Taysir: Den muslimske top-gejstlige Qaradawi opfordrer vestlige muslimer til at "liberalisere" (udadtil i det mindste)
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Taysir: Top Muslim Cleric Qaradawi Urges Western Muslims to ‘Liberalize’ (Outwardly, Anyway)
Kilde: RaymondIbrahim.com, 23. juli 2010
Udgivet på myIslam.dk : 19. marts 2014

En nylig episode i det populære arabiske tv-show al-Sharia wa al-Haya (Loven og livet) med den berømte muslimske lærde, sheik Yusuf al-Qaradawi, som sendes ugentligt på Al Jazeera, handlede om det vigtige, men ret ukendte muslimske begreb taysir (udtales "tæj-siir").

Qaradawi, der af folk som John Esposito og organisationen CAIR er udråbt som "moderat" - selvom han legitimerer selvmordsangreb mod Israel (også begået af kvinder) og døden for frafaldne - forklarede, at islam, ifølge Fiqh al-Taysir ("lethedens ret"), giver muslimer dispensationer, når der er behov (ikke ulig katolicismen): "Gud ønsker at gøre det let for jer og ikke svært" (Koranen 2:185, se også 5:6, 4:26-28, 2:286). For eksempel behøver muslimer, der rejser i Ramadan-måneden eller er engageret i jihad, ikke at overholde den obligatoriske faste.

Qaradawi understregede, at ingen gik ind for at tage den "lette vej" mere end Muhammed selv. Han gav flere eksempler, herunder hvordan Muhammed kunne blive gal på bønneledere, som trættede folk med lange bønner. (Man kommer til at tænke på andre mindre flatterende, skønt anerkendte anekdoter om Muhammeds "lempelighed", som f.eks. når hans tilhængere troede, de var nødt til at praktisere afbrudt samleje under voldtægten af deres tilfangetagne kvinder for ikke at gøre dem gravide, og så blev fortalt af profeten, at "der sker ingen skade ved, at I ikke praktiserer det, for det [fødslen af barnet] er noget, der er bestemt [af Allah]").

For at det ikke skulle blive misbrugt, advarede Qaradawi om, at taysir kun bør bruges når det er nødvendigt, alt efter tidens og tilfældets omskifteligheder. Med andre ord: Muslimer bør ikke aktivt søge den lette vej, men de er snarere, når ukontrollable omstændigheder skaber modgang, frie til at vælge den - så længe de erkender, at den "hårde vej" (dvs. total implementering af sharia) er den ideelle.

Qaradawi satte stolt taysir op i kontrast til praksis blandt jøder og kristne, der "tog tingene til det ekstreme, og derfor blev behandlet ekstremt." Efter at have citeret verset: "Spørg ikke om ting, som, hvis de blev afsløret for jer, ville mishage jer ..." (Koranen 5:101), sagde Qaradawi, at Allah gjorde tingene vanskelige for de "anale" jøder, fordi de altid insisterede på at få specifikke detaljer om hans ellers simple befalinger. Hvad de kristne angår, pegede Qaradawi med forfærdelse på munke og eneboere, der, ved at sky al kvindelig kontakt og leve i absolut ensomhed og nøjsomhed, også gik ud i det ekstreme.

Det mest betydningsfulde punkt i programmet kom, da Qaradawi sagde, at der især er behov for taysir i "denne tidsalder" og "især blandt de muslimske mindretal i Europa og Amerika."

Hvordan kan det nu være? For begyndere: Ved at migrere til Vesten af egen fri vilje, har muslimerne selv - ikke "ukontrollable omstændigheder" - skabt dette tilsyneladende behov for taysir. Desuden tillader vestlig religionsfrihed muslimer at overholde islams grundlæggende fem søjler: Muslimer kan forkynde shahada (trosbekendelsen), bede, faste, give zakat (almisse, undtagen til terrorister), og tage på hajj (pilgrimsfærd til Mekka, o.a.). Så hvad er det præcist, sheik Qaradawi henviser til, som gør livet i Vesten særlig hårdt for muslimer?

Svaret er indlysende: Qaradawi hentyder til disse andre sider af sharia-loven - du ved, undertvingelse af ikke-muslimske vantro, absolut myndighed over kvinder, jihad, drakoniske straffe, og alt det andet - som skaber "modgang" for muslimer, der forsøger at gennemføre dem i Vesten, for eksempel ved at de bliver anholdt og fængslet.

Med andre ord: Langt fra at "liberalisere" muslimsk liv, giver taysir kun mulighed for uoprigtig tilpasning. Som Qaradawi gjorde det klart, så er udførelse af taysir ikke at give afkald på sharias ellers barske forpligtelser; det er at sætte dem på stand by, indtil omstændighederne er mere imødekommende.

Qaradawis kollega fra Det Muslimske Broderskab, Tariq Ramadan, giver et ideelt eksempel: Han anbefaler et "moratorium" - et midlertidigt forbud - for den muslimske praksis med at stene ægteskabsbrydere til døde, men han nægter at sige, at stening af væsen er uislamisk. Dette er naturligvis taysir i praksis: Fordi stening af folk i Vesten betyder, at stenkasteren risikerer fængsel eller værre, så er opretholdelse af sharia-befalingen om at stene ægteskabsbrydere "hårdt" for muslimer, der lever i Vesten; så hellere sætte det i bero - det vil sige, indtil forholdene er mere belejlige.

En sidste bemærkning: Den berygtede doktrin, taqiyya, der tillader muslimer at bedrage ikke-muslimer, er rodfæstet i taysir; faktisk bruger en af de få bøger, der er helliget emnet, al-Taqiyya fi al-Islam, en del tid på betragtninger over taqiyya set i lyset af taysir. Og der har vi det: Når sheik Yusuf al-Qaradawi, måske den mest autoritative muslimske stemme i sunni-islam i dag, opfordrer muslimer "især i Europa og Amerika" til at praktisere taysir, så opfordrer han dem i virkeligheden til at praktisere taqiyya - dvs. til at overholde vestlige standarder udadtil, mens de indadtil fastholder loyaliteten mod sharia.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo