En bemærkning fra forfatteren
Indledning
Af Joel Richardson

Oversættelse af: A Note From The Author
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 4. oktober 2012

At skrive denne bog har bragt mig i en vanskelig situation af mere end én grund. På den ene side vil jeg gerne fortælle dig, læseren, lidt om mig selv - min erfaring med kristen/muslimsk tværreligiøs dialog og historien om, hvordan jeg kom til at skrive bogen. På den anden side har jeg med god grund besluttet, ikke alene at bruge pseudonym, men også at bringe så få personlige oplysninger som muligt.

På enhver given dag, modtager jeg én eller måske flere e-mails fra muslimske venner fra hele verden. De fleste af disse e-mails er meget pæne og indeholder personlige oplysninger samt dele af teologiske diskussioner, vi normalt har kørende. Dette er en glæde for mig og jeg nyder og værdsætter virkelig disse venskaber. Desværre er ikke alle de e-mails, jeg modtager, behagelige eller venlige. Mens den følgende e-mail ikke er den eneste dødstrussel, jeg har modtaget, var det denne ene i særdeleshed, der fik mig til at begynde at praktisere en hel del mere diskretion i min omgang med muslimer i forbindelse med den tværreligiøse dialog. (Delene i [parentes] har jeg tilføjet for klarhedens skyld):

... Allahu Akhbar! [Allah er den største!!] Yaaaa Allah! [O Allah!!] Jeg vil hugge hovedet af dig! Må Allah forbande dig og hele din familie. Må du og hele din familie rådne i helvede for evigt. Jeg ønsker du skal vide, at alle muslimer opfordrer Allah til at forbande dig og sende dig i helvede. Jeg vil personligt dræbe dig. Jeg vil personligt dræbe din familie. Du vil dø en meget langsom og smertefuld død Inshallah [ved Allahs vilje]. Ameen, Ameen, Ameen [Amen, Amen ...]. Allahu Akhbar!! Allahu Akhbar!! Yaaaa Allah!!

Det var ikke kun arten og intensiteten af denne trussel, der fik mig til at tage den alvorligt, men også den perfekte tegnsætning, stavning og sætningsstruktur. Der var ingen tegn på, at denne trussel kom fra et sted udenfor landet.

Nu må jeg indrømme, at jeg ikke har nogen idé om, hvad der motiverede denne særlige trussel. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg præcist har sagt eller gjort, der har fremkaldt en så stærk reaktion. Selvfølgelig - når jeg taler med muslimer, er min normale praksis at tale lige så ærligt og klart om alles behov for en frelser, som de fleste af mine muslimske venner også taler meget ærligt og klart om vores mangel på behov for en frelser. Synes rimeligt for mig. Men tilsyneladende på grund af denne store synd, modtog jeg denne trussel mod mit liv og mod livet af min familie. Skønt trusler af denne art bestemt ikke er ualmindelige i mange dele af verden, så forbløffer det mig stadig, at blot dette at dele sin tro med andre kan fremkalde en så stærk reaktion. Men under alle omstændigheder, så har jeg af indlysende årsager, af hensyn til sikkerheden for mig selv og min familie, valgt at være anonym i forhold til denne bog. Jeg stoler på, at du forstår.

Men for at etablere en vis troværdighed i forhold til læserskaren, vil jeg blot sige, at oplysningerne i denne bog kommer fra en person, der ikke blot er velbevandret i de islamiske udgangsmaterialer og den hellige litteratur, der er citeret i denne bog, men som også, som nævnt ovenfor, har stor erfaring med tværreligiøs dialog med muslimer. De oplysninger, du vil læse, er blevet udforsket til bunds. For at kunne give et præcist og dækkende billede af den islamiske lære og tro, har jeg ikke alene udnyttet næsten hver eneste bog på engelsk om emnet islamisk eskatologi, men også læst talløse artikler samt udspurgt hundredvis af muslimer om deres særlige overbevisninger om de sidste dage. Mit formål her var ikke blot at præsentere en bog, som kunne uddanne kristne; jeg ønskede også at skrive en bog, som enhver muslim - også selv om han eller hun ville være uenig med mine konklusioner - ville værdsætte, både for dens ærlighed og dens brug af kvalitetsreferencer. På grund af arten af denne bog er jeg helt sikker på, at meget lidt vil passere uantastet af muslimske apologeter. Derfor jeg skrevet dette arbejde i et ønske om, at enhver læser, der går kilderne efter, selv skal kunne se, at det skrevne er en nøjagtig gengivelse og oversigt over islamisk lære og tro. Jeg har også bestræbt mig på at være så lidt sensationslysten, som emnet tillader. Personligt har jeg læst mange overdrevent opsigtsvækkende værker om emnet profeti og jeg bryder mig ikke om denne fremgangsmåde.

Den anden primære grund til, at jeg havde en hård tid med at skrive denne bog, er, at den til en vis grad er et polemisk værk. Selvom jeg ikke er hævet over at skrive en bog af denne art, hvis det overhovedet er muligt, vil jeg langt hellere undgå det helt. Selv om jeg mener, at polemik har en helt legitim placering i landskabet af kristen/muslimsk tværreligiøs dialog, er jeg også klar over, at kærlighed vil vinde langt flere sjæle til Guds rige end hundrede intellektuelle begrundelser. Som Samuel M. Zwemer, "Apostlen til Islam" - en sand forløber blandt kristne missionærer til muslimer i slutningen af det nittende og begyndelsen af det tyvende århundrede - sagde: "Efter fyrre års erfaring - til tider hjerteskærende erfaring, med at så på klipper og med at se fuglene plukke frøene væk til sidste korn - er jeg overbevist om, at den korteste vej til muslimens hjerte er Guds kærligheds vej, korsets vej." [1] Jeg er helt enig. Jeg ville langt hellere være inddraget i den type forhold til muslimer, der består i gensidig fordelagtig dialog og ægte venskab, end at engagere mig i polemik, der efter sin natur til en vis grad er negativ. Denne bog indeholder mange oplysninger om islam, der er negative. Ja, mange af dem er direkte foruroligende. Alligevel følte jeg et meget stærkt mandat fra Herren om, at denne bog skulle skrives og disse oplysninger gøres kendt. Det primære formål med denne bog er at advare - både dem indenfor og dem udenfor kirkens vægge.

Jeg vil også gerne understrege meget kraftigt, at formålet med denne bog på ingen måde er at "mobbe" muslimer. Selvom denne bogs præmisser og pointer er en stærk anklage mod religionen islam, så må dette ikke på nogen måde udlægges som et angreb på muslimske individer. Som enhver anden religion, er islam ikke monolitisk, og ikke alle muslimer tror eller er enige i alt, hvad denne bog fremstiller som islam. Dette punkt kan ikke understreges nok. Mange muslimer er meget vidunderlige og fredelige mennesker. Vi må aldrig kategorisere nogen efter den særlige gruppe, de tilhører, men er snarere nødt til at lære folk at kende personligt, ét individ ad gangen. Som sådan - på grund af de skræmmende og temmelig foruroligende oplysninger om islam, som denne bog indeholder - vil jeg kraftigt opfordre dig til fra starten at tilbringe nogen tid i bøn og bede Gud om at beskytte dig mod eventuelle negative følelser, frygt eller fordomme, som det menneskelige hjerte er så tilbøjeligt til, og i stedet lade dit hjerte berøre af Hans hjerte for muslimer. Måske vil du, ligesom jeg selv, blive forelsket i dem, som Gud så ivrigt ønsker at pryde med forløsning, forvandling og Hans frelses smukke klædedragt. Og hvis du er en muslim, beder jeg sammen med dig om, at sandheden vil blive åbenbar gennem de gamle profetier, analyseret på disse sider, og at Gud vil lede dig til den rette vej.


Noter

[1] Samuel S. Zwemer, radaktør Roger S. Greenway, Islam and the Cross: Selections from “The Apostle to Islam”, (Phillipsburg, P&R Publishing, 2002), p. 56
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo