Anbefalinger


Oversættelse af: Endorsements
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 4. oktober 2012

"Joel præsenterer et fascinerende overblik over, hvordan bibelske og islamiske eskatologiske synspunkter overlapper, og argumenterer overbevisende for, at læsning af denne bog og studiet af, hvad Det Gamle og Nye Testamente har at sige om de "sidste tider", er bydende nødvendigt for kristne i dag. Denne bog er en advarende opfordring til kristne om at lære, hvordan kirkens fremtid, islams fremtid og fremtiden for hele verden er guddommeligt og direkte forbundet med hinanden. Læseren vil også få betydelig indsigt i, hvordan de sidste dage vil blive og den kurs, som verden følger med stadig stigende hastighed."
- Dr. Tom White, administrerende direktør, The Voice of the Martyrs

"Et fascinerende og udfordrende arbejde. Joel har brudt ny jord i den igangværende udforskning af forholdet mellem islam og resten af verden. Et 'must' for præster og pastorer, studerende og lægfolk overalt. Bravo!"
- Robert Spencer, direktør for Jihad Watch, forfatter til Islam Unveiled og Onward Muslim Soldiers

"Denne bog giver afgjort et nyt syn på de bibelske profetier i lyset af den aktuelle tingenes tilstand med den globale stigning af islamisk fundamentalisme. Ikke alene analyserer Joel nøjagtigt de islamiske doktriner og praksisser, der er relevante for bibelsk endetidsprofeti, men hans fortolkning af bibelsk profeti er også solid - i sund overensstemmelse med hermeneutikkens accepterede regler."
- Walid Shoebat, tidligere palæstinensisk terrorist og forfatter til Why I Left Jihad

"Joel Richardson giver en vægtig analyse af islam og dens messianske figur. Denne bog er central for erkendelsen af bibelsk endetidsprofetis opfyldelse i vore dage og i forståelsen af den rolle, islam spiller i den."
- Pastor Reza F. Safa, tidligere radikal muslim, forfatter til Inside Islam

"Joel Richardson tjener både de kristne og muslimske samfund godt. Han undersøger grundigt kildedokumenterne til tidlig islam og senere muslimske teologer samt Det Nye Testamente. Han opsummerer dem beundringsværdigt uden at blive for teknisk. Denne bog tydeliggør forskellene mellem kristendom og islam. Den er et 'must' for kristne og muslimer."
- James M. Arlandson, Ph.D. underviser på et college i det sydlige Californien og skriver jævnligt for AmericanThinker.com og Answering-Islam.org

"Joel Richardson har givet et lærd, betænksomt, medfølende og bibelsk forslag til, hvordan de forbløffende teologiske anti-paralleller mellem eskatologierne i radikal islam og bibelske tro skal opfattes. Han argumenterer godt for, at disse ikke blot er menneskelige tilfældigheder. Men Joel er hverken en forstokket reaktionær eller en paranoid radikal. Han er snarere en sandhedens søger og elsker, der har kærligheden og modet til blot at lægge de historiske og teologiske beviser for sine overbevisninger frem foran os, og derefter indrømmer os den værdighed selv at undersøge de faktiske forhold, så vi kan drage vore egne konklusioner. Joel Richardson er en ydmyg tjener af Jesus Kristus, som jeg personligt kender som en trofast og hengiven ægtemand, far og ven for alle de mennesker, som Gud lader krydse hans vej. Må Gud give os alle det samme mod til at åbne vore øjne for den stadig mere tilspidsede åndelige krigsførelse, vi står over for i denne faldne tidsalder - og også for skønheden af Kristi værk på jorden - så vi vil være i stand til at navigere godt i denne verden, indtil vi møder vor Herre Jesus ansigt til ansigt."
- Michael Sullivant, pastor, foredragsholder, forfatter til Your Kingdom Come og Prophetic Etiquette

"Med hovedet af en lærd og hjertet af en forbeder, har Joel Richardson fremlagt en spændende redegørelse for det kommende "tidernes slag". I takt med at militant islam opstår i vildskab, næret af en rasende antisemitisk ånd, skal på samme tid en anden gruppe mennesker opstå, der er villige til at give deres liv for evangeliet om Jesus Kristus. Foruroligende (...) indsigtsfuld (...) et advarselssignal til alle oprigtigt troende."
- James W. Goll, medstifter af Encounters Network, forfatter til The Seer, The Lost Art of Intercession og Praying for Israel's Destiny

"Denne er bogen, et 'must' for alle, der er interesseret i bibelsk endetidsprofeti. Joel Richardson har brudt ny jord i den spirende konsensus om islams afgørende rolle i Antikrists rige. Joels beviser kommer direkte fra de islamiske hadith-traditioner, en meget vigtig kilde til muslimsk lære, der er velkendt for muslimer, men ukendt for de fleste vesterlændinge. Enhver fordomsfri læser vil være ude af stand til at afvise de uhyggelige paralleller mellem de islamiske traditioner og Antikrists dagsorden, som beskrevet i Bibelen. Hans klare og indsigtsfulde præsentation af halshugningens rolle i islamisk lov er fængslende. Hans scenario for, hvordan verden vil troppe op bag Antikrist, er helt igennem troværdig. Jesus formanede os til at bede og være opmærksomme på den prøvelsens tid, der kommer til jorden. Du vil finde, at dette netop er, hvad du gør. For læseren, som er utilfreds med noget andet end sandheden, er dette en bog, der absolut må føjes til det personlige bibliotek."
- Robert Livingston, missionær i Mellemøsten, forfatter til Christianity and Islam: The Final Clash

"Joel Richardsons indgående kendskab til islam forsyner kristne med mange nyttige oplysninger om islams traditioner og lære, og afslører derved de slående ligheder mellem kristen endetidsprofeti og islamiske forventninger om verdensherredømme. Hans afbalancerede brug af islamiske tekster og Bibelen er så overbevisende, at man, efter at have læst bogen, næppe kan forestille sig, at Antikrist kan være noget andet end en muslimsk kalif. Men hvad jeg værdsætter mest, er, at han argumenterer for sin pointe, ikke med ondskab, men med takt, tilmed kærlighed, mens han opfordrer kristne til at elske deres muslimske medmennesker og at vinde dem for Kristus. Denne bog er vigtig læsning for kristne, der ønsker at lære mere om verdens hurtigst voksende religion eller ønsker at være bedre forberedt til dialog med og at vidne for muslimer."
- Steve Alt, assisterende professor i teologi, F.I.R.E. School of Ministry, Concord, NC

"Efter mange års overvejelser, viger jeg tilbage for alt for præcise detaljer i endetids-scenarier. Men skønt denne bog indeholder visse sådanne præcise detaljer, mener jeg dog, at hovedpointen, at islam er Antikrists system i de sidste dage, bliver overbevisende præsenteret som et meget muligt scenario. Desuden er oplysningerne i denne bog om islam og Antikrist meget vigtige og er ikke, så vidt jeg ved, tilgængelige andre steder. I disse dage med islamisk terror, mener jeg, at en forståelse af de oplysninger, der præsenteres i denne bog, især hvad angår islamisk eskatologi, er afgørende. Ingen tvivl om, at denne bog giver et vigtigt bidrag. Jeg kan varmt anbefale en opmærksom undersøgelse af oplysningerne på disse sider."
- Dr. Daniel C. Juster, forfatter til Jewish Roots og Israel, the Church and the Last Days, administrerende direktør for Tikkun Ministries International

"I en æra og en tid, hvor flertydighed hersker, har Joel Richardson skrevet en bog, der er klar, veldokumenteret og lige til sagen. Kun få mennesker i det kristne fællesskab har et mod til at studere verdensreligioner, endsige investere sig selv i det, som han har. Gør dig selv en tjeneste; få fat i denne bog, læs denne bog, udlev de sandheder, du trækker ud af den. Den er din tid værd, og endnu vigtigere – der er sjæle derude, som hænger på vippen."
- Ergun Caner, dekan, Liberty Theological Seminary, Liberty University, Lynchburg, VA
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo