Kapring af Jesus
Af William Kilpatrick
Oversættelse af: Hijacking Jesus
Kilde: Turning Point Project, 25. januar 2020
Udgivet på myIslam.dk: 13. marts 2020

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

For 1.400 år siden kaprede Muhammed Jesus fra evangelierne, degraderede ham til profet og anbragte ham i Koranen. Kristendommen var islams vigtigste konkurrent på det tidspunkt, og Muhammed ser ud til at have tænkt, at det var bedre at overtage Jesus end at afvise ham.

Spring 1400 år frem og vi finder, at visse muslimer stadig manipulerer med Jesus-skikkelsen til politiske og religiøse formål. For eksempel har muslimer på Vestbredden i adskillige år erklæret, at Jesus var den "første palæstinenser". De hævder desuden, at "Jesus bliver korsfæstet igen", når israelere sætter begrænsninger for palæstinensere. Den seneste drejning af den historie er, at Jesus også var islams første martyr. Tawfiq Tirawi, et højtstående medlem af Den Palæstinensiske Myndighed, offentliggjorde følgende på sin Facebook-side:

"Dette er velsignet jul, fødselsdag af vor Herre Jesus Messias, den første palæstinenser og den første shahid (islamiske martyr)."

Jeg bringer dette op, fordi mange kristne kun har en tåget opfattelse af Jesu placering i islam, og nogle er helt uvidende om, at Jesus faktisk har en plads i islam. Katolikker burde dog vide, at muslimer "ærer" Jesus, for det er, hvad der står i Vatikan-II-dokumentet Nostra Aetate, og næsten alle, der har gået i katolsk skole i de seneste årtier, vil have lært at værdsætte den højagtelse, som muslimer har for Jesus.

Men for mange katolikker er det alt, hvad de ved om Jesus og islam. Og det er simpelthen ikke nok, nu hvor islam har overstået sin søvnfase i midten af det forrige århundrede og er genopstået som en verdensmagt. Det er vigtigt at huske, at Nostra Aetate blev skrevet i 1965 - lige midt i denne rolige periode - og havde til hensigt at formidle et positivt billede af islam, ikke et fuldstændigt.

Islam er kommet ud af sin midt-århundrede slummer, men mange katolikker er ikke kommet ud af deres. De vil ikke indrømme, at Vatikan-II-skitsen af islam er sørgeligt utilstrækkelig til at forstå den genfødte militante islam.

Tag f.eks. påstanden fra den palæstinensiske leder om, at Jesus var den første islamiske martyr. Enhver med en grundlæggende viden om islam vil øjeblikkeligt indse, at Tirawi enten var a) meget dårligt informeret om islam eller b) bevidst bedragende af propagandagrunde. Jesus kunne ikke have været en islamisk martyr, fordi Koranen benægter, at han blev korsfæstet. Det så bare sådan ud, måske fordi en anden, der lignede Jesus, fejlagtigt blev korsfæstet i hans sted. (4:157)

Jesus er æret af muslimer, ikke fordi han døde for vores synder (hvilket ikke er sandt ifølge islamiske autoriteter), men fordi han var en stor profet. Hvorfor var han en stor profet? Primært fordi han forudsagde Muhammeds komme.

Men forestil dig et øjeblik, at Jesus opgav sit liv for Allahs skyld, som den palæstinensiske leder hævder. Det frembyder en anden vanskelighed for katolikker, der tror, at muslimer ærer den samme Jesus, som de gør. Ifølge islamisk tradition er belønningen, som den islamiske martyr får i Paradis, 72 mørk-øjede jomfruer.

Forestillingen er selvfølgelig stødende for katolikker og andre kristne. Den afslører ikke alene, at muslimer har en totalt misforstået opfattelse af, hvem Jesus er, men også har en temmelig lav opfattelse af vores endelige skæbne.

Men da Koranen siger, at Jesus ikke led martyrdøden, er spørgsmålet om jomfru-belønninger åbent. Eller er det? Mens islamiske lærde er enige om, at martyrdøden er den sikreste vej til Paradis, behøver man ikke være martyr for at komme dertil. En autoritativ guide til islamisk lov hævder, at "enhver, der tror på Allah og dør som en troende, er en af beboerne i paradis ..." (Reliance of the Traveller, p1.3). Muhammed døde trods alt heller ikke som en martyr. Alligevel antager man, at han, set fra et islamisk synspunkt, er i sikkert selskab med sine 72 ledsagere - eller måske i hans tilfælde 144 eller flere. For selvom muslimske mænd på jorden er begrænset til at have fire koner ad gangen, erklærede Allah, at specielt Muhammed kunne have lige så mange, han ville.

Nostra Aetate forsikrer os om, at muslimer "lægger (...) vægt på en moralsk livsførelse", underforstået, at det er mere eller mindre det samme moralske liv, som kristne værdsætter. Men når det drejer sig om seksualetik og ligestilling mellem mænd og kvinder, er det helt klart en anden slags moralsk liv, der værdsættes. Fra et kristent perspektiv er det faktisk et umoralsk liv. Himlen er ikke andet end et glorificeret harem.

Kristne skal være forsigtige med at projicere kristne antagelser over på islam. Det er især fristende at antage, at den Jesus, muslimerne ærer, er ingen anden end evangeliernes Jesus. Men han er ikke den samme Jesus. For det første er han ikke engang kristen (eller jøde). Han er muslim. Hvis han var kristen, ville han havne i Helvede og ikke i Paradis. Hvorfor? Fordi den værste synd nogen kan begå, er shirk - at tilskrive Allah partnere. At tro på Treenigheden er således en stor synd, da denne trosartikel beskriver Gud som en enhed af tre personer. Koranen er ganske vedholdende om, at "Enhver, der sætter nogen ved Allahs side, vil Allah nægte adgang til Haven. Hans herberg bliver Ilden." (5:72). Da evangeliernes Jesus hævder at være Guds Søn, vil han i allerhøjeste grad være skyldig i shirk og mildt sagt ikke berettiget til Paradis. Koranens Jesus, på den anden side, forsikrer Allah om, at han aldrig har hævdet at være Gud (5:116). Han kender reglerne, og som en god muslim følger han dem.

Jo nøjere man ser på Koranens Jesus, jo vanskeligere bliver det at tro, at han er den samme Jesus, som vi finder i evangelierne. Han er ikke længere en kristen, men en konvertit til islam. Når han kommer igen, vil han, ifølge Reliance of the Traveller, "ikke (...) styre i henhold til Evangel [Evangeliet], men som en tilhænger af vores Profet." (o9.8)

Og ikke alene det, men på Opstandelsens Dag vil Jesus vidne mod de kristne, der ikke er konverteret til islam (Koranen 4:159). Dette kan komme som lidt af et chok for katolikker, der har hørt, at islam har stor respekt for "Bogens Folk" - dvs. kristne og jøder. Er det ikke tilstrækkeligt, spørger de måske, at følge sin egen tro, så længe man tilhører Bogens Folk?

Både ja og nej. På et tidspunkt var det tilstrækkeligt, men ikke længere - ikke efter Muhammeds ankomst på scenen. Reliance of the Traveller udtrykker det på denne måde:

"Enhver, der holdt sig til Evangeliet og Jesu befalinger, deres tro var gyldig og acceptabel indtil Muhammeds komme (Allah velsigne ham og give ham fred). De af dem, der derefter ikke fulgte Muhammed og opgav Jesu og Evangeliets sunna, var fortabt." (Reliance of the Traveller, w4.4)

Kort sagt: På et bestemt tidspunkt i historien, idømte Allah Bogens Folk lovens strengeste straf for ikke at være skiftet til 2.0-versionen af hans religion. Den nye version erstattede i det væsentlige den gamle:

"Allah Den Højeste sendte Muhammed (...) for at overbringe Hans inspirerede budskab til hele verden (...) og således erstatte og ophæve alle tidligere religiøse systemer med Profetens Hellige Lov, ..." (Reliance of the Traveller, v2.1)

Muhammed kaprede Abraham, Moses og Jesus (alle om-designet til muslimske profeter) for at hjælpe ham med at sælge sin kludetæppe-kreation. Og i dag forsøger muslimer stadig at udnytte Jesus for at sælge islam. Men nu bruger de moderne markedsføringsmetoder til at fremme deres budskab. Så bliv ikke blive overrasket, hvis du, næste gang du kører på motorvejen, støder på et skilt med opfordringen: "Find Jesus i Koranen, Muhammed i Bibelen."

Denne annoncekampagne er sponsoreret af en muslimsk gruppe ved navn GainPeace. Den administrerende direktør Sabeel Ahmed hævder, at "vort hovedformål er at bygge broer og fjerne misforståelser."

Men selve annoncen er vildledende. Jeg kan ikke påstå, at jeg husker alle navne i Bibelen, men jeg er temmelig sikker på, at navnet “Muhammed" ikke er blandt dem. Det er selvfølgelig rigtigt, at en person ved navn "Jesus", lejlighedsvist optræder i Koranen. Og fordi Muhammed låner fra Lukas fødselshistorie, ser det i første omgang ud som om, det kunne være den samme Jesus. Men efter at vi har lært, at Jesus blev født af en jomfru ved navn Maria, begynder fortællingen - hvis man kan kalde den sådan - at afvige radikalt fra Bibelens historie. Næsten alt andet, der udtales af den muslimske Jesus eller siges om ham, er en undergravning af det kristne budskab.

Et sidste punkt. Sabeel Ahmed fortæller, at "Jesus nævnes med kærlighed og respekt og ære mere end 25 gange i Koranen." Femogtyve lyder nogenlunde rigtigt, men i de fleste af disse tilfælde optræder Jesu navn simpelthen på en liste over andre muslimske profeter, der støtter Muhammeds budskab. Hvis du blot leder efter navnet "Jesus", vil du finde det i Koranen, men hvis du leder efter en person af kød og blod, som den Jesus de kristne kender, vil du blive meget skuffet.

Desværre er denne tal-gymnastik effektiv i forhold til nogle kristne - især dem, der ikke har læst Koranen. Til forsvar for den opfattelse, at islam og kristendom har meget til fælles, påpegede en præst engang for mig, at Maria er nævnt 32 gange i Koranen. Han syntes at mene, at dette var et afgørende argument. Men det er det selvfølgelig ikke. Og hvis forvirring om troen fortsætter med at stige blandt katolikker, er det et godt bud, at muslimer vil forstærke deres proselyt-virksomhed. Katolikker, der håber at kunne forsvare deres tro, bliver nødt til at sætte sig bedre ind i islam og ikke at lade sig vildlede af ordspil og tal-lege.

Denne artikel blev oprindeligt bragt i LifeSite News den 22. januar 2020 under titlen: "The 'Jesus' revered by Muslims is not the same Jesus worshiped by Christians as God" ["Den 'Jesus', der æres af muslimer, er ikke den samme Jesus, der tilbedes af kristne som Gud"].
Dr. William Kilpatrick tog sin kandidatgrad i Uddannelse fra Harvard University og sin doktorgrad i Rådgivende Psykologi fra Purdue University. Han var professor ved uddannelsesafdelingen på Boston College i mere end 30 år.

Kilpatrick er forfatter til flere bøger, bl.a. The Family New Media Guide; Why Johnny Can’t Tell Right from Wrong; Psychological Seduction: The Failure of Modern Seduction; og Identity and Intimacy.

Hans islam-relaterede bøger er:
Christianity, Islam, and Atheism: The Struggle for the Soul of the West,
Insecurity,
The Politically Incorrect Guide to Jihad og
What Catholics Need to Know about Islam.

Han har også skrevet artikler til Investors Business Daily, Front Page Magazine, Jihad Watch, Catholic World Report og National Catholic Register.
Oversættelse: Bombadillo