Islamisme: "Åndelig patologi baseret på deformeret teologi"
Interview med Robert R. Reilly
Af Anita Crane
Oversættelse af: Islamism: "Spiritual Pathology Based on Deformed Theology"
Kilde: WorldNetDaily (WND), 17. februar 2013
Udgivet på myIslam.dk : 12. marts 2013

”Hvis du opfatter Gud forkert, er der en masse andre ting, du også opfatter forkert”

WASHINGTON - Amerika har brug for at interagere med muslimer og opmuntre dem, men ikke med alle muslimer, og især ikke med dem, den amerikanske regering har taget under sine vinger, siger den kendte islamekspert Robert R. Reilly fra Det Amerikanske Udenrigspolitiske Råd [American Foreign Policy Council].

Selv mens grene af al-Qaeda lægger planer om, hvordan de kan dræbe amerikanere, giver USA gaver i form af kampfly og milliarder af skatteyderdollars direkte til islamistiske organisationer og nationer som Egypten, som kontrolleres af Det Muslimske Broderskab, al-Qaedas moderorganisationen. Der er også tegn på, at USA forsynede de radikale muslimske oprørere i Syrien, hvilket alt sammen rejser strategiske, politiske og økonomiske spørgsmål - og religiøse bekymringer.

"Vi gør nu mere skade for os selv end godt", fortalte Reilly WND i et interview om islamisme i verden i dag.

"Problemet eksisterer på det teologiske plan og kræver derfor en teologisk løsning. Når vi begynder på det, bør vi støtte de muslimer i verden, der fremmer denne løsning. I stedet støtter vi Det Muslimske Broderskab - vi støtter den side, der er imod vore egne interesser."

Reilly, en katolik, der tjente i forsvarsministeriet og Voice of America under præsident George W. Bush, er forfatter til “The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist”.

"Hvor titlen på min bog måske ikke er særlig oprivende," fortalte Reilly WND, "så kommer undertitlen faktisk fra min indledning, hvor jeg citerer en af de store muslimske lærde i det 20. århundrede, en pakistaner ved navn Fazlur Rahman [1911-1988]. Han tjente på ministerplan i Pakistan, inden han blev jaget ud af landet for sine ideer om uddannelsesreform."

Rahman underviste på amerikanske universiteter og endte som en højt agtet professor på University of Chicago. Reilly citerer hans udtalelse i sin helhed: "Et folk, der berøver sig filosofi, udsætter nødvendigvis sig selv for sult efter nye ideer; faktisk begår det intellektuelt selvmord."

Mens Reilly er engageret i mange dialoger med kritisk tænkende muslimer, er han åben om sin grundpåstand. Som han sagde til WND: "Islamisme er en åndelig patologi, baseret på en deformeret teologi, som har produceret en dysfunktionel kultur. Hvis du opfatter Gud forkert, er der en masse andre ting, du også opfatter forkert. Det er problemet."

Lukningen af det muslimske sind [The closing of the Muslim mind], siger han, har sine rødder i asharitisk teologi, som benægter menneskets Gudgivne fornuft og fri vilje. Dette er præcis det modsatte af kristen lære, som siger, at personlighed er defineret ved fornuft og fri vilje.

Kristne tror, at Bibelen er en guddommelig åbenbaring af én Gud i tre guddommelige personer, Faderen, Sønnen og Helligånden. Ifølge Bibelen er menneskene de eneste væsner, der er skabt i Guds billede som individuelle personer, hver i besiddelse af en sjæl og en krop.

"Da jeg læste beretningen om skabelsen i Koranen, var det første, der sprang mig i øjnene, at mennesket ikke blev skabt i Guds billede og lighed. I islam er det blasfemisk på nogen måde at antyde, at mennesket er som Gud eller kan sammenlignes med Gud", sagde Reilly. "Lukningen af det muslimske sind skete efter en kamp om fornuftens rolle i islam, dens forhold til åbenbaring og i sidste ende til Allah."

"Jeg taler kun om sunni-islam," præciserede Reilly, "men den udgør langt størstedelen af den muslimske verden."

"I det niende århundrede var der en stor indstrømning af filosofi og hellenistisk tænkning, der påvirkede den første muslimske teologiske skole og inspirerede den første muslimske filosof, al-Kindi [i Bagdad, Irak]. På det tidspunkt blev islam en helleniseret tro, ligesom kristendommen blev det før den."

Al-Kindi og hans lærde fæller, mutaziliterne, havde en rationel tilgang til religion og liv. De mente, at "det er obligatorisk for dig at handle i overensstemmelse med fornuften; du skal gøre det, der er fornuftigt," siger Reilly.

"Men en reaktion opstod mod dette og nægtede, at fornuften var i stand til at erhverve viden om noget som helst, herunder forskellen mellem godt og ondt, samt nægtede, at åbenbaring på nogen måde kunne underlægges fornuft; ej heller var Gud fornuft, han var ren vilje og magt."

Der var ingen borgerlig debat om sagen. En kalif ved navn al-Mutawakkil undertrykte mutaziliterne. Og på den måde er 85 procent af muslimerne i dag kommet inden for sunni-islam, den asharitiske kalam [teologi], skolen for det muslimske flertal, siger Reilly.

Derfor mente sunni-muslimer, at intet kunne vides ud over, hvad Muhammed og kaliffer erklærer som guddommelig åbenbaring.

"Den vindende side sagde, at intet er bindende ved fornuft, kun ved sharia," siger Reilly. "Således blev fornuft udryddet og filosofi forbudt. Derefter blev teologi forbudt og islam reduceret til en form for udenadslære og imitation, kaldet 'taqlid'."


Metafysisk kaos

"Hvad der gjorde dette værre," forklarer Reilly, "er, at metafysikken bag fornuftens delegitimering er tanken om, at Allah ikke kun er den første årsag - den primære årsag - men at Han er den eneste årsag til alt."

Ifølge denne skole er der ingen sekundære årsager til skabninger eller handlinger. Det betyder, at ild ikke brænder bomuld, men at Gud brænder bomulden direkte; agern vokser ikke op til egetræer; dyr og mennesker avler ikke afkom; menneskeskabte maskiner opvarmer eller afkøler ikke vore bygninger; og ingen menneskelige personer kan vælge deres egne handlinger.

"At benægte årsag og virkning i den naturlige verden gør verden uforståelig - uintelligibel," siger Reilly. "Men enhver, der antyder, at naturlov har en rolle at spille i verden, vil blive beskyldt for shirk-blasfemi, for på en eller anden måde at have forringet Guds almagt.”

"Ud over dette består verden af disse tid-rum-atomer, der i sig selv ikke har nogen natur, men som bliver sammenføjet på et hvilket som helst tidspunkt til at udgøre et eller andet - direkte ved Guds vilje. Det faktum, at agern vokser op til egetræer, har intet at gøre med agernets eller egetræets natur", siger Reilly. "Denne proces og alle andre handlinger er adskilte og uafhængige handlinger af Gud og enhver, der siger, at et agern vokser op til et egetræ på grund af dets natur, vil, igen, gøre sig skyldig i blasfemi."

Så hvis Gud - hvis Allah - er direkte ansvarlig for alle handlinger, så følger heraf flere præmisser for den klassiske vestlige tænker: (1) Ingen menneskelige handlinger kan være moralsk forkerte; (2) Gud gør direkte nogle mennesker jøder, nogle kristne, nogle hinduer, andre mormoner, atter andre ateister og så videre; (3) derfor - mennesker, der ikke konverterer til islam, må gøre Guds vilje; (4) Gud må være årsag til alle konflikter, og (5) Gud må være skaber af modsigelse, forvirring og kaos.

Til disse indvendinger, siger Reilly: "Ah, men se, du bruger logik på Allah, som er hævet over alle ting.”

"Og da Gud er hævet over fornuft og handler uden grund, kan man heller ikke forstå, hvad Gud gør, og Gud selv bliver uforståelig. Derfor forsvinder virkeligheden fra det muslimske sind.”

"Dette er, hvad der ligger til grund for de dysfunktionelle kulturer, du ser primært i Mellemøsten," siger Reilly. "Dette er et produkt af den asharitiske kalam, den gældende teologiske skole for de fleste sunni-muslimer. Den dominerer i Mellemøsten, Pakistan og Sydasien. Så hvis du spekulerer over, hvorfor der er så meget urimelig adfærd, så er det simpelthen fordi, at fornuften har mistet sin status som normativ vejleder for etisk handling."


Islamisme i Amerika

WND har dækket den islamistiske dagsorden rundt omkring på kloden og Obamas støtte til den.

John Brennan, der, ifølge tidligere FBI-agent og islamspecialist John Guandolo, konverterede til islam mens han opholdt sig i Saudi-Arabien, er i dag stedfortrædende national sikkerhedsrådgiver for indre sikkerhed [Homeland Security] og terrorbekæmpelse, assistent for præsidenten og nomineret direktør for CIA. Nogle islameksperter, som f.eks. Reilly, tvivler på Guandolos påstand, fordi han indtil videre er eneste kilde og bl.a. fordi der ikke er beviser for, at Brennan har taget et arabisk navn, som krævet for konvertitter.

Men siden Obama tiltrådte i 2009, er variationer af ordet "jihad" og andre muslimske udtryk ikke desto mindre blevet slettet fra FBI's og Homeland Securitys leksika. Under Obama, blev major Nidal Hasans massakre på Fort Hood kaldt et tilfælde af "vold på arbejdspladsen", ikke terrorisme.

I april 2009 sendte Obamas Department of Homeland Security et terrorovervågningsmemorandum til politimyndighederne i de forskellige stater, der stemplede konservative amerikanere som "højreorienterede ekstremister" og opfordrede disse myndigheder til at overvåge kristne, abortmodstandere, hjemvendte soldater, våbenindehavere og folk med Ron Paul kofanger-klistermærker som potentielle hjemlige terrorister.

I offentlige skoler er jødisk-kristen historie og bøn bandlyst - selv om kristendommen dominerer den udviklede vestlige civilisation. Omvendt, som WND rapporterede, fremmer CSCOPE-lektioner i Texas' offentlige skoler islam, dens konverteringsmetoder samt vers fra Koranen, der nedgør andre religioner. I mellemtiden forsømmer lærere historielektioner om islamisters voldelige angreb på kristne, jøder og andre ikke-muslimer i mange lande gennem århundrederne, herunder al-Qaedas angreb på USA den 11. september 2001.

Ifølge James Lafferty fra Virginia Anti-Shariah Task Force, er der i skoledistrikter, hvor muslimske samfund er højlydt til stede, såsom det nordlige Virginia og Dearborn, Michigan, indført tider til bøn for muslimer. Lafferty modsætter sig ikke tider til bøn, men undrer sig over, at kristne og jøder ikke har fået det samme privilegium.

Ud over at støtte Det Muslimske Broderskabs dagsorden i Egypten og bevæbne det nuværende regime; at beordre det amerikanske militær til at bistå med styrtelsen af Libyens Moammar Gaddafi; samt at ignorere jihad-angrebet på ambassadør Christopher Stevens og tre andre amerikanere dræbt i Benghazi, har Obama også presset på for få indført en pro-sharia-forfatning i Kenya og sendt vicepræsident Joe Biden dertil, hvor han fortalte de kenyanske vælgere: "Vi håber, Barack Obama håber, jeg håber, at I vil gennemføre disse reformer for at tillade penge at flyde."

Reilly beskrev, hvordan præsident Mohammed Morsi og Det Muslimske Broderskab var ved at tage totalitær kontrol over Egypten, og fortalte WND: "Det er tydeligt, at Obama har støttet den islamistiske dagsorden, Det Muslimske Broderskab, lige siden hans berømte Cairo-tale, hvor medlemmer af Det Muslimske Broderskab blev placeret på forreste række, hvilket gjorde det umuligt for medlemmer af Mubaraks administration til at deltage. Det faktum, at Obama-administrationen udtrykte overraskelse, da Morsi fremsatte sit diktat til det egyptiske retsvæsen - jeg ved ikke, om det var forstilt overraskelse eller blot stupiditet, fordi ingen, der kender Det Muslimske Broderskab, kunne være blevet overrasket over det. Hvad Obama har gjort, er at forsimple problemet til eksistensen af kun én gruppe, al-Qaeda. Det er derfor, han aldrig vil tale om islam, kun om al-Qaeda, som problemet."


Hvad skal den amerikanske regering gøre?

"Først og fremmest standse alt, hvad vi gør!" siger Reilly. "Bare stop det, indtil vi forstår problemets art og hvem vi bør støtte."

"Den islamistiske dagsorden er at begrænse ytringsfriheden. Ytringsfrihed eksisterer kun meget svagt visse steder i den muslimske verden. Der er ingen samvittighedsfrihed i islam - der er ikke engang et arabisk ord for samvittighed. Så det er ingen overraskelse, at de ikke har nogen forestilling om frihed for noget, som de ikke har et ord for. Det er en del af deres religion, at ingen 'fornærmer' islam eller Muhammed. De kan ikke skelne mellem deres religion og staten."

Han sagde videre, at islamismens udbredelse skyldes, at mange amerikanere har forladt de jødisk-kristne traditioner for tro og fornuft: Traditionen med at tilskynde folk til at søge sandheden og beskytte menneskets ret til liv, frihed og stræben efter lykke.

Reilly konkluderede: "De [islamisterne] kan kun vinde, hvis vi lader dem. Islam er kun en trussel, fordi Vesten har mistet - eller er ved at miste - sin jødisk-kristne tro."
Oversættelse: Bombadillo