Slaget ved Hattin
Da 4. juli betød nederlag til islam
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: The Battle of Hattin
Kilde: RaymondIbrahim.com, 11. juli 2018
Udgivet på myIslam.dk : ??. juli 2018

Først udgivet på PJ Media

Den følgende beretning, som oprindeligt udkom den 4. juli, er et tilpasset uddrag fra forfatterens nye bog: Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West. Alle citater er herfra.

Kort efter befrielsen af den gamle kristne by Antiokia fra muslimsk undertrykkelse, formåede de første korsfarere i 1099 at nå deres primære mål: At tage Jerusalem fra islam.

På trods af al propagandaen, der omgiver erobringen af Jerusalem, var der meget få muslimske kald til jihad (kun et enkelt er kendt, og det faldt hurtigt for døve ører). I de foregående årtier, og takket være interne sunni/shia-stridigheder, havde de lokale muslimske befolkninger næppe været uvante med den slags invasioner og blodbade.

Med den muslimske historiker Ibn al-Athirs ord: "Mens frankerne - Allah forbande dem! - erobrede og slog sig ned i en del af islams territorium, kæmpede islams herskere og hære indbyrdes, hvilket skabte uenighed og splittelse blandt deres folk og svækkede deres kraft til at bekæmpe fjenden."

I denne sammenhæng gik den rene jihad-doktrin - krigsførelse mod de vantro - tabt for den gennemsnitlige muslim, der så til og led under, at de muslimske imperier og sekter kolliderede.

Det var først under regimet af Imad al-Din Zengi (d. 1146) - en særlig hensynsløs tyrkisk krigsherre og atabeg fra Mosul og Aleppo - og endnu mere under hans søn og efterfølger, Nur al-Din (r. 1146-1174), at den gamle pligt til jihad blev genoplivet. De stiftede adskillige madrasaer, moskeer og sufi-ordener, som alle var viet til at udbrede dyderne af jihad og martyrdom. Samtidig litteratur gør det klart, at islamisk nidkærhed (eller i moderne parlance: "radikalisering") nåede feberhede højder under deres styre.

Det var i denne sammenhæng, at en kurder fra Tikrit dukkede op på scenen. Salah al-Din - "Islams retfærdighed" eller Saladin (f. 1137) - der tidligere var en af Nur al-Dins vesirer, erobrede fatimidernes (shia) Egypten i 1171. Ved sin herres død handlede han hurtigt og tilføjede flere muslimske territorier - Damaskus og Aleppo - til sit voksende imperium, og virkeliggjorde derved korsfarernes værste frygt: En forenet islamisk front.

Ifølge hans levnedsskildrer, Baha al-Din, var Saladin en from muslim - han elskede at høre koran-oplæsninger, bad punktligt og "hadede filosoffer, kættere og materialister og alle modstandere af sharia". Frem for alt var han en jihad-entusiast: "De hellige værker [Koranen, hadith, etc.] er fulde af passager, der henviser til jihad. Saladin var mere ihærdig og nidkær i dette end i noget andet. (...) [H]an talte ikke om andet [end jihad], tænkte kun på udstyr til kampen, var kun interesseret i dem, der havde grebet til våben, havde ringe sympati for enhver, der talte om noget som helst andet eller tilskyndede til nogen anden aktivitet."

I foråret 1186 var Saladins imperium vokset så meget, at han følte, at tiden var moden: "Vi bør konfrontere alle fjendens styrker med alle islams styrker", sagde han til en underordnet. Så inden længe måtte korsfarer-kongerigerne opstille alle deres styrker for at møde ham nær Nazaret i sommeren 1187. Selvom Saladin havde flere mænd - ca. 30.000, hvoraf halvdelen var let kavaleri og mange var slavesoldater - havde de kristne, under ledelse af kong Guy, samlet den største hær siden indtagelsen af Jerusalem, bestående af omkring 20.000 riddere, herunder 1.200 tungt rytteri.

I erkendelsen af, at et direkte angreb ville være nytteløst, trak Saladin sine styrker tilbage og drog til det nærliggende korsfarer-rige Tiberias, som han belejrede. Omkring 30 km stenet, solsveden land - uden naturlige vandkilder eller brønde - lå mellem korsfarerhæren og den belejrede by. Ikke desto mindre brød de den 3. juli op og tog af sted for at undsætte den.

Mens han betragtede, hvad der lignede "bjerge på march", bemærkede en muslimsk krønikeskriver, at de "hærdede krigere" bevægede sig "så hurtigt, som gik de hele tiden ned ad bakke" på trods af, at de var "tynget ned af krigens udrustning".

Da han fik at vide, at korsfarerne var gået i hans fælde, gned Saladin sig i hænderne af glæde: "Dette er, hvad vi mest ønskede!" Han sendte straks sit lette kavaleri ud for at plage korsfarerne. Guy fremskyndede marchen: Det egentlige slag - og vandet - ventede i Tiberias; men da sværme af muslimske bueskytter bremsede hans bagtropper, beordrede kongen hele hæren til at standse og kæmpe nær en udtørret og uhyggelig dobbelt bakke-formation, kendt som Hattins Horn.

"Det var på en brændende varm dag", skriver en muslim, "mens de selv brændte af vrede." Ifølge Ernoul, en europæisk væbner, der var til stede:

"Så snart de [frankerne] havde slået lejr, beordrede Saladin alle sine mænd til at samle kvas, tørt græs, stubbe og alt muligt andet, som de kunne sætte ild til, og lave barrierer rundt om de kristne. Det gjorde de hurtigt, og bålene brændte kraftigt, og røgen fra bålene var stor; og dette, sammen med solens varme over dem, forvoldte dem ubehag og stor skade (...). Da bålene var tændt og røgen var stor, omringede saracenerne hæren og skød deres pile gennem røgen og således sårede og dræbte mænd og heste."

Dette fortsatte indtil mørkets frembrud. Ingen sov; fra det omgivende mørke lavede muslimerne, som nu "havde mistet deres første frygt for fjenden og havde høj kampgejst", stor spektakel. "De kunne lugte sejren i luften, og jo mere de så af frankernes uventet lave moral, jo mere aggressive og dristige blev de." Ud af det røgfyldte mørke og ind i korsfarernes lejr kom salve efter salve af pile, ledsaget af råbet "Allahu Akbar" og triumferende gentagelser af shahadaen, den islamiske trosbekendelse.

Tingene blev kun værre efter daggry den 4. juli: 70 kameler lastet med vand og pile var kommet for at forfriske og supplere den muslimske lejr; og fordi Saladins bueskytter nu kunne se, fortsatte endnu mere præcise pile med at regne ned over korsfarerlejren. Den sadistiske sultan beordrede yderligere "kar med vand anbragt i nærheden af [korsfarer-] lejren" og "derefter tømt indenfor de kristnes synsvidde, så de kunne lide endnu større kvaler gennem tørst, og deres heste også."

Fanget som vilde dyr og drevet til randen af vanvid angreb korsfarerne deres plageånder. Og så, for at citere Ibn al-Athir:

"De to hære stødte sammen. Frankerne led meget af tørst og havde mistet selvtilliden. Kampen rasede frygteligt, begge parter gjorde hårdnakket modstand. De muslimske bueskytter afsendte skyer af pile som tætte sværme af græshopper og dræbte mange af frankernes heste. Frankerne, der omgav sig med deres infanteri, forsøgte at kæmpe sig vej mod Tiberias i håbet om at nå frem til vand, men Saladin forudså hvad de ville, og hindrede dem ved at stille sig selv og sin hær i vejen.

Mens kampen rasede, antændte muslimske reserver "flere brande, og vinden førte varmen og røgen ned over fjenden. De måtte udholde tørst, sommervarmen, den flammende ild og røg og kampens vildskab." Men de desperate korsfarere kæmpede videre: "Frygtelige sammenstød fandt sted den dag," skriver en anden muslimsk krønikeskriver; "aldrig i de tidligere generationers historie har der været udført sådanne våbenbedrifter."

Korsfarerne, som "brændte og glødede i et vildt raseri," vidste, at "de kun kunne redde deres liv ved at trodse døden" og derfor "lavede en serie angreb, der næsten fjernede muslimerne fra deres stillinger på trods af disses [større] antal, men Allahs nåde var med dem. Når hver bølge af angreb faldt tilbage, efterlod de deres døde bag sig; deres antal faldt hurtigt, mens muslimerne holdt sig tæt omkring dem som en cirkel om sin diameter."

Korsfarerens hær bestod nu af en forvirret masse af desperate mænd, der snublede over ligene af deres døde. Skove af stikkende pile sås overalt - i mænd, dyr og jorden. Omringet af en stadig mindre ring af ild og islamiske ryttere, martret af pile og tørst, overgav Kristi krigere sig til sidst.

Nederlaget var fuldstændigt, skadefryden stor: "Dette nederlag til fjenden, denne vores sejr skete på en lørdag, og ydmygelsen, der var passende for lørdagens folk [jøder], blev påført søndagens folk [kristne], som havde været løver og nu var reduceret til elendige får," konkluderede en muslimsk samtidig. Til sidst blev enlige muslimske soldater set trække af sted med så mange som 30 korsfarere i ét reb, enhver af hvilke tidligere ville være blevet forfærdet over dette - så afsindige af tørst og grebet af vildelse var europæerne blevet.

Saladin "steg af og knælede i tak til Allah". Dernæst beordrede han massenedslagtningen af de militære ordener - krigermunkene, der var stærkest bundet til sagen, Tempelridderne og Johanniterne: "Sammen med ham var en hel flok af lærde og sufier og et vist antal hengivne mænd og asketer; enhver af dem bad om lov til at dræbe en af dem, trak sin krumsabel og rullede ærmerne op. Saladin, med sit ansigt strålende af glæde, sad på sit podium", mens de huggede hovederne af deres kristne fanger.

Så "den nat befandt vore folk sig i den mest komplette glæde og fuldkomne fryd (...) med råbene 'Allahu Akbar' og 'Der er ingen anden gud end Allah' indtil daggry om søndagen", afsluttede en muslimsk krønikeskriver fromt.

Endelig, for at føje spot til skade, lod Saladin Det Sande Kors - i århundreder kristendommens mest værdsatte relikvie, som korsfarerne havde bragt med i kamp og som muslimerne havde erobret ved Hattin - spytte på og trække omvendt gennem snavset.

I lang tid kunne forbipasserende stadig se "lemmerne af de faldne smidt nøgne omkring på slagmarken, spredt i stumper og stykker ud over kamppladsen, sønderrevne og splittede ad, med knuste kranier, overskårne halse, brækkede rygsøjler, knuste halse, smadrede fødder, skamferede næser, ekstremiteter revet af, lemmer sønderlemmet, legemsdele skråret i strimler, øjne stykket ud, [og] maver sprættet op."

Fordi så mange professionelle krigere gik tabt ved Hattin, blev flere udsatte korsfarer-kongeriger og højborge hurtigt erobret af den beslutsomme sultan. Efter en desperat belejring, der begyndte i september, overgav de indespærrede korsfarere selv Jerusalem.

Nu "steg et stort råb op fra byen og fra området udenfor murene; muslimerne råbte Allahu Akbar i deres glæde, frankerne stønnede i forfærdelse og sorg," skrev den muslimske krønikeskriver. "Så højt og gennemborende var råbet, at jorden rystede (...). Koranen blev ophøjet til tronen, og de [Gamle og Nye] testamenter styrtet ned," mens Saladin "rensede Jerusalem for forureningen fra disse racer, for snavset fra menneskehedens bærme."

Muslimer værdsatte kontinuiteten: "Denne ædle erobring blev opnået efter Umar bin al-Khattab [kaliffen, der først erobrede Jerusalem i 637] - Allah have barmhjertighed med ham! - af ingen ringere end Saladin, og dette er en fyldestgørende titel at hædre og ære."

Resten er historie - Jerusalem er nu Israels hovedstad - og er beskrevet i Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo