Den muslimske Jesus
Kapitel 6
Af Joel Richardson
Oversættelse af: The Muslim Jesus
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 9. oktober 2012


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Efter Mahdiens fremtræden eller "opstigen", er den næst-vigtigste begivenhed blandt de store tegn Jesu Kristi genkomst. Kristne, som elsker Jesus, bliver forståeligt nok helt opildnede ved udsigten til, at selv muslimer søger og længes efter hans tilbagevenden. Desværre er den islamiske opfattelse af, hvem denne kommende Jesus er og hvad han gør, når han først er her, radikalt anderledes end hvad kristne tror om Jesus.

Det første kristne er nødt til at forstå angående den islamiske opfattelse af Jesus, er, at muslimer naturligvis afviser tanken om, at Jesus var eller er Guds Søn. Ifølge islam er Jesus ikke, som Bibelen formulerer det, Gud i kødet. For det andet - efter islamisk tro - døde Jesus aldrig på et kors for menneskehedens synders skyld. Koranen benægter udtrykkeligt, at Jesus nogensinde blev korsfæstet, eller at han nogensinde oplevede døden. Muslimer tror, at efter at Allah mirakuløst reddede Jesus fra døden, blev han optaget til himlen i live på en lignende måde, som Bibelen fortæller om Elias. Siden da har Jesus, ifølge muslimsk tro, opholdt sig hos Allah, og har ventet på det rette øjeblik til at vende tilbage til jorden for at afslutte sin gerning og fuldføre sit liv. Som sådan var Jesus ikke - for det islamiske sind - på nogen måde en "frelser". For muslimer var Jesus blot endnu en profet i den lange række af profeter, som Allah har sendt til menneskeheden. Den særlige titel, Messias, er, selvom den er bibeholdt i den islamiske tradition, i det væsentlige renset for alle bibelsk definerede messianske kvaliteter. Ifølge islams hellige tekster - som vi snart vil få at se - vil Jesu genkomst bestemt ikke ske med det formål, at genoprette landet Israel for det jødiske folk. Ej heller vil Jesu mål være at redde og udfri sine trofaste tilhængere fra Antikrists forfølgelser. Det første, der må indses, for at forstå den islamiske opfattelse af Jesu genkomst, er, at når Jesus kommer tilbage, så kommer han tilbage som en radikal muslim!

Dette kapitel vil skitsere de islamiske traditioner om Jesu genkomst. Mange af haditherne nedenfor, refererer til Jesus, ikke ved navnet Jesus, men ved navnet Isa. Muslimer vil lejlighedsvis henvise til Jesus ved hans f.eks. danske navn for vores skyld, men det navn, som Koranen giver ham, og som de fleste muslimer bruger, er Isa (eller Eesa) al-Maseeh (Messias). Andre almindelige titler islam bruger, når der henvises til Jesus, er Hadrat Isa (Ærværdige Jesus), Isa bin Maryam (Jesus, Marias søn) eller Nabi Isa (profeten Jesus). Nogle af disse titler kan være anvendt nedenfor.


Genkomsten af den muslimske Jesus

Ifølge Islams hellige traditioner, vil Jesu genkomst, som normalt beskrevet, finde sted lige uden for Damaskus:

På dette tidspunkt vil Allah sende Kristus, Marias søn, og han vil stige ned i den hvide minaret i den østlige ende af Damaskus iført to klæder, let farvet med safran, og anbringe sine hænder på vingerne af to engle. Når han sænker hovedet, vil der falde dråber af sved fra hans hoved, og når han hæver det, vil dråber som perler spredes fra det. [1]

Mahdiens underordnede

På dette tidspunkt stiger Jesus ned for at møde Mahdiens hær, der vil være i færd med at gøre sig klar til kamp. Det vil være lige før tiden for bøn.

Muslimerne vil stadig være ved at forberede sig på kampen og samler geledderne. Tidspunktet for bøn vil komme og så vil Jesus, Marias søn, stige ned. [2]

Baseret på de relevante hadither, synes islamiske lærde at være universelt enige om, at Mahdien vil bede Jesus om at lede bønnen. Jesus vil derefter afvise denne anmodning og i stedet ærbødigt overlade det til Mahdien at lede bønnen.

Allahs Sendebud sagde: En del af mit folk vil ikke ophøre med at kæmpe for sandheden og vil sejre indtil Genopstandelsens Dag. Han sagde: Så vil Jesus, Marias søn, stige ned, og deres [muslimernes] kommandant [Mahdien] vil invitere ham til at komme og lede dem i bøn, men han vil sige: Nej, nogle af jer er kommandanter over nogle. [3]

Det vigtige element her, hvilket bør understreges, er, at Jesus derefter vil bede bag Mahdien, som et direkte udtryk for Jesu lavere rang i forhold til Mahdien.

Jesus Kristus vil afslå Imam Mahdis tilbud og opfordring til at komme og lede muslimerne i bøn og fremsige sin bøn bag Imam Mahdi. [4]
Jesus (fred være med ham) vil komme og vil bede de obligatoriske bønner bag Mahdien og følge ham. [5]
(Jesus) vil følge Mahdien, tidens herre, og dette er grunden til, at han vil bede sine bønner bag ham. [6]

Jesus den tro muslim

Efter Jesu genkomst vil han, i overensstemmelse med sin identitet som en tro muslim, tage på den rituelle pilgrimsfærd til Mekka, kaldet hajj:

Profeten sagde: Sandelig, Isa ibn Maryam skal stige ned som en retfærdig dommer og fair hersker. Han skal lægge sin kurs på vejen til hajj (pilgrimsfærd) og komme til min grav for at hilse på mig, og jeg skal helt sikkert svare ham! [7]

Jesus vil indføre islamisk lov

Skønt Mahdien, som muslimernes Kalif (stedfortræder) og Imam (leder), tydeligvis ses som højere rangeret end Jesus, siges Jesus stadig at være en leder af det muslimske samfund. Ifølge de islamiske traditioner, vil Jesu primære opgave være at overvåge indførelsen og håndhævelsen af den islamiske sharia-lov i hele verden.

Ibn Qayyim nævner i Manar al-munif, at lederen (...) er Mahdien, som vil anmode Jesus om at lede muslimerne i bøn. Jesus vil forblive på jorden, ikke som en profet, men som ét medlem af profeten Muhammeds fællesskab (umma). Muslimerne vil følge ham som deres leder. Ifølge Shalabi, vil Mahdien lede muslimerne i bøn, og Jesus vil styre muslimerne i henhold til den guddommelige lov (sharia). [8]
Jesus, Marias søn, vil stige ned og vil lede dem, dømme mellem dem i henhold til den hellige Koran og profeten Muhammeds sunna. [9]

Jesus: Den største muslimske missionær

Islamisk tradition lærer, at fordi Jesus vil erklære sig som muslim, vil han få mange kristne til at konvertere til islam. Med hensyn til dem, der ikke konverterer til islam, fortæller Koranen, at Jesus vil være et vidne imod dem på Dommens Dag:

Der findes ingen blandt Skriftens folk, der ikke vil tro på ham før hans død. På opstandelsens dag vil han vidne imod dem - sura 4:159

Som kommentar til ovenstående vers, forklarer mufti Muhammad Shafi og mufti Mohammad Rafi Usmani i deres bog, Signs of the Qiyama and the Arrival of the Maseeh [Tegn på Dommens Dag (Qiyama) og ankomsten af Messias (Maseeh)], at udtrykket "vil tro på ham før hans død" betyder, at kristne og jøder vil ...

... bekræfte, at han er i live og ikke døde, og at han ikke er Gud eller Guds Søn, men (blot) Hans (Allahs) slave og Sendebud; og Isa (Jesus) vil vidne mod dem, der havde kaldt ham Guds Søn, de kristne, og dem, der havde afvist ham, jøderne. [10]

Sheikh Kabbani, formand for Det Øverste Islamiske Råd i Amerika [Islamic Supreme Council of America], formulerer klart det islamiske perspektiv angående den missionerende rolle Jesus vil spille, når han vender tilbage:

Ligesom alle andre profeter, kom Profeten Jesus med det guddommelige budskab om overgivelse til Gud den Almægtige, som er islam. Dette vers viser, at når Jesus vender tilbage, vil han personligt korrigere alle fejloplysninger og fejlfortolkninger om sig selv. Han vil bekræfte det sande budskab, han bragte i sin tid som profet og at han aldrig hævdede at være Guds Søn. Desuden vil han i sit andet komme bekræfte, hvad han profeterede i sit første, og vidne om Sendebudenes Segl, Profeten Muhammed. I hans andet komme vil mange ikke-muslimer acceptere Jesus som en tjener af Allah den Almægtige, som en muslim og et medlem af Muhammeds Fællesskab. [11]

Al-Sadr og Mutahhari, formulerer ligeledes denne samme forventning:

Jesus vil stige ned fra himlen og gå ind for Mahdiens sag. De kristne og jøderne vil se ham og anerkende hans sande status. De kristne vil opgive deres tro på hans guddommelighed. [12]

Jesus vil afskaffe kristendommen

Det er afgørende at forstå, at når Jesus kommer igen, så kommer han, ifølge islamisk tradition og tro, ikke bare for at omvende de fleste kristne til islam, men for bogstaveligt at afskaffe kristendommen fuldstændigt. Denne kendsgerning bliver til at forstå, når vi analyserer en meget velkendt og ofte citeret tradition, der omtaler fire konkrete ting, som Jesus vil gøre, når han vender tilbage. Jesus siges at:

1 Bryde korsene.
2 Dræbe alle svin.
3 Afskaffe jizya-skatten (en islamisk skat pålagt ikke-muslimer)
4 Dræbe den muslimske antikrist og hans tilhængere.
Profeten sagde: Der er ingen profet mellem mig og ham, det vil sige, Jesus. Han vil stige ned (til jorden) (...). Han vil bryde korset, dræbe svin og afskaffe jizya. Allah vil udslette alle religioner undtagen islam. [13]

De tre handlinger, at bryde "korset", dræbe svin og afskaffe jizya-skatten, er baseret på forestillingen om, at Jesus vil eliminere alle andre religioner på jorden end islam. Shafi og Usmani forklarer, at dette at "bryde korset" betyder at "afskaffe tilbedelsen af korset". Adskillige muslimske venner, jeg har talt med, har givet udtryk for deres opfattelse af denne tradition: Jesus vil bryde eller fjerne alle kors fra kirkers hustage og spir over hele jorden. Denne handling vil således indikere, at Jesus ønsker at give en klar tilkendegivelse af sin utilfredshed med den falske opfattelse, at han nogensinde blev korsfæstet på et kors. Drabet på svinene sker i den hensigt, at den "kristne tro på deres lovlighed modsiges". [14] Grunden til afskaffelsen af jizya-skatten (den obligatoriske hoved-skat, som ikke-muslimer skal betale for at leve i et muslimsk land) er baseret på den idé, at når Jesus kommer igen, vil jizya-skatten ikke længere blive accepteret. Det eneste valg kristne så vil have, er at konvertere til islam eller dø. Som Sideeque M. A. Veliankode skriver i Doomsday Portents and Prophecies:

Jesus, Marias søn, vil snart stige ned blandt muslimerne som en retfærdig dommer (...). Jesus vil derfor dømme i henhold til islams lov (...) alle mennesker vil være forpligtet til at antage islam, og der vil ikke være noget andet alternativ. [15]

Selv Harun Yahya bekræfter denne opfattelse i sin bog, Jesus Will Return, når han siger: "Jesus vil i denne periode fjerne alle systemer af vantro." [16]

Muslimske jurister bekræfter også disse fortolkninger: Overvej for eksempel afgørelsen, fastsat af Ahmad ibn Naqib al-Misri (d. 1368) i The Reliance of the Traveller, den klassiske shafii-manual for islamisk ret:

"... tiden og stedet for [hoved-skatten] er før den endelige nedstigning af Jesus (med hvem der må være fred). Efter hans endelige komme, vil intet andet end islam blive accepteret af dem, for afkrævningen af hoved-skatten er kun gældende, indtil Jesu nedstigning (fred være med ham og vores Profet) ..." [17]

Jesus, jødedræberen

Ud over "bedriften" med at afskaffe kristendommen på verdensplan, er en anden af Jesu primære opgaver at dræbe en skikkelse, kendt som al-Dajjal, eller den muslimske udgave af Antikrist. Men ikke alene vil Jesus dræbe Dajjal, han vil også dræbe alle Dajjals tilhængere, som for det meste vil være jøder. Muhammad Ali Ibn Zubair uddyber i en artikel med titlen: "Who is the evil Dajjal?" [Hvem er den onde Dajjal?]:

Yahudierne (jøderne) fra Isfahan vil være hans (Dajjals) vigtigste tilhængere.
Ud over at have hovedsageligt yahudi-tilhængere, vil han også have et stort antal kvindelige tilhængere. [18]

Veliankode forklarer, at en af de vigtigste årsager til Jesu tilbagevenden er, at han skal "tilbagevise jøderne i det kontroversielle spørgsmål, at de dræbte Jesus (...). Men Jesus vil dræbe dem, herunder deres leder, Antikrist." [19] Muhammad Ali Ibn Zubair, forfatter til The Signs of Qiyama [Tegnene på Dommedag] opregner begivenhederne i de sidste dage, som de forekommer. Han begynder:

Hans tilhængere, yahudierne, vil udgøre 70.000 (...). (Så) vil Hadrat Isa (ærværdige Jesus) dræbe Dajjal ved Hudd-porten, i nærheden af en israelsk lufthavn i dalen "Ifiq". Den endelige krig med yahudierne vil følge og muslimerne vil sejre. [20]

Vi vil diskutere denne "endelige krig" mellem jøderne og muslimerne mere detaljeret i et senere kapitel. Nu er det vigtigt at huske, at når denne endelige krig (eller mere præcist: endelige nedslagtning) finder sted, vil det, ifølge islamisk tradition, være den muslimske Jesus, der er den primære initiativtager til denne.


Jesus: En god muslimsk familiemand

Et sidste aspekt af den muslimske Jesus' tilbagevenden skal dog fremhæves. Efter at have konverteret verden til islam og dræbt de vantro, Dajjal og hans tilhængere, siges Jesus at gifte sig, få børn og til sidst dø:

Profeten sagde: Der er ingen profet mellem mig og ham, det vil sige, Jesus. (...) Han vil ødelægge Antikrist og vil leve på jorden i fyrre år, og så vil han dø. Muslimerne vil bede over ham. [21]
Efter sin nedstigning til jorden, vil Jesus gifte sig. Han vil få børn og han vil forblive på jorden i 19 år efter ægteskabet. Han vil dø og muslimer vil bede hans begravelsesbøn, og begrave ham ved siden af profeten Muhammed. [22]

Sammendrag

Lad os nu gennemgå den muslimske Jesus' forskellige kendetegn og handlinger efter hans tilbagevenden til jorden:

1. I de sidste dage siges Jesus at vende tilbage til jorden nær en moské i Damaskus.
2. Han vil ankomme på et tidspunkt, hvor Mahdien og hans hær er ved at gøre sig klar til bøn.
3. Han vil af Mahdien blive indbudt til at lede bønnen, men vil afslå af direkte ærbødighed for Mahdien, hvem Jesus erklærer at være muslimernes leder.
4. Han vil derefter bede bag Mahdien som en underordnet.
5. Han vil være en tro muslim.
6. Han vil gøre pilgrimsfærd til Mekka.
7. Han vil besøge Muhammeds grav og hilse på Muhammed, hvorved Muhammed vil hilse tilbage fra graven.
8. Han vil ødelægge kristendommen.
9. Han vil ophæve jizya-skatten og dermed forårsage, at de eneste muligheder for jøder og kristne er at konvertere til islam eller dø.
10. Han vil indføre islamisk sharia (lov) over hele jorden.
11. Han vil dræbe [den muslimske, o.a.] Antikrist [Dajjal, o.a.] og hans tilhængere, hovedsageligt bestående af jøder og kvinder.
12. Han vil forblive på jorden i omkring fyrre år, hvor han vil gifte sig, få børn og derefter dø.

Som vi tydeligt har set, er den muslimske Jesus, efter både hans natur og handlinger, meget anderledes end den bibelske Jesus. Snarere end at komme for at regere som konge og Messias over hele jorden fra Jerusalem, kommer Jesus derimod for at konvertere hele verden til islam eller dræbe dem, der nægter at gøre det. I stedet for at frelse og forløse trofaste kristne og jøder, kommer han for at dræbe og slagte dem. Vi vil i et senere kapitel komme lidt mere ind på, hvad Bibelen har at sige om Jesu genkomst.


Noter

[1] Sahih Muslim Bog 041, Nummer 7015

[2] Sideeque M. A. Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies (Scarborough, Canada, 1999), p. 351

[3] Sahih Muslim, Bog 001, Nummer 0293, Fortalt af Jabir bin Abdullah

[4] Veliankode, p. 350

[5] Sais I-Nursi, The Rays, The Fifth Ray, p. 493, som citeret i Harun Yahya, Jesus will Return, (London, Ta Ha, 2001), p. 66

[6] Ayatullah Baqir al-Sadr og Ayatullah Murtada Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, p. 3

[7] Hakim Mustadrak (2:651) # 4162 som fortalt af Abu Harayra citeret i Kabbani, p. 237

[8] Sahih Ashrat as-Sa’at, som citeret i Kabbani, p. 236

[9] Veliankode, p. 351

[10] Mufti Mohammad Shafi og Mufti Mohammad Rafi Usmani, Signs of the Qiyama and the Arrival of the Maseeh, (Karachi, Darul Ishat, 2000), p. 60

[11] Kabbani, p. 237

[12] Al-Sadr og Mutahhari, prologue p. 3

[13] Sunan Abu Dawud, Bog 37, Nummer 4310, fortalt af Abu Hurayrah: se også Sahih Bukhari Vol. 3, Bog 43, Nummer 656

[14] Shafi, Usmani, p. 59

[15] Veliankode, p. 358

[16] Yahya, p. 52

[17] The Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper, a Classic Manuel of Islamic Sacred Law, oversat af Noah Ha Mim Keller, (Amana Publications, Beltsville Maryland, revised 1994) p. 603.

[18] Muhammad Ali Ibn Zubair, Who Is the Evil Dajjal (the "anti-Christ")? Online artikel fra http://www.islam.tc/prophecies/masdaj.html

[19] Veliankode, p. 360, Sahih Bukhari Vol. 3, Bog 43, Nummer 656

[20] Muhammad Ali Ibn Zubair, The Signs of Qiyama, oversat af M. Afzal Hoosein Elias på https://thequranblog.files.wordpress.com/2008/06/microsoft-word-signs-of-qiyamah.pdf

[21] Sunan Abu Dawood, Bog 37, Nummer 4310, Fortalt af Abu Hurayrah:

[22] Tirmidhi, som citeret i Jesus (Isa) A.S. in Islam, and his Second Coming af mufti A. H. Elias på http://www.islam.tc/prophecies/jesus.html
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo