Et resumé af sammenligninger mellem den islamiske og bibelske fortælling om endetiden
Kapitel 18
Af Joel Richardson
Oversættelse af: A Summary Of Comparisons Between The Islamic And Biblical Narrative Of The End-Times
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 6. januar 2013


Som resumé slutter vi dette afsnit med en sidste gennemgang af de mange overraskende ligheder, der findes mellem den bibelske fortælling om de sidste dage og den islamiske fortælling om samme periode.

Bibelen: Antikrist er en enestående politisk, militær og religiøs leder, der vil dukke op i de sidste dage.
Islam: Mahdien er en enestående politisk, militær og religiøs leder, der vil dukke op i de sidste dage.

Bibelen: Den falske profet er en fremtrædende, men sekundær skikkelse, der vil dukke op i de sidste dage og som vil støtte Antikrist.
Islam: Den muslimske Jesus er en fremtrædende, men sekundær skikkelse, der vil dukke op i de sidste dage og som vil støtte Mahdien.

Bibelen: Antikrist og den falske profet tilsammen vil have en stærk hær, der vil gøre stor skade på jorden i et forsøg på at undertrykke enhver nation og dominere verden.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus vil have en stærk hær, der vil forsøge at kontrollere enhver nation på jorden og dominere verden.

Bibelen: Den falske profet er beskrevet væsentligt som en drage i lammets klædedragt.
Islam: Den muslimske Jesus vil komme, bærende navnet på den, som verden kender som "Guds lam: Jesus Kristus". Alligevel kommer den muslimske Jesus for at myrde alle dem, der ikke underkaster sig islam.

Bibelen: Antikrist og den falske profet etablerer en ny verdensorden.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus etablerer en ny verdensorden.

Bibelen: Antikrist og den falske profet indfører nye love for hele jorden.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus indfører islamisk lov over hele jorden.

Bibelen: Antikrist siges at "ændre tider".
Islam: Det er helt sikkert, at hvis Mahdien etablerede islam over hele jorden, ville han stoppe brugen af lørdag og søndag som weekend eller hviledage, og i stedet indføre fredag, den hellige dag i islam. Han ville også ret sikkert fjerne den gregorianske kalender (e.Kr.) og erstatte den med den islamiske kalender (A.H.), som anvendes i alle islamiske lande.

Bibelen: Antikrist og den falske profet vil begge være magtfulde religiøse ledere, som vil forsøge at indføre en universel verdensreligion.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus vil indføre islam som den eneste religion på jorden.

Bibelen: Antikrist og den falske profet vil henrette enhver, der ikke underkaster sig deres verdensreligion.
Islam: På samme måde vil Mahdien og den muslimske Jesus henrette enhver, der ikke underkaster sig islam.

Bibelen: Antikrist og den falske profet vil specifikt bruge halshugning som det primære middel til henrettelse af ikke-konformister.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus vil bruge den islamiske praksis med halshugning til henrettelser.

Bibelen: Antikrist og den falske profet vil have en særlig dagsorden gående ud på at dræbe så mange jøder som muligt.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus vil dræbe så mange jøder som muligt, indtil kun nogle få er tilbage, som vil gemme sig bag sten og træer.

Bibelen: Antikrist og den falske profet vil angribe og erobre Jerusalem.
Islam: Mahdien og den muslimske Jesus vil angribe og generobre Jerusalem for islam.

Bibelen: Antikrist vil etablere sig i det jødiske tempel som sit regeringssæde.
Islam: Mahdien vil etablere det islamiske kalifat fra Jerusalem.

Bibelen: Den falske profet siges at gøre mange mirakler for at forlede så mange som muligt til at støtte Antikrist.
Islam: Mahdien selv siges at kontrollere vejret og afgrøderne. Hans ansigt siges at gløde. Vi kan også antage, at da Jesus, efter muslimsk opfattelse, blev givet magt af Allah til at udrette mirakler, da han var her på jorden første gang, vil han højst sandsynligt forventes fortsat gøre det, når han vender tilbage.

Bibelen: Antikrist er i Johannes' Åbenbaring beskrevet som ridende på en hvid hest.
Islam: Mahdien beskrives som ridende på en hvid hest (ironisk nok taget fra det samme vers).

Bibelen: Antikrist siges at indgå en fredsaftale med Israel i syv år.
Islam: Mahdien siges at indgå en fredsaftale gennem en jøde (en levit) i nøjagtig syv år.

Bibelen: Jesus, den jødiske Messias, vil vende tilbage for at forsvare jøderne i Israel mod et militært angreb fra en stor koalition af nationer under ledelse af Antikrist og den falske profet.
Islam: Dajjal, den islamiske Antikrist, vil få en stor jødisk tilhængerskare og hævde at være Jesus Kristus; han vil kæmpe mod Mahdien og den muslimske Jesus.

Bibelen: Antikrist ånd benægter kristendommens mest unikke og centrale doktriner, nemlig Treenigheden, inkarnationen og Jesu stedfortrædende død på korset.
Islam: Islam benægter læremæssigt og åndeligt kristendommens mest unikke og centrale doktriner, nemlig Treenigheden, inkarnationen og Jesu stedfortrædende død på korset.

Bibelen: Jesu og apostlen Paulus' primære advarsel var, at de kristne skulle være på vagt over for overfloden af falskhed og bedrag i de sidste dage.
Islam: Islam er måske den eneste religion på jorden, der praktiserer bedrag som et af sine værktøjer til at fremme sit eget herredømme. Den har faktisk en særlig doktrin, der tillader og endda opfordrer til bedrag som et middel at opnå det ønskede endemål.

Bibelen: De nationer, der er skildret i Bibelen som værende en del af Antikrists endelige imperium, er alle islamiske nationer.
Islam: Alle muslimer er befalet at give deres troskab til Mahdien som islams sidste kalif og Imam (leder).

Bibelen: Fra Bibelen og historien lærer vi, at Antikrists endelige imperium vil være en genoplivet version af det imperium, der efterfulgte Det Romerske Imperium.
Islam: Det imperium, der efterfulgte Det Romerske/Byzantinske Imperium, var det islamiske Osmanniske Imperium.

Bibelen: Når Antikrist dukker op, vil der allerede være en eller anden form for system på plads, der vil være klar til at modtage ham som en Frelser og give ham troskab.
Islam er allerede den næststørste religion, og vil med de nuværende vækstrater blive den største religion i løbet af få årtier. Islam ser frem til Mahdiens komme med en universel forventning.

I næste afsnit vil vi både analysere den givne information og diskutere nogle passende reaktioner.
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo