette vej. De vil stille spørgsmål om Muhammed som profet. De vil spørge, om Muhammed lavede mirakler for at bekræfte sit krav om at være profet. De vil stille mange spørgsmål, som mange imamer ikke har svar på. Desuden fører dette vers til mistillid til selv troende. Hvis en muslim skulle betro en ven, at der var tvivl om islam i hans sind, ville han blive skyet snarere end hjulpet med at løse problemerne.

At være ven med med en ikke-troende betyder, at man ikke hører Allah til??? Hvor underligt. Dette opdeler verden i muslimer og ikke-muslimer. Bekymrer Allah sig ikke om ikke-muslimer - har han ikke medfølelse med deres ikke-troende tilstand?

2. Koranen (5:57):

"I, der tror! Tag jer ikke nogen af dem, der fik Skriften før jer, til venner, hvis de spotter jeres religion og gør nar ad den, og heller ikke nogen af de vantro! Frygt Allah, hvis I er troende." (Koranen 5:57)

Dette skaber en stærkere adskillelse mellem muslimer og kristne. Verden på Muhammeds tid var fyldt med kristne fra Mellemøsten og vestover til Spanien og Frankrig og andre steder. En af grundene til dette vers er sandsynligvis, at Muhammed ikke vidste meget om Det Gamle eller Nye Testamente. Hvis hans tilhængere havde talt med Jesu tilhængere, ville de have hørt den virkelige fortælling om Jesu liv. Der er mange fejl i Koranen om Det Gamle Testamentes fortællinger.

For eksempel siger Koranen (9:30):

"Jøderne siger: 'Ezra er Allahs søn!' Og de kristne siger: 'Messias er Allahs søn!' Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem! Hvor kan de være så forløjede?" (Koranen 9:30)

Der er ingen erklæring i Det Gamle Testamente, der hævder, at Ezra er Allahs søn. Hvis en eller anden jøde var kommet med en dum bemærkning om Ezra, ville det ikke have været en åbenbaring. Hvis Koranen var en åbenbaring af Det Gamle Testamentes Gud, ville Han have vidst bedre end at sige noget sådant. Hvis Koranens Allah ikke er Jahve fra Det Gamle Testamente, så er dette fuldstændig nonsens. Der er meget i Koranen, som er uden historisk sandhed, og dette kan være en af de ting, som Muhammed var uvidende om. Han var ikke kritisk over for sine kilder, og han accepterede mange fortællinger, der ikke var historiske. Dette ville Gabriel selvfølgelig have vidst, hvis det var ham, der dikterede Koranen til Muhammed.

Ja, de kristne prædikede, at Messias er Jahves Søn. Dette er, hvad Jesus hævdede, og det er grundigt bevist ved de mange skriftsteder, i hvilke Jesus hævder at være Guds Søn. Her er nogle prøver, men der er mange flere.

"Så sagde ypperstepræsten til ham: 'Jeg besværger dig ved den levende Gud: Sig os, er du Kristus, Guds søn?' Jesus svarede ham: 'Du sagde det selv. Men jeg siger jer: Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer.'" (Matt 26:63-64)
"Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed." (Joh 1:14)
"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." (Joh 3:16)
"Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn." (Joh 20.31)

Ikke alene er påstanden om, at Jesus er Guds Søn, et grundlag for at hade kristne, men også Guds natur afvises af muslimer og Koranen.

Koranen siger (5:73):

"Vantro er de, der siger: 'Allah er den tredje af tre.' Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro." (Koranen 5:73)

Muhammed afviste påstandene om Guds treenige natur - som Fader, Søn og Helligånd. Mennesker kan ikke forstå uendelighed eller evighed. Hvordan skulle vi kunne forstå den uendelige Skaber, som er hinsides vores fatteevne? Guds enhed indebærer en enhed af personer, Fader, Søn og Helligånd. Dette var ikke noget, de kristne fandt på. Det er indholdet af åbenbaringen, hvor Gud åbenbarer sig selv. Jesus selv er grundlaget for at hævde Guds treenige natur.

Hvad med den sidste del af verset, hvor "en pinefuld straf (vil) ramme dem af dem, der er vantro." Truslen om undergang eller Helvede hviler tungt på den muslimske psyke. Det er også en alvorlig bekymring for alle andre, selv for ateister, agnostikere og overfladiske verdslige mennesker, der ikke tænker meget på dette overhovedet. Hvis islam ikke er den rette vej, hvad betyder det så for en milliard muslimer i dag, som har afvist Guds nådige åbenbaring af sig selv? Bibelens fortælling er, at det Væsen, som skabte verden og alt, hvad der er i den, er kommet i menneskelig skikkelse for at erklære sin kærlighed til menneskeheden. Med denne Person er det muligt at få et kærligt forhold, der involverer syndernes forladelse, fællesskab i livet, Helligåndens gaver i ens liv og løftet om evigt liv i Guds nærhed. Alt dette er en gave, frit tilgængelig for alle, der søger Gud, uden brug af den form for legalisme, hvor man forsøger at opnå den ved at bede den samme bøn 17 gange om dagen, og overholde andre regler.

Desuden lærte Jesus, at Gud er kærlighed - han gav denne kærlighed skikkelse ved at dø for menneskeheden - og han lærte, at mennesker skal elske hinanden, elske deres næste som dem selv, tilmed elske deres fjender. Hvad lærte Muhammed?

3. Muhammed lærte had og jihad mod vantro, hedninge, jøder og kristne.

"I, der tror! Bekæmp de af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige!" (Koranen 9:123)
"Profet! Anspor de troende til at kæmpe! Hvis der er tyve udholdende mænd af jer, vil de besejre to hundrede, og hvis der er hundrede af jer, vil de besejre tusind af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår." (Koranen 8:65)

Jihad er den nye trosartikel, som Muhammed pålagde sine tilhængere. Hvis jihad ikke havde eksisteret, ville islam have været en lille religiøs bevægelse i Arabien. Jihad bragte magt og tvang til islam. Jihad er blevet retfærdiggjort, ikke kun af Koranen, men også af en række andre forhold. I de tidlige dage med jihad blev mange mennesker dræbt, slavebundet og lemlæstet, men efterhånden blev det erkendt, at beskatning af de besejrede var en kilde til rigdom. Desuden kunne erobrede mennesker ikke alene udnyttes gennem skatter, men også gennem sexslaveri - slaveri, hvor mennesker kunne sælges for penge. Desuden kunne besejrede mennesker ydmyges, hvis de afviste islam. Umars Pagt giver eksempler på begrænsninger i form af bolig, beklædning, ingen reparation af kirker, ødelæggelse af kirker, forfølgelse af mennesker for at afvise islam.

Ironisk nok tror muslimske jihadister, at de ved at dræbe kristne, som er "vantro", sender dem til Helvede. Sandheden er, at folk, der dræbes for at tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser, straks bliver sendt til Himlen. De angerløse myrdende jihadister kommer ikke i Paradis, som de tror, men sendes til Helvede. Overvej Jesu ord om en ikke-medfølende rig mand og hvad der skete med ham. Tænk derefter over konsekvenserne for en jihadist, der har endnu mindre medfølelse.

"Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde." (Luk 16:19-31)

4. Koranen rejser et interessant spørgsmål om det ikke at tro.

Koranen siger:

"Hvem handler mere uret end den, der finder på løgne om Allah eller kalder sandheden for løgn, når den kommer til ham? Er der ikke en bolig for de vantro i Helvede?" (Koranen 29:68)

og

"Hvem handler mere uret end den, der lyver om Allah og kalder sandheden for løgn, når den kommer til ham? Er der ikke en bolig i Helvede til de vantro?" (Koranen 39:32)

Disse ord er rettet mod kristne. Men man må stille spørgsmålet: Hvem lyver, eller hvem bliver bedraget?

Lad os se på fortællingen om Jesu fødsel:

"Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: 'Herren er med dig, du benådede!' Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: 'Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.'" (Luk 1:26-33)

Fortællingen her nævner Gabriel, der erklærer, at Marias søn skulle kaldes den Højestes søn. Muhammed hævdede, at Gabriel talte til ham, og han afviste den tidligere åbenbaring. Hvorfor skulle Gabriel give modstridende åbenbaringer? Hvem talte usandt om Allah? Muhammed? Gabriel? Vi har beretningen om Jesus, som udførte mirakler, der understøttede hans krav om at være Guds Søn. Muhammed udførte ingen mirakler; han hævdede kun at være en advarer. Hvorfor tro en person, der ikke havde de fornødne akkreditiver?

5. Islams mål. Overvej disse ord:

"Han er den, der sendte sin udsending med retledningen og den sande religion for at lade den sejre over al anden religion, selvom de, der sætter andre ved Allahs side, hader det." (Koranen 61:9:)

Islam er ikke villig til at være en fredelig religion. Den har som mål at besejre alle religioner, så de tager imod den eller underordner sig. Derfor er der så meget vold i islam. Sunnier dræber shiaer, og shiaer dræber sunnier. Begge typer dræber andre "kætterske" muslimske grupper. Mordet på kopterne i Egypten har været et resultat af denne drift mod erobring. Mordet på kristne i Afrika, Mellemøsten og andre islamiske lande har til formål at udrydde de kristne eller gennemtvinge deres omvendelse til islam.

Så hvad er der at sige om alt dette? Hvad er kilden til dette had i Koranen og Muhammed?

Overvej en samtale, som Jesus havde med nogle religiøse mennesker:

"Jesus sagde til dem: 'Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.'" (Joh 8:42-44)

Mord kommer fra Djævelen. Han bruger mennesker til at gøre sit arbejde. Skriften advarer: "Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge." (1 Pet 5:8) Jihadister søger steder at angribe deres ofre, hvor de er intetanende.

Den positive side af dette er, at jihad-krigen mod ikke-muslimske folk bevirker, at mange muslimer stiller spørgsmålstegn ved og afviser, hvad der foregår i islam. De forlader islam i bundter. Muslimer er begyndt at stille spørgsmålstegn ved grusomheden, rædslen og det foragteligt onde ved jihad. De forlader den for at finde fred i Jesus, eller frihed i ateisme, eller noget andet. Islam får nogle mennesker til at vende sig til ateisme og opgive alle religioner eller til andre religioner samt kristendom. Du kan læse nogle af disse vidnesbyrd på:

http://www.answering-islam.org/Testimonies/
http://www.faithfreedom.org/category/leaving-islam/

eller prøv ganske enkelt at Google: "Testimonies of former Muslims".

I modsætning hertil viser Jesus, Guds Søn, sig i visioner og drømme for mange mennesker, og de oplever en overvældende følelse af kærlighed og tilgivelse. Visionen eller drømmen rummer befalingen: "Følg Mig", og muslimen ved ikke, hvad det alt sammen betyder, men søger en kristen eller en bibel for at finde ud af, hvad han eller hun skal gøre. Bundlinjen er, at Jesus bekræfter sin eksistens i disse drømme og samtidig erklærer, at islam ikke er den rette vej - med den konsekvens, at Muhammed er en falsk profet, der har bedraget millioner af mennesker gennem århundrederne.

Da Jesus var her på jorden, udspurgte han efter nogen tid sine disciple:

"Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: 'Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?' De svarede: 'Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.' Så spurgte han dem: 'Men I, hvem siger I, at jeg er?' Simon Peter svarede: 'Du er Kristus, den levende Guds søn.' Og Jesus sagde til ham: 'Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.'" (Matt 16:13-18)

Tro på Jesus som Guds Søn er fundamentet for Jesu komme. Han kom, for at vi kunne kende Hans Fader. Han kom, for at vi kunne leve i kærlighed til andre mennesker. Han kom for at give liv, ikke død. Han kom for at bringe tilgivelse, ikke mord. Han kom for at etablere det fremtidige Guds Rige. Han vender tilbage. Muhammed har intet at tilbyde om fremtiden. Han vidste ikke, hvad der ville ske med ham. Han vender ikke tilbage. Jesus forkyndte det fremtidige Guds rige. Han er den kommende Konge. Gå ikke glip af denne store begivenhed, for Jesus er den virkelige Frelser; han døde for vore synder, han rejste sig fra graven, fordi han er Guds Søn. Bed ham om at komme ind i dit liv, tilgive dine synder og give dig evigt liv.
Oversættelse: Bombadillo