Islamisk Eskatologi
Kapitel 3
Af Joel Richardson
Oversættelse af: Islamic Eschatology
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 4. oktober 2012


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

De fleste bøger om islamisk eskatologi består primært af forfatterens bedste forsøg på at indsamle, bearbejde og videregive de mest pålidelige hadither og forskellige traditioner, der har forbindelse med de sidste tider. Ud over dette indeholder de fleste islamiske eskatologi-bøger naturligvis også kommentarer fra forfatteren selv. Fordi jeg ikke er hadith-forsker (og heller ikke ønsker nogensinde at blive det), og fordi jeg ikke ønsker blot at præsentere min egen fortolkning af, hvad islam lærer om de sidste tider, har jeg holdt mig strengt til enten islamiske traditioner eller kommentarer fra de islamiske lærde og forfattere, der allerede har skrevet udførligt om disse emner. Som sådan vil en stor del af denne bog være tungt ladet med sådanne citater og referencer.

Størstedelen af de islamiske studier af eskatologi opdeler begivenhederne i to kategorier, de små tegn og de store tegn. De små tegn tænkes sommetider som et sidestykke til, hvad Jesus kaldte "fødselsveerne", hvilket vil sige, at de er de tegn, der går forud for de store tegn. Dette er i et vist omfang rigtigt. Forskellen er imidlertid, at mange af de små tegn rent faktisk vil finde sted samtidig med de store tegn. De små tegn skal således ikke nødvendigvis opfattes som de første tegn, men snarere som de mindre betydningsfulde tegn. Nogle af de små tegn er ret interessante, men i forbindelse med denne undersøgelse vil vi ikke gå dybere ned i dem. I stedet vil vi gå direkte til de store tegn.


De store tegn

Afgørende for denne undersøgelse er at få en klar forståelse af, hvad islam præcist lærer om de store tegn. De store tegn eller de større tegn, taler selvfølgelig om langt mere betydningsfulde begivenheder end de små tegn. Disse tegn vedrører sager som fremkomsten af den muslimske Antikrist (Al-Dajjal), eller genkomsten af den muslimske Jesus (Isa Al-Maseeh) eller vigtigst af alt, fremkomsten af den muslimske Frelser/Messias-skikkelse (Al-Mahdi). Disse har ikke at gøre med, for eksempel, stigningen i umoral eller religiøs uvidenhed eller andre sådanne generelle tegn. Mens nogle af de små tegn er både temmelig vage og kan diskuteres med hensyn til deres gyldighed, er de store tegn absolutte størrelser, der ikke står til forhandling i det muslimske sind. For at forstå betydningen af de store tegn for muslimer, må man først forstå betydningen af troen på de sidste tider blandt muslimer.


Prioriteten af de sidste dage i islamisk tro

Koranen nævner fem ting, som en muslim skal tro for at være muslim. Som følge heraf, er disse fem ting blevet en slags trosbekendelse inden for islam. Fra Koranen kan vi læse:

Fromhed er ikke, om I vender jeres ansigt mod øst eller vest. Fromhed er, når man tror på Allah og den yderste dag, på englene, Skriften og profeterne ... - sura 2:177

Bemærk rækkefølgen af de fem trosartikler:

1. Tro på Allah.
2. Tro på den yderste dag.
3. Tro på engle.
4. Tro på Skriften.
5. Tro på profeterne.

Dette er meget anderledes end i kristendommen. Mens endetidstro spiller en fremtrædende rolle i Det Nye Testamente og i den tidlige kirkes liv, er troen på de sidste tider i dag i det væsentlige blevet en frivillig sag eller den ignoreres generelt af de fleste. Men sådan er det ikke med islam: Der er ingen sande muslimer, der ikke tror på den yderste dag og de begivenheder, der går forud for den. En forståelse af det islamiske perspektiv på de sidste dage, og mere præcist de store tegn, er derfor afgørende, hvis vi ønsker at forstå de centrale religiøse forventninger hos de 1,3 milliarder muslimer verden over. Det er til disse centrale overbevisninger, vi nu vender os.
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo