Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 9
Af Joel Richardson
Oversættelse af: Comparing The Biblical Jesus And The Dajjal
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 22. oktober 2012


Den tredje forbløffende parallel mellem bibelsk og islamisk eskatologi er personen Dajjal, den islamiske Antikrist-skikkelse. På trods af alle de vilde og fantastiske beskrivelser af Dajjal, så finder vi - hvis vi koger den muslimske tro om Dajjal ned til det enkleste og vigtigste - dybest set en mand, der vil hævde at være guddommelig, og vil hævde at være Jesus Kristus den jødiske Messias. Han vil forsvare Israel mod Mahdien og den muslimske Jesus og han vil bedrage mange mennesker til at forlade islam.

Mens jeg bestemt ikke tror, at der nogensinde vil træde en skikkelse ind i verden, som svarer til beskrivelserne i de islamiske traditioner - en stor bedrager, der er blind på det ene øje og som farer omkring i verden på en form for kæmpe-muldyr - så vil Jesus (den virkelige) dog komme, og han vil på mange meget afgørende måder opfylde de muslimske forventninger til Dajjal.


Jesu Kristi genkomst

Den virkelige Jesus vil komme som en guddommelig forsvarer af Israel og dets folk samt af Israels åndelige børn, de kristne. Hvis de islamiske profetier virkelig er flettet sammen med virkeliggørelsen af de bibelske profetier, så kan vi se, at en del af Satans strategi går ud på, at når den virkelige Jesus kommer, så vil der allerede være en verdensomspændende religiøs leder, som også vil hævde at være Jesus, nemlig den falske profet. Hvis dette var tilfældet, ville muslimer verden over beskylde den virkelige Jesus for at være Dajjal, den muslimske Antikrist/Store Bedrager. Muslimer ville være særligt overbevist om dette i lyset af, at de overlevende jøder på jorden ville anerkende Jesus som deres Messias. Mindst seks hundrede år før islam overhovedet kom til verden, beskrev de jødiske profeter og de jødiske apostle Jesu tilbagekomst til Israel og hvordan han ville besejre dets fjender og endelig blive accepteret af det jødiske folk:

På den dag agter jeg [Herren] at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem; men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. - Zakarias 12:9-10
Se, der kommer en dag, Herrens dag, (...). Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. - Zakarias 14:1,3-4
... så skal hele Israel frelses – som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. - Romerbrevet 11:26
"Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande." Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer (...). Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. (...). Og de synger en ny sang ... - Johannes' Åbenbaring 7:3-4; 14:1,3

Vi ser, at når Jesus vender tilbage for "at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem", "skal han [bogstaveligt] stå på Oliebjerget." Jesus vil være fysisk til stede i Israel. På dette tidspunkt siges det, at de jøder, der er i live i Israel, vil se ham og forstå, at han er "ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham ..." Således vil anerkendelsen af Jesus som den ægte jødiske Messias og guddommelige Frelser fylde deres hjerter og "så skal hele Israel frelses ..."


De islamiske traditioner

Baseret på de islamiske traditioner vil muslimer selvfølgelig forvente, at jøderne vil anerkende Dajjal som den guddommelige jødiske Messias. Således vil Jesus fra den bibelske tradition, i det islamiske sind, opfylde de tre mest grundlæggende islamiske forventninger til Dajjal. Det er klart, at disse traditioner vil blive brugt af Satan, ikke blot til at forebygge, at muslimer på jorden tager imod den virkelige Jesus, når han kommer, men også til bogstaveligt at give dem kraft til at angribe ham. Plottet synes hele tiden at blive tykkere. Overvej følgende udtalelse fra den velkendte muslimske apologet, Osamah Abdallah. Spørgsmålet stillet til ham var: "Hvad tror muslimer om verdens ende og Jesu rolle deri?" Hans svar er forbløffende i måden, den vedrører denne diskussion:

Kort fortalt tror kristne, at Jesus vil komme ned på jorden og kæmpe for staten Israel (...). Hvad der synes at være ganske ironisk for mig, er, at de jøder, som Jesus angiveligt vil kæmpe for, ikke engang tror på Jesus som Gud selv eller som et Guds Sendebud (...). Jesus brød sig aldrig om jøderne (...). Men nu, uden at være partisk, har vi muslimer en udlægning, der giver en hel del mere mening og er tømt for modsigelser! Vi tror, at Jesus vil komme ned på jorden henimod tiden for verdens ende for at bekæmpe Satans hær, som for det meste vil bestå af "dårlige" jøder eller "zionistiske jøder", som vi kalder dem i dag, vildfarne polyteistiske kristne eller trinitariske kristne og hedenske polyteister, såsom hinduer, buddhister, etc. (...) Nogle jøder og mange kristne vil være blandt de gode og velsignede, som vil kæmpe på Jesu side. Satans hær vil blive ledet af en person, der vil hævde at være Jesus Kristus selv. Muslimerne vil kalde ham Dajjal eller Bedrageren. Den virkelige Jesus' hær vil bekæmpe Dajjals hær og besejre ham. Israels imperium vil falde og religionen islam vil sejre. [1]

Dette er helt forbløffende. Vi ser, som en direkte følge af de islamiske apokalyptiske traditioner, at muslimer forventer, at der vil komme to Jesus'er, en ægte og en falsk. Ifølge Mr. Abdallahs udlægning, vil den ægte Jesus kunne identificeres ved, at han ikke kan lide jøder; ja, han forventes faktisk at angribe og slagte dem. Ligeledes vil den falske Jesus (ifølge islam) klart kunne identificeres ved, at han vil forsvare jøderne. Således forventer Mr. Abdallah og muslimer overalt, som vi har set det, at den muslimske Jesus, sammen med hans leder, Mahdien, vil angribe Israel og kæmpe mod Ham, som kristne opfatter som den virkelige Jesus. Slaget ved Harmagedon, som profeteret i Bibelen, begynder faktisk at komme i meget klar fokus.


Noter

[1] http://www.answering-christianity.com/que5.htm
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo