Pave Frans' jihad mod kristendommen
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Pope Francis’ Jihad on Christianity
Kilde: RaymondIbrahim.com, 19. maj 2016
Udgivet på myIslam.dk: 22. maj 2016

Manden, der er kendt som paven og Kristi stedfortræder – men som i lyset af det følgende nok hellere må kaldes ved hans rigtige navn, Jorge Mario Bergoglio – gav for nylig et interview, hvori han demonstrerer, hvorfor "så mange mennesker mener, han er Antikrist".

De mere iøjnefaldende træk følger:


Kristus som krigsmager

På klassisk relativistisk vis hævder Jorge:

”Det er rigtigt, at ideen om erobring er islams sjæl iboende. Men det er også muligt at fortolke målet i Matthæusevangeliet, hvor Jesus sender sine disciple ud til alle folkeslag, som udtryk for den samme idé om erobring.”

Kun et menneske, der er uvidende om eller fjendtlig overfor kristendommen, kan sige noget sådant. For at anføre det indlysende: Ja, både kristendom og islam søger at vinde konvertitter. Men Jesu befaling til sine disciple: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple" i Matthæusevangeliet [28:19], blev forstået og praktiseret fredeligt. Disciplene prædikede; folk konverterede. Ingen vold, ingen tvang. Faktisk var det de kristne – og blandt dem først og fremmest disciplene og evangelisterne – der blev forfulgt og dræbt for blot at prædike Kristus, i starten af det hedenske romerske imperium og senere (og stadig) af islam.

Omvendt sagde Muhammed: "Jeg er blevet sendt med sværdet mellem mine hænder for at sikre, at ingen andre end Allah bliver tilbedt – Allah, der satte mit levebrød i skyggen af mit spyd og som ydmyger og foragter dem, der ikke adlyder mine befalinger.” (The Al Qaeda Reader, s. 12) Koranen er fyldt med befalinger om at udøve vold mod dem, der nægter at underkaste sig islam – og ja, på måder, der langt overgår gammeltestamentlig vold.

I modsætning til spredningen af kristendommen, spredtes islam ved sværdet. Dette er en simpel, historisk kendsgerning, der er anerkendt af mere sobre europæiske ledere: Langt hovedparten af det område, som i dag udgør den "muslimske verden", blev taget fra ikke-muslimer under stor voldsanvendelse og blodsudgydelse. To tredjedele af kristenheden - Mellemøsten og Nordafrika – skulle blive opslugt af islam et århundrede efter dens grundlæggelse. Selv Rom blev plyndret og Vatikanet besudlet af arabiske røvere i islams navn i året 846.

Produktion af martyrer er den eneste lighed mellem kristendommen og islam, når det drejer sig om deres udbredelse. Mens kristne led martyrdøden for deres tro, gav muslimer martyrdøden til enhver, der afviste deres religion.


Ubehag ved Europas "kristne rødder" (eller Ubehag ved Sandhed)

Ifølge Jorge:

”[N]år jeg hører tale om Europas kristne rødder, føler jeg nogle gange ubehag over tonen, som kan virke triumferende eller endda hævngerrig. Så får den kolonialistiske overtoner.”

Man forventer dens slags ahistoriske og multikulturelle vrøvl fra en uvidende ateist – ikke fra paven.

En hurtig uddannelse for Jorge: "Europas kristne rødder" er en kendsgerning. I århundreder - efter de førnævnte islamiske erobringer i Mellemøsten, som var kristendommens oprindelige centrum - var Europa hjerte og bannerfører for den kristne tro.

Derfor blev det [Europa] kaldt "kristenheden". Hvordan kan Kristi formodede stedfortræder, eller repræsentant, "føle ubehag" ved dette faktum og anklage det for at være "triumferende eller endda hævngerrigt"?


Kristendommen som en velkomstmåtte

Jorge vil tilsyneladende godt lade europæerne udtrykke deres kristne rødder og tro – men kun som dørmåtter med teksten "Velkommen":

”Ja, Europa har kristne rødder, og det er kristendommens ansvar at vande disse rødder. Men det skal ske i en tjenende ånd som i fodvaskningen. Kristendommen pligt mod Europa er af tjenende art. (...) Kristendommens bidrag til en kultur er som Kristi bidrag, da han vaskede fødderne.”

Så ifølge lederen af Den Katolske Kirke, er hele kristendommens formål og budskab at "vaske fødder" – eller, i denne sammenhæng, at modtage millioner af muslimske indvandrere, hvoraf mange er åbenlyst fjendtlige mod kristendommen.

Ja, Kristus tjente og vaskede sine disciples fødder og prædikede barmhjertighed og medfølelse – men dette var næppe det eneste eller endog primære formål med hans mission. Han bragte et helt verdenssyn, der byggede på dybe teologiske sandheder. Når folk begik fejl ved at vanhellige templet, vendte han ikke den anden kind til (endsige vaskede deres fødder). Han piskede dem. Han prædikede ikke naivitet – "åben jeres døre for dem, der har en lang historie med at undertvinge og stadig forsøger at undertvinge jer" – men lærte i stedet sine disciple at være "snilde som slanger” [Matt 10:16]. Han talte om evigt helvede og evige pinsler – faktisk mere end nogen anden i hele Bibelen. Derfor har alle kristne trosretninger traditionelt fastholdt, at det at være kristen går langt ud over "vaskning af fødder".

Men for Jorge skal kun de aspekter af kristendommen udtrykkes, der gavner muslimske indvandrere, hvoraf nogle hader og forfølger kristne i Europa.


Den muslimske verdens problemer: Vores fejl og ansvar

Da han blev spurgt, om Europa har kapacitet til fortsat at modtage så mange indvandrere, sagde Jorge: "Det dybere spørgsmål er, hvorfor der er så mange indvandrere nu." Som en ægte apologet for islam, fortsatte han med at nævne stort set alt – våbenproducenter, sult og (som en efterabning af Obama-administrationen) arbejdsløshed – som årsag til omvæltningerne i Mellemøsten, uden at se elefanten i rummet: Den islamiske kultur, som skaber dysfunktionelle, intolerante, voldelige og autoritære stammesamfund.

Bare se på islams fødested, hvor islamisk lov opretholdes strengt: Saudi-Arabien er rigere end de fleste vestlige lande og har ingen af de problemer, som Jorge nævnte, men også det er barbarisk, korrupt, tilbagestående og fjendtligt over for alle, der ikke bekender islam. Hvorfor?

*****

I det samme Matthæusevangelium, som Jorge uvederhæftig citerede for at gøre Jesu disciples mission til ét og det samme som Muhammeds jihadisters mission, erklærer Kristus: “Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem.” (Matt 7:15-16)

Hvis der nogensinde har været et menneske, som denne advarsel passer på – en mand, der er i besiddelse af det autoritative embede af "Kristi stedfortræder", men som styrker kristendommens historiske (og aktuelle) fjende, mens han opfordrer europæerne til at undertrykke deres kristne arv og praktisere deres tro udelukkende ved "vaskning af fødder", det vil sige ved ydmygt overgive sig til muslimerne – så må det være Jorge Mario Bergoglio.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo