Muslimsk forfølgelse af kristne: Juli 2018
"Vore børn skreg"
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Muslim Persecution of Christians: July, 2018
Kilde: RaymondIbrahim.com, 30. november 2018
Udgivet på myIslam.dk: 25. december 2018

Oprindeligt udgivet af Gatestone Institute

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".


Muslimske angreb på kristne kirker

Egypten: Politi opmuntrede en muslimsk hob, mens den angreb en kirke. Efter at lokale muslimer i landsbyen Ezbet Sultan Pasha hørte, at kristne, der udgør omkring 20 procent af befolkningen, var i færd med at få legaliseret en kirkebygning, omringede de den efter fredagsbønnen den 6. juli. "De protesterende råbte slogans mod os [kristne], som f.eks.: 'Vi vil ikke have en kirke i vores landsby'", sagde en beboer. "Vi låste os inde i vore hjem under demonstrationen, fordi vi var bange for, at de ville angribe os. Politiet gjorde ikke noget for at sprede demonstranterne og arresterede ikke nogen af dem." Demonstrationen fortsatte til ind i den næste dag uden politi-indgriben. Den følgende fredag, igen efter de muslimske bønner, omringede lokale muslimer, forstærket af muslimer fra nabolandsbyerne, igen kirken og kastede sten og murbrokker mod den og et kristent hjem ved siden af. "De råbte 'Allahu Akbar' [Allah er større] og sang fjendtlige slogans mod koptere, som: 'Vi vil ikke tillade nogen kirke at eksistere i vores muslimske landsby', 'Vi vil ikke tillade andre bønner at blive bedt i vores muslimske landsby end vore egne bønner,'" sagde en anden kristen beboer. Ifølge rapporten: "Politiet greb ikke ind, og en af officererne lovede tilsyneladende demonstranterne, at ingen kirke ville blive tilladt i landsbyen. (...) [D]enne erklæring opmuntrede demonstranterne, der klappede og råbte 'Allahu Akbar' (...). Der er mindst omkring 3000 verserende ansøgninger fra kirker, som stadig mangler at blive undersøgt af den regeringskommission, der er sat til at kontrollere, om de opfylder lovens krav." Ærkebiskop Makarios udsendte en erklæring, der lød: "Vi er bedrøvede over den officielle eftergivenhed for og tilslutning til krav fra nogle, der ikke har ret til sådanne krav [kravet om ikke at have nogen kirke i landsbyen] på bekostning af koptiske rettigheder." Sidst rapporteret, sagde en lokal: "Terror behersker landsbyen, fordi muslimerne kan demonstrere og samle sig til enhver tid. Vi befinder os i stor frygt og i forventer det værste."

Pakistan: Fem medlemmer af en muslimsk familie stormede en lille kirke under gudstjenesten den 13. juli i Samundari, et distrikt Faisalabad; de var bevæbnet med skydevåben og medbragte petroleum i et forsøg på at sætte ild til kirken. Ifølge en lokal kristen: "En gruppe væbnede muslimer krænkede kristendommen og vanhelligede kirkens ting. Omkring 50 mænd og kvinder bad i kirken, da gruppen af muslimer skød op i luften, angreb kirken, slog mænd og kvinder, beskadigede vinduer, alter, prædikestol og stole samt vanhelligede kristen litteratur. Men rettidigt indgreb af det lokale politi bragte situationen under kontrol og reddede de kristne. [Angriberne] havde en ejendomskonflikt med Abid Masih og ønskede også [at tage] kirkens ejendom. For at presse det kristne samfund blev en ung kristen kidnappet for en uge siden, men kom senere tilbage." Ifølge Shamaun Qaiser, en lokal kristen aktivist: "Det er trist at se denne nye voldelige tendens, hvor muslimer er begyndt at angribe kristne tilbedelsessteder i et forsøg på at løse persontvister. Sådanne handlinger mod de svagere dele af samfundet sker ofte ustraffet. Jeg har intet håb om, at retfærdigheden vil ske fyldest for disse kristne, da administrationen og lovgiverne så ofte har vendt det blinde øje til volden mod kristne."

Frankrig: Muslimer sprøjtede "Allahu Akbar" (Allah er større) på en kirke, før de satte den i brand. Ifølge rapporten: "Onsdag aften [den 25. juli] blev kirken Saint-Pierre du Matroi i Orleans stukket i brand med 'kriminel hensigt', ifølge kilder i politiet. Møbler og nodeark blev brændt, og den ondskabsfulde graffiti [blev] fundet, hvoraf én sagde 'Allahu Akbar'. Heldigvis blev ilden hurtigt slukket af brandfolk, og den ødelagde ikke kirkens bærende struktur. Dette er ikke det første angreb på en fransk kirke. Den 26. juli 2016 angreb to islamistiske terrorister deltagerne i en messe i en katolsk kirke i Normandiet. Mændene dræbte den 85-årige præst, Jacques Hamel, ved at skære halsen over på ham, og sårede også en 86-årig mand kritisk. Sidste år fik en muslimsk kvinde, der kun var kendt ved hendes fornavn 'Kenza', en toårig betinget dom for at begå hærværk mod Sainte Marie Madeleine Kirke i Rennes-le-Château (...). [D]er var 128 tilfælde af kirkehærværk eller andre anti-kristne angreb i Frankrig i de første fem måneder af 2018."

Kirgisistan: En kirke, der betjente mange muslimske konvertitter til kristendommen, blev beordret til at indstille sine søndagsgudstjenester. Før da havde grupper af mennesker, der omfattede lokale myndighedspersoner og tilhængere af regionens imam, afbrudt gudstjenesten to gange. I begge tilfælde fornærmede og truede de indtrængende menigheden og sagde ting som: "I vil ikke være i stand til at leve og udføre jeres gerning her (...). Vi vil komme her igen og igen for at forstyrre og forfølge jer på enhver mulig måde." Ifølge rapporten: "Kirken har i mere end et årti været ledet af pastor Miran. Ledelsen af den skole, hvor han arbejdede, truede med at fyre ham, efter at de havde fået kendskab til hans konversion og hans rolle som kirkeleder. Skolen anklagede ham også for børnemishandling og han blev fængslet i seks måneder. (...) [K]irken mente, at beskyldningen kun blev rettet mod ham på grund af hans omvendelse. Siden hans løsladelse har pastor Miran, som er far til fem, ikke været i stand til at finde lønnet arbejde." Lokale muslimer siger: "Hvis Miran kunne forråde sin 'medfødte rene islam', så kan han måske også gøre andre dårlige ting."

Algeriet: Myndighederne lukkede endnu en kristen kirke. Ifølge præsten for menigheden på 60, ankom han til kirken den 11. juli, kun for at finde to pansrede politibiler parkeret nær dens dør. "Tre af gendarmerne gik ind i kirken og udførte deres ordre. De forseglede forhænget og hoveddøren, hvilket strengt forbyder os at åbne kirkens døre, når de én gang er blevet lukket," sagde pastor Benamara. "Efter udførelsen af walien [guvernøren] af Bejaia's ordre om at lukke lokalerne, gik gendarmerne igen (…). Det er her, vi står nu. (...) [V]ores kirke er lukket, og vore troende kan ikke længere mødes (...). Dette er uretfærdighed," sagde han: "Myndighederne, der burde respektere og håndhæve republikkens love, respekterer dem ikke selv. Er det ikke sandt, at algerisk lov og internationale love respekterer og kræver respekt for alle religioner i samme grad som for islam? Og også deres udøvelse? Hvorfor lader de hånt om disse republikkens love?" Seks andre kirker blev tidligere lukket af myndighederne - tre fik senere lov til at genåbne - i de foregående måneder. Den 26. juli sagde FN's Menneskerettighedsråd i sine afsluttende bemærkninger, at det "forblev bekymret" over disse lukninger. Det opfordrede Algeriet til at "garantere den fulde udøvelse af deres [dets borgeres] tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed for alle." Det opfordrede også den algeriske regering til at "afholde sig fra at hæmme religionen for personer, der ikke tilhører den officielle religion, især ved hjælp af ødelæggelse og lukning af institutioner eller afvisning af at registrere religiøse bevægelser."

Tyrkiet: Røvere brød ind i en historisk armensk kirke i dette muslimske land. De indtrængende gjorde "uoprettelig skade", herunder ved at grave kirkens hovedfundament op for at få adgang - en omstændelig procedure, som ikke ville have været mulig, hvis det ikke var for regeringens totale ligegyldighed overfor landets kristne arv, siger en rapport: "Tyrkiske myndigheder (...) har i praksis opmuntret ødelæggelsen af værdifulde armenske kulturelle og civilisatoriske [steder] (...). Tyrkiets herskere har i århundreder – især efter det armenske folkemord og den fysiske ødelæggelse i det vestlige Armenien (det nuværende østlige Tyrkiet) af armeniernes forfædres land - som statspolitik konsekvent fulgt deres politik med kulturelt folkemord for at fjerne ethvert spor efter dem."


Muslimsk nedslagtning af kristne

Egypten: Maher Girgis Tawfiq, en 45-årig kristen far til fire, døde under mystiske omstændigheder, da han var gået til den lokale politistation for at klage over trusler fra en muslim. "[O]mkring midnat," siger rapporten, "modtog hans kone et opkald fra politiet, der fortalte hende, at hendes mand var besvimet og blevet overført til hospitalet i en kritisk tilstand. Familien skyndte sig til hospitalet, hvor de fik at vide, at Tawfiq var død ved modtagelsen. Politiet fortalte lokale medier, at kopteren var død efter at være faldet i koma som følge af sin diabetes, men hans familie siger, at han ikke var diabetiker, og at de tror, han blev myrdet. "Vi tog hen til lighuset for at se Mahers lig og bemærkede nogle blå mærker på forskellige dele af det - et blåt mærke på bagsiden af hans hals, hans læber var blevet blå, og vi så hvidt skum, der kom ud af hans mund," sagde hans fætter. "Der var også blod i hans pupiller", tilføjer George, den dræbtes svoger: "En gruppe politibetjente truede Mahers brødre med, at hvis de insisterede på at han blev dræbt på politistationen eller krævede en obduktion, ville de modtage anklager, hvilket betyder, at politiet ville fabrikere anklager mod dem (...). Jeg vil ikke finde trøst, før gerningsmændene er stillet til regnskab. Vi ønsker at føle, at vi lever i en retsstat med retfærdighed og ligestilling, og ikke i en tilstand af undertrykkelse ..." Dette er ikke det første tilfælde af sin art. Et år tidligere døde en anden kristen mand i politiets varetægt. Det egyptiske politi sagde, at han begik selvmord, selvom også hans krop bar mærker efter tortur.

Nigeria: Blandt de mange kristne, der er slagtet i den igangværende jihad, blev seks dræbt - og deres kirke og 20 andre bygninger stukket i brand - under et jihad-angreb om morgenen, søndag den 1. juli. I en separat hændelse blev en præst, hans kone og en anden kristen leder myrdet af islamiske fulani-hyrder. De var på vej hjem efter at have besøgt slægtninge, da terroristerne åbnede ild mod dem fra baghold. Ægteparret efterlod sig otte børn; den anden kristne leder efterlod sig en kone og tre børn. I en separat hændelse blev yderligere seks kristne slagtet.


Muslimske angreb på apostater og bespottere

Egypten: Efter at en kristen mand var blevet anklaget for at have fornærmet islams profet på sin Facebook-side ved at linke til en artikel, der sammenlignede Muhammed med Jesus, blev han anholdt af politiet, og lokale muslimer i landsbyen Menbal lavede optøjer, herunder ved at angribe kristne hjem og forsøge at storme landsbykirken - alt sammen den 9. juli. Vinduer blev smadret, og nogle kristne fik skader fra glasskår. "De muslimske ekstremister i vores egen landsby og fra de nærliggende landsbyer ophidsede de muslimske landsbyboere mod os (...). De begyndte at bombardere de koptisk ejede huse med sten og brokker, mens de råbte 'Allahu akbar' [Allah er større] og sang slogans mod kopterne, som f.eks.: 'Vi vil fordrive jer og præsten fra vores landsby, O, I kafirer [vantro], O, I korsets tilbedere, O, I urene folk,'" sagde en kristen beboer. "Vi gennemlevede nogle meget forfærdelige øjeblikke, mens hoben angreb vore hjem. Vores børn skreg," sagde en anden: "Alle os [kristne] er blevet indendørs i vore hjem. Vi er bange for at gå ud i landsbyens gader. Der hersker en tilstand af panik og frygt blandt os alle her. (...) [V]i modtager stadig trusler fra vore muslimske naboer. De siger, at de vil hævne sig på os alle, så snart sikkerhedsstyrkerne forlader landsbyen. Vi er bange for, at de vil angribe os denne efter deres middagsbønner." "Vi havde en smertelig aften, vi aldrig vil glemme," sagde en anden kristen beboer i Menbal. "En aften af rædsel."

Grækenland: En muslimsk hob angreb syv iranske konvertitter til kristendommen i en flygtningelejr, mens politiet stod og så på. Ifølge rapporten mødtes de kristne "som en lille gruppe i en af de Conex-containere, de blev indkvarteret i, og samlede nogle få andre. På en eller anden måde blev andre beboere i lejren opmærksomme på dem (...) og der dannedes en menneskehob søndag aften, da de holdt bibelstudie-møde. Hoben angreb dem, truede dem med knive og slog mændene, hvilket resulterede i hospitalsindlæggelse for to af dem. De to kvinder og to små børn blev også truet med knive. Benzin blev hældt ind i deres Conex. De blev kaldt 'kaffirer' [vantro] og fik at vide, at de skulle forlade lejren. En af mændene havde tidligere haft et hjerteanfald og angrebet fik ham til at besvime. En ambulance blev tilkaldt, men hoben forsøgte at forhindre den adgang til lejren. Det tilstedeværende græske politi gjorde intet, da det talmæssigt var i stærkt undertal i forhold til hoben på 30-40 mennesker." "Før jeg vågnede op til mit arbejde, ringede (en dame) til mig og fortalte mig, at hun opholdt sig på universitetshospitalet, fordi hun og hendes mand var blevet overfaldet af en gruppe muslimer," husker pastor Apostolos Theodorakos fra Den Frie Evangeliske Kirke i Larissa: "Jeg løb ind på hospitalet, og jeg fandt denne elskede sjæl med sit barn, skræmt og forslået. (...) [E]n gruppe på 30-40 mennesker var kommet (...) som anklagede dem for at være kristne og gå i kirke. Én tog faktisk en væske med ind i containeren, og nogen forsøgte at (tænde) ild." Alle angrebets ofre er siden flygtet til et sikkert hus.

Indonesien: Den 24. juli blev Martinus Gulo, en 21-årig kristen universitetsstuderende, idømt fire års fængsel og en bøde på 1 milliard Rupiah (ca. 450.000 kr.) for religiøs bagvaskelse af eller "blasfemi" mod den muslimske profet. Efter domsafsigelsen blev den hyldet af snesevis af muslimer, der råbte "Allahu Akbar" (Allah er større). Måneder forinden havde han bragt en Facebook-post, der sammenlignelse Muhammed med en gris. Ifølge rapporten: "Gulo, som er kristen, fortalte myndighederne, at han havde bragt posten, fordi han var fortørnet over, at hans egen religion blev kritiseret online (...). Sagen skabte bekymring for, at Indonesiens moderate islam er truet af de stadigt mere indflydelsesrige radikale."

Uganda: Muslimske dødstrusler mod en tidligere muslim, der blev kristen præst, og hans børn, fik ham til at stoppe opførelsen af en kirke på sin jord og flygte. Ifølge rapporten: "Den 55-årige præst havde genbosat sin familie i Mazuba fem år tidligere efter at være flygtet fra muslimers forfølgelse i landsbyen Sironko (...). I april bemærkede muslimer i Mazuba, at nogle muslimer var blevet kristne og kom i hans kirke (...). Rygter om, at han var en konvertit fra islam, spredtes hurtigt, og muslimske skolebørn begyndte at mobbe præstens otte børn (...). Da områdets muslimer truede med at dræbe hans børn, følte præsten og hans kone sig tvunget til at sende dem til en kostskole i en anden by. I begyndelsen af året donerede pastor Budallah en del af sin jord til opførelse af en kirke. Men efter at murene var blevet bygget, satte muslimer (...) en stopper for konstruktionen." Det standsede ikke truslerne: "Vi kender dine tricks og ved, at din hensigt med at bygge kirken er at omvende vore medlemmer til kristendommen," lød et brev. "Hvis du fortsætter med at bygge kirken, sætter du dit eget såvel som dine kirkemedlemmers liv på spil." Præstens muslimske slægtninge fortsatte også med at sende ham truende beskeder: "Du har nægtet at komme hjem [til Sironko] og vi hører, at du er begyndt at opføre en kirke for vantro," lød en tekstbesked. "Vid, at Allah snart vil tage sig af dig, og at du hverken vil afslutte den eller bede i den." "Kirkens medlemmer lever nu i stor frygt for deres liv og er holdt op med at gå i kirke," fortæller præsten.

I en anden sag kastede "forbitrede muslimer" sten efter en kristen præst så han blev slået ud, efter at han tilsyneladende havde gjort en muslimsk modstander til skamme i en offentlig debat. Ifølge rapporten, den 21. juni: "En sten ramte pastor Tom Palapande, 38, i hovedet under en friluft-debat (...) med lokale muslimer om de islamiske og kristne skrifter, Treenigheden og Jesus som Guds Søn, blandt andre emner. (...) [I] den fjerde debat om Jesus som Guds Søn, fandt en sheik sig dårligt forberedt og forlod stedet midt i debatten (...). Forlegne muslimer i mængden reagerede ved at kaste sten efter pastor Palapande og råbe det jihadistiske slogan 'Allah akbar' [Allah er større], (...). En stor sten ramte præstens pande og stenene sårede også tre andre kirkeledere, der opholdt sig tæt ved præsten på podiet ..." Efter at have genvundet bevidstheden på en klinik og være blevet overført til et hospital i Mbale, sagde præsten: "Dette er ikke første gang, at muslimer angriber os, særligt når de har tabt debatter." Uganda er et overvejende kristent land; muslimer udgør ca. 12 procent af befolkningen.


Muslimsk diskrimination og mishandling af kristne

Irak: Den kurdiske regionale regering pålagde lokale kristne jizya - en diskriminerende skat, som kristne og jøder historisk var forpligtet til at betale til deres muslimske overherrer. Ifølge rapporten: "Kurdistans Regionale Regering (KRG) har indført en diskriminerende ny forordning, der kræver, at alle virksomhedsejere fra den overvejende assyriske by Ankawa [som er mere end 80% kristen], der er beliggende i Erbil-provinsen, fornyr deres forretningslicenser (...) mod betaling. Denne nye forordning gælder udelukkende for Ankawa, på trods af at i alt ti distrikter er underlagt Erbil Center-distriktets jurisdiktion (...). Den nye ordre, der rammer assyriske butiksejere, er den seneste form for diskrimination rettet mod assyrere i Ankawa (...). En assyrisk politiker (...) blev fortalt af en KRG-tjenestemand, at dette var en form for jizya-skat retfærdiggjort af, at Ankawa er en kristen by." Betydningen og brugen af jizya kommer af Koranen 9:29: "Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!"

Bangladesh: "Tusinder af kristne (...) bliver forfulgt i Bangladesh pga. jord," siger en 31. juli-rapport. I ét tilfælde rejste muslimer sig imod kristne landsbyboere og tilranede sig deres jord med hjælp fra det lokale politi. Fire kristne blev dræbt og 30 såret. En katolsk præst besøgte dem i juli 2018 - to år efter hændelsen - og konkluderede, at "i alt omkring 1.500 kristne [fortsat] lever under umenneskelige forhold. Nogle ngo'ere har forsynet dem med metalplader til at opbygge midlertidige læskure. Selvom ofrene formelt klagede over det og opfordrede regeringen [til at gribe ind], er de blevet overladt til sig selv, og administrationen har været tavs. Jeg ved ikke, hvad der ligger bag." En af de hjemløse kristne, Joseph Murmu, sagde, at "regeringen har optrådt dårligt [mod folket]. Vi vil have vores jord tilbage." I et andet tilfælde satte en muslimsk mand, eskorteret af halvtreds bevæbnede mennesker, sig i besiddelse af jorden tilhørende Abraham Cruze, en 65-årig katolik. "I to år har jeg bedt om hjælp," sagde den fordrevne mand. "Men hidtil har alle mine bestræbelser været forgæves. Jeg havde et lille hus og nu er jeg en hjemløs person; Jeg bor hos nogle af mine slægtninge."

Zanzibar: Kristne præster, citeret i en 10 juli-rapport, forklarede, hvordan Tanzanias halvautonome og overvejende muslimske øgruppe, Zanzibar, "har tilsløret kristen forfølgelse i årtier." Ifølge Simon, præst i en kirke: "Det er krystalklart, at kristendommens vækst i Zanzibar har vakt fjendtlighed og diskrimination, forhold, som det internationale samfund ved for lidt eller ingenting om. Det er rigtigt, at Zanzibar er kendt for turisme og krydderier, men sandheden er, at den kristne befolkningsgruppe er blevet forfulgt så længe." En anden præst, Amos, blev beordret til at standse opførelsen af en kirke på sin jord i 2017: Vores juridiske stræben efter at fastholde ejerskabet af kirke-anlægget er blevet standset af den islam-påvirkede retsafgørelse," sagde han. "Vi frygter, at den ufærdige kirkebygning kan blive revet ned når som helst, og at en moské vil blive bygget i stedet."

Egypten: Den nyligt udnævnte sundhedsminister, dr. Hala Ziyad, udstedte en forordning, der kræver, at alle læger hver dag reciterer en islamisk version af den hippokratiske ed, så de indlagte egyptere hører den. Ifølge rapporten, indeholder eden "ordlyd, der ikke er ulig den islamiske trosbekendelse [shahada] (...). Den problematiske del kommer helt i slutningen, hvor aflæggerne af løftet reciterer 'Allah og hans Profet'. Mens de fleste koptere [kristne] ikke har problemer med at anerkende 'Allah' - som bare er arabisk for 'Gud' - så er 'hans Profet' mere problematisk, da det er en anerkendelse af, at Muhammed virkelig er Guds profet. Enhver koptisk læge, der offentligt reciterer denne ed, bringer hans eller hendes religiøse identitet i fare, da det ville udgøre en implicit omvendelse til islam." Frygten er, at en sådan formulering kan øge chancerne for, at kristne læger kommer i konflikt med mere nidkære muslimske kolleger eller patienter: Når de hører en kristen bekende Muhammed som Allahs apostel - dvs. i realiteten bekende shahadaen - kan lægerne blive chikaneret til at følge op og konvertere til islam.

I en anden sag skrev en kristen journalist med base i Cairo en kommentar, der diskuterede de udfordringer, som kristne kvinder i Egypten står overfor. Et uddrag følger her:

"At være kvinde i et land, hvor de fleste af hendes landsmænd betragter kvinder som en skændsel og i bedste fald ser på hende fra et seksuelt synspunkt, er en tung byrde, men endnu værre er det, når du er en kristen kvinde. Det er helvede! (...) Seksuel chikane kan beskrives som en epidemi, der er spredt over hele Egypten. Ifølge en FN-undersøgelse fra 2013 har over 98 procent af alle egyptiske kvinder været udsat for chikane. Men undersøgelsen viste ikke, hvordan chikanen er forskellig for en kvinde, der bærer hijab og en anden, der viser sit hår. De fleste muslimske kvinder i Egypten bærer hijab, og derfor er de andre, der ikke bærer det, sandsynligvis koptere. Det betyder, at den egyptiske mand mener, at han har retten til at chikanere hende, simpelthen fordi han ser hende som en luder og en vantro. Du tror måske, at jeg taler om en bestemt klasse af mænd, men de fleste muslimske mænd (ikke alle, men flertallet) ser faktisk den koptiske kvinde som let bytte. Han tror, at han vil få en religiøs belønning, hvis han kan manipulere hende følelsesmæssigt og overtale hende til at gifte sig med ham eller konvertere til islam, et fænomen, der er almindeligt udbredt i Øvre Egypten."Om denne serie

Selv om ikke alle, og slet ikke de fleste, muslimer er involveret, er forfølgelsen af kristne i den islamiske verden på vej til at nå pandemiske proportioner. Derfor blev "Muslimsk forfølgelse af kristne" til for at opsamle nogle - på ingen måde alle - af de tilfælde af forfølgelse, der kommer op til overfladen hver måned. Den tjener to formål:

  1. At dokumentere det, som mainstream-medierne ikke fortæller om: Den vanemæssige, hvis ikke kroniske, muslimske forfølgelse af kristne.

  2. At vise, at denne forfølgelse ikke er "tilfældig", men systematisk og sammenhængende - at den er rodfæstet i et verdenssyn, der er inspireret af sharia.

Derfor - uanset hvad forfølgelsen handler om, kan den typisk indpasses et bestemt tema, herunder:
- had til kirker og andre kristne symboler;
- seksuelt misbrug af kristne kvinder;
- tvangskonvertering til islam;
- apostasi- og blasfemilove, der kriminaliserer og dødsdømmer dem, der "fornærmer" islam;
- tyveri og plyndring som erstatning for jizya (skat, der forventes betalt af ikke-muslimer);
- den almindelige forventning om, at kristne opfører sig som underkuede dhimmier eller andenklasses "tålte" borgere; og
- simpel vold og mord.
Undertiden er det en kombination.

Fordi disse beretninger om forfølgelse spænder over forskellige etniske grupper, sprog og lokaliteter - fra Marokko i vest til Indien i øst - må det være klart, at én ting alene binder dem sammen: Islam - hvad enten der er tale om streng håndhævelse af den islamiske sharialov eller den herrefolkskultur [supremacist culture], der er affødt af den.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)


Alle rapporter:

December, 2020
November, 2020
Oktober, 2020
September, 2020
August, 2020
Juli, 2020
Juni, 2020
Maj, 2020
April, 2020
Marts, 2020
Februar, 2020
Januar, 2020
December, 2019
November, 2019
Oktober, 2019
September, 2019
August, 2019
Juli, 2019
Juni, 2019
Maj, 2019
April, 2019
Marts, 2019
Februar, 2019
Januar, 2019
December, 2018
November, 2018
Oktober, 2018
September, 2018
August, 2018
Juli, 2018
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018
Marts, 2018
Februar, 2018
Januar, 2018
December, 2017
November, 2017
Oktober, 2017
September, 2017
August, 2017
Juli, 2017
Juni, 2017
Maj, 2017
April, 2017
Marts, 2017
Februar, 2017
Januar, 2017
December, 2016
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016
August, 2016
Juli, 2016
Juni, 2016
Maj, 2016
April, 2016
Marts, 2016
Februar, 2016
Januar, 2016
December, 2015
November, 2015
Oktober, 2015
September, 2015
August, 2015
Juli, 2015
Juni, 2015
Maj, 2015
April, 2015
Marts, 2015
Februar, 2015
Januar, 2015
December, 2014
November, 2014
Oktober, 2014
September, 2014
August, 2014
Juli, 2014
Juni, 2014
Maj, 2014
April, 2014
Marts, 2014
Februar, 2014
Januar, 2014
December, 2013
November, 2013
Oktober, 2013
September, 2013
August, 2013
Juli, 2013
Juni, 2013
Maj, 2013
April, 2013
Marts, 2013
Februar, 2013
Januar, 2013
December, 2012
November, 2012
Oktober, 2012
September, 2012
August, 2012
Juli, 2012
Juni, 2012
Maj, 2012
April, 2012
Marts, 2012
Februar, 2012
Januar, 2012
December, 2011
November, 2011
Oktober, 2011
September, 2011
August, 2011
Juli, 2011
Oversættelse: Bombadillo