Jøder under muslimsk styre i slutningen af det nittende århundrede
Af David Littman
Genoptrykt fra
THE WIENER LIBRARY BULLETIN
1975 Vol. XXVIII, New Series Nos. 35/36
Trykt i Storbritannien af The Eastern Press Ltd.
London and Reading

Oversættelse af: Jews under Muslim Rule in the late Nineteenth Century
Kilde: Dhimmitude
Udgivet på myIslam.dk: 7. december 2011

Indledning

"... de skal vende tilbage og være som Koranen siger om dem: Dømt til fornedrelse og elendighed (...) vi skal sende dem tilbage til deres tidligere tilstand.'' [1] Disse ord blev brugt inden Yom Kippur-krigen [Oktoberkrigen, 1973] af Egyptens præsident Anwar al-Sadat (Radio Cairo, 25.4.1972) og er tydeligvis baseret på en passage fra Koranen (Sura 9, vers 29 [og 2:61]) og den efterfølgende muslimske mundtlige tradition.

Indtil de sidste årtier af det nittende århundrede, og selv ind i det tyvende, var jøderne i mange dele af Maghreb-landene - som i de fleste andre muslimske lande - stadig tvunget til at leve i isolerede grupper blandt den almindelige befolkning. De opholdt sig i særlige kvarterer og var tvunget til at bære særlige klæder; det var dem forbudt at bære våben og deres edsvorne vidneudsagn blev ikke accepteret ved nogen muslimsk domstol. Deres diskriminerede status var stadig den, der kendetegner ahl al-dhimma: et "beskyttet" folk, dvs. mennesker, der nyder islams og Koranens beskyttelse, men samtidig er underlagt de begrænsninger og ydmygelser, der er fastsat i specifikke forordninger, kendt som Umars (634-644 e.Kr.) pagt, der fornedrede både den enkelte og samfundet.

Arkiverne i Alliance Israélite Universelle [2] om muslimske lande er en uundværlig kilde til oplysninger om jødernes situationen fra Marokko til Persien i det halve århundrede forud for 1. Verdenskrig. Nogle få af de mange hundrede dokumenter, som levende illustrerer den elendige tilstand for det almindelige folk, er her blevet udvalgt tilfældigt. [3]

Valget var begrænset til én kilde og én region: Maghreb-landene, bortset fra Algeriet, som var kontrolleret af Frankrig. Jøderne, skønt økonomisk uundværlige, udgjorde mindre end 3 procent af regionens befolkning. I det nittende århundrede var de imidlertid spredt over dette enorme område, og tegnede sig for omkring en fjerdedel af indbyggerne i næsten alle havnebyer fra Tripoli ved Middelhavet til Mogador (Essaouira) ved Atlanterhavet. Selv om de var talrige i mange større byer i det indre af landet, havde de, i umindelige tider, også været spredt i mindre lokalsamfund i hele oplandet og i de fjerneste oaser. Ved naturlige tilvækst, var omkring 100.000 Maghreb-jøder i 1850 blevet til omkring 250.000 i 1900 og over 500.000 i 1948. I 1850 var der cirka 250.000 orientalske jøder, der levede i Maghreb og Mellemøsten (Egypten, Syrien, Palæstina, Yemen, Irak, Persien), og deres efterkommere, som er opgjort til over en million i 1948, udgjorde aldrig mere end 5 til 10 procent af verdens jøder.

I de tidligste tider derimod, fra antikken til den romersk-byzantinske æra og under de første tre århundreders arabiske ekspansion, levede langt de fleste jøder i Orienten og Nordafrika.

Jøderne var de eneste dhimmier, der blev tolereret i hele Nordafrika, mens den indfødte kristne befolkning stort set var blevet elimineret i midten af det tolvte århundrede under almohadernes forfølgelser. Jødedommen i Maghreb havde modstået eksil, havde overlevet martyrium og tvungne konverteringer. I århundreder havde de været nødt til at acceptere deres nedværdigelser, men i det nittende århundrede opstod der særlige politiske og kommercielle vilkår og faciliteter, der gjorde det muligt for nogle få af dem at overgå fra muslimsk "beskyttelse" til en fremmed magts mere effektive beskyttelse. Det bør erindres, at alle de kristne, som i denne senere tid havde fået tilladelse til at opholde sig i Maghreb-landene var fuldt beskyttede borgere af de europæiske magter.

Det ville ikke være vanskeligt at finde sammenlignelige dokumenter fra Alliancens arkiver og andre kilder, der bekræfter den samme usikre situation for mange af de talrige jødiske samfund i de østlige muslimske lande, endda så sent som i begyndelsen af det tyvende århundrede. Abbé Léon Godard, der besøgte Nordafrika, Egypten og Palæstina i halvtredserne i det forrige [19.] århundrede, opsummerede malende sine egne følelser samt følelserne hos andre rejsende før og efter ham, som havde observeret fornedrelsen af orientalsk jødedom under muslimsk herredømme: "On dit qu’à Rome, ils [Juifs] ne passent jamais sous l’Arc de triomphe de Titus, mais, s’ils gardaient de pareilles rancunes en pays musulmans, je ne sais quels chemins ils devraient prendre.” [Man siger, at i Rom går de [jøderne] aldrig under Titus’ Triumfbue, men hvis de bærer et sådant nag i muslimske lande, ved jeg ikke hvilke veje, de skal følge.] [4]

Jødernes stræben efter at opnå beskyttelse af en kristen magt, for at slippe fra konstant undertrykkelse, er lettere at forstå på baggrund af de kristnes lange kamp i Orienten for at opnå ligestilling med muslimer, en kamp, som nåede sit højdepunkt i denne periode.

Gennem hele det nittende århundrede begyndte den store oprindelige kristne befolkning i Egypten og Syrien-Libanon-Palæstina-området at drage fordel af europæisk pres på Den Høje Port [regeringssædet i Osmannerriget]. I Egypten, gav den korte franske besættelse under Bonaparte (1798-1801) de kristne en flygtig smag af ligestilling. Dette var begyndelsen på en gradvis kamp op ad bakke for social ligestilling med deres muslimske naboer. Betydningsfulde forbedringer blev opnået i den egyptiske hersker, Mohammed Alis lange regeringstid (1805-49). Han henvendte sig jævnligt til Frankrig for at opnå støtte i sine kontroverser med den osmanniske sultan, hvis herredømme han officielt var underlagt. Kristen frigørelse fortsatte med at samle momentum under Mohammed Alis efterkommere, hvilket det lille jødiske samfund uundgåeligt indirekte fik gavn af, især efter åbningen af Suezkanalen i 1869. Efter den britiske besættelse af Egypten i 1882, blev en effektiv juridisk ligestilling med muslimer givet til både kristne og jøder. Ibrahim Pasha, Mohammed Alis søn, afskaffede de diskriminerende love mod kristne under sin militære besættelse af Syrien-Libanon-Palæstina-området (1832-40). Under hans styre havde kristne (og i mindre omfang også jøder) fuld ligestilling og fuldstændig sikkerhed for deres liv, ejendom og ære. [5]

Reel frigørelse, i teorien hvis ikke helt i praksis, kom med Hatt-i Hümayun fra 1856, der gav fulde rettigheder og fuld ligestilling til de "kristne samfund og de andre ikke-muslimske undersåtter." Dette kejserlige dekret var det direkte resultat af stærkt pres på Porten, fra briternes, franskmændenes og østrigernes side efter Krimkrigen, til fordel for alle de kristne i Osmannerriget. Sidstnævnte udgjorde omkring en halv million i provinserne Syrien og Palæstina, dvs. cirka 30 procent af dette områdes samlede befolkning. Det jødiske samfund holdt en lav profil og undgik, ved at være mindre iøjnefaldende, modreaktionen fra fanatiske grupper af arabere og drusere, der var fjendtligt indstillet over for denne liberalisering - en modreaktion, der kulminerede i 1860-massakrerne på tusindvis af kristne i Damaskus og Libanon. Efter energiske protester, fik Frankrig mandat til at gribe ind, og da det trak sin ekspeditionsstyrke tilbage, fik det Porten til at indføre en særlig forfatning, som gav en vis grad af intern autonomi til de libanesiske kristne.

Den franske erobring af Algeriet (1830) og den gradvise pacificering og kolonisering af landet havde en dybtgående indvirkning på udviklingen i Tunesien og Marokko. De algeriske jøder fik i 1870, fra den ene dag til den anden, fuld fransk statsborgerskab pr. dekret.

I 1857 blev beyen i Tunis af ydre pres tvunget til at give sit land en moderne forfatning. Selv om den blev ophævet i 1864, markerede den et skridt fremad og var en af de vigtigste faktorer i Tunesiens tidlige vestliggørelse. Frankrig indførte sit protektorat over hele landet i 1881, hvorefter jødernes sikkerhed blev fuldt garanteret.

I Marokko førte ydmygende nederlag til franskmændene i 1844 og til spanierne i 1859-60 til beskedne og tøvende forsøg på at reformere den ineffektive regering. Men den jødiske befolknings store flertal var nødt til at vente endnu 50 år, indtil opdelingen af landet i franske og spanske protektorater (1912-13) gav dem effektiv beskyttelse mod vilkårlig undertrykkelse. På trods af dette hørte de under sultanens jurisdiktion og blev derfor aldrig kollektivt befriet fra de juridiske uligheder ved de lokale islamiske domstole, hvor edsvorne vidneudsagn fra dhimmier - som i Tunesien – ikke havde gyldighed.

I den urolige periode forud for den franske besættelse af landet, blev tusindvis af harmløse jøder brutalt angrebet i forskellige dele af landet af fjendtlige høvdinge og ukontrollerede soldater. Settat og Taza (1903 og 1907), Casablanca (1907), Fez (1912) er blot fire af de steder, hvor de mest alvorlige hændelser fandt sted, hvor hundreder blev dræbt og såret, og tusindvis flygtede; i Casablanca blev 300 kvinder og piger bortført og senere løskøbt med stort besvær. Disse mellaher (hvor tusinder af jøder levede), blev fuldstændig udplyndret og for en stor del brændt ned til grunden.

I Tripolitania genoptog Porten i 1835 den direkte kontrol fra det semi-uafhængige Caramanli-dynasti. Jøderne i Tripoli fik gavn af vedtagelsen i 1839 af Gulhané og i 1856 af Hatt-i Hümayun dekreterne, men i det meste af resten af landet, hvor de osmanniske myndigheder ikke havde noget at sige, var disse edikter stort set meningsløse. Lighed med muslimer blev først en realitet efter at den italienske besættelse i 1911.

Den regelmæssige intervention af udenlandske jødiske institutioner fra 1860 og fremefter (den første mellemkomst skete i 1840 i forbindelse med den berygtede Damaskus-blodanklage), gav, ud over at sigte mod at forbedre den pædagogiske, sociale og juridiske position for deres Maghreb-brødre, muligheder for at rapportere om hyppige tilfælde af uret. Arkiverne i Alliance Israélite Universelle i Paris indeholder endeløse klager, på vegne af de lavere lag af befolkningen, over handlinger, der var uretfærdige selv i henhold til islamisk lov. Dokumenterne, der følger her, har til formål at give læseren et indblik i de barske realiteter for jødisk liv under muslimsk styre.


Dokumenter

1864 Plyndringen af jødiske kvarterer på øen Djerba

Endnu en katastrofe at rapportere! Muslimsk fanatisme, tolereret, hvis ikke opmuntret af de lokale myndigheder, er endnu en gang blevet sluppet løs mod vores brødre på øen Djerba. De befinder sig i den største elendighed: Et helt folk, der har udstået udskejelser af ubeskriveligt barbari, er i dag sunket ned i fortvivlelse og den mest forfærdende armod.

De arabiske stammer, Akara og Ourghamma, invaderede den velstående og folkerige ø, Djerba. Efter at have forsøgt at hærge markederne, hvorfra de blev slået tilbage af muslimernes modstand, vendte disse voldsmænd sig mod de svageste og overfaldt det jødiske kvarter, hvor de plyndrede og ødelagde alt.

Dette skete den 10. i denne måned, på Yom Kippur-dagen; synagogerne blev invaderet, vanhelliget, og besudlet. Lovens Ruller blev revet i stykker og brændt; mændene kvæstet og trådt under fode, alle kvinder og piger blev voldtaget, og min pen nægter at nedfælde den forfærdelige beretning om grusomhederne i al deres rædsel, som disse ulykkelige mennesker har gennemlidt.

Det er værd at bemærke, at guvernøren på øen nægtede at gribe ind for at genoprette ro og orden; behøver man sige mere end, at plyndringen ikke ophørte i fem dage og nætter, og at angribernes grådighed ikke blev mættet før de sidste klude var revet fra jøderne i Djerba.

Fra et brev (28.10.1864) af Salomon Garsin i Tunis til præsidenten for AIU Paris (AIU Tunis I.C.3.).
1866 Tvungne konverteringer

(...) Vi har hilst en gammel mand på firs velkommen og indlogeret ham i et privat hus på vores bekostning. Han blev for længe siden tvunget at acceptere islam og ønsker at vende tilbage til sine fædres religion. Det regionale udvalg har ydet bistand til at opfylde dette berettigede ønske, og er i øjeblikket i færd med gør det muligt for andre trosfæller i samme situation at krydse grænsen til Algeriet, for den slags tolereres ikke her; det ville være en hjælp at spørge beyens repræsentant i Paris, hvorfor frihed til at praktisere sin religion er forbudt i Tunesien (...)

Herskeren i Tunis kunne ikke finde noget bedre at gøre for at få resten af ramadanen til at gå, end at tilbageholde med magt - under påskud af, at han var blevet muslim - en ung jøde af god familie, der endnu ikke er fyldt 15! Han spærrede offeret inde i sine mænds harem og nægter hårdnakket at overgive ham til hans forældre (...)

Fra et brev (23.3.1866) af Salomon Garsin, præsident for AIU-udvalget Tunis til præsidenten for AIU Paris (AIU Tunis I.C.3).
1869 Atten jøder dræbt, morderne ustraffede

Ethvert brev kræver en indledning, men dette kræver ingen. Det vedlagte dokument på hebraisk, underskrevet af rabbinere, af fremtrædende købmænd, og kontrasigneret af overrabbineren, vil forklare alt. Det er råbet af en hel nation, der er overladt til sin egen skæbne i hænderne på muslimsk vildskab. På få måneder er allerede atten jøder faldet for fanatiske morderes knive, og Hans Højheds regering, langt fra at straffe de skyldige, beskytter og tilsyneladende tilskynder dem.

Regeringens adfærd over for os er machiavellistisk ud over al forstand. Vi bliver ikke direkte forfulgt, men den hånlige behandling vi får, når vi beder om retfærdighed fra beyen og hans ministre, er af en sådan art, at åbenlys forfølgelse ville være hundrede gange bedre. En indrømmet forfølgelse ville imidlertid udstille bøddelen og hans offer for verden, og den tunesiske regering ønsker at virke upartisk, mens den i det skjulte maskerer morderne; og alle disse bestræbelser tjener til at overse offeret ved blot at præsentere for os en udygtig og magtesløse dommer!!!

Under en sådan politik hober ligene sig op: Straffrihed tilskynder morderne.

De tunesiske jøder, i deres egenskab af jøder, er konstant udsat for strenge forholdsregler fra de lokale myndigheders side; de har ingen juridiske rettigheder, og behandles af befolkningen med den største fjendtlighed.

Vi kan ikke lade være med at sige, at situationen forekommer os at være overordentlig dyster: Vores ejendele, vore liv, vores ære, er i dag alle i fare.

Det vedlagte dokument er udfærdiget under indflydelse af denne frygt: Det er et skrig af smerte fra et undertrykt folk, der søger hjælp hos deres europæiske brødre, og en særlig appel til Dem, hr., som længe har vist sig som en utrættelig forkæmper i korstoget for retfærdighed imod fanatisme, De, som altid har holdt en uretfærdigt undertrykt nations banner højt.

Atten ofre er allerede faldet, men retfærdighedens sværd er ikke blevet hævet for at give en sund lektion af frygt! (...) Atten! (...) Hvordan vil vores fremtid blive, når nutiden er så uhyrlig?

Tiden for overvejelse er forbi, fremtiden er eksemplificeret ved fortiden; og hvis De ikke kommer os til hjælp, vil det jødiske liv i denne region være så ødelagt, at der ikke længere vil være tid til at afhjælpe det. Og desuden vender døde mænd ikke tilbage! Deres støtte kan aldrig være vigtigere for os end på nuværende tidspunkt.

Med vores stedse karakteristiske mildhed, søger vi ikke øje for øje, blod for blod, men at de skyldige fordømmes og stilles juridisk til ansvar. Så vil vores nuværende tilstand af fortvivlelse ophøre og vores nation, i dette land, vil atter indtage sin rette plads blandt de civiliserede nationer.

Instinktivt forsonlige, kræver vi fred og retfærdighed. Skal det nægtes os i det fremskridtets århundrede, som vi lever i? (...)

Brev (14.2.1869) fra alle medlemmer af AIU-udvalget Tunis til Adolphe Crémieux, præsident for AIU, Paris (AIU Tunesien I.C.3).
1877 Tyrkiske sejre på Balkan

(...) jøderne i Tunesien er fulde af ængstelse i øjeblikket. De tyrkiske sejre på Balkan-halvøen har opflammet den muslimske befolknings fanatisme. Der er så meget desto mere grund til at denne ængstelse, for hvis de [muslimerne] ikke længere mener sig holdt i skak af de vestlige magter, kan de kaste sig ud i alle former for overgreb mod os, især når de, der burde beskytte os, sætter et sørgeligt eksempel (...)

Fra et brev (21.8.1877) af Abraham de M. Bocara, præsident for Tunis Regionale AIU udvalg, til Adolphe Crémieux, præsident for AIU i Paris. (AIU Tunesien.)
1880 Syv mord i Nabel

Takket være de skridt, De har været så god at tage på vegne af Séioun-familien i Nabel, har M. Roustan, vores befuldmægtigede minister, taget affære overfor den tunesiske regering, der har beordret den ulykkelige Séiouns mordere, der søgte tilflugt i en moské i byen, lænket dér. Efter min mening er dette en latterlig forholdsregel, da lederen af moskéen, mens han lænker araberne om dagen, slipper dem løs om natten, for at befolkningen skal tro, at moskéens helgen har udvirket dette mirakel. På denne måde bliver mordere genstand af deres ærbødighed, fordi de tror, at de hellige beskytter dem for at have myrdet en vantro.

Nabel er en by af fanatikere, og vi må desværre registrere seks andre mord på vores trosfæller, hvor gerningsmændene ikke er blevet straffet (...)

Fra et brev (22.9.1880) af A. Daninos, næstformand i Tunis Regionale AIU udvalg til præsidenten for AIU Paris (AIU Tunesien I.C.3).
1867 Ødelæggelsen af Zliten-synagogen

Umiddelbart efter at have modtaget nyheden om afbrændingen af synagogen i Zliten med hele dens indhold, tog jeg hen til H. E. Assem Pasha (som havde modtaget nyheden på samme tid), og bad ham om, på vegne af Alliance Israélite Universelle, som jeg havde den ære at repræsentere, at beskytte vore trosfællers liv i Zliten. Han svarede, at han ville gøre alt, hvad der stod i hans magt, og lovede mig endda, at han ville sende kavaleri til at beskytte jøderne (...)

Da jeg så, at sagen var ganske alvorlig og ikke ønskede en sådan gerning forblive ustraffet, mente jeg, at det var i udvalgets interesse også at informere Sir Moses Montefiore og hr. Camondo, som begge, ved flere lejligheder, har vist velvilje overfor vores problemer. Jeg selv, som undersåt under Hendes Britiske Majestæt, følte det som min pligt at informere hr. Drummond Hay, generalkonsul for H. B. M., der straks rettede de nødvendige forespørgsler til de lokale myndigheder, som lovede at give fuld oprejsning (...)

Heldigvis for vore trosfæller, var denne handling ikke uden fortilfælde, ellers ville araberne forsøge at overbevise andre om, hvad de nu siger, at synagogen brød i brand af sig selv, på grund af lamperne; men alle ved, hvad araberne, cadien, ulemaen gjorde mod israelitterne op til dagen før branden i synagogen. Så skylden falder tilbage på dem, der altid har forulempet jøder og forbudt arbejdet for at udvide synagogen; således er omkring 15 mennesker blevet anholdt, blandt dem cadien, der allerede er impliceret ved de vidneudsagn han aflagde for storrådet (...)

Hvis guvernøren her havde ydet retfærdighed mod jøderne i Zliten, både med hensyn til deres kirkegård, og deres synagoge, ville befolkningen i Zliten ikke have vovet at udføre denne seneste skændige handling, og hvis, Gud forbyde, de ikke får fuld oprejsning, som håbet, vil jøderne være nødt til at emigrere for at redde deres liv og deres få ejendele.

Uddrag af et brev (21.7.1867) på italiensk af Saul Labi, præsident for Tripoli AIU udvalg til Adolphe Crémieux, præsident for AIU, Paris (AIU Libyen (Tripoli) I.C.4).
1879 Vanhelligelse af Zawiya-synagogen og forskellige overgreb i Tripolitania

Om aftenen den 2. januar i år, angreb nogle muslimer i Zliten et hus tilhørende en jøde og stjal alt, hvad han havde, efter at have såret ham alvorligt. Om aftenen den 24. februar, i Amrus, trængte de ind i en anden jødes hus, rippede ham for alle hans ejendele, slog og sårede både ham og hans kone, og dræbte hans søn på 20. Om aftenen den 29. marts, i Taguira, frarøvede de en jøde alle hans ejendele, sårede ham, og dræbte et lille barn på dets mors knæ. Endelig, om aftenen den 25. juni, i Zawiya Gharbiya, kun 7 timer herfra, blev den hellige synagoge plyndret og vanhelliget på enhver tænkelig måde; de kastede alle Tora-rullerne på gaden, trampede på dem, efter at have skyndt sig væk med tre af dem, og de ville have brændt alt, hvis ikke kvindernes gentagne skrig havde jaget disse forbrydere på flugt.

Så snart disse kendsgerninger kom den meget ærværdige Eliau Hazan, overrabbiner af dette samfund, for øre, skyndte han sig at henstille til Hans Højhed Mahmud Geradden Pasha, generalguvernøren, at de skyldige i de forskellige forbrydelser, burde straffes. Desværre, indtil nu har det ikke været muligt at opnå retfærdighed - dette er grunden til, at muslimer, opmuntret af deres straffrihed, stadig truer et folk, som ikke gør dem nogen skade.

I betragtning af de farer, som jøderne i byerne og de omkringliggende landsbyer er udsat for, på grund af de lokale myndigheders utilfredsstillende holdning, har jeg fundet det nødvendigt at lade medlemmerne af udvalget anmode om beskyttelse fra mine kolleger, der repræsenterer Storbritannien, Frankrig, Italien og Amerikas Forenede Stater, da jeg ikke kan gøre dette selv, i min egenskab af repræsentant for Østrig-Ungarn.

Fra et brev (10.7.1879) af Saul Labi, præsident for Tripoli regionale udvalg til Adolphe Crémieux, præsident for AIU, Paris (AIU Libyen (Tripoli) I.C.7).
1897 Jøder er helt ubeskyttede over hele Tripolitania

Situationen for jøderne i alle dele af Tripolitania er meget farlig. Vi er desværre udelukket fra alle de rettigheder, som Hans Kejserlige Majestæt Sultanen, ud af hans kendte godhed og gavmildhed, har givet til alle sine undersåtter uanset race. Dette skyldes ekstrem mishandling og forfølgelse i hænderne på muslimerne i vores land, under ledelse af den nuværende vali (guvernør), Hamik Bey, der ikke ønsker at hjælpe os, og heller ikke beskytte os mod den grusomme og umenneskelige muslimske befolkning (...)

For nogle måneder siden, sendte jøderne i Idder, som er en del af landsbyen Misurata, et brev til overrabbineren og bad ham om, på deres vegne, at tale med guvernøren, for at få sidstnævnte til beordre kaimakamen (løjtnanten) i landsbyen til at genetablere nattevagten, der i lang tid havde været fjernet fra det jødiske kvarter, efter at have været udstationeret der, på kejserlig ordre, i omkring 15 år. Overrabbinerne overbragte vali H. E. denne anmodning, men som sædvanlig svarede han ikke. Og desværre, sidste lørdag, trængte nogle arabere ind i Idder-synagogen, hvor de ødelagde døre og vinduer. De stjal alt af værdi, de fandt dér, penge, smykker og Sifarims kroner, og hvad der er endnu mere forfærdeligt, de rev Lovens Ruller i stykker. Efter at være blevet orienteret om alt dette, meddelte overrabbineren forbrydelsen til guvernøren, men har endnu ikke modtaget svar.

En lignende hændelse havde fundet sted nogen tid forinden i landsbyen Zliten, hvor arabere ødelagde synagogen og stjal alt i den. Fyrre af disse røvere blev afsløret og fængslet af Retten, men et par dage senere blev de løsladt uden den mindste straf; og ikke blot det, utroligt nok blev de ikke engang beordret til at returnere de genstande, de havde stjålet fra synagogen og som var blevet fundet i deres huse.

Sidste torsdag blev en jøde, på vej til sin landsby, dræbt af arabere og hans kammerat blev såret. Dette skete i nogen afstand fra hovedstaden, og myndighederne har ikke forsøgt at finde de kriminelle.

Det er helt forståeligt, at jøder, for muslimerne, er uden betydning, at vores personlige sikkerhed kan krænkes og at vores ejendele er ikke vores egne.

Det er derfor, vi trygler Dem om at have medlidenhed med Deres ulykkelige brødre, der sygner hen under vægten af alle disse ulykker, og komme dem til hjælp for at lindre deres smerte og lidelse. Hendes Britiske Majestæts generalkonsul har allerede besøgt overrabbineren og bedt om oplysninger om forholdene i Misurata, og rabbineren har fortalt ham om alle vores forfølgelser.

Fra et brev (21.2.1897), fra ‘Comunità Israelitica di Tripoli di Barbaria’ (Saul Labi, Mesoud Nahum, Mos. J. Hassan, Abr. Nahum, Aug. Arbib, Clemente Tajar, I. Hassan) til præsidenten for AIU, Paris (AIU Libyen I.C.11).
1897 Elendigheden af det tripolitanske fællesskab i Idder-Misurata

Vi har modtaget Deres brev, hvori De fortæller os, at De har talt med guvernøren på vores vegne, og at hans svar til Dem var, at vi kun har 30 huse i vores kvarter, og at vi lever i perfekt harmoni med muslimerne, der ifølge ham beskytter os mod forbrydere. Vores svar på dette er, at vi tidligere havde mere end 60 huse, men at de fleste af de øvrige israelitter forlod deres huse og flygtede, efter at flere israelitter var blevet dræbt og deres huse plyndret. Nogle af dem købte huse i Amabène og bosatte sig dér med deres familier; men de, der var fattige, sluttede sig sammen med os, således at hvert hus indeholdt og stadig indeholder fire eller fem familier. Så stor var deres frygt for at blive dræbt af araberne. Det var på den tid, at vi pr. telegraf informerede Hans Kejserlige Majestæt, Sultanen, om vores ulykkelige situation. Han gav ordre til at opstille en natlig vagt på 18 mand i vores kvarter, og i omkring 15 år har vi levet i fuldkommen sikkerhed. Men de blev fjernet sidste år, af grunde vi ikke kender. Da kaimakamen sagde til os: "Giv mig tre napoleoner hemmeligt, og jeg vil opstille vagter for jer,” bragte vi de største ofre, vores situation taget i betragtning, for at give ham de nødvendige penge. Vagterne blev stillet op, men tre dage senere blev de fjernet igen. Et par dage efter ankomsten af binbachien (borgmesteren), fik han os til at give 5 napoleoner til køb af en grund til opførelse af barakker. De kan ikke forestille Dem, hvor stor vores glæde var ved tanken om, at vi snart skulle have en kaserne. Men det varede ikke længe, for tre dage senere kom der ordrer fra valien om at stoppe opførelsen af kasernen og at fjerne vagterne fra vores kvarter. Yderligere, for at overbevise Dem om, at den muslimske befolkning i Idder, langt fra at føle venlighed over for os, tværtimod er vores mest uforsonlige fjende, ønsker vi at De skal vide, at alle de røverier og mord, der er begået i vores kvarter, er udført af vores arabiske naboer. Det er derfor, vi bønfalder Dem om, hr., at finde måder at redde os på, for vores situation er virkelig elendig, og hvis det ikke var fordi, at synagogen ville falde i hænderne på vore fjender, ville vi allerede have forladt vores boliger og ejendele for at slå os ned, hvor end skæbnen ville føre os hen.

Arabisk brev (17. Chebath 5657 - modtaget den 5.3.1897), fra medlemmer af det jødiske samfund i Idder-Misurata til overrabbiner (D. J. Kamki) i Tripoli (AIU Libyen I.C.11).
1900 Ydmygelser pålagt jøder i Tripolitania

På disse afsidesliggende steder (områder i Sahara), kan jøden ikke ride til hest eller æsel i en arabers tilstedeværelse. Den jødiske rytter må, når han ser en araber komme, hurtigt stige af og fortsætte til fods med sit ridedyr, indtil araberen er forsvundet ud af syne på vejen.

Hvis jøden glemmer dette eller er for lang tid om at stige af, vil araberen brutalt minde ham om "gode manerer" ved at kaste ham til jorden.

Jøderne i Gebel (et af disse områder) fortalte mig, at inden for de sidste 20 år var tre israelitter blevet dræbt på denne måde. Et vidneudsagn fra en jøde, bliver ikke accepteret, og han ville aldrig vove at beskylde nogen for at have stjålet fra ham.

Hver familie er underlagt en arabers overherredømme. Denne såkaldte ’saheb’ har, som du allerede har fået oplyst i en af mine rapporter, alle mulige rettigheder over jødens husstand.

I påsken, sejlede jeg til en kystby kaldet Tadjurah. Her fandt jeg 30 jødiske familier, der bor i en slags stor, rumopdelt, dobbeltvægget gård - det hele lavet af sand uden vinduer. Jøderne dér levede nøjagtig det samme liv som de arabiske bønder. Jeg kunne ikke skelne dem fra araberne. Frem for alt mindede kvinderne mig stærkt om beduin-kvinderne i Syrien, med deres farvestrålende, blomstrede kaftaner - selv om de er mere beskedent klædt end dem i Tripoli

Jeg samlede nogle børn og deres forældre sammen i den lille synagoge; der indledte jeg samtaler med børnene. Jeg bemærkede, at nogle af dem var meget intelligente. De svarede meget godt på spørgsmål om addition og subtraktion (...)

Da jeg spurgte flere mænd, om de led meget under araberne, svarede de:
”Ah, vi er i ’galuth’, vi må regne med at lide.” De fortalte mig, at arabere for noget tid siden havde plyndret deres lille synagoge og stjålet deres eksemplarer af Lovens Ruller. Dagen efter blev de lamslåede over at se en araber komme ridende på et æsel med en saddel lavet af pergament fra Toraen. De forlangte at få den tilbage, men til ingen nytte (...)

Langs hele denne del af Tripolitanias kyst, kan man finde små samfund af jøder, der lever blandt araberne, og er mere eller mindre undergivet dem.

En lille detalje at slutte af med: Kaptajnen på det lille skib, som tog mig til Tadjurah var jøde. Blandt den jødiske befolkning i Tripoli, på 10.000, er han den eneste i dette erhverv. Fiskeri, som er ganske indbringende her, tiltrækker ikke jøder. Malteserne, som her udgør et ganske betragteligt fiskerlav, er i stand til at lave meget grimme tricks med jødiske fiskere. Og desuden vil en Tripolitania-jøde aldrig turde tilbringe en nat på havet, langt fra land.

Fra et brev (16.5.1900) af I. Hoefler, lærer på Tripoli Drengeskole, til præsidenten for AIU, Paris (AIU Libyen I.C.12).
1864 Rapport fra det jødiske samfund i Chechuan

1. (...) Chechuan er en lille landsby omgivet af arabiske stammer, hvis medlemmer står i permanent indbyrdes strid, og vreden, der opstår af denne uophørlige fejde, bliver ofte rettet mod os. Desuden er al regering i denne region, så at sige, kun af navn og uden kraft.

2. Her forlader følelsen af at være fanget os hverken dag eller nat; lykkelige er de, der formår at komme væk, for aldrig at vende tilbage. Hvad resten af os angår, så har vi næsten opgivet ethvert håb udover håbet på den Almægtiges kraft.

For at give Dem en idé om, hvad vi er nødt til at udholde, vil vi gå videre med at omtale nogle hændelser, som fremhæver tristheden af vores daglige liv.

3. Når vi forlader det jødiske kvarter, er vi nødt til at tage vores støvler af og, når vi krydser den arabiske del af landsbyen, helt at forvente at blive ramt af sten, der kastes efter os. Ingen vil nogensinde komme os til hjælp. Overfor dommeren fremfører man: ’Han er en jøde.’ Tyverier er meget almindelige her: ’En araber køber noget af en jøde, men i stedet for at betale hævder han: "Jeg har allerede betalt dig, dit jødiske svin.”’ Bedst for den fattige, ulykkelige stakkel at tie stille. Hyppigt trænger de skjult ind i det jødiske kvarter. I dagtimerne kommer de ind for næsen af de medskyldige og ligeglade vagter med de midler, der nu tilbyder sig. Så går de ind i ethvert ulåst hus, de finder, og efter grundigt at have plyndret det, forlader de det igen, dog ikke uden at have mishandlet børn eller kvinder, de møder undervejs.

Om natten kommer de ind i husene ved at gennembryde deres mure.

4. Da alt dette kan gøres ustraffet, går de endnu videre. Finder de en jødisk kvinde på gaden, gør de noget så dristig som at rive hovedtørklædet [foulard] af hende og skræmme hende fra vid og sans, så hun ikke aner, hvad hun skal stille op. Det sker, at jøder fra det indre af landet kommer for at leve i denne by, men når de ser, at livet her ikke er bedre, så foretrækker at konvertere til islam. Dette skete sidste år. En gift jøde med flere børn forsøgte at undgå martyriet ved at blive muslim. Som sædvanlig havde dette alvorlige konsekvenser for os.

5. Denne frafaldne ville tage sin kone og sine børn med, men de nægtede at følge ham, hvorefter han sendte nogle arabere ud for at opspore dem. Men heldigvis, eller måske uheldigvis, lykkedes det for nogen at smugle denne familie væk fra den hylende hob til Tetuan. Da araberne hørte om dette, gik de mere eller mindre efter os alle og fik os kastet i fængsel dagen efter påske, hvor de tvang os til at opspore og overgive de flygtende til dem. Vi var nødt til at gøre dette, selv om folk Tetuan havde afvist at sende familien tilbage.

6. Efter tre dage, blev de sendt tilbage til os, og da det lykkedes os endnu engang at skjule dem for araberne, var vi nødt til at rejse en sum på 300 douros til en ublu rente, for at sagen kunne blive glemt, uden at familien faktisk blev udleveret.

Sådanne ting sker så hyppigt og på så nært hold, at vi for længst er holdt op med at bekymre os om vores økonomiske elendighed.

I stedet skulle vi måske dvæle ved det jødiske kvarters forfatning. Dette er en gade med omkring 20 faldefærdige huse i en fremskreden tilstand af forfald. Vi forlader dem så sjældent som muligt. Alt i alt er vi omkring 64 familier med omkring 60 drenge og 50 piger.

7. Af disse 64 familier, har kun omkring 10 råd til at give deres børn en form for undervisning; hvad de andre angår, er de nødt til at sende deres børn ud i tjeneste, og dem må man have endnu mere medlidenhed med end resten af os.

’Vær venlig at lade os vide, hvad De har besluttet at gøre.’

Hermed slutter vores rapport, og vi håber, som altid, at Gud vil forbedre vores lod i fremtiden.

16. Adar 5664

Rapport fra det jødiske samfund i Chechuan. Sendt til Monsieur Carmona den 3.8.1864.
1880 Aldrende jøde korsfæstet i Marokko

Vi oplyser Dem herved om en uretfærdighed, der fandt sted den første i denne måned i Entifa (distrikt i Marokko).

En vis guvernør, der havde haft embedet i seks måneder, ved navn Hadj Abdellah Eznagui, anholdt en israelit fra nabolaget, Jacob Dahan, en gammel mand på 65, from og velstående. Denne guvernør fik ham naglet til jorden med to søm, hvorefter den uheldige mand blev slået så hårdt med stokke, at han døde. Bagefter befalede guvernøren sine soldater at trække liget væk, og gav ikke lov til, at det blev udleveret til ofrets trosfæller for at blive begravet.

Det lykkedes sidstnævnte, efter at have udtømt alle tænkelige muligheder, herunder ofring af syv dyr, at få guvernøren til at udlevere liget til dem mod betaling af 80 piastre (400 franc).

Ud over de 80 piastre, der blev betalt til ham af nogle fra samfundet, konfiskerede guvernøren den uheldige Dahans kvæg og hans muldyr.

Årsagen til dette mord var følgende:

Under sidste års hungersnød, tog denne israelit, en meget godgørende mand, en fattig maurisk kvinde til sig. Han hjalp hende i hele denne periode, og til gengæld arbejdede hun i hans hus.

Efter at have hørt om dette, stævnede guvernøren israelitterne for sig og med en frygtindgydende stemme sagde: ’Kan en jøde have en maurisk kvinde til at tjene sig? Han fortjener at blive brændt!’ Derefter beordrede han sine soldater til at begå de handlinger, som vi har omtalt ovenfor.

Denne nyhed blev fortalt os af otte israelitter, som flygtede fra Entifa af frygt for at blive myrdet (...)

Vi sender dette med ekspresbud, så at I alle kan forsøge at afværge yderligere ulykker.

Arabisk brev fra Mojluf Aben Mohas, Hadan Ederhi og Mojluf El Harrar (9. Tamouz 5640 - 18.6.1880) til David Corcos, Mogador, fra Marrakesh (AIU Marokko IV.C.11 (Tanger)).
1884 Forfølgelse af Demnat-jøder

Jeg er i stand til at give Dem nogle oplysninger om jøderne i Demnat. Disse oplysninger blev givet mig i morges af David Amar, et medlem af den deputation, der er kommet hertil for at gøre deres usikre situation klar for Rådet i Tanger.

Demnat er en lille by, fire dages march mod sydøst fra Casablanca, og to dage fra Marokko [Marrakesh]. Jøderne, omkring seks eller syv hundrede sjæle, har deres mellah (ghetto) i midten af byen, araberne omgiver dem på alle sider. De er på meget god fod med arabere, men begge parter klager over despotiet, de overgreb og grusomheder de udsættes for af deres guvernør, El Hadj Djilali. Jeg kan fortælle Dem alt, hvad disse ulykkelige israelitter har været udsat for de sidste otte år fra deres nuværende caids side. Ikke alene bebyrder han dem med høje skatter, når som helst han mangler penge, men han får dem til at arbejde i hans bygninger, for der er tømrere, murere og smede blandt dem; han betaler dem ingen løn, men han opfordrer dem til at betale deres arabiske medarbejdere ud af egen lomme. Det er kun, når guvernøren ikke har noget at forlange af dem, at de kan holde sabbatten, eller selv de hellige dage i Yom Kippur, som dage til hvile og bøn. Den mindste modstand bliver slået grusomt ned med en omgang bastonnade. Uden for mellahen, er de nødt til at gå barfodede. De få kommercielle handler, som de såkaldt rige blandt dem indgår med Marokko, Casablanca og de omkringliggende landsbyer, sker uden caidens vidende, for han er altid på vagt for at kræve sin andel (den størst mulige) af varernes værdi. Jeg behøver ikke at tilføje, at de bliver hensynsløst røvet, mishandlet og ydmyget; guvernøren er ikke en person, der vil anerkende det retfærdige i deres klager, snarere skal de være heldige, hvis han ikke belønner deres dristighed med hårdhændet revselse. I 1881 mødte samfundets ledere op for guvernøren for at bede om en mere human behandling i henhold til skrivelsen fra sultanen [Muley Mohamed Ben Hicham], som de var i besiddelse af, og som sir Moses Montefiore havde opnået for dem under sin rejse til Marokko (Marrakesh). Hans eneste svar var at fængsle dem, og han løslod dem kun mod betaling af en stor sum penge. Det var en rabbiner fra Jerusalem, der rejste gennem Demnat at samle nedaba [offergaver], der opfordrede dem til at rejse en klage over Hadj Djilali. Og så, hvilke forholdsregler måtte de ikke tage for at undvige caidens årvågenhed! Efter at have bestukket vagterne ved portene, forlod de byen i ly af natten, 20 i alt, uden proviant af nogen art, og ankom til Casablanca efter forfærdelige oplevelser. De konsulære myndigheder dér sendte dem til Tanger, hvorfra fem af dem tog til Fez, udstyret med breve fra de herrer Hay og Scovasso [britiske og italienske ambassadører] rettet til sultanen. De har nu været der i tre uger, og sultanen har ikke svaret dem. Under alle omstændigheder mener disse ulykkelige mennesker, at en skrivelse fra kongen til guvernøren er utilstrækkelig, for de ved af erfaring, hvad Hadj Djilali regner den slags skrivelser for. De ønsker noget mere effektivt, men ved ikke, hvad der skal til. De appellerer til alle mennesker af god vilje, til hele Europa, til Alliancen, til ambassadørerne, til Rådet. Hvis de vidste, hvordan man fremfører en sag, siger de, ville de tage til Dem, så ynkelig er deres nuværende situation.

Med tårer i øjnene gav David Amar, en gammel mand på 60, mig disse jammerlige detaljer. Jeg sender dem videre til Dem i al deres enkelhed; De må beslutte, hvad der skal gøres.

Inden for den sidste time er der kommet et brev fra Demnat, der fortæller, at guvernøren, efter at have modtaget et brev fra sultanen, har fordoblet sin grusomhed. Butikker er blevet plyndret, husenes døre slået ind, kvinder voldtaget, børn slagtet, overrabbiner Joseph Elmaleh, en gammel mand over 80, er blevet banket til døde af guvernøren. De eneste mænd tilbage i Demnat sidder i fængsel, alle de øvrige er flygtet.

Brev (25.9.1884) af J. Matalon, leder af Tanger AIU Drengeskole til præsidenten for AIU Paris (AIU Marokko IV.C.11 (Tanger)).
1885 Caiden i Demnat fortsætter forfølgelser

Efter at være ankommet til Casablanca, skynder vi os at skrive for at give Dem navnene på de mennesker, der er myrdet i nærheden af Demnat af caid Ghilalis venner. Disse jøder er Hazan Abraham Danino, Jacob Danino, Mordejai Amar, Abraham Cohen. Deres lig og deres ejendele er forsvundet. Vores klager har været uden virkning.

I vort tidligere brev (det er ikke ankommet) nævnte vi også de to jøder, Mordejai Gabay og Joseph Benchetrit. Vores caid gav dem den sædvanlige bastonnade, fordi de ikke ville arbejde for ingenting.

Da vi var nær Demnat, så vi et antal soldater og en flok arabere komme hen imod os, bevæbnet med store stokke i stedet for sabler, køller, og krumme knive. Da de kom tæt på, sagde de truende: ”Stig af.” Det gjorde vi. ”Tag jeres sko af.” Vi adlød. På trods af vores underdanighed, faldt de over os og angreb os med stokke, knive og sten. Ti af os blev liggende såret på jorden og vores bagage og penge blev alt sammen røvet. En kvinde er døende af sine kvæstelser. De uskadte mænd flygtede i alle retninger langt fra Demnat, forfulgt af den rasende befolkning. Endnu en gang er vi spredt; nogle af os er taget til Tanger for at klage igen, mens andre er taget til Rabat for at opsøge sultanen. Nogle arabere, som vi mødte på vores tilflugtssted, fortalte os, at de havde fået instrukser fra caid Ghilali om at myrde os alle, og at de ikke ville have gjort os nogen skade, hvis ikke caiden havde presset dem med trusler.

Vi har vidner til, hvad der skete; en af sultanens administratorer var meget indigneret. Vi beder Dem om at oplyse Alliance lsraélite om vores pinefulde situation.

Arabisk brev (12. Tammuz 5645 - modtaget Paris 27.7.1885) af Jacob Rafael Cadosh til Salomon Beuoliel, leder af Fez AIU Drengeskole (AIU Marokko I.D.1).
1888 Behovet for udenlandsk beskyttelse

Argumenter, fremsat af Sir John [Drummond] Hay, om, at jøder rejser i farlige områder, er kun gentagelser af marokkanske embedsmænds erklæringer, der er givet med det formål, at kvæle klager fra jøder, der søger retfærdighed. Disse mord sker sjældent på ensomme steder, men begås som regel i landsbyer, hvor de rejsende overnatter, eller på andre steder i umiddelbar nærhed, hvortil ofrene bliver fulgt af dem, de har boet hos den foregående nat. Flere tilfælde af mord har fundet sted i byerne, men da myndighederne truer enhver muslim, der skal vidne om forbrydelsen, med strenge straffe, mens jøders vidnesbyrd ikke accepteres af marokkanske domstole, så følger det, at forbryderne undslipper retfærdigheden (...)

Et andet forslag kunne være, at når muslimers vidneudsagn ikke kan opnås, så skal ikke-muslimers edsvorne erklæringer være juridisk gyldige. Jøder, fra de rige købmænd til den ringeste bissekræmmer, rejser aldrig alene, men altid enten med arabere, der tager fra det ene marked til det andet, eller i selskab med mange andre jøder; derfor gælder argumentet om, at de rejser på usikre steder ikke for dem. Hvis jøders vidnesbyrd blev gjort antagelige efter loven, ville ofrets rejsefæller være i stand til at kaste lys over mange sager, der forbliver uklare på grund af manglende beviser.

Som De ved: Når der har været henvendelser til sultanen på vegne af hans jødiske undersåtter, så har han altid svaret, at de bliver behandlet på lige fod med muslimerne. Når det forholder sig sådan, så er melankoli uundgåeligt, hvad der venter de ulykkelige jøder, der falder i hænderne på en arabisk embedsmand, især i byerne i det indre af landet; de vil blive slået ihjel, fængslet på livstid uden rettergang eller dom, ribbet for alle deres ejendele, og tortureret for at opfylde guvernørens ubøjelige ønsker; og til dette formål, vil sidstnævnte finde hundredvis af vidner, som, ud af fanatisk had eller frygt, vil erklære jøden for skyldig i en eller anden forfærdelig forbrydelse - ikke desto mindre vil sultanen, og også de fleste udenlandske repræsentanter, der appelleres til, svare, at muslimer lider under de samme vilkår, uden at tage hensyn til alle de fortvivlende forhold som jøderne er prisgivet fra korrupte og fanatiske tjenestemænds side (...)

Ganske vist angriber araberne sjældent et helt samfund; de begynder med at forfølge en enkelt person for at teste, om nogen beskytter israelitterne. Men hvis de ikke stoppes i tide, bliver de opmuntret af deres straffrihed, og overgrebene bliver stadig hyppigere, sluttende med et generelt angreb. Hvad vil der ske med os, hvor mange ulykker må vi ikke acceptere, hvis vi skal vente til sidste øjeblik med at opfordre repræsentanterne for de [fremmede] magter til at gribe ind? (...)

Aldrig før har de marokkanske jøder haft større behov for venner og beskyttere end nu. Det er nu eller aldrig for alle, der vil det gode for menneskeheden, til at handle nidkært, energisk og effektivt, hvis de ønsker at redde dette samfund fra at falde tilbage i en tilstand, mere usikker end den, der eksisterede før sir Moses Montefiores besøg i Marokko (... )

Da den indfødte israelit ikke havde anden beskytter end araberen, hans forfølger, kunne jødens naturlige ydmyghed vinde ham hans herres medlidenhed. Dette er ikke længere tilfældet: Hundredvis, i kraft af udenlandske beskyttelse, og tusindvis, i kraft af deres uddannelse, har nået en position, så meget bedre end deres arabiske naboers, at sidstnævnte, i forbitrelse, ville rette en frygtelig hævn mod deres ofre, så snart de vidste, at de var forsvarsløse (...)

Hadet, indsat i muslimernes hjerter, mod jøderne for ikke at være forblevet i en tilstand af underkastelse, vil finde afløb i forfølgelser af dem, der i næsten et kvart århundrede har været undsluppet deres åg; da uvidenhed og fanatisme ingen grænser kender, vil hele folket, især i det indre af landet, komme til at lide for fejl begået af nogle få - hvis det overhovedet kan kaldes en fejl, at en mand, hvis sociale position og uddannelse har gjort fri, skulle ønske at blive behandlet på lige fod ( ...)

I de marokkanske jøders nuværende situation, og på et tidspunkt, hvor vi ser regeringer ofre store principper af politiske grunde, vil en blot forbøn i humanitetens navn ikke være tilstrækkelig. Mens en appel på vegne af det fælles gode, i handelens og industriens interesse, ikke kan ignoreres, og i betragtning af, at det jødiske spørgsmål ikke kan stå alene – da de er sultanens undersåtter og derfor skal behandles på samme måde som hans andre undersåtter – vil det være nødvendigt at styrke sagen med yderligere punkter.

Uddrag fra en 16-siders rapport (10.1.1888) af hr. L. A. Cohen, medlem af Tanger AIU Regionale Udvalg og repræsentant for Anglo-Jewish Association, til AIU Paris og AJA, London. L. A. Cohen blev født i Marokko, men fik britisk statsborgerskab. Han grundlagde Le Réveil du Maroc i 1883. Hans tekst var skrevet på engelsk og fransk (AIU Marokko I.C.1).
1892 Sultanen af Marokko forbyder mishandling af jøder

Vor Sharifske Majestæt er blevet vidende om, at du ikke indtager en passende holdning til jøder under din jurisdiktion; at du mishandler dem, at du slår dem og lægger dem i lænker, uden respekt for hverken børn eller ældre.

Disse kendsgerninger, der er almindeligt bekendt, har overrasket os; for du er godt klar over den straf, som, på Dommens Dag, venter dem, der mishandler en Guds tjener. Profeten har sagt: ’Han, der begår en uretfærdighed mod en jøde, skal være min fjende på Dommens Dag.’

Derfor, begå ikke denne fejl længere; oprethold en god styrelse i respekt for jøderne. Optræd overfor dem på samme måde som overfor de muslimer, du regerer; yd dem retfærdighed i civile sager, og overlad helt byrden, at afgøre religiøse sager, til deres rabbinere.

Med hensyn til jøder beskyttet af fremmede magter, så optræd overfor dem i overensstemmelse med bestemmelserne i de traktater og konventioner, der gælder. Men hvis et af disse mennesker nægter at underkaste sig en retfærdig behandling, så notér hans adfærd i en erklæring, som du derefter sender til Vor Majestæt, for at Vi kan ordne sagen med den fremmede regering, der beskytter ham.

Arabisk brev (7. Djumada 1310 - 27.12.1892) af sultan Muley Hassan til caid Uida i Marrakesh (AIU Marokko IV.C.11).
1911 Rabbiners protest mod en nedværdigende skik

Jeg har den ære at bekræfte modtagelsen af Deres brev nr. 1283 af 30. januar, og har vedlagt et brev fra rabbiner Vidal Sarfaty. Rabbineren beder Dem om at rette henvendelse til Si Mohamed el Mokri, den marokkanske udenrigsminister, der for tiden er i Paris, for at få afskaffet den nedværdigende skik, pålagt jøder, ikke at træde ind i Dar el Maghzen undtagen barfodet. Desværre er forholdene, der omtales i rabbiner Vidals brev, korrekte. Jøder må tage deres sko af ved indgangen til Dar-Maghzen. Helt bortset fra ydmygelsen ved denne foranstaltning, er det en utålelig lidelse for vores trosfæller at skulle stå mange timer i bare tæer på jorden i paladsgården, som enten er kold og fugtig eller hvidglødende fra sommersolen. Rabbi Vidal, der er en regelmæssig besøgende i Dar-Maghzen i forbindelse med samfundsanliggender eller på vegne af enkeltpersoner, er ofte kommet syg tilbage fra et lidt for langt ophold foran kontorerne.

Efter min opfattelse vil det være umuligt at opnå en ordre fra sultanen om at tillade jøderne at træde ind i paladset med deres sko på. Det er en indrømmelse, som hans stolthed ikke ville tillade, og helt i modstrid med den muslimske opfattelse af den relative position mellem jøderne og dem selv. Men det er en ret, som jøderne kunne få held til at opnå gennem egen indsats. Jeg har kraftigt opfordret nogle af vores trosfæller fra Fez, der er statsborgere eller undersåtter i europæiske nationer, til dristigt at træde ind i Dar-Maghzen med deres sko på. Jeg har endda tilbudt at ledsage dem første gang, de gjorde det. Jeg var sikker på, at intet ville ske med dem, og at Maghzen ville have ignoreret sagen, snarere end at fremprovokere en episode med en konsul eller en anden. Efter nogen tid ville forskellen mellem beskyttede og ubeskyttede jøder være svundet bort, og alle indfødte jøder ville have opnået retten til at gå omkring med deres sko på i paladsets indre gårde. Jeg har ikke været i stand til at få vores trosfæller, heller ikke ledsaget af mig, til at fremvise det minimum af mod, det kræver at krydse grænsen ind til slottets område iført deres sko.

Derfor vil jeg ikke opfordre Dem til at henvende Dem til Mokri, som foreslået af rabbiner Vidal, af frygt for, at det ikke skulle føre nogen steder hen. I sig selv er sagen hverken alvorlig eller presserende: Som tiden går og med moderne ideers indtrængen i den muslimske verden, såvel som stigningen i antallet af beskyttede personer, vil dette tegn på trældom, pålagt jøderne, med tiden forsvinde; de, der er i stand til at iføre sig europæiske klæder, vil øjeblikkeligt kaste det af sig.

Brev (30.1.1911) af Abraham Elmaleh, leder af Fez Drengeskole, til præsidenten for AIU, Paris (AIU Marokko XV.E.246).


Noter

[1] Den fulde ordlyd af præsident Sadats tale ved fejringen af profeten Muhammeds fødselsdag kan findes i D. F. Green (ed.), Arab Theologians on Jews and Israel (Geneva. 1974).

[2] Jf. AIU Monthly and Semestrial Bulletins (1860—1913), the Histories of the AIU af N. Leven (1911-20) and A. Chouraqui (1965), G. Israels artikel i Wiener Library Bulletin, Vol. XXVII (1973-74) samt forfatterens foredrag holdt ved The International Conference on Jewish Communities in Muslim Lands (Ben Zvi and Asian and African Institutes, Jerusalem, April 1974).

[3] En bog, der kombinerer dokumentarisk materiale med en grundig introduktion, i samarbejde med Prof. H. Z. Hirschberg, nærmer sig sin afslutning. Den vil indeholde omfattende citater fra europæiske rejsende i Maghreb-området fra det syttende til det nittende århundrede, samt et betydeligt udvalg af dokumenter fra Alliancens arkiver. Medmindre andet er nævnt, er de originale dokumenter på fransk.

[4] Léon Godard, Le Maroc; Notes d'un voyageur: 1858-59 (Alger, 1859), s. 52.

[5] Moshe Ma'oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine (1840-61) (Oxford, 1968), s. 17.
David Gerald Littman

David Gerald Littman (4. juli 1933 - 20. maj 2012) var britisk historiker og menneskerettighedsaktivist i FN i Genève, hvor han repræsenterede forskellige ngo'er.

David Littman blev født den 4. juli 1933 i London, England. Han blev uddannet på Canford School, Dorset, England (1951), og Trinity College, Dublin, hvor han fik sin BA med udmærkelse og MA-grader i moderne historie og statskundskab, efterfulgt af ph.d.-studier ved Institut for Arkæologi, University of London. I september 1959 giftede han sig med sin egyptisk fødte hustru Gisèle (født Orebi) (senere kendt ved hendes nom de plume Bat Ye'or). De flyttede til Lausanne, Schweiz, det følgende år.

Littman Library of Jewish Civilization blev grundlagt af hans bror, Louis Littman.

Kilde: Wikipedia
Oversættelse: Bombadillo