Islam og seksualitet: Sex for mænd, men ikke for kvinder?
Regulering for nogle, men ikke for andre
Af Dr. Majid Rafizadeh
Oversættelse af: Islam and Sexuality: Sex for Men, But Not for Women?
Kilde: FrontPageMag.com, 13. maj 2016
Udgivet på myIslam.dk: 29. maj 2016

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Ofte modtager jeg beskeder fra Iran eller arabiske muslimske lande, fra uddannede kvinder, der ønsker at højne bevidstheden og overvinde den frygt, der er lagt ind i dem angående forholdet til deres krop og, vigtigst af alt, hvordan de skal tænke over deres sexliv og seksualitet.

"Socialt set er den gennemsnitlige alder for jomfruelighed gået op i muslimske lande. Jeg er femogtredive år nu, og jeg er stadig jomfru. De har plantet en dybt rodfæstet skyld og skam i os, hvis vi tænker over disse spørgsmål, før vi bliver gift," skrev en iransk kvinde - en forfatter og lærer fra byen Kerman - på persisk i en meddelelse.

Jeg er ikke terapeut, men jeg har analyseret spørgsmålet set fra religiøse, politiske, sociale og teologiske perspektiver (llah, a God Who Hates WomenA). Først og fremmest er det afgørende at finde problemets rødder. Religionen islam griber på en ubegrænset måde ikke kun ind i, hvordan kvinder bør klæde sig (slør og tildækning), men også i hvordan kvinder bør tænke over deres seksualitet og krop.

Koranen (Allahs bogstavelige ord ifølge muslimer og islam) og Muhammeds liv er de to mest afgørende kilder til bestemmelse af måden, hvorpå sharia-loven ser på kvinder og fortæller dem, hvordan de skal tænke over deres seksualitet.

Disse to kilder bruges til at undervise, træne og hjernevaske kvinder fra barndommen, gennem sociale medier, imamer, sheiker, moskeer, TV, familier, stammer, skoler og gymnasier. Som jeg vil forklare senere i artiklen, bliver skyld, skam og en følelse af deres seksualitets syndighed indoktrineret på dette niveau.

Så er der niveauet med hård magtanvendelse, som skaber frygt. Hvis en pige eller kvinde bryder en af sharia-lovene ovenfor, vil hun blive straffet. Straffen kan komme fra staten (henrettelse, piskning, fængsling, stening, tortur), eller den kan komme fra medlemmer af fællesskabet og familien (det kan være æresdrab, prygl, indespærring af pigen i hjemmet, etc.). Ofte kommer straffen fra både staten og fællesskabet eller familien.

De, der pålægger disse love, kan være enten kvinder eller mænd. I Iran for eksempel, er der meget kvindeligt moralpoliti på gaden, der arbejder for staten med at overvåge befolkningen. Desuden er nogle muslimske mødre strengere overfor deres døtre end deres fædre eller brødre.

Da Koranen ifølge muslimer er Allahs ubestridelige ord, er den det mest magtfulde værktøj. Hvis vi analyserer Koranen omhyggeligt, ser vi, at mange vers med relation til køn handler om, hvordan mænd kan nyde deres sexliv, mens kvinder spiller en passiv rolle.

Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil. Læg op til jer selv, og frygt Allah! I skal vide, at I vil møde Ham engang. Bring det gode budskab til de troende! (Koranen 2:223)
Under fasten er det tilladt for jer at have kønslig omgang med jeres hustruer. ... (Koranen 2:187)
De af jer, der ikke har råd til at gifte sig med ærbare, troende kvinder, lad dem gifte sig med nogle blandt jeres troende piger, som I ejer som slavinder. Allah kender bedst jeres tro. I [troende] hører sammen. ... (Koranen 4:25)

Der er ingen vers, der fortæller kvinder, at de også skal nyde deres seksualliv. Faktisk er de vers, der er rettet mod kvinder, tingsliggørende, undertvingende, dehumaniserende, umyndiggørende og skaber frygt i dem for at bryde sharia-lovene.

For eksempel:

Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Allah viser dem en udvej! (Koranen 4:15)
Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør henover deres halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult. Omvend jer alle til Allah, I troende! Måske vil det gå jer godt! (Koranen 24:31)

Nogle islamiske love og belæringer spreder tilmed ideen om, at kvinder skal føle sig beskidte, skyldige og dårligt tilpas ved at være kvinder, samt ved deres naturlige fysiologiske egenskaber. For eksempel:

De spørger dig om menstruationen. Sig: "Det er en lidelse. Hold jer fra kvinder under menstruationen, og kom dem ikke nær, før de er rene igen! Først når de har renset sig, må I gå til dem, således som Allah har befalet jer." Allah elsker dem, der omvender sig, og Han elsker dem, der renser sig. (Koranen 2:222)

Disse belæringer bliver mere magtfulde, når staten slutter sig til religionen for at indføre sharia-lov.

Disse belæringer og straffe har været herskende i over tusind år. Som et resultat, er det ikke let for muslimske kvinder at frigøre sig fra disse følelser om deres seksualitet. En kvinde, der beslutter sig for at frigøre sig selv fra disse islamistiske, politiske og sociale lænker, vil kun kunne gøre det langsomt. For en muslimsk kvinde er det meget sværere at gøre dette i den muslimske verden end i Vesten. Men det vigtigste er at øge bevidstheden og fortsat uddanne folk om disse spørgsmål.
Dr. Majid Rafizadeh er en iransk-amerikansk politolog, forfatter, erhvervsrådgiver og offentlig taler. Han er præsident for The International American Council og sidder i bestyrelsen for Harvard International Review (Harvard University). Rafizadeh, som er Harvard-uddannet, er vokset op og har tilbragt det meste af sit liv i muslimske lande (både sunni- og shia-lande). Han er forfatter til erindringsbogen: “A God Who Hates Women” og den nye erindringsbog: The Muslim Renegade: A Memoir of Struggle, Defiance and Enlightenment. Dr. Rafizadeh kan kontaktes på Dr.Rafizadeh@post.harvard.edu. Følg ham på @Dr_Rafizadeh.
Oversættelse: Bombadillo