Den falske modsætning: Moderate muslimer versus radikale
Af Majid Rafizadeh
Oversættelse af: The False Dichotomy: Moderate Muslims vs. Radicals
Kilde: FrontPageMag.com, 4. april 2014
Udgivet på myIslam.dk : 17. april 2014

Islam vil dominere verden

De liberale mainstream-medier har længe opereret med et billede af moderate ("gode") muslimer versus ekstremistiske muslimer. Denne fremstilling er blevet institutionaliseret i tankegangen hos vestlige muslimske lærde, der også taler for islam. Fordi et flertal af muslimer falder ind under kategorien moderate eller gode muslimer, er der opstået den opfattelse, at islam er en fredens ideologi og religion.

Hvis vi analyserer denne modsætning i dybden, kan vi se, hvordan denne opfattelse af islam udvikler sig. Udover analytiske og teoretiske rammer, vil jeg også trække på min egen erfaring fra min opvækst i den muslimske verden.

Vi blev lært i skolen, at Koranen blev nedsendt, ord for ord, fra skaberen Allah gennem Muhammed. Dette accepteres over hele den islamiske verden. Hvis vi tager denne påstand som præcis oplysning om islam, så må enhver muslim antages at følge Allahs vers nøjagtigt for at være en god muslim og blive betragtet som repræsentant for islams virkelige ideologi og religion.

For det andet - hvis vi holder den påstand for sand, at Koranen består af Allahs ord, så bør Koranens vers følges i al evighed, eller så længe mennesket eksisterer i dette univers. Ingen ændringer er tilladt i Allahs regler og ord, fordi Allah, som muslimer siger, er fuldkommen og hans viden absolut. Som et resultat kan hans ord ikke være relative og hvert ord, han ytrer eller åbenbarer, bør holdes i hævd på ethvert tidspunkt i menneskets historie.

Faktisk sagde Muhammed selv gentagne gange, at to ting, en muslim skal følge, er Koranen (Allahs ord) og hadith (Muhammeds lære).

I betragtning af disse oplysninger og baseret på disse standarder, må en sand muslim, som repræsenterer den ægte islam, være den, der følger og adlyder Allahs ord (fra Koranen) fuldstændigt. Som et resultat kan ingen, der ignorerer nogle af reglerne, blive betragtet som en afspejling af islam, som en god muslim eller som muslim overhovedet. I overensstemmelse hermed er Allahs ord og regler ikke som en kurv med grønsager, man kan vælge imellem; man kan altså ikke adlyde nogle ordrer og se bort fra andre.

Ifølge dette ræsonnement er det klart, at hele tvedelingen mellem gode muslimer og ekstremistiske muslimer, som skildret af mainstream-medierne, må ændres. Efter denne definition er de ægte, sande og gode muslimer, som virkelig repræsenterer islam, folk som Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, ayatollah Khomeini (grundlæggeren af Irans politiske teokrati), Osama Bin Laden, Hassan Nasrallah (lederen af Hizbollah), Ayman al-Zawahiri, Hasib Hussein, Mahmoud Ahmadinejad og lignende, fordi de følger Koranen og Allahs sociale og juridiske regler ord for ord. Alle disse mennesker, der har begået forbrydelser mod menneskeheden, vil blive anset for at være de sande muslimer, der repræsenterer islams faktiske ideologi, Koranen, Allahs ord og Muhammeds lære, fordi de følger islams regler.

For at give dig et konkret eksempel: Jeg holdt engang en tale, der kritiserede islams underliggende filosofi og ideologi, og som argumenterede for, at islam ikke er en fredens religion. En ung amerikansk-britisk muslimsk mand blandt publikum rejste sig op og svarede ved at afbryde. Nogle af hans pointer, som var gentagelser af, hvad andre vestlige muslimer normalt siger, gik ud på, at islam er fredens religion, at millioner af muslimer som ham ikke begår disse voldelige handlinger og at de repræsenterer islam.

Da han var færdig, spurgte jeg ham om han mente, at han skulle slå sin kone, efter hun havde nægtet at adlyde ham én gang, to gange eller tre gange. Han sagde nej. Derefter gjorde jeg ham opmærksom på, at man ikke kan være repræsentativ for islams sande filosofi og ideologi, en god eller rigtig muslim, hvis man ikke følger Allahs ord angivet i Koranen.

Allah siger udtrykkeligt: "Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og stor." (Koranen 4:34)

En virkelig og "god" muslim, der repræsenterer islams ideologi, vil følge Allahs ord i Koranen angående denne særlige regel. Derfor kan denne unge britisk-amerikanske mand, eller nogen anden muslim som ham, ikke fremstille sig selv som en virkelig afspejling af og repræsentant for islamisk ideologi eller tale på vegne af islam.

Dette vers er ikke åbent for fortolkning. Det siger klart, hvad en mand skal gøre med en ulydig kone. Jeg kan ikke forestille mig, at dette vers kan have nogen anden mening end den, det nøjagtigt udtaler. Mange muslimer bruger fortolkningskortet til at legitimere og forsvare islam og kalder sig selv en ægte afspejling af islamisk ideologi. Som opvokset i islamiske samfund, er jeg klar over, at mange muslimer i Vesten eller Østen ikke engang har læst Allahs ord i Koranen helt, og ikke følger den virkelige islam. (En velsignelse, at de ikke har læst den og ikke følger den virkelige islam!)

Den underliggende grund til at betragte folk som Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, ayatollah Khomeini, Osama Bin Laden, Hassan Nasrallah, al-Zawahiri, Hasib Hussein, Mahmoud Ahmadinejad og andre som det virkelige billede af islam, er, at disse mennesker følger Allahs vers og ordrer ord for ord. De har også hundredtusindvis af tilhængere, der betragter dem som de sande muslimer. Hvis Muhammed var i live, ville disse mennesker blive betragtet som islams virkelige talsmænd, de bedste, mest sande og ægte muslimer, fordi de følger Allahs regler nøjagtigt. Så hvad med andre muslimer?

Andre muslimer, der adlyder nogle af versene og ser bort fra andre, kan ikke kaldes gode muslimer, repræsentanter for den islamiske ideologi eller sande tilhængere af islam, baseret på Koranen og Muhammeds lære. Derfor kan de i virkeligheden ikke repræsentere nogen kategori. Ethvert af Allahs ord skal adlydes.

Disse mennesker, der kalder sig repræsentanter for ægte islam, er i virkeligheden repræsentanter for og afspejlinger af visse sociopolitiske, socioøkonomiske og kulturelle traditioner, der er blandet op med nogle glimt af islamisk lære, ikke for islams virkelige sandhed. Deres identitet og karakter er en blanding af disse førnævnte egenskaber snarere end islams faktiske ideologi.

Det betyder, at disse vestlige muslimske lærde - der hævder, at islam er en fredens religion og at folk som Khamenei, Khomeini, Bin Laden og lignende ikke er sande muslimer - ikke kan fremstille sig selv som repræsentanter for virkelig islam.

Normalt, når en muslim udfører et terror- eller selvmordsangreb; en kvinde bliver voldtaget og tvunget til at gifte sig med voldtægtsmanden; en kvinde bliver stenet for at have sex med en anden mand (namahram); en kvinde bliver slået for ikke at adlyde sin mand eller far; så vil den vestlige muslimske lærde, der er født, opvokset eller uddannet i Vesten, oprørt pege på, at de fleste "muslimer" ikke gør disse ting og at folk, der udfører disse handlinger, udgør en forsvindende minoritet. Reelt hævder de, at disse få mennesker ikke kan repræsentere islam.

Men det paradoksale er, at de mennesker, der begår sådanne umenneskelige og brutale handlinger, er de virkelige muslimer, der repræsenterer den virkelige islam, fordi de følger islam, Allahs ord, Koranen og Muhammeds principper ord for ord. Resten af muslimerne er dem, der ikke repræsenterer ægte islam og dens sandhed. Med andre ord vil de muslimer, der begår sådanne kriminelle handlinger, i Muhammeds og Allahs øjne blive betragtet som helt igennem gode muslimer, fordi de adlyder reglerne i Koranen i alle detaljer.

Muslimer hævder, at Allahs ord i Koranen er åbne for fortolkning. Nedenfor er nogle prøver på Allahs ord, der ikke er åbne for nogen fortolkning. En rigtig muslim, og en repræsentant for og afspejling af islams virkelige ideologi, bør følge og helhjertet gå ind for disse sociale regler fra ord til anden. Ellers kan han eller hun ikke hævde, at de repræsenterer sandheden om islams ideologi, Muhammed og Allah.

Dræb dem, der fører krig mod Allah og Hans udsending:

"Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud [Allah] og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente." (Koranen 5:33)

Mænd kan gifte sig med fire koner:

"Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje." (Koranen 4:3)

Mænd kan have sex med fanger [slavinder]:

"Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrenes side og de døtre af din onkel og tante på mødrenes side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende; Vi ved, hvad Vi har pålagt dem angående deres hustruer og slavinder - for at du kan være frit stillet. Gud er tilgivende og barmhjertig." (Koranen 33:50)

En mand kan gifte sig med sin adoptivsøns hustru:

"Gud har aldrig givet en mand to hjerter i brystet eller gjort jeres hustruer til jeres mødre, når I skiller jer fra dem med ordene: 'Du er for mig som min moders ryg'. Lige så lidt har han gjort jeres adoptivsønner til jeres sønner. Det er de ord, I tager i jeres mund; men Gud siger sandheden. Han viser vejen." (Koranen 33:4)

En kvinde arver kun halvt så meget som en mand:

"Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn. Hvis det er kvinder og mere end to, skal de have to tredjedele af, hvad han har efterladt. Hvis der kun er én, skal hun have halvdelen. Hans forældre skal hver have en sjettedel af det, som han har efterladt, hvis han har børn. Hvis han ingen børn har, og hans forældre arver ham, skal hans mor have en tredjedel. Hvis han har brødre, skal hans mor have en sjettedel, efter testamentariske bestemmelser, som han har truffet, eller gæld. I ved ikke, hvem der står jer nærmest i nytte, jeres forældre eller jeres børn. Dette er en forpligtelse fra Gud. Gud er vidende og vis." (Koranen 4:11)

Bekæmp dem, som ikke tror på islam:

"Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!" (Koranen 9:29)

En kvindes vidnesbyrd er halvdelen af en mands i retten:

"I, der tror! Hvis I låner penge fra hinanden med en bestemt tidsfrist, så skriv det ned! Lad en skriver skrive jeres mellemværende ned, uvildigt. Ingen skriver må nægte at skrive, sådan som Gud har lært ham det. Han skal skrive, og skyldneren skal diktere! Han skal frygte Gud, sin Herre, og ikke trække noget fra! Hvis skyldneren er svagt begavet eller mindreårig eller ude af stand til selv at diktere, skal hans værge diktere, uvildigt! Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd, så én mand og to kvinder, som I kan godtage som vidner, således at hvis den ene af de to skulle fejle, så kan den anden påminde hende. Vidnerne må ikke undslå sig, når de bliver opfordret. I må ikke, selvom det keder jer, undlade at skrive det ned, hvad enten det er stort eller småt, indtil fristens udløb! Dette er det mest retfærdige i Guds øjne, det mest retsindige for vidnesbyrdet og det, der bedst kan fjerne jeres tvivl. Men hvis det drejer sig om en forhåndenværende vare, som I har i omløb mellem jer, begår I ingen overtrædelse, hvis I ikke skriver det ned. Tag vidner, når I slutter en handel! Hverken skriver eller vidner må forulempes. Hvis I gør det, er det en gudløshed ved jer. Frygt Gud! Gud giver jer viden. Gud er vidende om alt." (Koranen 2:282)

En mand kan gifte sig med piger, der har nået puberteten eller endnu ikke har. (Da Muhammed giftede sig med Aisha før hun kom i puberteten):

"De af jeres kvinder, der har opgivet håbet om menstruation, for dem skal deres ventetid [efter skilsmisse, o.a.] være tre måneder, hvis I nærer nogen tvivl, og ligeledes for dem, der endnu ikke har haft menstruation [her siger Allah indirekte, at en mand kan gifte sig med en pige, før hun har nået puberteten, o.a.]; men for gravide er tidsfristen deres nedkomst. Den, der frygter Gud, for ham gør Han det let." (Koranen 65:4)

Disse er blot nogle få eksempler på Allahs ord, som ikke er åbne for fortolkning, i henhold til definitionen af religionen og dens udtrykkeligt fastsatte evige regler.

For at opsummere er mit argument, at de virkelige og gode muslimer, og repræsentanterne for religionens filosofi, er dem, der følger Koranen, Allahs ord. Hvis de ikke er enige i nogle af disse regler og ikke helt følger dem, er de ikke gode muslimer og kan ikke repræsentere islams virkelige sandhed. Baseret på Muhammeds lære og Koranen er det faktisk sådan, at hvis en person ikke tror på et af de førnævnte vers eller ethvert af Allahs ord, kan han ikke kalde sig muslim.

Og endelig - så længe ideologien islam eksisterer, så længe Koranen eksisterer og betragtes som Allahs ord, vil folk som Osama bin Laden blive ved med at dukke op i menneskets historie, og ideologien islam, Allahs ord i Koranen, vil skabe kriminelle som ham - gode og reelle muslimer - der repræsenterer islams sande ideologi og filosofi.
Dr. Majid Rafizadeh, en iransk-amerikansk politolog og forsker, er præsident for International American Council og sidder i bestyrelsen for Harvard International Review på Harvard University. Rafizadeh er også seniorforsker ved Nonviolence International Organization, baseret i Washington DC, og medlem af Golf-projektet på Columbia University. Han har modtaget adskillige legater og stipendier, herunder fra Oxford University, Annenberg University, University of California i Santa Barbara og Fulbright Teaching Program. Han var ambassadør for National Iranian-American Council, baseret i Washington DC, udførte forskning på Woodrow Wilson International Center for Scholars, og underviste på University of California i Santa Barbara gennem Fulbright Teaching Scholarship. Han kan kontaktes på rafizadeh@fas.harvard.edu.
Oversættelse: Bombadillo