Var Marco Polo 'islamofob'?
Et studium i kontinuitet
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Was Marco Polo an 'Islamophobe'?
Kilde: Middle East Forum, 16. april 2010
Udgivet på myIslam.dk : 12. juni 2014

Hvis nøjagtig de samme kritikpunkter, der i dag rettes mod islam, også blev fremført for århundreder siden, ville det så være rimeligt at afvise det alt sammen som "islamofobisk" - altså som "ubegrundet frygt for og fjendtlighed mod islam", som Council on American Islamic Relations vil have det?

Marco Polo

Dette er spørgsmålet, jeg ofte stiller mig selv, når jeg læser tidligere tiders skrifter om islam. Tag for eksempel skolebogshelten, Marco Polo og hans berømte erindringer. Efter nutidens standarder, ville den venetianske købmand fra det 13. århundrede blive fordømt som en rabiat "islamofob". Men for mig indeholder hans skrift en langt vigtigere lektie - en lektie om kontinuitet - og fortjener nærmere undersøgelse.

Før vi gennemgår Polos iagttagelser, skal det bemærkes, at hans antropologiske beskrivelser i det store og hele er objektive. I modsætning til forsimplede forklaringer, der skildrer ham som en prototypisk "orientalist" med sin egen dagsorden rettet mod den "Anden" - især ikke-hvide og ikke-kristne - er Polo i virkeligheden en mand, der lejlighedsvist skildrede de få kristne han mødte i et negativt lys (som dem på øen Socotra), og ofte roste ikke-kristne, herunder muslimer.

For eksempel hylder han braminerne i Indien for at være "yderst ærværdige", i besiddelse af et "had til snyd eller til at tage andre menneskers ejendele. De er ligeledes bemærkelsesværdige for den dyd at være tilfredse med kun at have én kone (s. 298 )". Han omtaler en muslimsk leder, der regerer "med retfærdighed" (s. 317), og en anden, der "viste sig [at være] en meget god herre, og gjorde sig elsket af alle (s. 332)".

Når det er sagt, havde Polo tydeligvis ingen problemer med at tale ligefremt om islam (politisk korrekthed var ikke-eksisterende i middelalderen). Mens han roste braminerne for deres "had til snyd eller til at tage andre menneskers ejendele", skrev han om muslimerne i Tauris (nutidens Irak):

Ifølge deres doktrin er alt, hvad der er stjålet eller plyndret fra andre af en anden tro, korrekt taget, og tyveriet er ingen forbrydelse; mens dem, der dør eller kommer til skade i hænderne på kristne, betragtes som martyrer. Hvis de derfor ikke blev pålagt forbud og tøjlet af de magter, der nu styrer dem, ville de begå mange uhyrligheder. Disse principper er fælles for alle saracenere (s. 63).

Baseret på den muslimske profet Muhammeds talrige plyndringstogter, er udplyndring af vantro faktisk noget nær normen i islam og behandles regelmæssigt i lovmanualer; Koranen har et helt kapitel dedikeret til og opkaldt efter plyndringsgods (sura 8, al-Anfal, Byttet). Angående at blive martyr blot ved at dø i hænderne på den vantro fjende, har dette rigelig støtte i islams tekster og nyder konsensus blandt ulema. Den autoritative Hans Wehr Arabic-English Dictionary oversætter shahid (martyr) med "one killed in battle with infidels" ["én dræbt i kamp med vantro"].

Her følger en mere sigende anekdote: Ifølge Polo mishandlede en vis "Achmath" (sandsynligvis "Ahmed"), en af de få muslimer med stor indflydelse på Kublai Khan, jævnligt de stort set ikke-muslimske undergivne folkeslag uden Khans vidende: Han henrettede enhver, han havde lyst til, stjal deres ejendele, og, som det mest berygtede, voldtog han og hans sønner regelmæssigt utallige kvinder og tvang dem til konkubinat. På grund af Achmaths mange grusomheder, blev han til sidst myrdet. Da Khan senere opdagede omfanget af Achmaths forbrydelser, blev hans ...

opmærksomhed [rettet] mod doktrinerne af saracenernes sekt [dvs. islam], som undskylder enhver forbrydelse, ja selv mord, når den begås mod én, der ikke er af deres religion. Og da han fandt, at denne doktrin havde fået den nederdrægtige Achmath og hans sønner til at handle som de gjorde uden nogen følelse af skyld, kom Khan til at nære den største væmmelse og afsky for den. Så han indkaldte saracenerne og forbød dem at gøre mange ting, som deres religion påbød (s. 173).

Og det kan ikke være anderledes. Forbrydelser mod ikke-muslimske vantro har en læremæssig basis og falder inden for de juridiske rammer af jihad og dens medfølgende institutioner (f.eks. dhimmi-status): Krig mod og døden for ikke-undertvungne vantro er en befaling i Koranen (f.eks. 8:39, 9:5, 9:29); den undermenneskelige behandling af vantro slaver, især kvinder, eller i Koranens sprog: "hvad din højre hånd besidder" [dvs. slavinder, f.eks. i 4:24, o.a.] er velkodificeret. Intet under, at muslimer som denne Achmath - eller nutidens terrorister - kan handle "uden nogen følelse af skyld".

(Det er vigtigt at bemærke, at Polo, i begge de ovenstående blokcitater, kritiserer muslimsk doktrin - ikke så meget muslimer. Med andre ord giver han mulighed for, hvad der i dag ville blive kaldt "moderate" muslimer, som det fremgår af hans førnævnte ros til individuelle muslimske ledere.)

Polo bekræfter også, at muslimske ledere længe har brugt Muhammeds beretning om et lystent paradis til at lokke unge mænd til at blive "martyrer". Han fortæller, hvordan shia-assasinerne [en ismaili-sekt, o.a.] dedikerede deres liv til at snigmyrde og terrorisere deres modstandere simpelthen for at komme i "paradis, hvor alle arter af sanselig tilfredsstillelse skulle kunne opnås i samfundet af smukke nymfer" (s. 78 ). (Det er endvidere interessant at bemærke, at assasinernes leder primært tog mænd i alderen 12-20 i sin tjeneste - ikke ulig Osama bin Ladens opfattelse, at muslimske mænd i alderen 15-25 er bedst egnede til jihad og martyrium: The Al Qaeda Reader, s. 267).

Andre "islamofobe" hentydninger er spredt ud over hele Polos beretning: Kaliffen af Bagdads "daglige tanker var beskæftiget med midlerne til at konvertere de folk til sin religion [islam], der levede i hans rige, eller, efter deres afslag, at opfinde påskud til at henrette dem" (s. 59); og muslimer "afskyr de kristne helt og aldeles" (s. 316), måske inspireret af Koranen 60:4 - stadig citeret af nutidens islamister som en befaling om permanent had til ikke-muslimer.

Her er så problemet: Hvis det i dag er "islamofobisk", dvs. irrationelt, at hævde, at islam går ind for krig mod og underkuelse af vantro, og tillader sidstnævnte at blive misbrugt, plyndret og slavebundet i processen - hvad skal man så stille op med det faktum, at helt de samme påstande blev fremført af vores venetianske rejsende for omkring 700 år siden? Ja, hvad stiller man op med den kendsgerning, at et væld af forskelligartede forfattere i århundreder før og efter Polo - herunder Johannes af Damaskus (d. 749) Theophanes Bekenderen (d. 818), Frans af Assisi (d. 1226), korsfareren Jean de Joinville (d. 13. årh.), og Manuel, den byzantinske kejser (d. 1425) - alle så de samme "islamofobe" ting i islam? (Sidstnævntes skrifter, blot ved at blive citeret af paven, skabte et ramaskrig i den muslimske verden.) Dette for ikke at tale om de utallige medlemmer af den muslimske ulema, der regelmæssigt bekræfter, at islam lærer krig mod og undertvingelse, slaveri og plyndring af de vantro, og fører dette tilbage til Koranens og Muhammeds ord.

Kort sagt er ordet "islamofobi" et trick - som også er tilladt i islam ifølge taqiyya-doktrinen - beregnet på at lamme enhver diskussion af muslimsk lære; og det har været en succes: De Forenede Nationer har allerede afholdt en konference med titlen "Confronting Islamophobia" og et møde i Europarådet har fordømt "islamofobi." Desuden kører den indflydelsesrige Organisationen for den Islamiske Konference (OIC) regelmæssigt islamofobi-spøgelset gennem vridemaskinen, kalder det den "værste form for terrorisme" og har offentliggjort to rapporter om fænomenet.

Ved en klassisk ironisk drejning, er åbningspåstanden i OIC's første rapport, som lyder: "Islamofobi har eksisteret lige siden islams begyndelse", en modsigelse af hele dens argumentation, for den rejser følgende spørgsmål: Hvordan kan noget - i dette tilfælde "ubegrundet frygt for og fjendtlighed mod islam", for at bruge CAIR's definition af islamofobi - være et konstant aspekt af islams 1400-årige historie, og alligevel betragtes som "ubegrundet"?
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo