Muslimsk forfølgelse af kristne: August 2015
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Muslim Persecution of Christians: August, 2015
Kilde: RaymondIbrahim.com, 5. november 2015
Udgivet på myIslam.dk: 11. november 2015

I hele august måned har Obama-administrationen og de såkaldte mainstream-medier insisteret på, at islam ikke fremmer forfølgelse af kristne - alt imens de ignorerer direkte vidnesbyrd fra dem, der har været udsat for den.

Ifølge den kaldæiske ærkebiskop Bashar Warda:

Ingen af erklæringerne [fra den amerikanske regering og medierne] har på det kraftigste fordømt, hvilken skade den [forfølgelsen af kristne] gør. Hvad de siger, er bare: "Dette er ikke den sande islam. Dette krænker billedet af islam." Problemet for dem er billedet af islam, men ingen af disse udsagn taler om ofrene, hvad der er blevet gjort mod ofrene, de bliver ikke engang nævnt. Og det er et af de spørgsmål, vores folk stiller. [Fremhævelse tilføjet].

Warda tilføjede, at forfulgte kristne bliver "nægtet visum, mens andre, der har deltaget [i volden] eller i det mindste været tavse, kan passere."

Fader Douglas al-Bazi, en irakisk katolsk sognepræst fra Erbil, som stadig bærer arene efter den tortur, han blev udsat for ni år tidligere i hænderne på jihadisterne, fordømte den vestlige afvisning af at erkende islams realiteter:

Jeg er stolt af at være iraker, jeg elsker mit land. Men mit [muslimske] land er ikke stolt af, at jeg er en del af det. Hvad der sker med mit [kristne] folk, er intet andet end folkemord. Jeg beder jer: Kald ikke dette en konflikt. Det er folkemord (...). Når islam lever midt iblandt jer, kan situationen synes acceptabel. Men når man lever midt blandt muslimer [som en minoritet], bliver alting umuligt. (...) Vågn op! Canceren er ved jeres dør. De vil ødelægge jer. Vi, de kristne i Mellemøsten, er den eneste gruppe, der har set ondskabens ansigt: Islam.

I mellemtiden fortsatte vestlige "mainstream-medier" og den akademiske verden med at frikende islam i bedrageriske ledende artikler, såsom Huffington Posts: "Islamisk Stat overtræder konsensus blandt mainstream islam ved at forfølge de kristne," skrevet af Qasim Rashid, en modtager af saudisk rundhåndethed, i skikkelse af Harvard Universitets Prins Alwaleed bin Talal Center.

Resten af august måneds samling af muslimsk forfølgelse af kristne rundt om i verden omfatter (men er ikke begrænset til) følgende opgørelser:


Islamisk Stat: Barbari og sexslaveri

Mokhls Youssef Batk, en irakisk kristen, blev gjort blind af Islamisk Stat (IS), efter han nægtede at konvertere til islam.

"Kalifatet" truede med, at fangne kristne kvinder ville blive sexslaver, medmindre de blev løskøbt med penge. Det udsendte billeder af tre assyriske kristne kvinder, der tidligere var blevet bortført. Kvinderne holder stykker papir, hvorpå deres navne og en dato - 27. juli 2015 - er skrevet: "Det frygtes, at de vil blive solgt til IS-krigere, hvis en løsesum ikke betales for dem."

En 12-årig pige, der blev voldtaget af en IS-kriger, fik at vide, at "det, han var i færd med, ikke var en synd", fordi hun "praktiserede en anden religion end islam." Desuden gjorde IS det klart i en 34-siders manual udgivet af dens Afdeling for Forskning og Fatwa, at "sex med kristne og jødiske kvinder, der blev taget til fange i kamp, også er tilladt."


Jihad mod muslimske konvertitter til kristendommen

Uganda: Efter at have hørt, at hans familie var konverteret til kristendommen, gik en muslimsk mand amok. Issa Kasoono slog og tog kvælertag sin kone og efterlod hende som død. Han bankede også deres to teenagesønner alvorligt for forbrydelsen apostasi. Det lykkedes den yngste søn at flygte og bringe hjælp fra kirken, hvor den muslimske mor og hendes sønner tre måneder tidligere havde taget imod Kristus. På grund af skader fra kvælningsforsøget, har moderen, Kadondi, mistet sin stemme, har svært ved at spise og kræver omfattende operation. Ifølge en lokal kilde: "Moderen og Ibrahim Kasoono [den ældre søn] kom alvorligt til skade. Ibrahim blev slået med en stump genstand, fik sin højre arm brækket og har mavesmerter, mens moderen blev forsøgt kvalt og har varige skader i nakke og hals." Selvom Ugandas befolkning er 85% kristen og 11% muslimsk, er angreb på konvertitter til kristendommen stigende, og omfatter det nylige forgiftningsmord på en mor og gruppevoldtægten af teenagedatteren til en kristen præst.

Somalia: En muslimsk konvertit til kristendommen (navn tilbageholdt) formåede at flygte fra Al Shabaab - den dominerende islamiske front - men først efter at jihadisterne havde hugget fire fingre af hans højre hånd under forhøret om hans konversion. En anden mand, den 31-årige Sharif, flygtede fra sit hjem, efter at hans omvendelse til kristendommen blev afsløret: "Min forbindelse med en besøgende hvid missionær bragte mig i vanskeligheder (...). Jeg er nedtrykt, fordi jeg ikke kan se min familie, for hvis jeg vender tilbage til Somaliland, vil regeringen arrestere mig." Hans kone og fire børn - i alderen 8, 6, 4 og 1 - er også flyttet til en ukendt by: "Jeg ved ikke, hvad der vil ske med min kone og fire børn. Jeg beder til, at Gud vil sørge for deres basale behov. Bed for mig, at jeg en dag vil se dem igen."

Pakistan: Khurram Naveed, 33, en kristen mand, og Sobia, 25, en muslimsk kvinde, er på flugt. Sobia opdagede kristendommen gennem Khurram og besluttede at blive døbt. De blev gift og fik to døtre, og siden har hendes forældre, muslimske naboer, og imamer gentagne gange forsøgt at konvertere dem til islam eller tage konsekvenserne. Med Khurrams ord:

Siden vi blev gift, har vi måttet skifte sted mange gange (...). Uanset hvor vi tager hen, spørger folk om min elskede kones konvertering. Nogle gange forsøger imamer at tvinge os til at konvertere til islam under frygtelige trusler (...). Min kone, jeg selv og vores børn har måttet flygte fra sted til sted. Vi føler os truet, så snart folk finder ud af min kones muslimske fortid. Men det er ikke let at løbe fra ét sted til et andet. Der er så mange problemer (...). Indtil nu har jeg været nødt til at skifte job seks gange, og at finde ny beskæftigelse er ikke let. Men vi har brug for sikkerhed for vore liv, og vi beder om hjælp fra Guds folk.

Afrikas Horn: En tidligere muslimsk gejstlig, som konverterede til kristendommen og er kendt som Tofik, forklarede i et interview, hvad islamiske prædikanter lærer om kristne i moskeer og hvad konvertitter som ham selv kan forvente. I de forudgående 24 år havde han uddannet sig til at blive imam ved en islamisk madrasa: "I skolen lærte jeg kun om islam. Dele af vores undervisning handlede om at ødelægge kristendommen. Så vi gjorde, hvad vi lærte, ved at angribe de kristne, da vi er færdige med vores undervisning."

Tofik sagde, at han blev lært, at kristne er onde, og at han og andre studerende skulle stjæle fra dem og dræbe dem: "Vi slog dem, angreb kirken og brændte deres bibler. (...) Det fortalte vore lærere os, hver gang der var en ny kirke i byen, og vi fik besked på at tage ud og angribe folk og ødelægge kirken. Så det var, hvad vi gjorde." På grund af en række drømme, tog han til sidst imod Kristus. Nyheden om hans frafald spredte sig hurtigt, især i hans egen stamme:

De reagerede ved at komme til mit hjem og sige: "Denne bror er død." Når nogen dør i vores kultur, bliver deres ejendom delt. Så de ødelagde mit hus, satte ild til det, og de tog mit kvæg og resten af min ejendom. Derefter beskyldte de mig usandt for at have brændt et andet hus, så jeg blev fængslet og bragt for retten. Det var først under retsprocessen, at vidnerne beviste deres uærlighed ved at aflægge modstridende vidnesbyrd.

Efter at være blevet løsladt fra fængslet, fortsatte Tofik med at prædike Kristus og inspirerede endda mere end 200 mennesker til at konvertere:

Som et resultat blev lokale landsbyboere ophidsede. Så angreb de mig fysisk og nedbrændte mit hus igen (...). Angriberne antog mig for død, så de smed mig ind på området. Så plyndrede de den lille kiosk, jeg ejede, og fortsatte med at plyndre og brænde mine børns ejendele. De sagde, de havde dræbt den ledende skikkelse og at vores område nu var frit for hans aktiviteter. De begyndte at råbe og synge.

Jihad mod kristne "gudsbespottere"

Egypten: Medhat Ishak, en 35-årig kristen, blev arresteret for at uddele bibler til muslimer uden for El-Arab Indkøbscenter i Sjette Oktober By. Indkøbscentrets sikkerhedsvagter overgav ham til det nationale politi, der anklagede ham for evangelisering. Dagen efter hans anholdelse, ændrede en dommer anklagen mod Ishak til "bagvaskelse af en åbenbaret religion", og beordrede ham tilbageholdt i 15 dage. Da hans periode sluttede, forlængede dommeren hans tilbageholdelse med yderligere 15 dage. Ishaks advokat, Rafik Rafaat, har mistanke om, at dommeren vil blive ved med at udvide tilbageholdelsen, i strid med egyptisk lov, indtil sagen forsvinder fra offentlighedens søgelys. Så vil han give Ishak en fængselsstraf på ét til fem år, i overensstemmelse med anklagen for bagvaskelse. Dette skyldes, der i øjeblikket ikke findes anklager mod "evangelisering" under egyptisk lov. At uddele bibler eller endda fremme kristendommen udgør ikke en "bagvaskelse" af islam. "Ordet 'blasfemi' indebærer, at han havde fornærmet den anden religion [islam], men det gjorde han ikke, og han talte ikke om islam eller profeter eller noget lignende, så han kunne blive beskyldt for blasfemi," sagde den kristnes advokat. "Så, nu er vi overraskede over, at rigsadvokaten anklagede ham for blasfemi, da han ikke har gjort noget blasfemisk."

Pakistan: Den protestantiske kristne pastor Aftab Gill og tre andre kristne fra Gujrat, blev anklaget for blasfemi for at have brugt ordet rasool ("budbringer" eller "apostel") under et arrangement offentliggjort af deres samfund, Guds Bibelske Kirke. Lokale muslimer blev vrede og sagde, at eftersom rasool er ét af den muslimske profet Muhammeds kendetegn, er kristent brug af ordet blasfemisk. Men kristne aktivister siger, at da ordet blot betyder apostel og optræder som sådan i urdu bibler, blev det brugt i denne almene betydning, og at de kristne ikke forsøgte at bespotte. Alligevel havde muslimer i sinde at nedbrænde kristne hjem og en kirke, men det lykkedes politiet at genoprette roen, før situationen eskalerede. Unitan Gill, pastor Aftabs yngre bror, sagde, at de lokale muslimske forretningsfolk er misundelige på den kristne families succes med at drive en lokal købmandsforretning, og at det var muslimske købmænd, der bragte sagen for politiets opmærksomhed.


Islamisk Stats ødelæggelse af syriske kirker

Islamisk Stats "kalifat" udgav en video, der viser dets militante i færd med at jævne det gamle Mar Elian Kloster med jorden. I videoen kan jihadisterne ses fjerne resterne af Sankt Elian, efter hvem klostret har navn, fra hans gamle stensarkofag, og derefter triumferende vanhellige hans knogler. Kirken blev bygget på det sted, hvor Saint Elian blev dræbt af sin far, en romersk officer, for at nægte at afsværge Kristus. Tidligere havde IS bortført anslået 250 kristne fra klostret og de omkringliggende landsbyer, hvoraf mange var kvinder og børn.


Islamisk Stats jihadister i færd med at ødelægge det gamle Mar Elian Kloster i Syrien

Søndag den 23. august faldt en regn af morterer ned over et Damaskus-kvarter. To granater ramte taget af den maronitiske kirke. Ni mennesker blev dræbt og omkring halvtreds blev såret. Et nærliggende katolsk sogn blev også beskadiget. Ifølge den maronitiske ærkebiskop Samir Nassar: "En del af krigen i Syrien er at leve under vilkårligt bombardement, en slags russisk roulette, som altid er uforudsigelig." Overlevende fortæller ærkebiskoppen, at de, der dør, er bedre stillet, fordi de "ikke behøver at se og gennemleve denne grusomme tragedie uden ende".


Pakistansk dhimmitude

De kristne mindretal i "De Renes Land" fortsatte med at blive behandlet som tredjeklasses, uønskede "borgere".

Muslimer overfaldt og alvorligt bankede en kristen familie efter en muslimsk dreng havde hånet en kristen dreng ved at sige, at hans gravide svigersøster vil "føde ligesom deres køer og bøfler gør". Den kristne dreng gengældte med en fornærmelse, og den muslimske dreng begyndte at slå ham. Senere på aftenen, tog den muslimske dreng og hans brødre hen til de kristnes husstand og angreb hele familien. Mens de slog den gravide kristne kvinde, råbte de: "Du kan ikke blive gravid uden tilladelse fra din muslimske herre, som betaler dig." Efter at have besøgt familien, erklærede en menneskerettighedsgruppe, at det "kristne samfund står over for alle former for diskrimination og skændsel fra deres jordejere, naboer eller hvor som helst de bor eller arbejder. Kristne har ingen ret til respekt, uddannelse eller et frit liv og nu er de under observation/hån for at føde, nu vil vore [muslimske] flertalsbrødre bestemme, om de kristne kvinder skal føde respektfuldt eller som dyr."

Mens voldsomme oversvømmelser ramte mange forskellige regioner i Pakistan og skyllede tusindvis af boliger væk, fik kristne i Kasur kun ringe humanitær bistand og blev overladt til at sulte. Deres to muligheder - at modtage hjælp fra muslimer eller regeringen - var enten at konvertere til islam eller villigt acceptere at blive moderne slaver. Ifølge Wilson Chowdhry, formanden for British Pakistani Christian Association, nød muslimer i regionen godt af midlertidigt husly, rent vand og mad leveret af statslige organer og muslimske velgørenhedsorganisationer, mens de kristne blev efterladt uden det mest basale og nødvendig medicin til at bekæmpe sygdomme. Chowdhry sagde:

Vi er klar over, at dette samfund tidligere er blevet tilbudt hjælp fra muslimske velgørende organisationer, hvis de konverterer, men de accepterer aldrig konvertering. De holder fast i deres tro. De tror, at Gud vil være deres forsørger. Disse familier har bogstaveligt talt kæmpet uden mad. Kirker har åbnet deres døre, men har ikke megen hjælp at tilbyde, fordi kirkerne i regionen selv kæmper. Vi taler om en meget landlig del af Pakistan.

Chowdhry tilføjede, at som desperationen begyndte at gøre det af med den kristne befolkning i Kasur, endte mange med at underskrive bundne ansættelseskontrakter for at modtage hjælp fra muslimske godsejere.

I en separat hændelse: et par dage efter at en kristen mand havde hindret to muslimske brødre i at chikanere kristne piger på vej til kirke, brød de to brødre ind i den kristnes hjem, og slog og skød ham. Manden blev senere bragt til et hospital, hvor han blev rapporteret i en kritisk tilstand.


Boko Harams slagtning af kristne

Jihadister fra den islamiske organisation Boko Haram skar halsen over på seksten kristne fiskere på bredden af Chad Sø i den nigerianske delstat Borno. Stigningen i antallet af den slags hændelser skal angiveligt ses som gengældelse for Tchads regerings indsats mod Boko Haram omkring Chad Sø. Ifølge biskop Ramolo: "Tchads præsident Idriss Deby har erklæret åben krig mod islamisterne og disse handlinger udgør et forsøg på hævn."

En kristen leder, der blev stukket ned i april af hærgende unge muslimer i delstaten Kaduna, led et tilbagefald efter en indledende bedring. Pastor Emmanuel Danjuma fra Guds Forløste Kristne Kirke, blev under et besøg i en overvejende muslimsk region i Nigeria angrebet af muslimer, der angiveligt var vrede over valgresultater. "De kaldte mig en vantro og angreb mig." Præsten blev slået med køller og stukket flere gange. En landsbyældste beordrede tilsyneladende de unge til at stoppe. "Jeg ved ikke, hvad der så skete, for det næste jeg husker er, at jeg befandt mig på et hospital i Saminaka by. Efter et par dage forværredes min situation og jeg blev overført til dette kristne hospital."
Om denne serie

Selv om ikke alle, og slet ikke de fleste, muslimer er involveret, er forfølgelsen af kristne i den islamiske verden på vej til at nå pandemiske proportioner. Derfor blev "Muslimsk forfølgelse af kristne" til for at opsamle nogle - på ingen måde alle - af de tilfælde af forfølgelse, der kommer op til overfladen hver måned. Den tjener to formål:

  1. At dokumentere det, som mainstream-medierne ikke fortæller om: Den vanemæssige, hvis ikke kroniske, muslimske forfølgelse af kristne.

  2. At vise, at denne forfølgelse ikke er "tilfældig", men systematisk og sammenhængende - at den er rodfæstet i et verdenssyn, der er inspireret af sharia.

Derfor - uanset hvad forfølgelsen handler om, kan den typisk indpasses et bestemt tema, herunder:
- had til kirker og andre kristne symboler;
- seksuelt misbrug af kristne kvinder;
- tvangskonvertering til islam;
- apostasi- og blasfemilove, der kriminaliserer og dødsdømmer dem, der "fornærmer" islam;
- tyveri og plyndring som erstatning for jizya (skat, der forventes betalt af ikke-muslimer);
- den almindelige forventning om, at kristne opfører sig som underkuede dhimmier eller andenklasses "tålte" borgere; og
- simpel vold og mord.
Undertiden er det en kombination.

Fordi disse beretninger om forfølgelse spænder over forskellige etniske grupper, sprog og lokaliteter - fra Marokko i vest til Indien i øst - må det være klart, at én ting alene binder dem sammen: Islam - hvad enten der er tale om streng håndhævelse af den islamiske sharialov eller den herrefolkskultur [supremacist culture], der er affødt af den.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)


Alle rapporter:

December, 2020
November, 2020
Oktober, 2020
September, 2020
August, 2020
Juli, 2020
Juni, 2020
Maj, 2020
April, 2020
Marts, 2020
Februar, 2020
Januar, 2020
December, 2019
November, 2019
Oktober, 2019
September, 2019
August, 2019
Juli, 2019
Juni, 2019
Maj, 2019
April, 2019
Marts, 2019
Februar, 2019
Januar, 2019
December, 2018
November, 2018
Oktober, 2018
September, 2018
August, 2018
Juli, 2018
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018
Marts, 2018
Februar, 2018
Januar, 2018
December, 2017
November, 2017
Oktober, 2017
September, 2017
August, 2017
Juli, 2017
Juni, 2017
Maj, 2017
April, 2017
Marts, 2017
Februar, 2017
Januar, 2017
December, 2016
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016
August, 2016
Juli, 2016
Juni, 2016
Maj, 2016
April, 2016
Marts, 2016
Februar, 2016
Januar, 2016
December, 2015
November, 2015
Oktober, 2015
September, 2015
August, 2015
Juli, 2015
Juni, 2015
Maj, 2015
April, 2015
Marts, 2015
Februar, 2015
Januar, 2015
December, 2014
November, 2014
Oktober, 2014
September, 2014
August, 2014
Juli, 2014
Juni, 2014
Maj, 2014
April, 2014
Marts, 2014
Februar, 2014
Januar, 2014
December, 2013
November, 2013
Oktober, 2013
September, 2013
August, 2013
Juli, 2013
Juni, 2013
Maj, 2013
April, 2013
Marts, 2013
Februar, 2013
Januar, 2013
December, 2012
November, 2012
Oktober, 2012
September, 2012
August, 2012
Juli, 2012
Juni, 2012
Maj, 2012
April, 2012
Marts, 2012
Februar, 2012
Januar, 2012
December, 2011
November, 2011
Oktober, 2011
September, 2011
August, 2011
Juli, 2011
Oversættelse: Bombadillo