Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 7
Af Joel Richardson
Oversættelse af: Comparing The False Prophet And The Muslim Jesus
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 15. oktober 2012


Utroligt nok slutter lighederne mellem de bibelske hhv. islamiske endetidsfortællinger ikke med Antikrist og Mahdien. Hvis det var således, ville det have været lettere at afvise de mange ligheder som rene tilfældigheder. Parallellerne stopper imidlertid ikke med Antikrist og Mahdien, men strækker sig, igen helt klart, videre til manden, der bibelsk kendes som den falske profet, og manden, der i islam kendes som Isa al-Masih - Jesus Messias.

Satans plan ned gennem tiderne er tydeligt formuleret i Bibelen. Bibelen lærer, at Satan vil oprejse ikke én, men to mænd som sine agenter på jorden til at lokke menneskene væk fra tilbedelsen af den ene sande Gud. Den første mand, Satan vil bruge, er Antikrist. Vi har allerede undersøgt hans rolle i kapitel 5. Den anden mand er kendt i Bibelen som den falske profet. Nu vil vi undersøge hans rolle ...


Det uhellige partnerskab mellem Antikrist og den falske profet

Forholdet mellem den bibelske falske profet og Antikrist har karakter af et forbryderpartnerskab så at sige. Det er kun i den sidste bog i Bibelen, at vi lærer om den falske profet. Apostlen Johannes var den første og eneste af Skriftens forfattere, der modtog åbenbaring om denne assistent til Antikrist. I Johannes' Åbenbaring kapitel 13 introducerer Johannes os til manden, der beskrives som "et andet dyr", men senere omtales i Johannes' Åbenbaring som den falske profet:

Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, (...). Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne ... - Åb 13:11-14

Fra denne passage, kan vi bestemme et par ting om den falske profet. For det første kaldes han et dyr - han er ligesom Antikrist en mand besat af Satan. Han er en anden af dragens menneske-brikker, der udfører dragens vilje på jorden. Men i stedet for ti horn, har han kun to. Hornene taler om autoritet. Den falske profets magt og autoritet er klar, men den er ikke nær så stor som Antikrists, der siges at have ti horn. Vi ser også, at den falske profet er en mirakelmager. Blandt de mange mirakler, han siges at udvirke, er ét udtrykkeligt nævnt: Han siges at få ild til at falde ned fra himlen. Den falske profets primære hensigt med at udføre mirakuløse tegn er at få indbyggerne på jorden til at følge og endda tilbede Antikrist. De to er afbilledet som et team, et partnerskab med ét fælles mål - bedrag, forførelse, at lokke alle dem på afveje, der tilbeder Jahve, Bibelens Gud.


Det uhellige partnerskab mellem Mahdien og den muslimske Jesus

Ligeledes i den islamiske fortælling om de sidste dage, finder vi ikke en enlig skikkelse, der kommer for at redde verden, men finder i stedet et team. Vi finder både Mahdien og den muslimske Jesus. Og som i tilfældet med Antikrist og den falske profet finder vi, at den ene klart opfylder en støttende rolle, mens den anden er lederen. Mens Mahdien klart er beskrevet som "Allahs Viceregent (Kalif)", [1] er Jesus beskrevet som én, der vil "gå ind for Mahdiens sag" [3] og "følge ham". [2] Partnerskabet mellem Mahdien og Jesus er et forhold mellem lederen og hans underordnede. Og som vi allerede har set, og vil fortsætte med at se, er partnerskabet mellem Mahdien og Jesus faktisk et uhelligt partnerskab - især hvis man ikke er muslim og ikke har intentioner om at blive det. Hvis dette sidste er tilfældet, er man dødsmærket - ganske enkelt. Den muslimske Jesus er en fordrejet udgave af den bibelske Jesus, som sagde:

"... for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag." - Joh 6:38-40

I stedet for at gå ind for Faderens "sag", går den muslimske Jesus ind for Mahdiens. I stedet for at frelse de af Hans tilhængere, som Faderen har bragt under hans opsyn, så slagter den muslimske Jesus dem, der forbliver tro mod Jesu ord, som de findes i Bibelen. Den muslimske Jesus er ikke evangeliernes blide og alligevel stærke hyrde, men snarere Ulven selv i hyrdens klæder.


Den falske profet som Antikrists vigtigste magtudøver

Den lovløses (Antikrists) komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. - 2 Tess 2:9-12
Jeg så et andet dyr komme op af jorden (...) Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. - Åb 13:11,13

Vi ser i Bibelen, at den falske profet vil komme med "al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes ...". Han (det andet dyr) vil gøre "store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen (...). Det forfører dem, der bor på jorden." Men når hans magt til at udføre mirakler viser sig ude af stand til at konvertere hvert eneste menneske på jorden, bliver hans primære fremstød at etablere et system, i hvilket jordens indbyggere kun vil have to muligheder, at tilbede Antikrist eller blive dræbt. Den falske profet siges at skabe en form for "billede", måske en form for afgud eller statue, der har evnen til at "tale." Præcis hvad dette "billede" vil være, står endnu tilbage at blive set.

Og det [den falske profet] fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. - Åb 13:15

Der er noget meget usædvanligt ved dette billede, der "kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede." På en eller anden måde vil billedet selv have evnen til at håndhæve den falske profets lov; det vil have evnen til at få mennesker dræbt. Dette synes at have berøring med det berygtede "dyrets mærke", der er en del af den falske profets system. Det vil tvinge alle jordens indbyggere, "store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal." (Åb 13:16-17)

Så bibelsk set er den falske profet håndhæveren af Antikrists globale tilbedelsesbevægelse. Forestil dig et øjeblik en mirakelvirkende missionær, der er helt besat af Satan, og som med truslen om døden nægter at tage nej for et svar. Dette er præcis, hvad den falske profet vil være.


Den muslimske Jesus som Mahdiens vigtigste magtudøver

Den falske muslimske Jesus vil, ifølge islam, ligeledes være den største missionær, verden nogensinde har set. I denne henseende opfylder han beskrivelsen af den falske profet på en prik! Vi ser, at den falske muslimske Jesus, ligesom den falske profet, kommer for at konvertere den kristne verden til en ny religion. I den muslimske Jesus' tilfælde, er religionen selvfølgelig islam:

... når Jesus vender tilbage, vil han personligt korrigere alle fejloplysninger og fejlfortolkninger om sig selv. Han vil bekræfte det sande budskab, han bragte i sin tid som profet og at han aldrig hævdede at være Guds Søn. Desuden vil han i sit andet komme bekræfte, hvad han profeterede i sit første, og vidne om Sendebudenes Segl, Profeten Muhammed. I hans andet komme vil mange ikke-muslimer acceptere Jesus som en tjener af Allah den Almægtige, som en muslim og et medlem af Muhammeds Fællesskab. [4]

På grundlag af denne beskrivelse alene, synes Jesu magt til at konvertere mere at være baseret på hans ords overtalelseskraft, på hans tilstedeværelse og handlinger end på mirakler. Men ligesom den falske profet, nægter den muslimske Jesus at tage nej for et svar. Som det blev set ovenfor, vil Jesus, sammen med Mahdien, indføre islamisk lov over hele jorden og afskaffe jizya-skatten, som ikke-muslimer historisk har haft mulighed for at betale som "beskyttelsespenge" - ikke helt ulig de "beskyttelsespenge", som mafiabosser aftvinger forretningsdrivende i deres områder. Efter det tidspunkt, hvor jizya-skatten blev afskaffet, vil "alle mennesker (...) være forpligtet til at antage islam, og der vil ikke være noget andet alternativ". [5] Men hvad nu hvis nogle stadig nægter at konvertere? Så vil, som vi allerede har set, lederne af den såkaldte "fredens religion", Mahdien og den muslimske Jesus, få dem henrettet.


Den falske profet som bøddel

Fra Bibelens beskrivelse af den falske profet lærer vi, at et af de primære motiver bag hans plan om at skabe dette "billede af dyret" er at få dem, der nægter at tilbede det, slået ihjel:

... og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. - Åb 13:14-15

Senere er der en specifik henvisning til den præcise måde, hvorpå disse mennesker vil blive dræbt:

Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. - Åb 20:4

Bibelen fortæller os, at dem, der nægter at deltage i systemet, etableret af den falske profet, og som nægter at tilbede Antikrist eller hans billede, vil blive dræbt. Den særlige metode, som Bibelen fremhæver, er halshugning. Vi vil diskutere dette faktum mere detaljeret i et senere kapitel. Den falske profet vil være den største bøddel, verden nogensinde har kendt.


Den muslimske Jesus som bøddel

Og hvor forskellig er så den muslimske Jesus? Vi har allerede undersøgt de islamiske traditioner, der fastslår, at Jesus vil afskaffe jizya-skatten, hvilket kun efterlader to muligheder for kristne og jøder verden over: At konvertere til islam eller dø.

Jesus, Marias søn, vil snart stige ned blandt muslimerne som en retfærdig dommer (...). Jesus vil derfor dømme i henhold til islams lov (...) alle mennesker vil være forpligtet til at antage islam, og der vil ikke være noget andet alternativ. [6]
"... tiden og stedet for [hoved-skatten] er før den endelige nedstigning af Jesus. Efter hans endelige komme, vil intet andet end islam blive accepteret af dem, for afkrævningen af hoved-skatten er kun gældende, indtil Jesu nedstigning (fred være med ham og vores Profet) ..." [7]

Vi har også set de islamiske traditioner, hvori Jesus skildres som leder af en hær, som slagter titusindvis af jøder, der alle siges at være tilhængere af Dajjal (den muslimske Antikrist).

Yahudierne (jøderne) (...) vil være hans vigtigste tilhængere. [8]
Isa (Jesus) (vil) dræbe Dajjal ved Hudd-porten, i nærheden af en israelsk lufthavn i dalen "Ifiq". Den endelige krig med yahudierne vil følge og muslimerne vil sejre. [9]
I den sidste time vil muslimer kæmpe mod jøderne. Da jøderne er en integreret del af Dajjals hær og muslimerne er profeten Jesus' soldater, vil de bekæmpe hinanden og muslimerne vil være sejrende indtil selv en sten eller et træ vil sige: Kom her, muslim, der er en jøde i skjul bag mig, dræb ham. [10]

Den bibelske falske profet og den muslimske Jesus vil ifølge beskrivelserne begge indføre et retssystem, som gennemtvinger massehenrettelse af alle, der nægter at konvertere til den nye globale religion.


En drage i fåreklæder

Vi har alle hørt udtrykket "en ulv i fåreklæder." De fleste mennesker ved ikke, at Jesus er ophavsmand til denne sentens. Interessant er det, at da Jesus skabte dette udtryk, henviste han specifikt til falske profeter. Den nøjagtige sætning var: "Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve." (Matt 7:15) Ligeledes er den falske profet, i forhold til hvem alle andre falske profeter blot er svage forløbere, beskrevet af apostlen Johannes som én, der "havde to horn som et lam, men talte som en drage" (Åb 13:11) Det vil sige, at den falske profet udadtil vil virke mild og blid - en "lam-lignende" person - men indadtil vil han være en mand, der bogstaveligt talt er besat af Satan selv. Han vil være fyldt med bedrag, mord, raseri og had. Hans formål vil være at bedrage så mange mennesker, han kan, så de tilbeder dragen.

Den falske profets ydre fremtræden som "et lam" kan også meget vel kan være en henvisning til forestillingen om, at den falske profet vil hævde bogstaveligt talt at være Lammet selv, Jesus Kristus (Joh 1:36, Åb 5:6,13). Det ville give mening, hvis vi kigger lidt nærmere på Jesu advarsler til sine disciple i Matthæus kapitel 24. Gentagne gange advarer Jesus sine disciple om de mange falske profeter, som vil komme i de sidste dage, men i den allerførste advarsel, som Jesus giver sine disciple, da de spørger ham om karakteren af den sidste time før hans genkomst, siger Jesus: "Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild." (Matt 24:4-5) Selv om jeg ikke tror, at enhver falsk profet, der vil dukke op i de sidste dage, bogstaveligt vil hævde at være Kristus selv, så fremgår det af denne passage, at nogle vil. Og hvis den falske profet i Åbenbaringen kapitel 13 er arketypen og selve modellen for alle andre falske profeter, så er det også indlysende, at den falske profet meget vel kan hævde at være Jesus Kristus selv. Dette er naturligvis en helt genial (skønt uendelig ond) plan. Kan man forestille sig nogen bedre at have som sin højre hånd og primære propagandaminister end en mand, som hele verden opfatter som Jesus Kristus selv? Det lader til, at dette er, hvad Satan har planlagt for Antikrist/Mahdien.


Konklusion

Muslimer er meget glade for at bruge Jesus som et missionsredskab blandt kristne. Talrige muslimske bøger er blevet udgivet, som priser Jesu storhed og udtrykker dyb kærlighed til ham. En muslimsk hjemmeside proklamerer tilmed, at "Jesus ledte mig til islam." Muslimer bruger Jesus som madding til at trække kristne til sig, for at overbevise dem om sandheden af islam. Men islams opreklamerede Jesus er meget anderledes end den muslimske Jesus, der kommer for at afsløre sin sande identitet som den mest radikale af fundamentalistiske muslimer. Den Jesus, der kommer tilbage ifølge de muslimske traditioner, får Osama Bin Laden til at ligne en novice. Han er skildret som én, der kommer for at etablere islamisk lov på hele jordens overflade, en lov, som legaliserer henrettelse af enhver, der nægter at konvertere til islam. Han er skildret som anfører for en hær, der vil slagte titusinder af jøder, som siges at være tilhængere af Dajjal. Hvis der nogensinde kan tænkes en mand, der med fuld ret svarer til betegnelsen "dyret", så er den muslimske Jesus sådan en mand.

Muslimer venter ankomsten af en mand, der vil hævde at være Jesus Kristus. Han ville blive præsenteret som et lam. Hvis en sådan mand nogensinde vil fremstå, vil han ifølge islamisk tradition hævde, at han har været i live i himlen i de sidste to tusind år, hvor han har ventet på at komme tilbage for at fuldføre sin mission og leve sit liv til ende på jorden. Sådan en mand vil være en løgner. Han ville være en sand elev af sin herre, løgnens fader. Han vil komme for at tilfredsstille, hvad Bibelen udtrykker som Satans mest brændende begær: Enten at bedrage kristne og jøder - faktisk hele jorden - til at tilbede ham, eller at slagte dem. I Bibelen ser vi, at det netop er med disse formål, at Satan vil give magt til sin falske profet. Den bibelske beskrivelse af den falske profet og den islamiske beskrivelse af den muslimske Jesus, er på alle væsentlige punkter identiske.


Noter

[1] Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084 som citeret i Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, The Approach of Armageddon? An Islamic Perspective (Canada, Supreme Muslim Council of America, 2003), p. 231

[2] Ayatullah Baqir al-Sadr og Ayatullah Murtada Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, p. 3

[3] Sais I-Nursi, The rays, The Fifth Ray, p. 493, som citeret i Harun Yahya, Jesus Will Return, (London, Ta Ha, 2001), p. 66

[4] Kabbani, p. 237

[5] Mufti Mohammad Shafi og Mufti Mohammad Rafi Usmani, Signs of the Qiyama and the Arrival of the Maseeh, (Karachi, Darul Ishat, 2000), p. 59

[6] Sideeque M. A. Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies (Scarborough, Canada, 1999) p. 358

[7] Ahmad ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper, a Classic Manuel of Islamic Sacred Law, Oversat af Noah Ha Mim Keller, (Amana Publications, Beltsville Maryland, revideret 1994) p. 603.

[8] Who is the evil Dajjal (the "anti-Christ")? by Mohammed Ali Ibn Zubair Ali http://www.islam.tc/prophecies/masdaj.html

[9] Muhammad Ali Ibn Zubair, The Signs of Qiyama, oversat af M. Afzal Hoosein Elias fra originalen (med henvisninger): "Aalalaat-e-Qiyyamat aur Nuzul-e-Eesa." https://thequranblog.files.wordpress.com/2008/06/microsoft-word-signs-of-qiyamah.pdf

[10] Veliankode, p. 218
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo