Jeg elsker islam
Hvad muslimsk-amerikanske børn bliver lært
Af Dr. Stephen M. Kirby
Oversættelse af: I Love Islam
Kilde: FrontPageMag.com, 22. april 2016
Udgivet på myIslam.dk: 4. maj 2016

Hvad bliver muslimsk-amerikanske børn lært i private islamiske skoler? Vi kan få besked om noget af det ved at kigge på serien I Love Islam, der bruges i grundskolen til undervisning af muslimsk-amerikanske børn om islam. Denne serie består af fem lærebøger, hver forsynet med en tilhørende arbejdsbog og en lærer/forældre-vejledning. Den er udgivet af Islamic Services Foundation (ISF). Ifølge introduktionen til serien, er dens formål gradvist at indføre muslimske elever "i de grundlæggende elementer af deres tro" ved at kaste "lys over de historiske og kulturelle aspekter af islam". Og ifølge ISF's hjemmeside er I Love Islam-serien "et af de bedst sælgende islamiske lærebogssystemer i USA og Canada".

Så hvad lærer denne serie?


Det er Palæstina, ikke Israel

Når det gælder præsentationen af staten Israel på kort over Mellemøsten, bruger denne serie to fremgangsmåder.

I den første fremgangsmåde, bliver den geografiske afgrænsning af Staten Israel vist, men Israel ikke nævnt. Det første eksempel på dette er på side B7 af I Love Islam 1. Her er stater som Saudi-Arabien, Syrien, Jordan, Irak og Egypten nævnt; men der er ingen tilsvarende omtale af Israel. En interessant tilføjelse kan ses, når dette samme kort bruges igen på side B2 af I Love Islam 2. På dette kort er den geografiske afgrænsning af staten Israel nu mærket "Palæstina". På side A24 af I Love Islam 4, er der et andet kort med titlen "Kort over Palæstina"; det inkluderer staten Israels grænser. Dette kort viser Gaza, Vestbredden og Golanhøjderne, som er mærket "Besat af Israel"; dette er den eneste omtale af Israel på dette kort.

I den anden fremgangsmåde – på andre kort i denne serie - bliver Israel nævnt. Men disse kort er klart forskellige fra de kort, der er nævnt ovenfor, derved at de har flere detaljer og teksten kan være meget mindre. Arten af disse kort er så forskellig fra dem, der anvendes i den første metode, at de ser ud til at være taget fra en slags geografibog. Så hvis man ser nøje efter (et forstørrelsesglas hjælper), kan navnet "Israel" findes på følgende tre kort: I Love Islam 2, side D13 (et kort med fokus på Egypten); og I Love Islam 4, siderne F8 og F24 (kort med fokus på det afrikanske kontinent). Men den lille skriftstørrelse og de omfattende detaljer på disse kort vil sandsynligvis afskrække den gennemsnitlige grundskoleelev fra at undersøge dem nøjere.

Så i realiteten bliver de muslimsk-amerikanske børn lært, at staten Israel ikke eksisterer. Og tilsvarende - gennem hele denne serie – siges det gentagne gange, at Jerusalems er beliggende i "Palæstina". [1]


Kristne har den "laveste status"

De muslimsk-amerikanske børn bliver lært dette om kristne:

Mange kristne tror, at Gud har tre dele:
  1. Gud Fader,
  2. Gud Søn, eller Jesus Kristus
  3. Gud Helligånd
I kristendommen er dette kendt som Treenigheden. Den siger, at den ene Gud består af tre mennesker. AstaghfiruAllah! [2] Dette er også en vigtig form for shirk. Som muslimer ved vi, at Gud er den eneste Skaber af Universet. Gud eller Allah har ikke en far eller en søn og kan ikke opdeles i to eller tre dele. (I Love Islam 5, side A41)

Shirk er den værste synd i islam. De muslimsk-amerikanske børn lærer, at dem, der begår shirk, falder "fra en meget høj status til den laveste", og er "forbudt" at træde ind i Himlen. [3] Så kristne er faldet til "den laveste status", og har forbud mod at komme i Himlen.

De muslimsk-amerikanske børn lærer, at en person, der begår shirk, kaldes en mushrik. [4] Og flertalsformen af mushrik er mushrikun; kristne er altså mushrikun.

Men hvorfor er det vigtigt, at muslimsk-amerikanske børn bliver lært, at kristne er mushrikun? Fordi de også får at vide, at de skal lære og praktisere, hvad der står i Koranen. [5] Så hvad siger Koranen om mushrikun?

Her er nogle vers, der beskæftiger sig med mushrikun, fra en populær, autoritativ engelsk oversættelse af Koranen: Interpretation of The Meanings of the Noble Qur’an [6] [De følgende danske gengivelser er sket med udgangspunkt i Ellen Wulffs danske oversættelse, Forlaget Vandkunsten, 2006, o.a.]:

9:5 - Muslimer er befalet at dræbe kristne, medmindre de kristne konverterer til islam:

Når de fredhellige måneder (1., 7., 11. og 12. måned i den islamiske kalender) er omme, skal I dræbe mushrikun (dem, der sætter andre ved Allahs side), hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig [ved at afvise shirk (polyteisme) og acceptere islamisk monoteisme], holder As-Salat (Iqamat-as-Salat [islamiske rituelle bønner]) og giver Zakat (obligatorisk almisse), så lad dem frit gå! Allah er tilgivende og barmhjertig. (Koranen 9:5)

9:28 - Kristne er urene og forbudt at komme ind i Mekka:

I, der tror (på Allahs Enhed og på Hans Sendebud Muhammed)! Mushrikun (polyteister, hedninge, afgudsdyrkere, ikke-troende på Allahs Enhed og Muhammeds Budskab) er Najasun (urene). Så lad dem ikke komme i nærheden af Al-Masjid Al-Haram (i Mekka) når dette år er omme! ... (Koranen 9:28)

9:33 - Islam vil sejre over kristendommen, selvom de kristne kan ikke lide det.

Han er den, der sendte sin udsending (Muhammed) med retledningen og den sande religion (islam) for at lade den sejre over al anden religion, selvom mushrikun (polyteister, hedninge, afgudsdyrkere, ikke-troende på Allahs Enhed) hader (det). (Koranen 9:33)

9:113 - Muslimer er forbudt at bede Allah om at tilgive kristne, der dør som kristne:

Det tilkommer ikke Profeten og dem, der tror, at bede om Allahs tilgivelse for mushrikun (polyteister, hedninge, afgudsdyrkere, ikke-troende på Allahs Enhed); ikke engang, hvis det er slægtninge – efter at det er blevet klart for dem, at de hører til i helvedesilden (fordi de døde i en tilstand af vantro). (Koranen 9:113)

15:94 - Muslimer skal undgå kristne.

Derfor, forkynd åbent det (Allahs Budskab - Islamisk Monoteisme), som du bliver befalet, og vend dig bort fra Al-mushrikun (polyteister, afgudsdyrkere og vantro). (Koranen 15:94)

98:6 - Kristne er blandt de værste af skabningen (der er en dobbelt-effekt her).

De, der er vantro (på religionen islam, Koranen og Profeten Muhammed), blandt Skriftens folk (jøder og kristne) og Al-mushrikun, er i Helvedes ild; dér skal de forblive til evig tid. De er de værste af skabningen. (Koranen 98:6)

Så serien I Love Islam lærer kort og godt, at kristne begår den værste synd i islam; at de er urene og forbudt at komme ind i Mekka; at muslimer skal undgå dem og ikke bede for dem, men snarere kæmpe imod dem; at kristne er blandt de "værste af skabningen"; og at islam skal sejre over kristendommen.


Muhammeds eksempel

Rasoolullah [Muhammed] var den bedste muslim nogensinde, og hans opgave var at vise alle muslimer den bedste måde at gøre tingene på. Hvis vi følger ham, vil vi få en bedre forståelse af, hvordan man praktiserer islam. (I Love Islam 4, side C19)

I hele denne serie bliver Muhammed løbende hyldet som den perfekte rollemodel at følge, hvis man ønsker at blive en fremragende muslim. Og det nævnes udtrykkeligt, at Muhammeds sira (Seerah) "er der, så vi kan lære fra den". [7] Siraen er den autoritative Muhammed-biografi, og har titlen Sirat Rasul Allah (oversat til engelsk som: The Life of Muhammad. De følgende sidehenvisninger er til dette værk, o.a.). [8] Her er nogle Muhammed-eksempler fra siraen, der viser ”alle muslimer den bedste måde at gøre tingene på”:

  1. Muhammed befalede, at ægteskabsbrydere skulle stenes til døde – siderne 266-267, 652 og 684.
  2. Når en stamme var blevet besejret, kunne Muhammed fordele nogle af de tilfangetagne kvinder og børn [som slaver, o.a.] blandt de muslimske krigere, og sælge andre af fangerne - siderne 466, 511, og 791 note 914.
  3. Muhammed ejede og forærede slaver væk – siderne 499, 511, 576, 593 og 677.
  4. Muhammed overvågede halshugningen af 600-900 tilfangetagne jødiske mænd - side 464.
  5. Muhammed sagde, at muslimer kunne slå deres koner, "men ikke voldsomt" - side 651.

Børn, gør jeres bedste for at være som Profeten, at tænke og handle som ham. Det er derfor, det er så vigtigt for os at lære siraen! (I Love Islam 2, side B46)

Konklusion

Grundskolen er stedet, hvor børn for alvor begynder at lære om verden omkring dem. Overbevisninger og holdninger kan dannes, som kan være svære eller umulige at ændre senere. Denne korte oversigt over serien I Love Islam giver os et indblik i, hvad mange muslimsk-amerikanske børn bliver lært om Israel, kristne og den rette livsførelse. Disse islams "grundlæggende elementer" bør ikke være behagelige for ikke-muslimer.


Noter

[1] I Love Islam 1, s. D47; I Love Islam 1, Teacher/Parent Guide, s. 115; I Love Islam 2, s. D28; I Love Islam 3, s. D63; I Love Islam 3, Workbook, Unit D, Chapter 6, Exercise 2; I Love Islam 4, siderne A21 og A24; og I Love Islam 4, Teacher/Parent Guide, s. 24.

[2] Jeg søger tilgivelse fra Allah! - Et udtryk for skam eller misbilligelse.

[3] I Love Islam 5, siderne A46 og A48.

[4] I Love Islam 5, s. A39.

[5] I Love Islam 2, s C7.

[6] Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an, overs. Muhammad Muhsin Khan og Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 2007).

[7] I Love Islam 2, Teacher/Parent Guide, s. 57.

[8] Muhammad Ibn Ishaq, The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah), overs. Alfred Guillaume (Karachi: Oxford University Press, 2007).
Dr. Stephen M. Kirby er forfatter til fem bøger om islam:

Islam and Barack Hussein Obama: A Handbook on Islam,
Letting Islam be Islam: Separating Truth From Myth,
Islam According to Muhammad, Not Your Neighbor,
Islam's Militant Prophet: Muhammad and Forced Conversions to Islam,

og hans seneste:

The Lure of Fantasy Islam: Exposing the Myths and Myth Makers.
Oversættelse: Bombadillo