Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 1
Af Joel Richardson
Oversættelse af: Why This Book? Waking Up To The Islamic Revival
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 4. oktober 2012


"Stød i hornet på Zion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælver, for Herrens dag kommer! Mulmets og mørkets dag er nær, en dag med skylag og mørke skyer. Som morgenrøden breder sig over bjergene, kommer en stor og mægtig hær; dens lige har ikke været fra evighed og skal heller ikke komme, så længe slægt følger på slægt." - Joels Bog 2:1-2

I de dage vi nu lever i, er der, tror jeg, en håndfuld spørgsmål, som Gud forsøger at fremhæve for Vesten og særligt for den vestlige kristne kirke. Men desværre - selv blandt de få, der synes at høre hornets stød fra himlen, er der endnu færre, der synes at være klar over, hvad de betyder. Tegnene bliver nu næsten dagligt nærmest bøjet i neon hen over avisernes forsider, men kun få synes at forstå, hvor disse tegn peger hen. Det er mit håb, at denne bog vil bidrage til at åbne manges øjne for de tider, der hastigt nærmer sig. Ud over dette er det min bøn, at denne bog vil øge forståelsen hos dem, hvis ånd allerede er både årvågen og skarp.


Mere endetids-nonsens?

Før vi begynder, har jeg brug for at finde ud af, hvilken slags holdning du har til studiet af endetids-problemer. Hvis du er en person, der er kynisk over for denne type studium, så vil jeg bede dig gøre noget, før du fortsætter. Jeg vil have dig til at læse Appendikset først. Dette appendiks forklarer, hvorfor jeg mener, at eskatologi er et nødvendigt aspekt af det retningsgivende kristne liv. Hvis du er usikker på nødvendigheden af fuldt ud at tilslutte sig den bibelske eskatologi, så læs venligst Appendikset først, og når du er færdig, så kom tilbage her. Hvis du allerede er en person, der er godt interesseret i studiet af eskatologi, så vær venlig at fortsætte fra dette sted.


Den fremherskende uvidenhed

Denne bog er først og fremmest en undersøgelse af islamisk eskatologi (tro angående de sidste tider) og de særlige islamiske doktriner og skikke, der på en temmelig forbløffende måde synes at svare til de bibelske beskrivelser af og profetier om de sidste dage. Som et resultat, finder jeg mig stående overfor den interessante udfordring at skulle introducere en stor del af læserskaren til mere end ét emne, som de fleste mennesker stort set er uvidende om. Ganske vist har de fleste mennesker nogle vage ideer om, hvad Bibelen siger om de "sidste dage" - de vanskelige tider, der vil omspænde jorden, plagerne, de økologiske katastrofer, Jesu endelige genkomst. Men selv mange kristne - dem, der læser Bibelen regelmæssigt - er ikke helt sikre på, hvad de mener om mange af de særlige træk ved de sidste dage. Og hvis det kan siges, at uvidenhed om bibelsk eskatologi er almindelig, så prøv at tænke over, hvor mange mennesker - især i Vesten - der mon har nogen viden overhovedet om, hvad islam lærer om de sidste dage. Nogle kristne er klar over, at der også i islam, ligesom i kristendommen, er en forventning om, at Jesus vil vende tilbage til jorden fra Himlen. Dette opflammer de fleste kristne, der ser dette som en mulighed for at bygge broer af dialog mellem kristne og muslimer. Faktisk kan Jesu genkomst være et godt udgangspunkt for en sådan tværreligiøs dialog. Men desværre - ud over dette ene punkt, forstår de fleste kristne generelt meget lidt af det islamiske endetidsperspektiv, eller Jesu genkomst, eller endog hvem den "islamiske Jesus" i det væsentlige er. Mange kristne, der lever eller tjener blandt muslimer, kan ganske vist have en vis forståelse af disse spørgsmål, men denne forståelse er bestemt ikke blevet overført til kirken i et noget bredere omfang. Det er på tide, at denne opsigtsvækkende information bliver meddelt den ikke-muslimske verden. Nærværende undersøgelse er den første omfattende og alment tilgængelige undersøgelse af islamisk eskatologi, sådan som den forholder sig til bibelsk eskatologi. Men ud over at være en blot og bar akademisk eller teologisk undersøgelse, er denne bog også et alarmsignal. Den er et kald til mange om at indse, i hvor høj grad fremtiden for den kristne kirke - ja, fremtiden for hele verden - og fremtiden for islam er guddommeligt og direkte forbundet med hinanden.

På vejen gennem denne undersøgelse, som præsenterer et indledende overblik over både bibelsk og islamisk eskatologi, vil et langt klarere billede af fremtiden dukke op. Den overlappende tro i de to systemer og de måder, på hvilke islamisk eskatologi bestyrker kristen eskatologi, er både overraskende og ligefrem uhyggelige. Jeg tror, at denne undersøgelse vil hjælpe læseren til at få betydelig indsigt i beskaffenheden af de sidste dage og hjælpe mange til at begynde at se og forstå den retning, som verden bevæger sig i med stadig stigende fart. Dette fører os til den mest indlysende grund til at give agt på islam: Dens dramatiske og hurtige vækst og dens nuværende verdensomspændende vækkelse.


Den islamiske vækkelse

Den klareste grund til at studere og forstå islam, og mere præcist islamisk eskatologi, er simpelthen, at islam er fremtiden. Ja, du læste rigtigt: Islam er fremtiden. Hvis de nuværende tendenser ikke ændrer sig dramatisk, vil islam meget snart overtage kristendommens titel som verdens største religion. Faktisk kan dette, ifølge de fleste statistikker, ske på mindre end 20 år. De fleste, der læser denne bog, vil være i live og se det ske. Islam er den hurtigst voksende religion i verden; den vokser fire gange hurtigere end kristendommen. [1] I øjeblikket udgør de, der praktiserer islam, cirka en femtedel af verdens befolkning. En hærdet Bibel-lærer fra England kommenterede for nylig, efter en gennemgang af statistikkerne, at "hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil halvdelen af alle verdens fødsler ske i muslimske familier i år 2055". [2] Noget dramatisk og revolutionerende er ved at ske lige for øjnene af os, og de fleste vestlige kristne ved det ikke. Formålet med dette kapitel er at informere læseren om islams hurtige vækst. Det billede, der er ved at blive tegnet, vil måske overraske nogle mennesker. Nogle kan blive forvirrede. Andre vil måske endda benægte det, men det er sandheden og den skal fortælles. I sig selv er islams vækst og udbredelse et kraftigt alarmsignal for alle kristne.

Ikke alene er islam den hurtigst voksende religion i verden, men det samme er tilfældet i USA, Canada og Europa. [3] Den årlige vækstrate for islam i USA er omkring 4%, men der er yderligere stærke grunde til at tro, at dette tal kan være steget til så meget som 8% i løbet af de seneste år. Hvert år konverterer titusindvis af amerikanere til islam. Før 2001 synes de fleste rapporter at have et tal på omkring 25.000 amerikanske konvertitter om året. [4] Det lyder måske ikke af ret meget, men dette årlige tal er, ifølge nogle muslimske amerikanske gejstlige, firedoblet siden 9/11. [5] Siden 9/11 er antallet af amerikanske konvertitter til islam eksploderet. Så tidligt som en måned efter angrebet på World Trade Center strømmede rapporterne ind fra moskeer over hele Amerika. Den 11. november 2001 sagde Ala Bayumi, direktør for Arabiske Anliggender i Rådet for Amerikansk-Islamiske Relationer (CAIR), følgende til London-dagbladet, Al-Hayat:

Ikke-muslimske amerikanere er nu interesseret i at lære noget om islam. Der er en række tegn (...). Biblioteker er løbet tør for bøger om islam (...). Engelske oversættelser af Koranen topper den amerikanske bestseller-liste (...). Amerikanerne viser stigende villighed til at konvertere til islam efter 11. september (...). Tusindvis af ikke-muslimske amerikanere har reageret på opfordringer til at besøge moskeer; de kommer i noget der ligner havets bølger, der skyller ind over kysten, den ene efter den anden ... [6]

Efter at have bevidnet de dramatiske fremskridt islam har gjort som resultat af 9/11-angrebene, fortsætter Bayumi med at sige:

Missionsvirksomheden i Allahs navn er ikke blevet undermineret, og er ikke blevet sat 50 år tilbage, som vi troede i de første dage efter 11. september. Tværtimod er de 11 dage, der er gået, som 11 år i historien om missionsvirksomheden i Allahs navn. [7]

I en artikel fra den britiske avis, The Times of London den 7. januar 2002, kun fire måneder efter 9/11, kan vi læse:

Der er overbevisende forlydender om en kraftig stigning i antallet af konversioner til islam siden 11. september, ikke kun i Storbritannien, men over hele Europa og Amerika.

Et hollandsk islamisk center hævder en tidoblet stigning, mens initiativet New Muslims Project, der er baseret i Leicester [England] og drives af en tidligere romersk-katolsk irsk husmor, rapporterer om en "stadig strøm" af nye konvertitter. [8]

Og i skrivende stund - i slutningen af 2004 - ser dette fænomen ikke ud til at være aftagende. Jeg spurgte for nylig en muslimsk bekendt, hvor mange amerikanere, han havde set konvertere til islam i netop det forløbne år. Han forklarede, at han personligt havde deltaget i mindst hundrede omvendelsesceremonier alene i det forløbne år. Jeg har ligeledes spurgt snesevis af amerikanske muslimer, om de har været vidne til en dramatisk stigning i antallet konverteringer til islam siden 9/11, og svaret har hver gang været et rungende ja. Nyere officielle tal er svære at få fat i og at analysere af mere end én grund. Først og fremmest er der lavet meget få omfattende undersøgelser siden 9/11; de fleste undersøgelser synes at være lavet lige før 2001. Desuden har mange amerikanske muslimer siden 9/11 været meget tilbageholdende med at give oplysninger til interviewere, som er kommet til moskeerne for at lave meningsmålinger. Der er den udbredte mistanke i det muslimske samfund, at interviewerne blot indsamler oplysninger for USA's Homeland Security Administration eller FBI. De fleste konvertitter ønsker at forblive forholdsvis anonyme. Men fra min egen personlige, om end udokumenterede, erfaring: Jeg har talt med mange amerikanske konvertitter til islam, der er konverteret efter 9/11.

Men her er det andet triste aspekt ved disse tal: Over 80% af disse amerikanske konvertitter til islam er vokset op indenfor en kristen kirke. [9] Hvis de højere tal for konverteringer er rigtige, vil det betyde, at så mange som 60.000 amerikanere, der er vokset op i kristne hjem, konverterer til islam årligt. Jeg har en bekendt, som, selvom han var præstesøn og opdraget i en dybt religiøs og traditionel kristen familie, alligevel konverterede til islam i gymnasiet. Jeg har læst talrige vidnesbyrd fra præster, missionærer, teologistuderende og normale dagligdags kristne, der er konverteret til islam. Nogle er endda, efter egen beskrivelse, tidligere "åndelige kristne". Nogle vil måske indvende, at dette er umuligt. Hvis det er tilfældet, vil nogle måske sige, hvorfor er disse statistikker så ikke mere kendte? Du undrer dig måske over, at du ikke personligt kender nogen, der er konverteret. Der er nemme svar på disse spørgsmål. En af de primære årsager til, at disse tendenser stort set er gået ubemærket hen, er, at de fleste amerikanske muslimer er koncentreret i storbycentrene. Stor-Chicago storbyområdet for eksempel er hjemsted for vel over 350.000 muslimer. Stor-New York City har dobbelt så mange med over 700.000 muslimer. [10] Den anden vigtige statistik, som kaster lys over, hvorfor dette emne ikke er mere almindeligt diskuteret i mange hvide amerikanske kirker, fortæller desværre, at 85% af de amerikanske konvertitter til islam er afroamerikanere. Det hvide kristne Amerika er ikke blevet nær så stærkt berørt af dette fænomen som afroamerikanerne er. Dette er en meget trist kommentar til diskontinuiteten og splittelsen i den amerikanske kirke. Islam fejer gennem bycentrene. En muslimsk autoritet vurderer, at de fleste amerikanske bycentre ved år 2020 vil være overvejende muslimske. [11] Men i takt med at antallet af konverteringer stiger, ændres også ansigtet af den muslimske konvertit. Kort efter 9/11 havde National Public Radio en temaudsendelse om islam og dem, der var konverteret efter 9/11:

Et af de vigtigste indslag [i en NPR-udsendelse] var interviews med flere unge kvinder fra amerikanske universiteter, der for nylig var konverteret til islam gennem Islamic Society of Boston. De havde avancerede grader fra universiteter i Boston, som f.eks. Harvard, og de talte om islams magt og storhed, om kvinders ophøjede status i islam og om hvorfor de konverterede til islam. Programmet blev sendt flere gange over hele USA ... [12]

I en artikel i The New York Times den 22. oktober 2001, kan vi læse om en del af Jim Hackings historie:

For ni år siden var Jim Hacking under uddannelse til jesuit-præst. Nu er han advokat for admiralitetet i St. Louis og har brugt en stor del af den sidste måned på at forklare islam ved tværreligiøse møder (...). Han gennemførte sin Shahadah [den muslimske omvendelsesceremoni] den 6. juni 1998. "Den ting, jeg altid holdt fast på, er, at der er én Gud, han har ikke ligestillede, han behøver ikke en søn til at komme og gøre sit arbejde." (fremhævelse tilføjet) [13]

Et typisk vidnesbyrd om en tidligere kristen og konvertit til islam lyder:

Som barn gik Jennifer Harrell i kirke og søndagsskole. I gymnasiet var hun i heppekoret og kom sammen med en fodboldspiller. Efter college, blev hun metodistisk ungdomspræst. I en alder af 23 blev hun enlig mor. I en alder af 26 blev hun muslim. "Jeg voksede op i Plano og gjorde alle de ting, jeg mente, der forventedes af mig," sagde fr. Harrell, 29, fra Dallas. "Jeg gik i kirke. Jeg gik til fester. Men jeg gjorde mig ingen bekymringer om himmel eller helvede. Jeg tog det hele for givet." Til sidst tog hun et job i salgsbranchen, hvor hun blev introduceret til islam af muslimske kolleger. En af dem elskede at debattere religion, hvilket provokerede fr. Harrell til at genoverveje sin kristne tro. Hun studerede Bibelen, men også islam, for bedre at kunne forsvare sin tro. I stedet blev hun fascineret af, at muslimer bad fem gange om dagen, fastede og gav almisser som en livsform. "Jeg var ikke den type kristen, som bad hver morgen," sagde hun. Hun sagde, at den muslimske opfattelse af Jesus gav mere mening for hende, fordi de ærer ham som en profet og ikke Guds søn. "Da jeg var kristen, forstod jeg aldrig, hvorfor Jesus skulle dø for mine synder," sagde fr. Harrell. "Jeg mener, de er mine synder." Før hun blev muslim, besøgte hun en kristen præst. Hun spurgte ham, hvorfor kristne spiste svinekød, hvorfor kvinder ikke tildækkede deres hoveder i kirken og hvorfor kristne havde stævnemøder. "Jeg ville have ham til at forsvare Bibelen," sagde hun. "Jeg præsenterede ham for alt, hvad jeg havde fundet galt med den kristne udlægning." Hans svar tilfredsstillede hende ikke. [14]

Historier som Jim Hackings og Jennifer Harrells er talrige. Jeg har måske læst hundrede af sådanne beretninger.


En ny monoteistisk mulighed

Før i tiden, når vesterlændinge i almindelighed var nået frem til troen på en personlig Gud, og havde besluttet at gøre denne nye tro til en primær del af deres liv, fandt de som regel udtryk for deres tro i en kristen kirke. Efterhånden som islam breder sig i Vesten, begynder mange at opdage, at kristendommen ikke er den eneste monoteistiske mulighed, der er til rådighed for dem. Desværre vælger mange islam i stedet for kristendommen. David Pawson, en fremtrædende Bibel-lærer fra England, husker en af sine venners oplevelse:

En kristen ven af mig er rådgiver i en offentlig skole. Han blev henrykt, da en dreng, som han forsøgte at hjælpe til at finde en mening med livet, fortalte ham, at han var blevet overbevist om, at der fandtes en personlig Gud, som han kunne tro på. Til hans overraskelse og skuffelse fortalte denne engelske dreng ham nogle uger senere, at han var blevet muslim. Han var én ud af mange tusinde, der havde truffet det samme valg. [15]

Efterhånden som islam vokser i Vesten, vil denne historie med sikkerhed blive gentaget mange gange.


En advarsel til England

I David Pawsons seneste bog, Islam’s Challenge to Christians, kommer Pawson med, hvad der meget vel kan være en ægte profetisk advarsel, ikke kun til England, men også til hele den vestlige kirke. Pawson, en erfaren og velrespekteret leder i den engelske kirke, beretter om en nylig oplevelse, han havde, mens han lyttede til et foredrag af den velkendte islam-autoritet, Patrick Sookhdeo. Hvis en mindre kvalificeret leder end David Pawson var kommet med følgende udtalelse, er det muligt, den ville være gået helt ubemærket hen, men i stedet bør vi alle standse op og besinde os på, hvad David oplevede:

I midten af hans tale, både uventet og uden tilknytning til dens indhold, blev jeg pludselig overvældet af, hvad der kan betegnes som en forudanelse om, at islam vil overtage dette land (England). Jeg husker, jeg sad dér, overvældet og endda rystet. Vi lyttede ikke bare til et interessant foredrag om en religion og kultur, som andre troede på og praktiserede. Vi hørte om vores fremtid! [16]

I resten af bogen gennemgår Pawson, hvad han mener, er nogle passende kristne reaktioner på hans forudsigelse. Pawsons anbefalede reaktioner omfatter tre primære komponenter: Realitet, Relation og Retskaffenhed. Jeg vil ikke forsøge at forklare disse tre emner, fordi Pawson allerede har gjort det overbevisende. Selvfølgelig har Pawsons advarsel vist sig at være yderst kontroversiel overalt i den engelske kirke. Men det virkelige spørgsmål, efter nærværende forfatters opfattelse, er egentlig ikke om Pawsons advarsel vil indtræffe eller ej, men snarere: Vil den engelske kirke vælge at gennemføre Pawsons anbefalede plan for en reaktion? Dette er stadig uvist.


Afbalancering af kendsgerningerne

Nu er hensigten her ikke at male et overdrevent dystert billede. Det skal også påpeges, at muslimer også konverterer til kristendommen over hele verden. Mange muslimer vil blive ved med at gentage, at ingen muslim nogensinde forlader islam. Denne påstand kan tilbagevises uden stort besvær. En muslimsk sheik hævdede for nylig, at der alene i Afrika er over seks millioner muslimske konvertitter til kristendommen årligt. Dette ville blive til omkring 667 i timen eller 16.000 om dagen. Fra januar 2003 til midten af 2004 har den tyske evangelist Reinhardt Bonkes mission set over ti millioner afrikanere træffe beslutning om at følge Jesus. En stor procentdel af dem, der traf denne beslutning, var muslimer. Faktisk træffer muslimer over hele verden beslutning om at blive tilhængere af Jesus. [17] Mange af disse beslutninger træffes efter en åndelig drøm eller en vision. [18] Der er mange vidunderlige og kraftfulde vidnesbyrd om Guds godhed i livet af de muslimer, der kommer til at kende Jesus. Jeg tror fra bunden af mit hjerte, at Mellemøsten vil komme til at se en vækkelse af muslimer, der kommer til en bibelsk tro på Jesus. Kristendommen i Latinamerika, Asien og Afrika oplever nu, hvad der kun kan kaldes en vækkelse. Men det ændrer ikke på det faktum, at islam stadig vokser meget hurtigere end kristendommen, ikke kun i USA, Canada, England og Europa, men over hele verden. Nu skal det fastslås her, at en stor del af årsagen til islams hurtigere vækst simpelthen er højere fødselstal blandt muslimer. Muslimer får bare langt flere børn end kristne. Væksten i islam finder ikke sin primære kilde i omvendelser. Men igen - uanset årsagerne til dens vækst, så vokser og breder den sig ikke desto mindre hurtigere end kristendommen. Den simple kendsgerning er, at vi, den vestlige kirke, fuldstændig har overset islams ubestridelige verdensomspændende betydning.

I øjeblikket skal den pointe understreges, at trossætningerne i verdens næststørste og hurtigst voksende religion bør betyde noget for os. Dette gælder især i lyset af islams mulighed for snart at blive verdens største religion. En rimelig forudsigelse er, at hvis den tid kommer, hvor islam faktisk overhaler kristendommen og bliver verdens største religion, eller blot begynder at nærme sig dette punkt, vil der være et vendepunkt, hvor væksten vil stige eksponentielt. Medløber-konversioner og forvirring blandt trofaste kristne vil blive dagens orden. Vi må ikke undervurdere effekten af en verdensomspændende tendens. Faktisk vil et af de vigtigste aspekter ved de sidste tider være, hvad Bibelen kalder det "store frafald", som vil være et betydeligt globalt frafald fra den kristne tro. Mens islam nu eksisterer som en usikker religion, der kæmper med spørgsmålet om, hvorfor Allah tillader, at islam fortsætter med at have en ringere tilstedeværelse på jorden end kristendommen, vil de dage ligeledes komme for de kristne, hvor også de bliver nødt til at kæmpe med spørgsmålet om, hvorfor Gud har tilladt islam at overgå kristendommen i form af både vækst og indflydelse. Dette kunne begynde at ske så hurtigt som om femten år fra nu. Det kunne ske før. Jeg håber inderligt, at dette ikke bliver tilfældet, men i øjeblikket er der meget få tegn, der tyder på andet. Det eneste håb for en ændring i denne udvikling ville være en betydningsfuld verdensomspændende vækkelse, en form for vækkelse, der indtil nu aldrig er blevet set. Men nu, hvor tendensen lige er begyndt i USA, er tiden inde til at blive informeret om og forberedt på, hvad der ser ud til at blive kirkens største udfordring nogensinde. Som jeg sagde tidligere, islam er fremtiden (om end kun midlertidigt). Det er på tide for kirken at se virkeligheden i øjnene. Som broder Andrew, den mand, der blev så kendt for at smugle bibler gennem jerntæppet, sagde allerede i 1994, som fortalt i den moderne kristne klassiker, God’s Smuggler: "Hvad kommunismen var for det tyvende århundrede, vil islam blive for de næste hundrede år." [19]


Konklusion

Så nu er du måske enig i, at det er vigtigt at blive informeret om islam, men samtidig undrer du dig måske over, hvorfor det er vigtigt at forstå islamisk eskatologi i særdeleshed. Det er et godt spørgsmål. Prøv nøje at gennemtænke nogle af disse punkter: Bibelen gør det klart, at Djævelens primære plan for de sidste dage - i de sidste par tusinde år - har været at oprejse to mænd, Antikrist og Den falske Profet, som sine primære instrumenter til at bedrage jordens beboere. Hvordan tror du, at Satan har planlagt at inddrage verdens 1,3 milliard muslimer i sit store endetids-bedrag? Var Satan ikke i stand til at forudse den globale spredning af islam og planlægge i overensstemmelse hermed? Eller har Satan indbefattet verdens muslimer i sin endetids-strategi? Vil islam, verdens tredje monoteistiske religion, også blive udsat for Satans forfølgelser sammen med kristne og jøder, da de alle i fællesskab vil gå imod Antikrist? Eller vil islam - religionen, der roser sig af at modstå enhver form for afgudsdyrkelse - blot underkaste sig en dæmonisk og falsk religiøs leder uden at gøre nogen reel modstand? I årevis stillede jeg Herren disse spørgsmål. Med tiden, efterhånden som jeg uddybede min viden om islam, blev svarene på mine spørgsmål meget klare. Denne bog er mit forsøg på at dele med dig, hvad jeg har lært. Jeg er klar over, at det kan lyde som en stærk udtalelse at komme med, men jeg tror, at de oplysninger, der præsenteres i denne bog, vil slå den kendsgerning fast, at islam faktisk er dét primære redskab, som Satan vil bruge til at opfylde Bibelens profetier om Antikrists fremtidige politisk/religiøst/militære system, der vil overvælde hele verden lige før Jesu Kristi andet komme.


Noter

[1] David Pawson, The Challenge of Islam to Christians (London, Hodder and Stoughton, 2003), p. 11

[2] ibid.

[3] Bruce A. McDowell and Anees Zaka, Muslims and Christians at The Table (Phillipsburg, P&R Publishing, 1999), p. 6

[4] ibid.

[5] New York Times, October 22, 2001, Jodi Wilgoren, Islam Attracts Converts by the Thousands, Drawn Before and After Attacks.

[6] Al-Hayat Newspaper (London), November 12, 2001, som citeret i Middle East Media & Research Institute, November 16, 2001, Muslim American Leaders: A Wave of Conversion to Islam in the U.S. Following September 11.

[7] Al-Ahram Al-Arabi (Egypt), October 20, 2001, som citeret i Middle East Media & Research Institute, November 16, 2001, Muslim American Leaders: A Wave of Conversion to Islam in the U.S. Following September 11.

[8] The Times, (UK) January 7 2002, Giles Whittell, Allah Came Knocking At My Heart

[9] McDowell, Zaka, p. 6

[10] ibid. p. 6

[11] ibid. p. 7

[12] Middle East Media & Research Institute, November 16, 2001, Muslim American Leaders: A Wave of Conversion to Islam in the U.S. Following September 11.

[13] New York Times, October 22, 2001, Jodi Wilgoren, Islam Attracts Converts by the Thousands, Drawn Before and After Attacks

[14] The Dallas Morning News – November 3, 2001, Susan Hogan

[15] Pawson, p. 36

[16] ibid. 6, 7

[17] Al-Jazeera, December 12, 2000, Christianization in Africa http://www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2000/12/12-12-6.htm

Engelsk oversættelse se: http://www.islamreview.com/articles/fastdemiseprint.htm

[18] http://isaalmasih.net/

[19] Brother Andrew, Light Force, (Grand Rapids, Fleming H. Revell, 2004), p. 140
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo