Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 17
Af Joel Richardson
Oversættelse af: The Great Apostasy, Terror And Islam’s Conversion Rates
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 3. januar 2013


Det store frafald

Det måske sørgeligste og mest ødelæggende aspekt af de sidste dage er, hvad Bibelen kalder det store frafald. Bibelen lærer, at mange af dem, der i de sidste dage nævner Jesu navn og som kalder sig kristne, vil vende sig bort fra troen og endda fornægte Kristus. Med henvisning til denne mest rædselsvækkende og kaotiske periode, sagde Jesus:

Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. - Matthæus 24:10

Apostlen Paulus advarede ved mere end én lejlighed de troende om ikke at blive narret til at tro, at Jesus allerede var vendt tilbage. For før det store frafald og fremkomsten af Antikrist, vil "Herrens Dag" - Jesu genkomst - ikke indtræffe.

Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn ... - 2. Thessalonikerbrev 2:3
Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme ... - 1. Timotheusbrev 4:1

I dette kapitel vil vi undersøge, hvordan islams dramatiske vækst kan være forbundet med det kommende store frafald samt forholdet mellem terror og Antikrists succes.


Islams opstigen til global højhed

Fordi en af islams centrale doktriner er troen på Allahs absolutte og fuldstændige suverænitet, har mange muslimer det psykologisk svært ved det forhold, at islam i så lang tid har måttet spille andenviolin i forhold til kristendommen. Hvis Allah er almægtig og islam er hans eneste religion, hvordan kan det så være, at islam ud over verden spiller en så sekundær rolle i forhold til kristendommen? Hvorfor tillader Allah det? Disse er nogle af de ting, som mange muslimer kæmper med. Mit gæt er imidlertid, at islam i de kommende få årtier, efterhånden som den begynder at nærme sig kristendommen som verdens største religion, vil få et enormt psykologisk løft. Det psykologiske slag for kristendommen vil på den anden side blive lige så kraftigt. Pludselig vil mange kristne spørge sig selv: "Hvis Gud er almægtig, hvordan kan han så tillade, at islam i realiteten overtager verden?" Muslimer vil triumferende udbryde, at det ikke længere kan siges, at Jesus Kristus er den mest indflydelsesrige mand i menneskets historie, men snarere Muhammed! Der vil blive en begejstret atmosfære blandt muslimer, som ikke har eksisteret siden de indledende faser af islams erobringer. Jeg forsøger ikke at være negativ her, men jeg forventer, at vi vil komme til at se et "vendepunkt" lige før islam faktisk overgår kristendommen, hvor der vil komme et pludseligt spring fremad i medløber-konverteringer og vækst. På dette tidspunkt vil vidnesbyrdets magt blive et effektivt redskab for muslimerne. Efterhånden som flere og flere vesterlændinge konverterer, vil islams påstande og udfordringer blive langt vanskeligere for mange vestlige kristne at feje til side. Eksisterende fordomme, der har beskyttet mange vestlige kristne mod at skulle se islam i øjnene som en relevant faktor i verden, vil pludselig blive skrællet væk i takt med, at oprigtige og intelligente mennesker, som de kender, bliver muslimer. Folk vil ikke længere kunne gemme sig bag deres fordomme og ignorere islam som en mere primitiv religion, tilhørende mindre kultiverede eller mindre uddannede mennesker. Som sådan vil mange vesterlændinge blive tvunget til at tage religionen islam op til fornyet overvejelse. Når mennesker i dagens Amerika, som tidligere var uden religion, begynder at blive monoteister og beslutter at følge Gud, får de fleste ikke hovedbrud over, hvilken religion de skal vælge, men snarere over hvilken sekt. Efterhånden som islam vokser i Vesten, vil sådanne mennesker blive tvunget til at vælge religion, og valget står mellem de to eneste reelle muligheder: Kristendom eller islam.

På dette tidspunkt må vi forvente en rasende iver i det muslimske samfund efter at fuldføre opgaven om islamisk verdensherredømme. Det psykologiske løft, som den muslimske verden vil opleve, vil være enormt. Denne opstemthed vil kun blive øget, hvis der på denne tid sker noget med Amerika, som afgørende svækker det som verdensmagt. Det er ganske vist kun spekulation, men baseret på den tilsyneladende mangel på enhver reel betydning af Amerika i bibelsk profeti, har mange profetilærere fremført, at Amerika, på et tidspunkt forud for de sidste dage, vil blive udsat for en eller anden form for afgørende tilbagegang i dets indflydelse og magt i verden. Selvom jeg bestemt ikke håber, at et så dystert scenario skal udfolde sig, er de forskellige verdensmagters gentagne opstigning og nedgang et mønster, der er lige så gammelt og forudsigeligt som solens. Igen - det er bare spekulation, men hvis disse to faktorer gjorde sig gældende relativt tæt på hinanden i tid: Amerikas nedgang og islams opstigning, så ville de, som den bekræftelse muslimer har længtes efter, helt sikkert puste nyt liv i den islamiske bevægelse over hele verden på en måde, der aldrig før er set. Målstregen vil pludselig være i sigte for muslimer over hele verden. Iagttagere af apokalyptiske bevægelser har konsekvent gjort opmærksom på, at en af de farligste kombinationer i ethvert menneske er følelsen af, at Gud absolut er på ens side, sammen med troen på, at brug af vold er guddommeligt befalet. Når grusomheder forekommer under Mahdien, vil det være langt nemmere at undskylde og overse dem. I muslimers øjne, vil de sidste rester af vantroens åndelige cancer derved blive udrenset fra jorden som forberedelse til en fredens tidsalder. Overvej følgende udtalelse i Ayatollah Ibrahim Aminis bog, Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity. Med henvisning til dem, der nægter at konvertere til islam og underkaste sig Mahdiens lederskab over jorden, læser vi:

Denne gruppe vil utvivlsomt være imod retfærdighed og vil aldrig opgive deres stædige fjendtlighed mod enhver magt. Sådanne mennesker vil gøre hvad som helst imod den lovede Mahdi for at beskytte deres særinteresser. Desuden vil de gøre alt, hvad der står i deres magt, for at demoralisere og bekæmpe dem, der støtter Imamen (Mahdien). For at knuse den negative indflydelse fra denne gruppe er der ingen anden løsning end krigsførelse og blodsudgydelse. [1]

Endemålet, den endelige sejr, der vil føles som indenfor arms rækkevidde, vil utvivlsomt hellige midlet. Alt, herunder åbenlyst mord, vil være undskyldeligt, når blot målet om islams sejr til sidst bliver nået. Psykologien her kan ikke undervurderes.


Stockholmsyndromet i global målestok

Men ud over den følelsesmæssige styrkelse, som vi må forvente at se blandt muslimer, må vi også forvente at se en lige så høj grad af rædsel blandt dem, der ikke ønsker at blive muslimer. Dette bringer os til en anden meget vigtig psykologisk faktor, som sandsynligvis vil komme i spil i de sidste dage: Rædsel. Eller endnu mere præcist det, psykologer har kaldt "Stockholmsyndromet". Tillad mig at forklare. Måske den mest mærkelige egenskab ved Antikrists imperium er, at det både er en religiøs tilbedelsesbevægelse og en dæmonisk inspireret militærmaskine, som er fast besluttet på at knuse, fortære og nedtrampe "hele jorden". Disse to elementer sammen synes i første omgang at være en helt uforenelig kombination. Vi i Vesten, med vores religionsfrihed, opfatter tilbedelse som en frivillig handling af ærbødighed og kærlighed, rettet mod den, vi anser for værdig til en sådan tilbedelse. Men vi ser i Johannes' Åbenbaring en antydning af den mentalitet, der vil være til stede hos tilbederne af Satan og dyret. Det siger: "Hele jorden (...) tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: 'Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?'" I de tilbedende ser vi mentaliteten: "Hvis du ikke kan slå ham, slut dig til ham", som er motiveret af frygt og rædsel. Her ser vi et klart eksempel på Stockholmsyndromet. Stockholmsyndromet er en henvisning til den psykologiske dynamik, der er blevet observeret gentagne gange, hvor den, der har været holdt fanget, misbrugt eller terroriseret, til sidst identificerer sig med og støtter deres fangevogtere eller plageånder. Et klassisk tilfælde i USA var, da avis-arvingen Patricia Hearst blev kidnappet af Den Symbionesiske Befrielseshær [Symbionese Liberation Army], kun for til sidst at tilslutte sig deres sag og endda begå væbnet røveri af en bank. I tilfældet med de fremtidige tilbedere af dyret, er det de nedtrådte og dominerede, som i sidste ende giver efter og tilbeder deres hersker. I lutter ærefrygt vil de spørge: "Hvem er som ham?"

Ikke overraskende har mange psykologer gjort den iagttagelse, at ofre for terrorisme eller andre former for misbrug adfærdsmæssigt kan ligestilles med de gidsler, der kom til at definere Stockholmsyndromet. Sammenligningerne er ret fascinerende, da de vedrører vores diskussion. I en artikel med titlen The Stockholm Syndrome: Not Just For Hostages [Stockholmsyndromet: Ikke kun for gidsler] kan vi læse:

Stockholmsyndromet er en følelsesmæssig tilknytning, en binding af afhængighed mellem fange og fangevogter, der udvikles, 'når nogen truer dit liv, overvejer at dræbe dig og ikke gør det.' (...) Lettelsen, som følge af fjernelsen af truslen om døden, skaber intense følelser af taknemmelighed og frygt, som tilsammen gør fangen tilbageholdende med at vise negative følelser mod fangevogter eller terrorist. "Offerets behov for at overleve er stærkere end hans trang til at hade den person, der har skabt hans dilemma." (...) Offeret kommer til at se fangevogteren som en "god fyr", tilmed som en frelser. [2]

Skal vi så blive overraskede over, at Stockholmsyndromet er virksomt i det terrorplagede land, Israel? George E. Rubin ser - som beskrevet i Commentary Magazine, maj 2000 - symptomer på Stockholmsyndromet udbredt blandt mange i Israel:

Efter 50 år med endeløs konflikt, synes de fleste israelske jøder at have konkluderet, at byrden ved at bevare deres nation er alt for tung at bære. Landets sekulære venstreorienterede elite - som kontrollerer uddannelse, kultur, nyhedsmedier og regeringen - giver jøderne skylden for arabernes ønske om at ødelægge Israel, og flertallet synes at være ramt af "Stockholmsyndromet": Skønt de er ofre for arabisk had, identificerer de sig med deres undertrykkere. [3]

Rubin står ikke alene med denne observation. Aharon Megged, en israelsk romanforfatter, afspejler Rubins kommentarer:

Vi har været vidne til et fænomen, som måske ikke har nogen parallel i historien; en følelsesmæssig og moralsk identifikation hos flertallet af Israels intelligentsia med folk, der åbent har forpligtet sig til vores udslettelse. [4]

Ligesom psykologer og intellektuelle har observeret Stockholmsyndromet til stede blandt ofrene for islamisk terrorisme i Israel og andre steder, vil dyrets imperium, ledet af Antikrist, ligeledes inspirere et globalt tilfælde af dette syndrom. Folk vil blive overvældet af en terror og rædsel, der til sidst vil føre til en direkte tilbedelse af dyret. Bøddelen bliver Frelseren.


Er det allerede begyndt?

Denne dynamik kan være en af de primære årsager til eksplosionen af konverteringer til islam blandt vesterlændinge siden 9/11. Mens sund fornuft fortæller os, at 9/11 vil have fået mange til at blive frastødt af islam, ser vi i stedet i mange dele af samfundet den stik modsatte effekt. Vi ser dette fænomen i en ung amerikansk kvindes "vidnesbyrd" om, hvordan hun konverterede til islam. I en historie fra New York Times om de "tusinder" af konvertitter til islam efter 9/11 kan vi læse:

Shannon Staloch er ikke sikker på hvorfor, men efter at have hørt om kapringerne, greb hun straks en bog fra sin rygsæk og reciterede den arabiske trosbekendelse; hun gjorde konversionen officiel 12 dage senere. [5]

Det aspekt ved denne historie, og mange andre som den, der forbløffer mig, er det fuldstændige fravær hos mange konvertitter af intellektuelle eller åndelige grunde, som de kan sætte deres fingre på, når de undersøger deres beslutning om at konvertere. "Ikke sikker på hvorfor". Denne kvinde følte blot det overvældende behov for at konvertere til islam efter at have hørt om det forfærdelige mord på tusinder af mennesker i navnet af den selv samme religion, hun konverterede til. I Ms. Stalochs tilfælde havde den islamiske "terror" den ønskede effekt. Osama bin Laden ville bestemt blive glad over at høre nyheden.

I de sidste dage vil terroren blive forøget tusindfold. Og Bibelen gør det klart, at terroren vil få den ønskede virkning på jordens beboere. "Hvem er som dyret? Hvem kan føre krig imod ham? Hvorfor modstå ham? Han er simpelthen for stærk", vil de sige. Og Bibelen siger: "... hver stamme og folk, tungemål og folkeslag (...) alle, der bor på jorden, vil tilbede det ..."

De spirende tendenser vi ser i dag - konverteringen af de terroriserede til terroristernes religion, vil sætte fuld frugt i de kommende tider, når dyret og hans rige terroriserer hele jorden i dets religions navn. Så endnu en gang ser vi, at metoderne til at skabe rædsel og frygt, der anvendes af Antikrist, og metoderne, der anvendes af islam, er de samme. Parallellerne og psykologien her kan ikke ignoreres.


Noter

[1] Ayatollah Ibrahim Amini, Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity, oversat af Dr. Abdulaziz Sachedina, (Qum, Iran: Anasaryan Publications, 1997), tilgængelig online på: http://www.al-islam.org/al-imam-al-mahdi-just-leader-humanity-ayatullah-ibrahim-amini

[2] Dee L. R. Graham, Edna Rawlings, and Nelly Rimini, The Stockholm Syndrome: Not Just For Hostages, Tilgængelig på http://www.peacefaq.com/stockholm.html

[3] George E. Rubin, Letters, Commentary Magazine, May 2000

[4] Aharon Megged, israelsk romanforfatter, The Center for Ethnic Jewish Studies http://www.peacefaq.com/stockholm.html

[5] Jodi Wilgoren, The New York Times, 22. oktober 2001. Islam Attracts Converts by the Thousands, Drawn Before and After Attacks
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo