Neo-stalinismen og den polske udfordring
Af Alexander Maistrovoy
Oversættelse af: Neo-Stalinism and the Polish Challenge
Kilde: Jihad Watch, 23. januar 2018
Udgivet på myIslam.dk : 4. februar 2018


Formand for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker

Et totalitært system har forvandlet domstole til redskaber for ødelæggelse af nationale demokratier.

I slutningen af december annoncerede Europa-Kommissionen straffeforanstaltninger mod Polen ved hjælp af den såkaldte "nukleare mulighed", artikel 7 i Lissabontraktaten. Årsagen var Warszawas beslutning om at begrænse dommernes magt. EU betragtede dette som en overtrædelse af "frihed, demokrati og retsstatsprincippet".

I realiteten har [denne brug af] EU's "nukleare mulighed" ikke nogen relation til frihed, demokrati eller retsstatsprincippet. Dens mål er at etablere et totalitært overnationalt system i Polen - det førende land i Visegrad-fronten - der fortrænger de demokratiske nationale magtinstitutioner.

Retssystemet i en demokratisk stat bør beskytte borgernes rettigheder. Sammen med de udøvende og lovgivende magter, skal det garantere "liv og frihed" for frie borgere (Virginia-erklæringen om Rettigheder fra 1776) eller - ifølge Jeremy Bentham, grundlæggeren af den britiske utilitarisme - sikre "den størst mulige lykke for det størst mulige antal mennesker."

Problemet er, at dommerne har reel og stor magt. Men i modsætning til statsoverhoveder, regeringer og parlamentsmedlemmer er de ikke valgt af nogen, hvilket tilvejebringer en solid basis for manipulation.

I dag er retssystemet blevet en afskyelig parodi på sig selv; støttet af politikere, den akademiske verden, medier og ngo'ere, er det nu blevet en effektiv løftestang, som eliten bruger til at fremme ideologien om politisk korrekthed og multikulturalisme.

Målet for denne ideologi er etnisk og kulturel udskiftning og, som følge heraf, islamisering. Dette bliver ikke aktivt stillet til skue, men heller ikke skjult.

 • I 2001 opfordrede den tidligere franske indenrigsminister, Jean-Pierre Chevenement, til integration af 75 millioner indvandrere fra Afrika og Asien indenfor 50 år.

 • I juli 2008 erklærede højesteretspræsident [Chief Justice of England and Wales] Lord Phillips, at anerkendelsen af sharia-domstole i Storbritannien var uundgåelig.

 • I september 2015, på toppen af indvandrer-krisen, rapporterede journalist Ralf Schuler ("Bild"), at EU planlagde at modtage yderligere 5 millioner flygtninge fra Asien og Afrika.

 • I september 2017 finansierede EU udstillingen: "Islam, det er også vores historie!" i Bruxelles. Ifølge Isabelle Benoit, en historiker fra Tempora-organisationen: "Vi vil gøre det klart for europæerne, at islam er en del af vores civilisation."

 • Den 22. februar sagde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron: "Fransk kultur eksisterer ikke. Der er en kultur i Frankrig og den er mangfoldig (...) fransk kunst? Jeg har aldrig set den!"

 • Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble har sagt, at tyskerne må lære humanistiske værdier af islam, og at islam er "en bestanddel af Tyskland".

Dette mål skal nås gennem tre faser.

Fase 1: Fordærvelse af samfundet, indførelse af barbariske arkaiske skikke, ødelæggelse af den nationale kultur, udryddelse af jødisk-kristne værdier.

Fase 2: Støtte til islamisk besættelse og indvandrervold; legalisering af sharia.

Fase 3: Undertrykkelse af afvigende meninger på alle niveauer.

Det er indlysende, at et sundt og sammenhængende samfund vil kæmpe imod at blive underkastet slaveri. Derfor er det nødvendigt - i den første fase - at underminere dets fundament, at vende op og ned på dets værdier: Dyd skal præsenteres som ondskab, barbari som kulturel originalitet, abnormitet som normen. Domstolene er det vigtigste redskab i dette spil. I det følgende er givet nogle eksempler på dette fænomen.

 • I maj 2013 besluttede en britisk domstol at give politisk asyl til den 27-årige kenyaner, John Thuo. Thuo, lederen af den morderiske Mungiki-sekt, dræbte personligt 400 af sine landsmænd med en machete og deltog i et modbydeligt ritual med kvindelig kønslemlæstelse.

 • I 2006 blev et parti kaldet "Kærlighed, Frihed og Mangfoldighed" - der går ind for legalisering af pædofili, alle former for stoffer, dyriskhed og børnepornografi - registreret i Holland.

 • I august 2013 løslod en svensk domstol Sture Bergwall - sadisten og kannibalen - der tilstod at have voldtaget, tortureret og spist sine ofre.

 • I februar 2007 løslod en tysk domstol det tidligere medlem af Rote Armee Fraktion (RAF), Brigitte Mohnhaupt, der i 1970'erne havde myrdet 9 mennesker. Hun udtrykte ingen anger over sine forbrydelser.

 • I juli 2017 rapporterede National Health Service (NHS) [i England] 5391 tilfælde af kvindelig kønslemlæstelse. Selv om denne modbydelige praksis blev forbudt i Storbritannien i 1985, blev ikke en eneste person dømt.

Dette er kun en marginal del af tusindvis af lignende domme, som under dække af humanisme og menneskerettigheder påtvinger kaos og alle former for perversiteter.

På den anden side bliver kristne værdier konsekvent ødelagt.

 • En fransk domstol beordrede fjernelsen af korset fra statuen af pave st. Johannes Paul II i Ploërmel, fordi det krænkede loven om indførelse af en streng adskillelse af kirke og stat.

 • I august 2017 fandt hollandske anklagere intet ulovligt i at optage en pornofilm i en skriftestol.

 • I januar 2018 besluttede den britiske højesteret, at homoseksuelles ret til lighed "skulle have forrang" for kristnes ret til at manifestere deres tro og moralske værdier.

Når samfundets fundament er undermineret, begynder den anden fase af ødelæggelsen.

I retsstaten bør lovene gælde for alle borgere - ellers mister selve ideen om demokrati og retfærdighed sin mening, men i dag opererer parallel sharia-lov legalt i Vesteuropa. Den såkaldte junglelov hersker i "no-go-zonernes" "sorte huller", og domstolene ser gennem fingre med lovløshed og barbari.

 • I perioden 1999-2001 blev to teenagepiger fra Fontenay-sous-Bois (udenfor Paris) gruppevoldtaget af 14 muslimske teenagere. Ti af dem blev frikendt, to personer blev idømt kun ét års fængsel, én person blev idømt seks måneders fængsel, og den sidste af de 14 fik en betinget dom.

 • I januar 2006 blev en fransk jøde, Ilan Halimi, kidnappet af en bande, der kaldte sig "Barbarerne" og blev ledet af Yusuf Fofana. De torturerede ham, oversprøjtede ham med benzin og brændte ham levende. 24 medlemmer af banden blev idømt perioder på mellem 6 måneder og 18 år. To af "Barbarerne" blev frikendt.

 • I maj 2016 - på en skole i Lund (Sverige) - voldtog en muslimsk teenage-indvandrer en 14-årig pige. Pigen blev overført, men voldtægtsmanden blev på den samme skole. Han blev kun straffet med 100 timers tilbageholdelse.

 • I oktober 2016 idømte Göteborgs distriksdomstol en indvandrer, Abdul, til (kun!) 10 måneders ungdomspleje for at have voldtaget en 14-årig pige, men Vestsveriges højesteret frifandt Abdul, fordi han led af ADHD-syndrom og ikke forstod et "nej".

 • I juli 2017 idømte Malmös distriksdomstol en 19-årig afghansk muslimsk indvandrer en måneds fængsel for at have voldtaget en 13-årig dreng. Og så videre.

Ifølge officielle statistikker deporteres kun én ud af fem indvandrer-voldtægtsmænd i Sverige (og kun 13 procent af indvandrer-pædofile) til deres hjemland - Afghanistan, Pakistan, Somalia eller Irak.

 • Dette er ikke noget, der særligt gælder Sverige. I december 2016 i Wien voldtog den 20-årige Amir fra Irak en 10-årig dreng i et toilet ved en swimmingpool. Retten dømte ham til seks år, men den østrigske højesteret omstødte dommen "for mangel på beviser."

 • I december 2013 konkluderede den britiske højesteret, at Abdul-Hakim Belhaj - den tidligere leder af en islamisk gruppe, der kæmpede mod Gaddafi-regimet - havde et "velbegrundet krav" mod den tidligere leder af terrorbekæmpelsen ved MI6, Mark Allen.

 • Pakistanske medlemmer af Rochdale pædofili-ring blev (med undtagelse af deres leder Shabir Ahmed) dømt til latterlige perioder på fra 4 til 9 år.

 • I 2014 blev den 40-årige prædikant, Suleman Maknojioa, anklaget for at have chikaneret en 11-årig pige. Han blev kun idømt 40 ugers fængsel, men var ikke i fængsel en eneste dag, fordi han var eneforsørger.

 • I Tyskland i januar 2017 blev en 47-årig syrisk indvandrer idømt kun 1 år og 9 måneders fængsel for voldtægt af en mentalt handicappet kvinde - "for når han er fuld, er han uforudsigelig." På det tidspunkt havde han begået 23 forskellige lovovertrædelser, herunder overfald, røveri og billet-unddragelse.

 • I marts angreb en indvandrer med en machete en 80-årig mand i Düsseldorf og forblev i frihed. I Hamburg blev 6 mennesker skadet, da to indvandrere brugte tåregas i et tog. De gik også fri. På Dresden-Zschachwitz station skubbede to asylansøgere fra hhv. Marokko og Libyen en 40-årig mand ned på sporene foran et indkørende tog. Han overlevede mirakuløst. Chefanklageren droppede sigtelserne mod dem.

Der er hundredvis af lignende eksempler ...

 • I juni i år voldtog tre mindreårige muslimske indvandrere brutalt en 5-årig pige i Idaho. I retssalen hævdede deres advokater, at de såkaldte "drenge" var anstændige og troværdige, og led af posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

 • I april 2012 løslod den spanske højesteret - af hensyn til "ytringsfriheden" - ni muslimer, der planlagde terrorangreb for "Frigørelsen af Spanien".

Det vestlige retssystem saboterer åbent beslutninger truffet af de udøvende og lovgivende grene af magten. Det bedste bevis på dette er de domstole, der blokerer Trumps forbud mod indrejse af migranter fra Mellemøsten. Dette har intet at gøre med humanisme, eftersom de, der mest har behov for hjælp, bliver berøvet den. Det handler ikke kun om kristne og yazidier. I september 2017 nægtede Storbritannien asyl til den 34-årige Nneka Obazee - en nigeriansk lesbisk kvinde og hendes stedbarn - selvom hun kunne se frem til dødsstraf i sit hjemland. Derefter forsøgte den stakkels kvinde at begå selvmord.

I Israel tilsidesætter Højesteret bevidst den udøvende magt: Den forhindrer ødelæggelse af terroristers huse og udvisning af terrorister; den samarbejder med venstreorienterede ngo'ere om at nedrive jødiske huse og blokerer udvisningen af illegale afrikanske indvandrere til tredjelande.

EU-love garanterer bogstaveligt sikkerhed for terrorister. Imam Abdelbaki Es Satty, som organiserede et terrorangreb i Barcelona, blev stillet for retten i forbindelse med narko-beskyldninger i 2014, men dommer Pablo de la Rubia afviste hans deportation, da det blev betragtet som en overtrædelse af EU-lovgivningen.

I august 2012 ansøgte to Al-Qaeda-terrorister - hvoraf den ene havde planlagt at dræbe tusindvis af mennesker ved et bombeangreb mod et britisk indkøbscenter - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om en sag mod MI5. Embedsmænd ved Den Europæiske Domstolen imødekom deres ansøgning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Britiske Appelret udviste ikke Abu Qatada, en palæstinensisk al-Qaeda-aktivist, til det Hashemitiske Kongerige i 10 år af "humanitære grunde".

Den tredje fase er eliminering af afvigere af enhver alder og social position.

Stalin hævdede, at undertrykkelse skulle være baseret på lov, og Stalins terror var faktisk baseret på den progressive stalinistiske forfatning fra 1936. Lovgivningen i vestlige lande, som er ret liberal, åbner ubegrænsede muligheder for dette.

Franskmændene banede vejen for muslimsk kolonisering. Udgangspunktet for den etniske og kulturelle udskiftning, ifølge Eric Zemmur, var Pleven-loven om racisme (1972), som derefter blev suppleret med endnu mere radikale love.

Tyskland gik endnu videre ved at beslutte at indføre censur - bøder på op til 335.000.000 kr. for "hadtale" for at beskytte ytringsfriheden, ifølge tidligere minister Heiko Maas.

Den sidste store og vellykkede sag var, da den franske anklagemyndighed fratog Marine Le Pen hendes parlamentariske immunitet, efter at hun på Twitter havde offentliggjort billeder af IS-grusomheder.

Den svenske anklagemyndighed beskyldte Peter Springare, en politibetjent [efterforskningsleder] fra Örebro, for at sprede had og racisme. Det eneste han gjorde, var at lægge en liste [på Facebook] over politirapporter, udarbejdet gennem en uge, med de mistænktes fornavne og oprindelseslande.

De indfødte er forsvarsløse over for deres koloniserende barbarer, fordi retssystemet altid og overalt tager parti for sidstnævnte.

Den blotte mistanke om islamofobi kan få fatale konsekvenser.

 • I august 2017 blev en 53-årig mand fra Stockholm ramt af en bøde på 5000 kroner for at spise en baconsandwich foran tre muslimske kvinder iført hovedtørklæder.

 • I maj 2017 blev en 70-årig svensk kvinde fra Dalarna retsforfulgt for at tilskynde had. Hun kunne ikke lide, at muslimske teenagere "sætter ild til biler, urinerer og skider på gaden."

 • I 2016 morede den 35-årige Kevin Crehan sig med at efterlade en halvspist baconsandwich på dørtrinnet til en moské i Bristol. Han blev anklaget for racistisk overfald, idømt til et års fængsel og døde dér under mystiske omstændigheder.

Enhver udtrykt tvivl om islams renhed straffes ubarmhjertigt. I august 2017 blev den tyske journalist Michael Stürzenberger idømt et halvt års fængsel efter at have lagt et foto på Facebook af en højtstående nazist, der hilser på Amin al-Husseini, Stormuftien af Jerusalem.


Billedet, som Stürzenberger viste på Facebook

Intet totalitært system er parat til at tolerere kættere inden for sit område. Det er derfor, at det hader Trump så meget. Derfor stræber det efter at underminere Israel, derfor bagvasker det Viktor Orban, og derfor søger det at tvinge Polen i knæ - på grund af Polens ønske om suverænitet og nationalt demokrati.
Alexander Maistrovoy er forfatter til Agony of Hercules or a Farewell to Democracy (Notes of a Stranger), der for nylig blev udgivet af Xlibris.
Oversættelse: Bombadillo