Sorte skyer og sorte flag i horisonten
Af Joel Richardson
Oversættelse af: Black Clouds and Black Flags on the Horizon
Kilde: Joel's Trumpet, 16. september 2012
Udgivet på myIslam.dk: 2. maj 2014


Det var i 2004, da den amerikanske forretningsmand Nicholas Bergs brutale henrettelse ved halshugning kunne ses vidt og bredt over hele internettet, at de fleste amerikanere fik deres første glimt af islams sorte flag. Hængende på væggen bag Berg og hans morderiske bødler, var et sort banner med arabisk skrift i hvidt.

Siden mordet på Nicholas Berg har det samme sorte flag kunnet ses i talrige al-Qaeda-videoer lagt online, hængende på en fremtrædende plads bag taleren.


Den afdøde Osama bin Laden foran islams sorte flag

Og nu vajer det samme sorte flag stolt, højt over den amerikanske ambassade i Tunesien og bølger i vinden over hele verden. Velkommen til Obamas såkaldte "Arabiske Forår".


Islams sorte flag vajer over den amerikanske ambassade i Tunesien (Foto: Al-Jazeera)

I de sidste par dage er det sorte flag blevet observeret under protester og optøjer i Egypten, Libyen, Sudan, Nigeria, Libanon, Jordan, Irak, Syrien, Kuwait, Bahrain, Iran, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Indonesien, Indien, Tyrkiet, Jerusalem, Gaza og endda i Tyskland, Australien og England. Over hele verden marcherer muslimer af enhver race, stamme og nation under det samme sorte banner.


Demonstranter brænder det amerikanske flag under islams sorte banner i London (Foto: YouTube)

Mange kommentatorer har omtalt dette banner som al-Qaedas flag, men dette udtrykker ikke dets fulde betydning og historie. Præcist hvad symboliserer islams sorte flag i virkeligheden?

I islams "profet" og grundlægger Muhammeds levetid førte hans styrker, ifølge islamisk historie og tradition, et stort sort banner kendt som ar-Raya i kamp. Det blev sagt, at det første sorte banner var lavet af et stort stykke stof, der havde været viklet om hovedet på hans barnebrud, Aisha. Når Muhammed og hans mænd angreb en karavane eller en landsby, var det dette sorte flag, der indvarslede deres afgang og førte dem i kamp.


Protester vendt til vold i Sydney, Australien, da muslimer marcherede under islams sorte banner
(Foto: Twitter/@ jttozer)

Da de muslimske styrker vendte erobrende tilbage til Mekka, efter at den magtfulde Quraysh-stamme havde forvist dem i længere tid til Yathrib (Medina), var dette et vigtigt vendepunkt i muslimernes ekspansion og sejr over hele regionen. På en fremtrædende plads i spidsen for de muslimske styrker var Muhammeds sorte flag. Det er af denne grund - Muhammeds militære erobringer - at nogle versioner af flaget i dag har en silhuet af Muhammed sværd anbragt i den nederste halvdel. Et andet arabisk navn for flaget er al-Uqab, der undertiden omtales som "Ørnen" eller "Straffen". Siden tiden for Muhammeds oprindelige militære sejre, har det sorte flag repræsenteret den forenede og stadigt ekspanderende islamiske bevægelse eller regering, og er en påmindelse om Muhammeds og hans hæres ekspansionistiske erobringer.


Ar-Raya, islams sorte flag med al-Shahada og Muhammeds sværd

Den sorte farve, der i dag ses i mange af de islamiske landes nationale flag, er en videreførelse af Muhammeds oprindelige sorte flag.

I sidste uge, midt under de voldsomme anti-amerikanske optøjer og protester, var der endog forsøg på at hejse det sorte banner over den amerikanske ambassade i Cairo.


Demonstranter svinger islamiske sorte flag ved ambassade i Cairo, Egypten

Islams sorte flag er oftest dekoreret med hvid arabisk skrift. Den arabiske sætning: "La ilaha illa llah wa-muhammada rasul allah," kan oversættes med: "Der er ingen gud foruden Allah og Muhammed er Allahs sendebud." Dette er islams trosbekendelse og selve hjertet af islamisk teologi. Denne sætning er kendt som "al-Shahada". Al-Shahada bekræfter ikke alene det eksklusive og særlige krav om guddommelighed af Allah, islams gud, men også Muhammeds ophøjede status som denne guds endelige budbringer til menneskeheden. Hvis man ønsker at konvertere til islam, er det denne sætning, man skal recitere. Ethvert nyfødt muslimsk barn vil som det første høre disse ord hvisket i ørerne af sin far.


En oprindelig udgave af ar-Raya har ikke blot al-Shahada, men også "Muhammeds segl"

Mens nogle i de vestlige medier har hævdet, at det sorte flag er et symbol, der udelukkende tilhører radikale terrorgrupper, så bruges det faktisk også af Hizb ut-Tahrir, en international islamisk gruppe, hvis mål er at genetablere kalifatet og som hævder at afvise al vold eller terror.


Hizb ut-Tahrir-aktivister svinger Muhammeds sorte bannere til støtte for en forenet islamisk superstat
(Foto: AFP)

Rekonstruktionen af kalifatet, et mål delt af både jihad-grupper som al-Qaeda og moderate aktivist-grupper som Hizb ut-Tahrir, er en vision om at forene hele den islamiske verden i én islamisk superstat, kaldet kalifatet, anført af en enkelt leder, kendt som kaliffen. Kaliffen er paven, præsidenten og generalen for den islamiske verden, der samler de religiøse, politiske og militære embeder under én hat. Ved stort set enhver Hizb ut-Tahrir-samling, vil det sorte flag være det mest iøjnefaldende symbol.

Endelig er der også, ud over at symbolisere en tilbagevenden til et samlet kalifat/en islamisk superstat, en meget vigtig eskatologisk dimension knyttet til det sorte flags symbol.

Muslimer tror, i overensstemmelse med islamiske profetier, at fremkomsten af muslimske hære med sorte flag, er et kraftfuldt tegn på endetiden, som indvarsler den islamiske messias-figur, Mahdiens komme. Muslimer tror, at Mahdien som islams kalif vil forene den islamiske verden, erobre Israel og give islam sejr over verdens ikke-muslimske folkeslag og religioner. Én version af profetien om sorte flag, som viderebragt af Suyuti, befaler alle muslimer at tilslutte sig denne hær:

"De sorte bannere vil komme fra øst og deres hjerter vil være faste som jern. Enhver, der hører dem, bør slutte sig til dem og give dem troskab, selv om det betyder at kravle over sne."

En anden version af profetien, registreret af Tirmidhi, lader hærene komme marcherende fra øst og placere deres flag på Tempelbjerget i Jerusalem, som sæde for den kommende forenede islamiske superstat under Mahdien/kaliffen:

"Hære med sorte flag vil komme fra Khorasan. Ingen magt vil være i stand til at stoppe dem, og de vil til sidst nå Eela (Baitul Maqdas, 'Det Hellige Hus' i Jerusalem), hvor de vil rejse deres flag."

Det officielle Hizb ut-Tahrir-logo
[Flaget er plantet i Jerusalem, o.a.]

Kristne teologer har fremhævet ligheden mellem den islamiske vision om deres Mahdi og advarsler fra Jesus og Paulus, der så den bibelske Antikrist etablere sig på Tempelbjerget, som en dæmonisk skikkelse, der ville stille krav om lederskab af verden:

Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; - Matthæusevangeliet 24:15-16
... modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel ... - 2. Thessalonikerbrev 2:4

For opmærksomme kristne, der stadig anerkender advarslerne i de bibelske profetier, er det klart, at det islamiske kalifat, eller "Mellemøst-dyret" (“The Mideast Beast”), er på vej (Daniels Bog 2, 7; Johannes' Åbenbaring 13, 17). Selv om man afviser Jesu og Pauli ord, kan man ikke komme uden om, at hele den islamiske verden i dag hvirvles af sted af en magtfuld bevægelse, der er gennemvævet af stærke apokalyptiske eller eskatologiske tråde. Men Gud ved, at det ikke er et spørgsmål om hvis, men om hvornår, den apokalyptiske vulkan, som Mellemøsten er, vil eksplodere. Mens vi alle ængsteligt ser begivenhederne udfolde sig i Mellemøsten, er det tid for både kristne og ikke-troende til at forberede deres hjerte og liv på alt det, der ligger forude. For uanset om vi kan lide det eller ej, er mørke skyer og sorte flag ved at samle sig i horisonten.
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Oversættelse: Bombadillo