Islams hellige skrifter
Kapitel 2
Af Joel Richardson
Oversættelse af: The Sacred Texts Of Islam
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 4. oktober 2012


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Ved begyndelsen af vores undersøgelse må vi først igennem en kort introduktion til islams hellige skrifter. Formålet er her at gøre læseren bekendt med disse hellige skrifter, så han eller hun kan forstå deres placering inden for islams autoritetsstruktur. Mange af referencerne i denne bog vil være til disse forskellige hellige skrifter.


Koranen

Den første og bedst kendte af islams hellige bøger er Koranen. Koranen er islams grundlæggende hellige bog og blev overbragt udelukkende af Muhammed, islams grundlægger og "profet". Koran betyder bogstaveligt "recitation" eller "læsning" på arabisk. Koranen består af 114 kapitler kaldet suraer. Gennem hele denne bog - når en del af Koranen bliver citeret, vil der efter citatet stå "sura" efterfulgt af kapitel og vers.

Koranen kan ses lidt som islams Bibel i den forstand, at den er islams primære hellige bog. Koranen er imidlertid ikke den eneste kilde til hellige eller endda inspirerede traditioner i islam. Mens Koranen er den eneste tekst indenfor islam, der siges at være Allahs bogstavelige ord, så er der også, og af samme betydning for alle muslimer, det, der kaldes sunna.


Sunna

"Sunna" på arabisk betyder bogstaveligt "en tydelig eller velbetrådt sti". Den henviser til, hvad Muhammed sagde, gjorde, tolererede eller fordømte. Det er optegnelsen af Muhammeds ord, vaner, lærdomme eller det eksempel, han efterlod for alle muslimer at følge. Muslimer ser Muhammed som det fuldkomne eksempel for alle mennesker. Denne lære er udtrykt ganske tydeligt i Koranen:

Hvis I elsker Allah, så følg mig [Muhammed] - sura 3:31
I har et smukt eksempel i Allahs udsending, for enhver, som sætter sit håb til Allah og den yderste dag ... - sura 33:21

Muhammed, med alt hvad han gjorde og sagde, bliver derfor den model, som alt liv og tro skal formes efter. Hvad der skal forstås med hensyn til sunna, er, at den er lige så vigtig for muslimen som Koranen. Dette skyldes, at det er sunna, der fortolker Koranen. Uden sunna kan Koranen ikke forstås korrekt. Faktisk er mange aspekter og praksisser i den islamiske religion ikke engang nævnt i Koranen, men findes kun i sunna. Så det er både Koranen og sunna, der tilsammen danner grundlag for muslimers tro og praksis overalt. [1] I denne forstand menes både Koranen og sunna at være inspireret og autoritativ.


Sunnaens kilder

Sunna er dannet primært ud fra to forskellige typer af islamisk litteratur. Den første og vigtigste af de to typer af traditioner er det, der kaldes hadith-litteraturen. Hadith-litteraturen er specielt optegnelser af Muhammed-citater. For det andet er der det, der kaldes sirat- eller sira-litteraturen. Sirat betyder bogstaveligt "biografi." Så sirat-rasul er en biografi over "apostelen" eller "profeten" Muhammed. Der er mange gamle og moderne biografier over Muhammeds liv. Den mest populære engelske oversættelse af en gammel sirat er Ibn Ishaqs Sirat Rasul Allah, (The Life of Muhammad), oversat af den kendte orientalist, A. Guillaume. Foruden disse to typer litteratur er der også historiske værker om islam og tidlige lærdes kommentarer til Koranen, kaldet tafsir. Når jeg i denne bog taler samlet om disse forskellige typer litteratur, vil jeg blot bruge det generelle udtryk, "islamiske traditioner".


Hadith-litteraturen

I forbindelse med denne undersøgelse, vil hadith-litteraturen nok være den af de forskellige islamiske traditioner, der er mest afgørende at forstå. Det er fordi så meget af den islamiske tro og praksis, især de islamiske overbevisninger om de sidste tider, kommer fra hadith-litteraturen.

Som nævnt ovenfor, er hadith optegnelser over Muhammeds ord og gerninger. Ifølge muslimske lærde, begyndte Muhammeds tilhængere, i hans levetid og efter hans død, mundtligt at videregive deres erindringer om alle de ting, som Muhammed havde sagt eller gjort.


Isnad og matn

Hver hadith består af to dele, en isnad og en matn. Ved begyndelsen af enhver hadith er der en isnad eller en overførselskæde. En isnad består stort set af den kæde af mennesker, der har viderebragt en erindring om noget, Muhammed sagde eller gjorde: "Han sagde, at hun sagde, at han sagde, [at Muhammed sagde]". På dansk kan en isnad lyde som: "Jens sagde, at han overhørte Marie sige, at Muhammed plejede at sige sådan og sådan." For at komplicere sagen yderligere for dem, der ikke er bekendt med islamisk litteratur, er alle navnene selvfølgelig på arabisk. Mange af navnene er derfor lange og muligvis sammensatte. Så her er et virkeligt eksempel på en isnad fra en hadith, taget fra Maliks Muwatta:

Yahya fortalte mig fra Malik fra Amr ibn Yahya al-Mazini fra Abu'l-Hubab Said ibn Yasar at Abdullah ibn Umar sagde … [2]

Nogle gange vil der dog kun være ét navn opført i en isnad, hvilket normalt er et tegn på, at den person, som fortæller hadithen, var en direkte ledsager af eller et familiemedlem til Muhammed. Et eksempel kunne være:

Aisha fortalte, at Muhammed (fred være med ham) sagde ...

Den anden del af hadithen er den egentlige tekst. Det er den del, der registrerer Muhammeds ord eller gerninger. Denne del af en hadith kaldes matn.

Så hver hadith består af en isnad (kæden af overleverere) og en matn (Muhammeds ord eller gerninger). Gennem hele denne bog, for at forenkle tingene, vil vi normalt kun citere matn. Isnad vil blive inkluderet i henvisningerne i noterne.


Noter

[1] Der er dog en meget lille islamisk kult, der holder sig til Koranen alene som kilde til religiøs tro og praksis. Den er kendt som "De Underkastede".

[2] Malik’s Muwatta Bog 9, Nummer 9.7.27
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo