Islams udfordring
Af Mordechai Nisan
Fra "A JOURNAL OF POLITICS AND THE ARTS, Vol. 2 / 2004"

Oversættelse af: The Challenge of Islam
Kilde: NATIV Online, 2004
Udgivet på myIslam.dk : 25. maj 2012

Islam, som den senere og sidste monoteistiske tro, der dukkede op i Arabien i det syvende århundrede, har aldrig betragtet sig selv som bare endnu en religion, men som den sidste og endelige religion, helt komplet i lære og overlegen i styre. [1] De muslimske troende søgte magt til islam som overreligionen, der skulle efterfølge jødedom og kristendom og var den endelige universelle tro for hele menneskeheden. De religiøse kampes raseri i historien ville fra det øjeblik sætte islam på en uundgåelig kurs mod erobring af verden. Koranen forklarede religionens krigsførende ånd ved at ophøje de muslimer, "der kæmper for Allahs sag" (4:95-96) over dem, der undgår kampen, og foretrækker at blive hjemme. Til forskel fra jødedommen og kristendommen, mener det muslimske samfund, at "hellig krig er en religiøs pligt på grund af missionens universalitet og forpligtelsen til at konvertere alle til islam, enten ved overtalelse eller ved magt"; og dette, tilføjede den klassiske historiker Ibn Khaldun fra det 14. århundrede, er fordi, "islam er forpligtet til at opnå magt over andre nationer." [2]

Islam kan ikke sammenlignes med nogen anden religion eller forstås analogt. Den bærer, fra sin oprindelse, en unik militant etik. Dette kan ikke siges om asketisk buddhisme eller overjordisk hinduisme. Jødedommen, skønt udstyret med "bud om krig", forsøgte ikke at fremme erobring og erfarede ikke magt på nogen enestående måde. Kristendommen blev født, plaget af synd og prædikede fattigdom og tilbagetrækning fra verden i faste og jomfruelighed, lænket til martyrium gennem forfølgelse. [3]

Islam vakte en helt anden kollektiv sensibilitet. Den svingede sværdet, råbte Allahu Akbar (Gud er stor) - som ved Qadisiyya i det sydlige Mesopotamien/Irak i 637 - kastede sig ind i kampen og røvede sit bytte med fryd.

Vi lever i begyndelsen af det 21. århundrede, hvor "islams tilbagekomst" har rejst sin udfordring mod den jødiske stat Israel, kristendommen over hele verden, buddhismen og praktisk talt ethvert andet trossystem og trossamfund. Islam, langt mere end blot en traditionel tro, er igen dukket op i muslimske og nogle ikke-muslimske lande som en social kraft, politisk protest og militær katalysator. Muslimsk krigeriskhed mod kristne har været tydelig i Nigeria og Sudan i Afrika, Indonesien og Filippinerne i Fjernøsten, Tjetjenien og Aserbajdsjan i det tidligere Sovjetunionen, Pakistan på det indiske subkontinent, Libanon og Egypten i Mellemøsten og Kosovo og Makedonien på Balkan. I Afghanistan, ødelagde Taliban buddha-statuer. I Indien kæmper muslimer for muslimsk styre i Kashmir. Fortidens afprøvede og testede metoder for islamisk kamp og sejr er vakt til live i dag: Erobring, kolonisering og konvertering.

Den legendariske mishandling af jøder i muslimsk historie var illustrativ for underlegenheden af dhimmierne, som dog ved lov skulle have nydt beskyttelse under islamisk styre. Der var nogle lyse øjeblikke i den muslimske Orient, hvor to eksempler er: Den rolle, som en jødisk købmandsstand spillede i abbaside-tiden med centrum i Irak og begyndende i det ottende århundrede, [4] og de osmanniske tyrkereres "åben dør"-politik, som bød jøder velkommen, der var udvist fra Spanien og Portugal i 1492. Men dokumentationen for sameksistens er blandet og det daglige gebyr af ydmygelse bør ikke overses. Muslimske soldater opstaldede deres heste og æsler i en Tiberias-synagoge i 1852 og udvidelsen af en synagoge i Jerusalem i 1855 blev forbudt. Da en jøde blot passerede forbi foran den store Zaytuna Moské i Tunis i 1869, blev han dræbt på falske anklager om, at han havde til hensigt gå ind i den: En påstået intenderet "forbrydelse mod islam" [sic.] blev forebygget gennem koldblodigt mord. [5]


Strategien for muslimsk sejr

I sin tidlige frembrydende periode, i de første hundrede år efter Muhammeds død i 632, erobrede islam lande i Mellemøsten som Syrien, Irak og Egypten, mens den trængte ind i Europa og Centralasien. [6] Araberne fra Arabien, der grundlagde religionen og i første omgang bemandede islams hære, bosatte sig derefter en masse i deres erobrede områder: Moskeer svævede højt over ældre kirker, arabisk erstattede oprindelige sprog og muslimske stater opstod som repræsentanter for en ny type religiøs imperialisme i historien. De lokale berber-folk i Nordafrika og perserne i Iran, blandt andre, antog islam som deres religion og sluttede sig dermed til deres herrer.

For jøder og kristne, og især for de første monoteister, der hårdnakket afviste Muhammeds profetiske påstand og koraniske åbenbaring, blev livet usikkert og ydmygende. En magtfuld jøde som Samuel Nagid, sekretær og rådgiver for den muslimske sultan i Spanien i midten af det 11. århundrede, blev pludselig myrdet i Granada i 1066.

En anden jøde, Saad Al-Dawla, der i det sene 13. århundrede var leder af det administrative bureaukrati i et muslimsk regime, der strakte sig over Iran og Irak, blev også pludselig dræbt. Disse individuelle tilfælde tyder på, at personligt avancement udløste vrede i den muslimske befolkning. I det 20. århundrede, udbrød der pogromer mod jøderne i Bagdad i 1941, og i Libyen og Aden før årtiet sluttede.

Betaling af jizya-hovedskatten, som foreskrevet i Koranen (9:29), demonstrerede, at hierarkiet af magt og social status afpolitiserede og forarmede dhimmierne. Ufortrødent og uden at lade sig skræmme, afviste Maimonides alligevel definitivt Muhammed i sit Brev til de yemenitiske jøder, hvilket også europæiske kristne forfattere gjorde; disse betragtede Muhammed som en bedrager.

Dette afholdt dog ikke Maimonides fra, i sin bog De rådvildes vejleder [The Guide for the Perplexed; Moreh Nevukhim; Dux dubitantium], at grunde respektfuldt over muslimske filosofiske og teologiske værker, der dominerede den tids intellektuelle klima.

Erobring, kolonisering og konversion er også i dag metoderne for muslimsk kamp og sejr i verden. I de tidligere islamiske århundreder ramte konverteringer undersåtter, der var vanæret af hovedskatten, fristet af de offentlige muligheder og tiltrukket af konverteringsprocessens enkelhed. [7] I vore dage er konvertering påvirket af den moderne vestlige åndelige tilstand, der har fået mange til at finde mening i en islam, der udstråler ro og sammenhold, samfundsmæssig vitalitet og selvhævdende magt. I Amerika er sortes konvertering til islam koblet sammen med hvide amerikaneres identitet som kristne: Valget af islam bruges som en hævn for negerslaveriets historie i USA.

Det blev rapporteret, at det rystende indtryk af 11. september tiltrak nye muslimske konvertitter i Europa. Den muslimske magts fejen henover kontinentet omfatter den uafhængige muslimske stat Bosnien i Europa efter opløsningen af det Serbien-dominerede Jugoslavien; Kosovo, beskyttet af NATO, kan følge trop som den næste muslimske stat på Balkan.

Tjetjenien kæmper for sin muslimske uafhængighed fra Rusland. Europa er hjemsted for over 15 millioner muslimer, hvoraf mindst seks millioner bor i Frankrig. Mens den i begyndelsen var en søgen efter jobs som gæstearbejdere, har den muslimske tilstrømning fået en bredere betydning som fortrop for en muslimsk massekolonisering af Europa. Lave fødselstal og tabet af en integreret kristen tro gør europæerne dårligt rustede til at modstå de langsigtede virkninger af en højrøstet og omringende muslimsk tilstedeværelse på tværs af kontinentet. Alligevel er anti-immigrant-følelser voksende i Europa, som vi ser af den modreaktion, der genlyder i Frankrig, Danmark, Holland, England og andre steder.

I modsætning til andre mindretals indvandrergrupper, der har fundet vej til Amerika, ønsker muslimerne ikke at integrere sig og antage USA som deres hjem i følelsesmæssig og politisk forstand. Dybest set ønsker muslimer at omforme Amerika i deres eget billede i stedet for selv at blive formet af den amerikanske virkelighed. Af stigende betydning er institutionaliseringen af muslimsk indflydelse i amerikanske offentlige anliggender, og dette vil blive en stigende valgfaktor i lokal og national politik. Den såkaldte "jødiske stemme" vil blive overhalet af de muslimske vælgeres rolle i Michigan, Californien og andre stater.

Den muslimske jihad i alle dens aspekter bliver nu mobiliseret for at rette op på de islamiske tab, der skete i hænderne på Vesten for århundreder siden. Muslimerne måtte tidligere afmægtigt opleve Europas arrogante indtrængen islams lande. I det 19. århundrede, kontrollerede Frankrig Nordafrika, mens Storbritannien erobrede landene omkring Nildalen og emiraterne ved Den Persiske Golf. I tiden for 1. Verdenskrig og dens eftervirkninger, udvidede Frankrig sine mellemøstlige besiddelser i Levanten, Syrien og Libanon, og Storbritannien erobrede Irak og Palæstina.

Men måske er den centrale lære af islamisk historie den, at selv når muslimerne taber, er de i virkeligheden ikke besejrede. Korstogenes mellemspil i Det Hellige Land, der begyndte i 1099 og endelig sluttede i 1291, efterlod intet indtryk på muslimsk socialt, politisk, endsige religiøst eller kulturelt liv. I moderne tid, efter afslutningen af den europæiske imperialisme og kolonialisme i regionens muslimske arabiske lande, kunne man ikke påvise nogen større fremmed vestlig indflydelse på de dybere lag af muslimsk tankegang og tro, eller i politikkens og ideologiens arenaer. Tyrkiet er en særlig undtagelse, hvor sekularisme har været det fundamentale konstitutionelle princip siden republikkens moderne grundlæggelse i 1923. Kristendommen afsatte næppe så meget som en mental bule, og sekularisme blev afvist af islams åndelige robusthed.

Ondartet anti-vestlig arabisk nationalisme, som en medfødt ideologisk anskuelse, brød ud på den politiske scene. Under den karismatiske ledelse af den egyptiske præsident Gamal Abdul Nasser (1953-1970), løb panarabisk politik komfortabelt sammen med socialistiske økonomier, politiske diktaturer og pro-sovjetiske alliancer som bestanddele af deres nationale opbud af pragt. Islamisk fundamentalisme, som et andet medfødt trossystem, tilbød et radikalt program for en samlet og integreret religiøs livsform. Irans revolution i 1979 viste, at valget af islam leverede symbolet på modsætningen til USA. Vi husker den krogede fortælling om 50 amerikanske gidsler, holdt i 444 dage i Teheran af revolutionær ungdom. At iføre sig gamle "kulturelle kostumer" udgjorde en metode til at imødegå den vestlige civilisations fremmede kultur.

Fundamentalisme var derfor ikke blot en tilbagevenden til Gud, men en kulturel erklæring mod det gudløse Vesten.


Mysteriet om den muslimske kulturkode

Den hårde støbning af islamisk tro og stolte muslimske identitet har trodset enhver opløsning eller erosion, når den har været i kontakt med andre folkeslag og religioner. Og det er denne formidable realitet, som altid vil være springbrættet for udfordringer og trusler mod den vestlige verden og Israel. I fora, der søger arabisk/ikke-arabisk kulturel sameksistens og islamisk/kristen/jødisk økumenisk religiøs dialog, støder man ind i disse stivsindede muslimer - stolte og uigennemtrængelige. Alle kulturer, men i særlig grad islam, er umeddelelige til udenforstående. Der er et vist skjult muslimsk/arabisk mentalt domæne (batiniyya), i hvilket en fremmed ikke kan trænge ind. Det er et lukket kulturelt territorium, som huser et trodsigt og løgnagtigt kildespring af subtil forførelse og bedrag. Carleton S. Coon, en fremtrædende Mellemøsten-antropolog, bemærkede engang, at der blandt araberne er "to slags personligheder i spil: Den, som din mand præsenterer for omverdenen, og den, der er kendt for hans slægt." [8]

Et par eksempler kan illustrere den behændige politiske udførelse af muslimske kneb.

Muhammed, islams profet selv, udførte et mønstergyldigt kneb, hvor han passiviserede sine Quraysh-modstandere ved at indgå Hudaybiyya-aftalen med dem i 628, kun for at ophæve den, da han følte sig stærk nok mindre end to år senere og overvældede sine modstandere.

Det fortælles om den muslimske umayyade-kalif Muawiya fra den sidste del af det syvende århundrede, at han med stor tålmodighed og behændighed fangede en byzantinsk kristen og tog hævn for en fornærmelse, som denne langt tidligere havde påført en muslim. [9] Richard Burton, denne indsigtsfulde britiske rejsende i det muslimske Orienten i midten af det 19. århundrede, skjulte sine rejseplaner for sine venner, og mindede om rådet i et arabisk ordsprog: "Skjul dine grundprincipper, dine skatte og dine rejser." [10]

I den moderne politiske arena er kulturkoden ikke mindre subtil og virksom. I 1990 sagde Saddam Hussein til Husni Mubarak, at Iraks stridigheder og krav mod Kuwait ville blive løst uden at ty til magtanvendelse. Et par dage efter samtalen, blev Kuwait erobret og besat af Saddams hær. I 1993 gav Yasser Arafat et løfte til Yitzhak Rabin om at ændre PLO-pagten, så den ikke ville være i strid med fredsprocessen, kodificeret ved underskrivelsen af Oslo-aftalerne. På trods af Arafats politiske teater, udført foran præsident Clinton i Gaza i 1998, blev pagten aldrig ophævet, fordi palæstinenserne erhvervede territorier og våben som satte dem i stand til at engagere sig i uophørlig terror mod Israel. Ca. 850 israelere er blevet myrdet af palæstinensisk terrorisme fra begyndelsen af al-Aqsa-intifadaen i oktober 2000 og indtil tre år senere, i slutningen af september 2003.

Den arabisk/muslimske retorisk-bedrageriske kunst, er stadig uforståelig for de fleste amerikanere, selv for israelerne, og helt sikkert for samarbejdende europæere. Når muslimer tilbyder fred til en modstander, forklarede Majid Khadduri, er dette typisk "et middel til at nå bestemte mål, da tilstanden af permanent krig var det normale forhold mellem islam og andre nationer". [11] Faktisk - da Egyptens præsident Anwar Sadat underskrev en fredsaftale med Israel i 1979, skrev Al-Azhar Islamiske Universitet i Cairo - uden tvivl med Sadats godkendelse, hvis ikke på hans befaling - en traditionel religiøs udtalelse (fatwa) for at retfærdiggøre denne ellers politisk utænkelige handling. De islamiske lærde lavede blot en liste over de konkrete fordele, som tilfaldt de muslimske og arabiske folk fra denne aftale, uden nogen henvisning til idealet om fred. Et ikke mindre sofistikeret kneb var det argument, fremsat af den egyptiske filosof Muhammad Sid Ahmed, der i sin bog When the Guns Fall Silent fra 1974 forklarede, at fred med Israel er acceptabel, fordi zionismen i processen vil gå i opløsning.

Saudiarabiske konger og prinser har dyrket Washingtons politiske eliter og administrationer, mens de samtidig har forfulgt deres wahhabi-islamiske version af en religion-plus-terror-kampagne i Asien, Europa og Mellemøsten. Wahhabismen, en dogmatisk og voldelig arabisk bevægelse fra det 18. århundrede, er det moderne religiøse ledemotiv for det saudiske regime og dets stræben efter global islamisk indflydelse. Dette omfatter omfattende moskébyggeri og på universiteterne fonds-finansierede lærestole i islamiske studier i mange vestlige lande.

Denne religiøse ekspansionisme udgør i sig selv en vis udfordring af den vestlige civilisations værdier og universalitet. Men endnu mere "wahhabistisk" er saudiernes finansiering af palæstinensisk terrorisme og syriske våbenkøb, selvom det olierige ørken-kongedømme fortsætter med at foregive venskab med USA.

11. september var i øvrigt i høj grad et saudi-produkt. 15 af de 19 aktive terrorister i angrebet var saudiske statsborgere, mens al-Qaeda, som ledes af Osama bin Laden, der selv er saudisk statsborger, er blevet finansieret af saudierne gennem mange år. Dette gælder også for det afghanske Taliban-regime, der gav asyl til bin Laden og hans mordere.

Men Washington, af naivitet eller af anden grund, har historisk accepteret Riyadhs centrale rolle i den globale spredning af militant islam.

En bemærkelsesværdig følelse af overlegenhed er roden til den muslimske selvtillid og kontrol, der dristigt er demonstreret gennem historien. Den fantastiske historie om Wilfred Thesiger, en mytisk europæer, der opdagede Arabien med sine beduin-kammerater i midten af det 20. århundrede, udtrykker dette punkt gennem en personlig fortælling. Hans beduin-venner anerkendte, at Thesiger, blandt hans andre positive kvaliteter, var i stand til utrætteligt at modstå ørkenens udfordring. Men i sidste ende mente de sig bedre end ham på bare én måde: "Derved, at vi er muslimer". [12]

Dette er den religiøse kerne i hele sagen.


Krig er krig, og det er fred også

Vi må nu drage den logiske konklusion, at det er nyttesløst og nedværdigende at deltage i nogen form for politisk dialog eller diskussion, forhandling eller aftale af nogen art med araberne. Det forvirrer, dræner menneskelig energi og er meget vanærende. At tage arabiske fredstilbud alvorligt, når de ikke er andet end praktiske kneb, er en selvforskyldt ydmygelse.

Saudi-kronprins Abdullah lancerede sit "fredsinitiativ" i marts 2002 som en opfordring til normalisering med Israel. Men før blækket på papiret var tørt, blev ordet "normalisering" fjernet, og de palæstinensiske flygtninges "ret til tilbagevenden" blev hævdet med udtrykkelig henvisning til FN-resolution 194 fra 11. december 1948. At påberåbe sig international legitimitet og kombinere det med fredsskabende retorik bliver således et dødeligt bryg i det arabiske diplomatis arsenal. At oversvømme Israel med hundredtusinder af palæstinensiske flygtninge er den arabiske formel for fred med Israel. Dette er selvfølgelig en fred uden Israel. At få andre til politisk at undgå araberne vil kræve, at deres maskerade af manipulation bliver afsløret og stoppet.

Muslimernes verdensomspændende angreb kan ikke forventes at dø en naturlig død. Troen på, at deres religion er dikteret af Allah i det høje er ikke så harmløs, som det kan lyde for andre monoteister og åbenbarings-troende. For muslimerne, lærer vi, tager virkelig deres religion alvorlig. De henter deres beslutsomhed og lidenskab fra en kilde, der er fritaget for indflydelse udefra eller indblanding. Hjemme hos dem selv, i de arabiske lande, konfronterer de muslimske fanatikere de undertrykkende statslige regimer, som blokerer deres vej til magten. Dette er tilfældet i Egypten, Algeriet og Syrien. Forpurret og forhindret i at gribe magten i Mellemøsten, forsøger de muslimske terrorister, som forsker og kommentator Fouad Ajami forklarede, med stadig større ondskab, at få afløb for deres had til Vesten på den vantro kristendoms egen banehalvdel.

Vor tids ordforråd genlyder af islam og dens referencer. Vi taler om Hizbollah og Islamisk Jihad; Israel kæmper med Intifadaen, hvis Shahid-martyrer kaster glans over den palæstinensiske kamp: Ayatollah Khoumeini og Sheikh Nasrallah er på vore læber; og selv nominelle termer som en fatwa (juridisk afgørelse) og hijab (kvindens slør) fylder den offentlige atmosfære. Arafats Muqat'aa-hovedkvarter i Ramallah antog glans af et palæstinensisk Stalingrad over for Israels belejring. Det islamiske århundrede har gjort ikke-muslimer ængstelige for fremtiden.

Men husk, at når de konfronteres med en beslutsom fjende, trækker muslimer sig ofte tilbage og synker sammen i frygt. Deres beduin-arv har trænet dem til at udnytte svaghed, men at trække sig tilbage fra konfrontation eller en virkelig styrkeprøve. En "slå til og forsvind"-strategi er perfekt for beduin-angreb; den er også kernen i den palæstinensiske terror gennem de sidste 50 år.

Den dristige schweiziske opdagelsesrejsende i Arabien, John Burckhardt, skrev i 1831, at beduinsk snigen er lige så virkelig som beduinsk gæstfrihed: Der er ingen modsætning i disse traditionelle ørken-kvaliteter. [13] Meget af den muslimsk-arabiske succes i islams tidlige historie blev lettet af, at fjenden overgav sig i stedet for at konfrontere muslimerne i kamp. Byen Mekka bukkede under for Muhammed i 630, Iran kollapsede over for arabiske hære i begyndelsen af 640'erne, Spanien blev med lethed løbet over ende i 711. Damaskus, en byzantinsk by, var en undtagelse, og modstod de muslimske angreb i 636-37 kun for til sidst at åbne sine porte. En stor del af Europa i dag har kapituleret, mens det puster sig op som selve indbegrebet af demokrati, tolerance og menneskerettigheder.

Muslimerne er mestre i bluff og mobning, ikke mindre i afpresning og intimidering og i at overmande en forvirret modstander. Men når de konfronteres i kamp, som vi så det i Irak i 1991 og i nogle palæstinensiske byer i 2002, falder muslimerne stort set sammen. I foråret 2003 løb amerikanske styrker meget af Irak over ende med relativ militær lethed; men den typiske kulturbetingede arabiske reaktion, bestående i terrorisme, var ikke længe undervejs.

Klassisk, juridisk og imperial islam deler verden op efter en religiøs forestilling: Mellem islams domæne (dar al-islam), hvor muslimerne hersker og islam er i funktion, og krigens domæne (dar al-harb), hvor muslimerne er underlagt fremmed herredømme, indtil de virksomt får realiseret islams endelige triumf. Denne mentale konstruktion er indlejret i sjælen på muslimer, der beder i moskeer i Jersey City og Los Angeles, Jerusalem og Beirut, London og Marseille. Hvor muslimer lever, skal de regere. Hvis islam dominerer Israels land og kristenhedens lande, så vil verden mere og mere blive dar al-islam. Resultatet af erobringen vil så være fred.

Det var kong David, der i Salme 120 indsigtsfuldt lod forstå, at når jøderne taler fred med ismaeliterne, vil sidstnævntes arabisk/muslimske efterkommere svare med opfordring til krig. Denne erkendelse kan være årsag til modløshed og frygt. Men denne samme Ismael, født af Hagar, Abrahams trælkvinde, skønt defineret som et "vildæsel af et menneske", skal konfronteres af alle sine brødre (yado bakol ve-yad kol bo, 1. Mosebog 16:12). Er denne bibelske fortælling ikke en realistisk beskrivelse af vor tids civilisatoriske sammenstød og udfordring?


Slutnoter

1 M. M. Qureshi, Landmarks of Jihad, Lahore: Kasmiri Bazar, 1971, påpeger i indledningen, at målet for jihad er at bryde fjendens vilje og få ham til at acceptere muslimsk overherredømme.

2 Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, Vol. I, Ch. III, Section, 31, Princeton University Press, 1967, p. 473.

3 Se Robin Lane Fox, Pagans and Christians, London: Penguin, 1988.

4 Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1979, pp. 33-37.

5 Bat Ye’or, The Dhimmi: Jews and Christians Under Islam, London: Associated University Presses, 1985, p. 58.

6 Se Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of The Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century, London: Longman, 1996.

7 Richard W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period, Cambridge and London: Harvard University Press, 1979.

8 I Raphael Patai, The Arab Mind, New York: Charles Scribner’s Sons, 1976, p. 105.

9 Mas’udi, The Meadows of Gold: The Abbasids, London and NY: Kegan Paul, pp. 320-324.

10 Sir Richard F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah, Volume One, New York: Dover, 1964 (orig. 1855), p. 140.

11 Majid Khadduri, The Islamic Law of Nations: Shaybani’s Siyar, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1966, pp. 53-54.

12 Michael Asher, Thesiger: A Biography, London: Penguin, 1995, p. 261.

13 John Lewis Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, vol. 1, London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1967, p. 157.
Oversættelse: Bombadillo